Tag Archives: ΒΑ Χαλκιδική

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: «Η Β.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»

«Η ΒΑ Χαλκιδική “σημαιοφόρος” της εξόδου από την κρίση! Είναι εταιρικός στόχος και για πολλούς από εμάς προσωπικό στοίχημα πια η συμβολή στην ανάδειξη της ΒΑ Χαλκιδικής ως περιοχής μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης».

ΕΡ.: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της στρατηγικής σας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πώς αυτή συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη;

ΑΠ.: Ξέρετε, αν και διαδεδομένος στο επιχειρείν, αισθάνομαι πως ο όρος στρατηγική δεν συνάδει με την έννοια μιας πηγαίας κοινωνικής υπευθυνότητας, εταιρικής ή απλώς ανθρώπινης. Και γιατί, αλήθεια, πρέπει να διαφέρουν αυτά τα δύο Τις εταιρείες κινούν άνθρωποι. Ασφαλώς, η κοινωνική ευθύνη της Ελληνικός Χρυσός βασίζεται στο πρωταρχικό, αδιαπραγμάτευτο τρίπτυχο: α) στήριξη παράλληλων δραστηριοτήτων οικονομικής ανάπτυξης, β) καλλιέργεια ειλικρινών δεσμών με την τοπική κοινωνία, γ) προστασία του περιβάλλοντος, όχι απλώς με ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος της δικής μας δραστηριότητας, αλλά με πρωτοβουλίες αποκατάστασης και αναβάθμισής του. Όμως, με τη ΒΑ Χαλκιδική στο επίκεντρο ως έδρα των μεταλλευτικών μας δραστηριοτήτων, εμπλουτίζουμε το αυτονόητο, με έναν κανόνα που εγγυάται έμπρακτη διασύνδεση της ΕΚΕ με τη βιώσιμη ανάπτυξη: δεν μας αρκεί να είμαστε επικοινωνιακά αρεστοί. Θέλουμε να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι.

ΕΡ.: Πώς μετουσιώνεται σε πράξη αυτός ο κανόνας;

ΑΠ.: Η υπευθυνότητα στη λειτουργία των έργων μας, έναντι ανθρώπων και περιβάλλοντος, έχει μετρήσιμα, ορατά αποτελέσματα. Θα χρειαζόμουν ώρες για να παρουσιάσω ολόκληρη την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2016. Τη βρίσκει, όποιος επιθυμεί, αναρτημένη στο site μας, με όλα τα στοιχεία εξέλιξης των έργων μας, περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και οικονομικής κοινωνικής ωφέλειας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ως ελάχιστα παραδείγματα, ξεχωρίζω τα εξής: πρώτον, αυστηρή προτεραιότητα στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης τολμώ να πω με όρους προ κρίσης με σταθερές και εξελίξιμες θέσεις εργασίας, αξιοπρεπώς αμειβόμενες, και στήριξη πολλών δορυφορικών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων.

Δεύτερον, ουσιαστική στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, με ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών που υπερβαίνουν τα όρια του δικού μας αντικειμένου. Είμαστε παρόντες στη στήριξη του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της υγείας, του λιανεμπορίου.

Τρίτον, ενεργό συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, με πολλούς τρόπους, από την άψογη λειτουργία και καθαριότητα των οχημάτων μας μέχρι τη δημιουργία ενός εκ των 2-3 ΧΥΤΕΑ που υπάρχουν στην Ελλάδα, με όρους πιο αυστηρούς από τους προβλεπόμενους στη σχετική μελέτη. Επίσης, με ενεργό συμβολή στην πυροπροστασία. Και, φυσικά, με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός πολυδάπανου συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεικτών σε όλη την περιοχή.

Είμαστε οι αυστηρότεροι ελεγκτές κάθε δραστηριότητάς μας, επειδή πρώτοι εμείς νοιαζόμαστε για τη ζωή των ανθρώπων μας στον τόπο τους.

ΕΡ.: Αντιμετωπίζετε ωστόσο συχνές επικρίσεις σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα, παρά το γεγονός ότι συμμετέχετε ενεργά στον εθνικό διάλογο για τη βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση, προτάσσοντας μάλιστα ως project κλειδί το σύστημα παρακολούθησης που αναφέρατε. Τι ισχύει στην πράξη;

ΑΠ.: Όσοι σχεδιάσαμε αυτή την επένδυση, με όραμα να ενταχθεί η Ελλάδα στις σημαντικότερες χώρες παραγωγής χαλκού και χρυσού, επιλέξαμε τις υψηλότερες προδιαγραφές παγκοσμίως και τις πιο προηγμένες τεχνολογίες, επειδή ακριβώς θεωρούμε την προστασία του περιβάλλοντος αδιαπραγμάτευτη αξία. Συνοψίζω:

 • Υιοθετήσαμε τις αρχές της παράλληλης αποκατάστασης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφανείας.
 • Επενδύσαμε στην αποκατάσταση της Ολυμπιάδας πριν καν ξεκινήσουμε τη δραστηριότητά μας.
 • Δημιουργήσαμε το πιο εκτεταμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στην Ευρώπη, με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκ. ευρώ κόστος εγκατάστασης των σταθμών, 2 εκ. ευρώ ετήσιο κόστος λειτουργίας και ανάρτηση όλων των δεδομένων στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα αποτελεί από μόνο του τεράστια επένδυση. Αποτελεί επίσης πρότυπο επιχειρηματικής ηθικής και δράσης που δεν περιορίζεται, όπως προείπα, στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σημεία αναφοράς είναι επίσης το IS014001 του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργασιών μας, η δέσμευσή μας για πλήρη απελευθέρωση της παραλιακής ζώνης στη ΒΑ Χαλκιδική και η επένδυση σε δικά μας φυτώρια, που αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωσή μας στην παράλληλη αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει απλά: δάσος βρίσκουμε, δάσος αφήνουμε.

ΕΡ.: Και πώς αντικατοπτρίζεται η δική σας προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην καθημερινότητα των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής Ποιο έργο θα χαρακτηρίζατε καθρέφτη του Προγράμματος ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός;

ΑΠ.: Συμπόρευση και συνεισφορά. Αυτό είναι το πνεύμα, συνεχίζοντας μια μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων. Όπως προείπα: να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Αυτό σημαίνει συμβολή στην καταπολέμηση φτώχειας και ανεργίας. Σημαίνει συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό είμαστε δίπλα σε κάθε ανάγκη των κατοίκων της περιοχής, μέσα από τη στήριξη δράσεων και δομών υγείας, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού, που σημειωτέον δεν απευθύνονται μόνο σε όσους μας συμπαθούν, αλλά στους πάντες χωρίς διακρίσεις. Δημιουργούμε ευκαιρίες και ενισχύουμε προσπάθειες τοπικών φορέων, για ανάδειξη πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων της περιοχής, για βελτίωση δομών και υπηρεσιών και για προώθηση σημαντικών έργων υποδομής. Δίνουμε προτεραιότητα στη στήριξη των επαγγελματιών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παράλληλα με την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συμβάλλουμε ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και στην υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών, εφαρμόζοντας το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης : Πάνω από 300 φοιτητές, από τον Δήμο Αριστοτέλη, εργάζονται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας κάθε καλοκαίρι, με σαφές διττό όφελος, λαμβάνοντας υπόψη την επιπλέον οικονομική ανάταση στην περιοχή. Παράλληλα, συνεχίζουμε το Πρόγραμμα Ανοιχτών Θυρών, έχοντας ήδη ξεναγήσει στις μεταλλευτικές μας εγκαταστάσεις πάνω από 6.000 επισκέπτες. Την εμπιστοσύνη δεν την εκβιάζουμε. Τη διεκδικούμε στην πράξη. Προσπαθούμε να την εμπνέουμε, με ειλικρίνεια και νηφαλιότητα.

ΕΡ.: Ποιο είναι το στίγμα των μελλοντικών σας δράσεων Ποιος ο προσανατολισμός σας για το μέλλον;

ΑΠ.: Το μέλλον έχει ήδη ξεκινήσει! Είμαστε θιασώτες της πλουραλιστικής ανάπτυξης στον τόπο μας. Με ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του, σε τουρισμό και πρωτογενή τομέα, που θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται παράλληλα με την μεταλλευτική ανάπτυξη, και με τη δική μας στήριξη. Ενισχύουμε τον εναλλακτικό και τον θεματικό τουρισμό, συμβάλλουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην ένταξη του ορεινού όγκου στον τουριστικό χάρτη. Είναι ήδη ορατή η τεράστια αύξηση της ζήτησης, τόσο στην παράκτια όσο και στην ορεινή ζώνη. Ενδεικτικό το παράδειγμα της Αρναίας και του βραβευμένου δικτύου αριστοτελικών διαδρομών, που αποτελεί ορόσημο της αγαστής συνεργασίας με τοπικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής.

ΕΡ.: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα στην εξέλιξη της επένδυσής σας;

ΑΠ.: Να γίνει η Χαλκιδική σημαιοφόρος της βιώσιμης ανάπτυξης σε μια πορεία οριστικής εξόδου της Ελλάδας από την κρίση. Και παγκοσμίως γνωστή, ως η μόνη περιοχή με δύο παράλληλες βαριές βιομηχανίες. Τον τουρισμό και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, που τόσα χρόνια συζητάμε στην Ελλάδα, ως συνταγή ενίσχυσης του διεθνούς οικονομικού status της χώρας… Είναι ένα στοίχημα που προσπαθούμε να κερδίζουμε καθημερινά, μέσω επιλογών, αποφάσεων και δράσεων, που θέτουν ως βασικές παραμέτρους της επένδυσής μας τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, 05/11/2017]

ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΑΛΗ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΡΡΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Στην ιστοσελίδα του «συνεδρίου» σας, (το συνέδριο σε εισαγωγικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις), έχετε γράψει μια ωραία εισαγωγή:

«Το “1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Χαλκιδικής” έχει ως στόχο να αποτελέσει διοργάνωση θεσμός και σημείο συνάντησης ανθρώπων του επιχειρηματικού, πολιτικού και επιστημονικού κόσμου για την κατάθεση σκέψεων, ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων για το αναπτυξιακό παρόν και μέλλον της Χαλκιδικής».

Να υποθέσω κε Πασαλή πως η κατάθεση σκέψεων, η ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων για το αναπτυξιακό παρόν και μέλλον της Χαλκιδικής αφορούν μόνον όσους συμπλέουν με μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Διότι αλλιώς δεν εξηγείται η όψιμη απόφασή σας να εξοστρακίσετε την Ελληνικός Χρυσός (την μεγαλύτερη επένδυση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον μεγαλύτερο εργοδότη στην Χαλκιδική) από τη λίστα των χορηγών λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις της κας Ιγγλέζη πως δεν θα συμμετέχει στο «συνέδριο» εάν η Ελληνικός Χρυσός παραμείνει χορηγός. 

Εάν από την αρχή δεν είχατε δεχθεί την χορηγία της εταιρείας –και πάλι ακατανόητο για μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται νόμιμα στην περιοχή και μάλιστα στην πλέον παραδοσιακή απασχόληση της ΒΑ Χαλκιδικής–, ίσως να είχατε κάποια δικαιολογία. Αλλά το να την εξαναγκάσετε να παραιτηθεί του Συνεδρίου αφού είχατε συμφωνήσει την χορηγία, μου φέρνει στο μυαλό –δυστυχώς– την λέξη «ντροπή».

Εκτός και αν πέσατε θύμα εκφοβισμού, εκβιασμού ή απειλών, γεγονός το οποίο θα πρέπει να δηλώσετε δημοσίως, σαν δημόσιο πρόσωπο που είστε. Αν όχι, και είστε οπαδός του antigold «κινήματος» πάλι πρέπει να το δηλώσετε, αλλά και να παραιτηθείτε από την προεδρία της Αναπτυξιακής, αφού αποδεδειγμένα «κίνημα» και ανάπτυξη είναι δύο έννοιες ασυμβίβαστες…

Τα ίδια ισχύουν και για όσους υποστήριξαν την ενέργειά σας, διότι ακούστηκαν διάφορες φήμες περί μη παραχώρησης της αίθουσας από το δήμαρχο Προποντίδας Μανώλη Καρρά κ.λπ.

Και μια σκέψη. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δεν έχουν άποψη; Ο ΣΒΒΕ δεν θα αντιδράσει; Αν αύριο η κα Ιγγλέζη –ή όποια κα Ιγγλέζη–, θέσει βέτο για τη συμμετοχή μιας άλλης εταιρείας σε ένα επόμενο συνέδριο, θα το δεχθούν; Δέχονται αυτή την αλαζονική επίδειξη κρατισμού και το σοβαρό –και επικίνδυνο– έλλειμα δημοκρατίας; 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ELDORADO GOLD ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

Και συνέντευξη τύπου του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, George Burns, στο Χίλτον

Σύμφωνα με σημερινό της δελτίο τύπου η H Eldorado Gold θα εκδώσει ανακοίνωση την Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, στις 7.00 π.μ. Την ίδια μέρα, στις 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, George Burns, στην αίθουσα «Θάλεια 4» του ξενοδοχείου Χίλτον.

Είναι φυσικό η αγωνία των εργαζομένων να έχει φτάσει στο κατακόρυφο, αφού όπως έχει συζητηθεί επανειλημμένως, υπάρχει το ενδεχόμενο η Καναδική εταιρεία να παγώσει τις δραστηριότητές της στην ΒΑ Χαλκιδική έως ότου ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα με τις εκκρεμούσες άδειες. Σε αυτή την περίπτωση το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων θα τεθεί εν αργία, αφού δεν θα υπάρχει αντικείμενο εργασίας. Αυτή θα είναι μια ιδιαίτερα άσχημη εξέλιξη στο σήριαλ «Σκουριές», με απρόβλεπτες συνέπειες όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αφού 2.000 και πλέον οικογένειες θα στερηθούν το βασικό τους εισόδημα,  αλλά και σε εθνικό επίπεδο αφού ένα τέτοιο γεγονός δεν θα είναι και η καλύτερη επιβεβαίωση των ισχυρισμών της κυβέρνησης για τον «επενδυτικό παράδεισο» στον οποίο έχει μετατραπεί η Ελλάδα…

Ο κος ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Και υπέρ της καθετοποίησης της εξόρυξης στην Χαλκιδική

Σε συνέντευξή του στην κρατική ΕΡΤ –η οποία προβάλλεται από την ΑΥΓΗ–, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης δήλωσε πως «η κυβέρνηση είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ανάκαμψη των επενδύσεων καθώς η ανάκαμψη τους συνεπάγεται την ανάκαμψη της οικονομίας». Ο Υπουργός παρέπεμψε σε στοιχεία που αναμένεται να δείξουν τριπλασιασμό των επενδύσεων το 2017.

«Θα έχουμε τριπλασιασμό των επενδύσεων για το 2017» τόνισε ο κ. Σταθάκης και αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα του νέου αναπτυξιακού νόμου στην οικονομία.

Στον τομέα της ενέργειας ο υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε τις επενδύσεις 1,2 δις στα αιολικά πάρκα ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει θέμα επενδύσεων που θέλουμε και άλλων που δεν θέλουμε ωστόσο όπως και ο αναπτυξιακός νόμος έχει δείξει η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Φυσικά η συζήτηση ήρθε και στην επένδυση της ΒΑ Χαλκιδικής, για την οποία ο κος Σταθάκης δήλωσε:

«Με την Ελληνικός Χρυσός αποφασίσαμε να πάμε σε διαιτησία γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος και άλλη λύση, έχουμε μια σύμβαση με την οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις και των δύο πλευρών, και της εταιρείας και του δημοσίου. Για να σταματήσει αυτή η διελκυστίνδα που υπάρχει τόσα χρόνια και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Νομίζω αυτή ήταν η μόνη λύση και αυτήν επιλέξαμε. Η διαδικασία ξεκινάει άμεσα, στις 15 Σεπτέμβρη, την ξεκινάει το νομικό συμβούλιο του Κράτους. Θα είναι σύντομη, θα είναι τρίμηνη, άρα νομίζω ήταν η καλύτερη επιλογή».

Ακολούθησε μια ερώτηση εκ μέρους του δημοσιογράφου της ΕΡΤ:

«Εσείς τι πιστεύετε; είναι μια καλή, είναι μια κακή επένδυση; Βλάπτει ή ωφελεί;»

Η απάντηση του υπουργού ήταν η ακόλουθη:

«Εγώ νομίζω ότι στην επένδυση αυτή – είναι δύσκολες αυτές οι επενδύσεις…–, η ωφέλεια της χώρας προκύπτει από την  πλήρη καθετοποίηση. Η επένδυση αν εξάγει απλά τον ορυκτό πλούτο δεν είναι τόσο σημαντική, περίπου το 10%…».

Από τη συνέντευξη του κου Σταθάκη βγήκαν δύο ειδήσεις:

Η πρώτη είναι πως η διαιτησία θα ξεκινήσει στις 15 του Σεπτέμβρη και πως όλη η διαδικασία δεν θα ξεπεράσει τους τρεις μήνες.

Η δεύτερη, πως το ζητούμενο για την ελληνική οικονομία είναι η μεταλλευτική επένδυση στην ΒΑ Χαλκιδική να καθετοποιηθεί πλήρως, ώστε να μην έχει απώλειες η χώρα από την εξαγωγή του μεταλλεύματος στο εξωτερικό προς επεξεργασία.

Αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν λέμε εδώ και χρόνια; Είναι ιδιαίτερα παρήγορο που και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται –έστω και αργά– το πραγματικό συμφέρον της οικονομίας.

Δείτε εδώ την συνέντευξη Σταθάκη στην ΕΡΤ.

 

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΦΑΣΗ 2”

olympias phase 2 2Στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας επικρατεί στην κυριολεξία οργασμός εργασίας για να τεθεί ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων και των στοών του μεταλλείου επιχειρησιακά στην “φάση 2”, που επί της ουσίας σηματοδοτεί την επαναλειτουργία του μετά από 24 χρόνια.

Όσοι εργάζονται σ’ αυτήν την προσπάθεια χαίρονται, ελπίζουν και αισιοδοξούν. Το δείχνουν καθημερινά και μέσα από τις αναρτήσεις που κάνουν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης όπου αναφέρονται στις τρέχουσες εξελίξεις αυτού του τεράστιου έργου που έχει συντελεστεί και στην Ολυμπιάδα από το 2012 που ανέλαβε η Καναδική εταιρεία την χρηματοδότηση των φάσεων της επένδυσης μέχρι και σήμερα.

Ο εργατικός κόσμος της ΒΑ Χαλκιδικής περιμένει εναγωνίως να αρθούν και τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα, έτσι ώστε το μεταλλείο να προχωρήσει σε ρυθμούς αμιγώς παραγωγικούς πλέον και σε βάθος χρόνου. Άλλωστε το κοιτασματολογικό πεδίο της περιοχής επιτρέπει την αισιοδοξία για μια τέτοια προοπτική.

Όπως πυκνά συχνά υποστηρίζει και ο Δρ. Γεωλογίας Νικόλαος Αρβανιτίδης “η πολυμεταλλικότητα της περιοχής είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της και η βάση για μεταλλευτική βιωσιμότητα, που σημαίνει υγιή οικονομία και σταθερή απασχόληση. Απλά και αληθινά πράγματα”.

Δείτε εδώ το βίντεο που ετοίμασε η Eldorado Gold και στο οποίο παρουσιάζονται μερικά μόνο από τα έργα που έγιναν μέσα στην τελευταία 5ετία για να φτάσει το μεταλλείο της Ολυμπιάδας να είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει με τις υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr, 29/3/2017]

ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΠΑΜΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

001 olympiadaΑπόλυτα δικαιολογημένη η προτροπή, που απορρέει από το βίντεο που ακολουθεί.

Πριν όμως πάτε ή έρθετε στην Ολυμπιάδα της ΒΑ Χαλκιδικής, αξίζει να δείτε το γιατί, σ’ ένα καταπληκτικό ομολογουμένως βίντεο, που παρουσιάζει τις εξαιρετικά όμορφες τοποθεσίες, τις παραλίες και τα γραφικά λιμανάκια, τόσο εντός του οικισμού, όσο και έξω απ’ αυτόν.

Ένας τόπος που διαθέτει εξίσου τεράστια ιστορία με τα Αρχαία Στάγειρα την γενέτειρα του Μέγιστου Αριστοτέλη να δεσπόζει.

Μια περιοχή που οι κάτοικοι της την έχουν μετατρέψει εκτός όλων των άλλων και σε γαστρονομικό προορισμό. Άλλωστε τα μύδια της Ολυμπιάδας είναι ξακουστά για τη γεύση και την διατροφική αξία τους,  όπως και όλες οι λιχουδιές που αναδύονται από την θάλασσα της.

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό, πως σύμφωνα με τον Guardian η Ολυμπιάδα διαθέτει ένα ξενοδοχείο, που το συγκαταλέγει μέσα στα 10 καλύτερα παγκοσμίως για οικογενειακές διακοπές.

Επιπλέον, ένα ακόμη ξενοδοχείο αυτής της λίστα βρίσκεται στη Βουρβουρού της Σιθωνίας, στο επονομαζόμενο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι η Ολυμπιάδα όχι μόνο δεν χάνει τις πληθυσμιακές της δυνάμεις κατά την χειμερινή περίοδο, όπως συμβαίνει σ’ άλλες τουριστικές περιοχές και αυτό χάρη στην αναβίωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, η οποία αύξησε τον πληθυσμό της μέσα στην 5ετία που μας πέρασε σε ποσοστό 17%.

Αρκετά με τις λέξεις. Η εικόνα έχει το λόγο, δείτε το βίντεο εδώ.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, 3/7/2016]

 

ΟΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΩΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ!

003 ergasies apokatastasis apothesis limatwn (2)Ενώ υπάρχει «τσουνάμι» αγορών χρυσού στον κόσμο (ποιος ξέρει γιατί;) εμείς ως παραγωγός χώρα, παραδόξως, κάνουμε κίνημα «antigold»!

Ο Σπύρος Κανιώρης, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός – π. μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. Σε ένα μακροσκελές αλλά καθ’ όλα ενδιαφέρον άρθρο του στο tvxs.gr, με τον εύγλωττο τίτλο «Οι Σκουριές ως παιχνιδότοπος εξουσίας και περιβαλλοντικής υποκρισίας!», αναλύει την περίπτωση των Σκουριών και της αντιφατικής κυβερνητικής πολιτικής. Με στέρεα επιχειρήματα δείχνει τον παραλογισμό του «κινήματος» κατά της εξόρυξης, ενώ παρουσιάζει σε ένα είδος ανασκόπησης τους λόγους για τους οποίους η επένδυση πρέπει να προχωρήσει. Διαβάστε το άρθρο από την αρχή έως το τέλος, αξίζει τον κόπο.

«Η θητεία μου στη δημόσια διοίκηση, όσον αφορά τον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος έχει χορτάσει από υποκρισία, ημιμάθεια και παχιές κουβέντες λαϊκίστικης κοπής και περιβαλλοντικής υπερβολής!

Από την εμπειρία μου στα διάφορα λατομεία μαρμάρου, σχιστολιθικών πλακών ή άλλων μεταλλευμάτων που προφανώς βρίσκονται στα ψηλά βουνά και στις στρούγκες, έχω δει να προσφεύγουν «ευαίσθητοι» κοινοτάρχες και εραστές του «δεν», για να μην καταστραφεί το μοναδικό «αιωνόβιο» δάσος ή  το τάδε «οικοσύστημα», ακυρώνοντας με διάφορους τρόπους κάθε ελπιδοφόρα δραστηριότητα. Αναφέρομαι σε  λατομεία εκτάσεως το πολύ 30 έως 50 στρεμμάτων, τα οποία παρότι συνοδεύονται από μελέτες αποκατάστασης και  τηρείται ολόκληρη η νόμιμη διαδικασία, μπλοκάρονται για απίθανους λόγους αλλά και τύπους στη λογική του «φθόνου» και τις περισσότερες φορές οδηγούν τους επενδυτές στην καταστροφή.

Aν προσθέσουμε και τις γνωστές παθογένειες της «άεργης» αριστεράς τού «όχι σε όλα», όπου πίσω από κάθε έργο  κρύβονται μίζες, διαπλοκή και σκοτεινά συμφέροντα που θα καταστρέψουν το περιβάλλον ή κάποιοι θα πλουτίσουν παράνομα (όχι πως δεν γίνεται) και καλού κακού  «καταγγέλλουμε τα πάντα», η κατάσταση για το μέλλον αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου στη χώρα μας κρίνεται επιχειρηματικά, άκρως επικίνδυνη δράση. Το τραγικό της υπόθεσης είναι, ότι ακόμη και τα δικαστήρια πολλές φορές θύματα των υπερβολών, ενισχύουν την περιβαλλοντική «τρομοκρατία», ακυρώνοντας αδειοδοτημένες επιχειρήσεις υπεράνω νόμου και ευθύνης υπηρεσιών!

Συνέπεια τούτου είναι φυσικά  η αναπόφευκτη ερήμωση των ορεινών όγκων και των χωριών, αφού ακόμη και το αυτονόητο προϊόν σε ένα βουνό, η πέτρα,  είναι απαγορευμένο. Ταυτόχρονα χωρίς να δουλεύει κανείς, όλοι ζητάμε αυξήσεις μισθών, συντάξεων  κλπ, από το αέναο χρήμα που φυτρώνει στην Ελλάδα, χωρίς κανείς να θυσιάζει τίποτα! Tα «προϊόντα εξόρυξης» αποτελούν(ούσαν) συνολικά για την εθνική οικονομία, περίπου το 12% του ΑΕΠ. Με γνώμονα το σχεδιασμό του κράτους και το συμφέρον του ελληνικού λαού, οι πολιτικές αρχές, νομοθετούν, οι υπηρεσίες ελέγχουν και σύμφωνα με τον νόμο, αδειοδοτούν η όχι! Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι!

Οι Σκουριές αποτελούν μια ακόμη παράλογη ιστορία όπου η αλήθεια κρύβεται επιμελημένα, διχάζει στα δυο την κοινωνία από τις πολλές υπερβολές και τις μισές αλήθειες και αναλόγως ποιον ακούς, τάσσεσαι με το μέρος του. Ας δούμε τι έχουμε:

 1. Έχουμε μια περιοχή στην ΒΑ Χαλκιδική, που από αρχαιοτάτων χρόνων εξορύσσονται διάφορα μεταλλεύματα, κυρίως χρυσός σε διάφορες θέσεις, διάτρητη με πάνω από 20 χιλιόμετρα στοές σε διάφορα επίπεδα και σε βάθη άνω των 350 μέτρων..
 2. Η τελευταία Ελληνική Εταιρεία εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της περιοχής, ήταν ο «Όμιλος Μποδοσάκη», όπου σύμφωνα με πληροφορίες, εξήγαγε τον χρυσό ως θειούχο ορυκτό με τριτοκοσμικές συμβάσεις και …ανεξέλεγκτα (βλέπε τέλματα Ολυμπιάδας)!
 3. Σήμερα ο νέος εκμεταλλευτής των μεταλλείων Χαλκιδικής, η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός-Eldoranto», εκτός των παλιών μεταλλείων Ολυμπιάδας και Στρατωνίου, θα εξορύξει το χρυσοφόρο κοίτασμα στις Σκουριές, το οποίο είναι σε μορφή αντίστροφου κώνου και πρότεινε το επάνω μέρος του μεταλλεύματος επιφάνειας 300 στρεμμάτων, να εξαχθεί με επιφανειακή εξόρυξη. Για το σύνολο των έργων απαιτήθηκε αποψίλωση περίπου 3.500 στρεμμάτων δάσους (0,5% του όλου δάσους), τα οποία όμως σύμφωνα με τις μελέτες αποκατάστασης θα επανέρχονταν σταδιακά στην πρότερη φυσική τους κατάσταση με δεντροφυτεύεις κλπ όπως γίνεται(!) πλέον σε όλα τα μεταλλεία.
 4. Το Ελληνικό κράτος, αποδέχτηκε την επιφανειακή εξόρυξη (κακώς), αφού (υποτιμώντας τις αντιδράσεις) διαπίστωσε ότι η παραπάνω επένδυση είναι συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο, θα εξασφάλιζε για κάμποσες δεκαετίες άλλες 600 θέσεις εργασίας, επενδύσεις πάνω από 1 δις και πολλαπλά έσοδα από φορολογία, προμήθειες κλπ (σωστό). Η επιφανειακή εξόρυξη (οικονομικότερη λύση) όμως μπορούσε να είχε αποφευχθεί και αυτό  είναι  το μόνο σημείο που οι διαμαρτυρόμενοι ίσως «είχαν» δίκιο!
 5. Η τότε κυβέρνηση ελέγχεται για τα 15,1 εκατομμύρια Ευρώ που «χάρισε» στον ανάδοχο. Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, τα ποσά εισπράχτηκαν εντόκως από το ελληνικό δημόσιο (περίπου 22 εκατομμύρια)! Η είσπραξη αποκρύβεται!
 6. Το ελληνικό δημόσιο σχεδίασε και επέβαλλε, η επεξεργασία του μεταλλεύματος να γίνεται στην Ελλάδα (καθετοποιημένη παραγωγή) για να μην εξάγεται το προϊόν ως μικτό ορυκτό και να επικαρπωθεί ο τόπος την πανάκριβη μεταλλουργία, την τεχνογνωσία (πρωτοπορία), τον έλεγχο των μεταλλευμάτων και περισσότερα έσοδα στον τοπικό και εθνικό κορβανά.
 7. Στην σύμβαση που υπογράφηκε, η εταιρία ήταν υποχρεωμένη βάσει χρονοδιαγράμματος να ολοκληρώσει μέχρι το 2019 το εργοστάσιο μεταλλουργίας (το αγκάθι), υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καθυστερούσε η Ελληνική γραφειοκρατία τις αδειοδοτήσεις (άρθρο 3 της σύμβασης).
 8. Η Ελληνική γραφειοκρατία, δεν εξέδωσε ποτέ τις οικοδομικές άδειες κατασκευής του εργοστασίου μεταλλουργίας (το κέλυφος), με συνέπεια η σύμβαση σήμερα να είναι στον αέρα με υπαιτιότητα του Ελληνικού κράτους.
 9. Ο προηγούμενος Υπουργός, κατάλαβε το πρόβλημα αλλά επεδίωξε να προστατευτούν οι υπάλληλοι πολεοδομίας από την παράβαση και να προχωρήσει η διαδικασία.
 10. Ο σημερινός Υπουργός προεκλογικά (συνεπής με προγενέστερες θέσεις), διέκοψε την λειτουργία των Σκουριών ανακαλώντας μελέτες κλπ παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου νομιμοποιείται η εταιρεία και …καταλογίζονται οι ευθύνες στο ελληνικό δημόσιο. Όλοι έχουν δίκιο πλην της επιστήμης και των κανόνων!
 11. Ασχολούνται όλοι με το αρσενικό που υπάρχει στο μετάλλευμα, το οποίο με την επεξεργασία στο εργοστάσιο μεταλλουργίας (διπλή επεξεργασία) εξουδετερώνεται, αλλά δείχνουμε ότι παράγεται λόγω της επεξεργασίας εξόρυξης και επέρχεται ρύπανση των υπόγειων υδάτων κλπ!
 12. Δεν υπάρχει επεξεργασία με κυάνιο στις Σκουριές (μηδενικό αρσενικό) και αυτό αποκρύβεται, ενώ στα λειτουργούντα παλαιά μεταλλεία που κάνουν εμπλουτισμό με χρήση κυανίου δεν συζητά κανείς τα μέτρα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας! Γιατί λοιπόν στόχος είναι οι «Σκουριές» που αν μη τι άλλο η αποψίλωση της δασικής έκτασης έχει συντελεστεί; Μήπως γιατί χωρίς το μετάλλευμα των Σκουριών δεν μπορεί να λειτουργήσει η μεταλλουργία;
 13. Θεωρούμε δεδομένο (ακτιβιστές στην ΤV) ότι η μεταλλουργία δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί η μέθοδος flash smelting είναι ανεφάρμοστη. Ποιος το λέει αυτό και ποιος εξυπηρετείται; Η μεταλλουργία χαλκού, χρυσού και αργύρου, (παρότι το θέμα τεχνικά θεωρείται λυμένο), θα κριθεί οριστικά εφόσον λειτουργήσει και το μόνο που θάπρεπε να μας ενδιαφέρει στη φάση αυτή, είναι η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και η αυστηρή παρακολούθηση τους!
 14. Ψάχνουν οι οικολόγοι αν υπάρχουν αυθαίρετες κτιριακές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες του έργου και τα συγκρίνουν με τα αυθαίρετα ξενοδοχεία της περιοχής ή τις δικές τους οικοδομικές τους άδειες κατοικίας (δήθεν ατιμωρισία και ασυδοσία). Η πολεοδομία στα λατομεία είναι τυπική διαδικασία και παρονυχίδα στις περιβαλλοντικές παραβάσεις (δεν αξιολογείται)! Εξυπηρετεί τις ανάγκες του λατομείου, δεν έχει συντελεστές δόμησης ή κάλυψης, εγκρίνεται ότι απαιτείται και με τη λήξη της δραστηριότητας όλα “ξηλώνονται” και γίνεται αποκατάσταση!
 15. Φτάσαμε σήμερα να κάνουμε ερμηνείες για την «Eldoranto» ότι κάνει πολιτική και θέλει να φύγει από το έργο επειδή έπεσαν οι τιμές του χρυσού και άλλες «αδιάφορες» ..ερμηνείες. Σαν κράτος, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν ούτε οι επιθυμίες, ούτε οι ερμηνείες, ούτε αν χειραγωγούνται οι μετοχές της Eldoranto!
 16. Υπάρχει ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση όχι μόνο των μέτρων της εξόρυξης, του εμπλουτισμού ή της επεξεργασίας στο εργοστάσιο μεταλλουργίας αλλά και πλήρης αποκατάσταση των παλαιών μεταλλευτικών καταλοίπων (τελμάτων), των όξινων νερών των παλιών μεταλλείων καθώς και των εγκαταστάσεων που καταργούνται, τα οποία παραδίδονται στην τοπική κοινωνία για νέες χρήσεις. Το Στρατώνι με την μεταφορά όλων των εγκαταστάσεων στο Μαντέμ Λάκος, μεταμορφώνεται ολιστικά.
 17. Αγνοούμε τον σχεδιασμό του «συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης» των αναλύσεων και μετρήσεων αερίων, εδαφών, σεισμικών, νερών και λοιπών ρύπων με σταθμούς παρακολούθησης, όλο το έτος. Ειδικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής, οι τιμές αυτές θα μεταβιβάζονται σε πρώτο χρόνο σε υπολογιστή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου!
 18. Εκκρεμούν έργα 500 εκατομμυρίων ευρώ από την κατασκευή των δυο εργοστασίων επεξεργασίας και εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στο «Μαντέμ Λάκος» και τη διάνοιξη υπόγειου δικτύου 9km μεταφοράς μεταλλευμάτων από την Ολυμπιάδα στα παραπάνω εργοστάσια για την απελευθέρωση του οδικού δικτύου από τα φορτηγά (κατά την διοίκηση, απόλυτη περιβαλλοντική προστασία)!

Παρόλα αυτά τα προβλήματα είναι ακόμη περισσότερα γιατί :

Το πολιτικό σύστημα δεν έχει αποφασίσει αν θέλει ή όχι την επένδυση. Σε κάθε περίπτωση  πρέπει να φροντίσει να μην είναι η χώρα ο υπαίτιος διακοπής της σύμβασης. Οι υπάλληλοι εφόσον καθυστέρησαν εσκεμμένα την έκδοση των αδειών έχουν μεγάλες ευθύνες. 

Με τα λάθη τακτικής και συμπεριφοράς, η χώρα χάνει μια ευκαιρία να κατασκευάσει το εργοστάσιο μεταλλουργίας με στοιχεία «know How», που θα εμπλούτιζαν την τεχνογνωσία  και την καινοτομία, με την εμπλοκή των πολυτεχνικών σχολών και τεράστια τεχνικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Σε περίπτωση αστοχίας αυτό θα βάραινε την εταιρία και πιθανώς τότε θα σταματούσε και η διαδικασία της μεταλλουργίας. Τώρα κανείς δεν ξέρει!

Δεν είμαι σίγουρος αν πίσω από το «ακτιβίστικο» κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χαλκού-χρυσού, δεν κρύβονται άλλα συμφέροντα ακόμη και της εταιρίας (λόγω μεταλλουργίας), η οποία έχει πολλαπλάσιο όφελος να εξάγει το μετάλλευμα και να μην το επεξεργάζεται εδώ! Την ίδια στιγμή μάλιστα, ενώ υπάρχει «τσουνάμι» αγορών χρυσού στον κόσμο (ποιος ξέρει γιατί;) εμείς ως παραγωγός χώρα, παραδόξως, κάνουμε κίνημα «antigold»!

Γιατί λοιπόν τόσα χρόνια εξόρυξης χρυσοφόρου μεταλλεύματος κανείς δεν διαμαρτύρονταν; Μήπως σήμερα δεν εξορύσσεται χρυσοφόρο μετάλλευμα στην  Ολυμπιάδα; Μήπως άλλοι διεκδικητές της φλέβας θέλουν τα μεταλλεία  και προσπαθούν να ακυρώσουν την υπάρχουσα σύμβαση; Γιατί ξαφνικά τόση υστερία για μια προϋπάρχουσα δραστηριότητα που συνεχίζει και επεκτείνεται με νέες τεχνολογίες;  Για την σκόνη που θα πνίξει (αν είναι δυνατόν) την Θεσσαλονίκη από τα φουρνέλα; Δεν έχουμε δει ποτέ σκόνη από «φουρνέλα» σε λατομεία αδρανών υλικών;

Η κυβέρνηση αντί να «αντιπολιτεύεται» τον εαυτόν της, θα πρέπει να ενισχύσει τις «επί 40 χρόνια» ανύπαρκτες (εσκεμμένα) υπηρεσίες ελέγχου Περιβάλλοντος και με αυστηρή παρουσία, να διαφυλάξει την κοινωνία, την υγεία, το περιβάλλον και την τήρηση των νόμων! Εκεί κρίνεται το έργο της και όχι στην τεχνολογία εξόρυξης μεταλλευμάτων και την μεταλλουργία!

Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα και ο θεμέλιος λίθος της, η μεταλλουργία, αποτελούν κομβικό σημείο στην ανάπτυξη της χώρας, ο τεράστιος  ορυκτός πλούτος της δεν μπορεί πλέον να εξάγεται ως μετάλλευμα και να εισάγεται με πολλαπλάσιο κόστος ως πρώτη ύλη για την  μεταποιητική βιομηχανία. Οι Έλληνες επιστήμονες και οι εργαζόμενοι πρέπει να βρουν το ρόλο τους στην Ελληνική  μεταλλουργία, αποδίνοντας στην χώρα τον πλούτο από την εγχώρια αξιοποίηση των τεραστίων αποθεμάτων μας  σε σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μεταλλεύματα (μέγιστο πλεονέκτημα)!

Τα συμφέροντα, οι ιδεοληψίες και ο φόβος, πιστεύω ότι έχουν συμπλέξει άσχημα και χρησιμοποιείται η κοινωνία και η αριστερά ως θύμα και άλλοθι! Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ζητήματα των ειδικών και των υπηρεσιών του Ελληνικού κράτους και  όχι των μαζών (βλέπε «Εχθρός του λαού» του Ίψεν)! Οι ενστάσεις έχουν όρια και κανόνες και δεν μπορεί να γίνονται εμμονές. Αν περιμένουμε ο φοβισμένος αγρότης της Ιερισσού να αποφασίσει για την μέθοδο «flash smelting» τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας! Πρέπει να αποκατασταθεί η αμφίδρομη σχέση και εμπιστοσύνη κοινωνίας και κράτους. Αν κάτι δεν πάει καλά, δεν χρειάζεται να κατέβει ο λαός στους δρόμους για να αλλαχτεί, αλλά ένα σύγχρονο κράτος, σιωπηλά  διορθώνει τα λάθη του!

Ο πλήρης φάκελος βρίσκεται στο Υπουργείο, υπάρχουν μελετητές που με αμοιβή μελέτησαν και σχεδίασαν, υπάρχουν υπηρεσίες που συμφώνησαν και υπέγραψαν, υπάρχουν εν κατακλείδι υπεύθυνοι πέραν του πολιτικού συστήματος που με τις γνώσεις και την υπογραφή τους προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και γι αυτό λογοδοτούν! Εκεί το πολιτικό σύστημα ζητάει έγγραφες εισηγήσεις-εξηγήσεις  από την δημόσια διοίκηση, προκαλεί κοινές συσκέψεις με την επιστημονική κοινότητα και με πλήρη διαφάνεια, αναλόγως αποφασίζει την διακοπή ή την συνέχιση ενός έργου. Αν το περιβαλλοντικό κόστος είναι μεγαλύτερο από το οικονομικό όφελος τότε ο λόγος και η απόφαση ανήκουν στην κυβέρνηση η οποία  σταθμίζει και αποφασίζει έστω και ζημιογόνα! Αλλά όχι με την λογική μονομερών αποφάσεων ή πολιτικών δεσμεύσεων αντιπολιτευόμενου ή ιδεολογικού γενικά  χαρακτήρα!

Ο ακτιβισμός (παρότι είναι αναγκαίος γιατί πιέζει και ελέγχει την διοίκηση) δεν είναι επιστήμη και απ την φύση του δεν παράγει ανάπτυξη! Ιδίως όταν αποφασίζουμε «εμείς» γίνεται και επικίνδυνος! Η ΤVΧ έφυγε και άφησε ανέργους και  η Eldoranto αν δεν έχει οφέλη θα φύγει με την σειρά της. Να μην πληρώσουμε όμως εμείς την φυγή της!

Επειδή παίζονται πολλά δις ευρώ και επειδή λόγω κακών χειρισμών, έχουμε αθετήσει και εμείς  συμφωνηθέντα, φοβάμαι ότι η εταιρεία μπορεί να προσφύγει δικαστικά, να διακόψει την σύμβαση με υπαιτιότητά μας και να ζητήσει τις ανάλογες αποζημιώσεις ή να ακυρώσει την κατασκευή της μεταλλουργίας! Ελπίζω η σύγκρουση να έλθει στα λογικά της και με τήρηση όλων των δεσμεύσεων και αυστηρή επιτήρηση, να προχωρήσει ότι συμφωνήθηκε. Ειδάλλως σαν «σύγχρονο» ευρωπαϊκό κράτος τους αποζημιώνουμε, αναδασώνουμε ξανά το δάσος και αφήνουμε τις Σκουριές για εξόρυξη σε κάποιες άλλες γενεές, αφού ούτως η άλλως ο χαλκός, ο χρυσός και τα άλλα μεταλλεύματα βρέθηκαν και κάποτε θα εξορυχτούν (νομοτέλεια)!

ΥΓ: Η Βαριά Βιομηχανία  όπου γης έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ο Ορυκτός Πλούτος για μια χώρα αποτελεί ευχή ή κατάρα ανάλογα με τον χειριστή και τον χρήστη. Στα δύσκολα κρινόμαστε, ιδού η πρόκληση!»

 

 

 

ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

PLINTIRIO-20150525-052Και δια στόματος των πλέον ειδικών, όπως του Δρ. Γεωλογίας Νικολάου Αρβανιτίδη με το άρθρο του στο greenminerals.blogspot.gr, μαθαίνουμε με στοιχεία και επιχειρήματα τους λόγους για τους οποίους η ματαίωση του έργου μεταλλουργίας στη ΒΑ Χαλκιδική θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, τα ώτα των αρμοδίων είναι ερμητικά κλειστά από τις κομματικές παρωπίδες και αναρωτιέται κανείς τι μέλλει γενέσθαι…

«Έρχονται την περίοδο αυτή στο φως της δημοσιότητας διάφορα υποθετικά σενάρια σχετικά με την προοπτική της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Χαλκιδική και την προοπτική του επενδυτικού έργου χωρίς να αιτιολογούν επαρκώς τις εξελίξεις ούτε να μπαίνουν στην ουσία του θέματος. Στηρίζονταi κυρίως σε ενδείξεις και γενικά στερούνται τεκμηρίωσης και πειστικών επιχειρημάτων.

Η συζήτηση λοιπόν γίνεται για μια επένδυση με στόχο την παραγωγική αξιοποίηση πολυμεταλλικών κοιτασμάτων στη ΒΑ Χαλκιδική με βασική προϋπόθεση αναπτυξιακής βιωσιμότητας τη μεταλλουργία χαλκού και χρυσού. Μέχρι στιγμής η επένδυση παραμένει σε επίπεδο λειτουργικής συντήρησης και εκσυγχρονισμού των σχετικών υποδομών, ενώ η πορεία προς τη μεταλλουργία, την πραγματική παραγωγή και το άλμα αναπτυξιακής σταθερότητας να βρίσκονται όχι απλά στο ψυγείο αλλά στην κατάψυξη.

Τα κοιτάσματα στην ΒΑ Χαλκιδική είναι αξιόλογα και σημαντικά με την πολυμεταλλικότητα χαλκού, χρυσού, αργύρου, ψευδαργύρου και μολύβδου να αποτελούν την συγκριτική τους υπεροχή και οικονομική βάση.

Ενδεχόμενη απουσία της μεταλλουργίας και της καθετοποιημένης αξιοποίησης τους αφαιρούν και μειώνουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική προοπτική τους.

Σε μια τέτοια περίπτωση το παραγωγικό αποτέλεσμα θα είναι οριακά βιώσιμο, και συχνά και εύκολα μεταβαλλόμενο. Με την παρουσία της μεταλλουργίας το έργο θωρακίζεται οικονομικά, περνάει σε άλλο επίπεδο μεταλλευτικής παραγωγής και αποκτά χαρακτηριστικά παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και εμβέλειας. Αυτό αλλάζει το μέγεθος και την αντοχή της επένδυσης, και σημαίνει πρόθετα ωφέλη για τον έλληνα πολίτη, μαζί με σταθερότητα στην απασχόληση και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η μεταλλουργία όμως χρυσού, συμπεριλαμβανομένων και των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, είναι δυνατή μόνο παρουσία χαλκούχου μεταλλεύματος. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει στην περίπτωση αυτή χωρίς την εκμετάλλευση του χαλκούχου κοιτάσματος των Σκουριών. Σε πλήρη μεταλλουργική παραγωγική ανάπτυξη το έργο δεν πρόκειται να έχει σοβαρά προβλήματα από τις όποιες αναταράξεις στις τιμές του χρυσού ή άλλων μετάλλων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σουηδική Boliden, που σε μια δύσκολη ομολογουμένως μεταλλευτική χρονιά πέρυσι βγήκε γενικά “ζωντανή”, τόσο λόγω της πολυμεταλλικότητας των κοιτασμάτων της, αλλά κυρίως βάση των μεταλλουργικών της προϊόντων.

Σε μια εποχή εύθραυστης παρουσίας του χρυσού η πιο ισορροπημένη συμπεριφορά του χαλκού και ψευδαργύρου μπορούν να σώσουν την παρτίδα. Με άλλα λόγια βλέποντας τα πράγματα από την επιχειρηματική πλευρά, όσο το θέμα της μεταλλουργίας και των Σκουριών καθυστερούν και παραμένουν στάσιμα ο Ελληνικός Χρυσός/Eldorado Gold και όποιος άλλος επενδυτής ήταν στη θέση τους θα βρίσκονταν “εν δυνάμει” σε καθεστώς έντονου προβληματισμού, λήψης ενδιάμεσων μέτρων και ενδεχόμενα σκέψεις και σχέδια αποχώρησης.

Όλα αυτά τα σενάρια και υποθέσεις δημιουργούν βαριά ατμόσφαιρα που πλήττει για άλλη μια φορά την εργασιακή ηρεμία και καταλήγει να επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.Και βέβαια ότι και να λένε οι διάφοροι σχετικοί και άσχετοι, μόνο η αρμόδια πολιτική διοίκηση μπορεί να βάλει τέλος στα σενάρια και στις όποιες ανησυχίες και αβεβαιότητα αυτά προκαλούν.

Η κυβέρνηση λοιπόν είναι ο μοναδικός και απόλυτα υπεύθυνος συνομιλητής και αποφασιστικός ρυθμιστής σε ότι αφορά στη τύχη της επένδυσης, προς τη μια ή την κατεύθυνση».

 

Β.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ & Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΑ

STOES-OLYMP-20150525-268Ο εργατόκοσμος της ΒΑ Χαλκιδικής επέστρεψε και πάλι στην φυσιολογική καθημερινότητα του.

Από τις 8 Οκτωβρίου τα μεταλλευτικά χωριά της ΒΑ Χαλκιδικής, τα επονομαζόμενα Μαδεμοχώρια και οι χιλιάδες κάτοικοι τους χαμογελούν και αισιοδοξούν. Πιο απλά ξαναζούν μια φυσιολογική ζωή!

Αυτό το δικαίωμα του το έδωσε η προσωρινή απόφαση ανάκλησης της κυβέρνησης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την ανάκληση των διαθεσιμοτήτων από την Ελληνικός Χρυσός και την επιστροφή των 2.000 εργαζόμενων στα πόστα ευθύνης τους.

Πριν βγει αυτή η απόφαση και ενώ αναμένεται ακόμη η έκδοση της οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η ιστορική μεταλλευτική κοινότητα της ΒΑ Χαλκιδικής στάθηκε σύσσωμη στο πλευρό των μεταλλωρύχων που έδωσαν έναν έντιμο και ειρηνικό αγώνα για να ανατρέψουν αυτή την άδικη απόφαση που έβαλε λουκέτο στα μεταλλεία.

Δείτε στο βίντεο που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα τους πραγματικούς αγωνιστές της καθημερινότητας να μιλούν για τα συναισθήματα τους πριν και μετά την προσωρινή απόφαση του ΣτΕ και για το πόσο έχει αλλάξει η διάθεση τους προς το καλύτερο από την ημέρα που επέστρεψαν στις εργασίες τους.

Αυτονόητα πράγματα και ανθρώπινες στιγμές που δυστυχώς στην χώρα μας όχι μόνο δεν είναι αποδεκτές αλλά γίνονται και αντικείμενο ποινικοποίησης κάποιες φορές…

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, 26/11/2015]

 

Γ. ΒΑΓΙΩΝΑΣ: «ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ»

ΦΩΤΙΑ-ΙΕΡΙΣΟΣ-Α.ΤΕρώτηση κατατέθηκε προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τον Βουλευτή Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας Βαγιωνά Γεώργιο, με θέμα τα προβλήματα αστυνόμευσης στην ΒΑ Χαλκιδική.

Το κείμενο της ερώτησης:

«Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κύριε Υπουργέ,

Σας επισυνάπτω ανακοίνωση του Σωματείου Εργολάβων και Υπεργολάβων Βορειοανατολικής Χαλκιδικής Δήμου Αριστοτέλη. Είναι γνωστά τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή «Σκουριών» λόγω της εξόρυξης Χρυσού. Γνωστοί «οι τραμπουκισμοί» των αντιδρώντων στην επένδυση και η τρομοκρατία των ανθρώπων που είναι υπέρ της επένδυσης, ιδιαίτερα στην «Ιερισσό» και στην περιοχή περί αυτήν. Η Απάντηση της πολιτείας ήταν η κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Ιερισσού.

Είναι επιτακτική ανάγκη η επαναλειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος με αστυνομικούς μη Χαλκιδικιώτες και να εναλλάσσονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για ευνόητους λόγους.»

[ΠΗΓΗ: http://respentza.blogspot.gr/, 20/11/2015]

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ…

skouries-04Με το που πλησιάζουν οι δίκες των κατηγορουμένων για την υπόθεση των επεισοδίων στο Λάκκο Καρατζά το 2013, ο φιλοκυβερνητικός τύπος και όχι μόνον, έχει αρχίσει να κατακλύζεται από δημοσιεύματα και άρθρα που μας εξηγούν το πόσο κακή εταιρεία είναι αυτή η Ελληνικός Χρυσός και πόσο απαραίτητο ήταν να αντισταθούν οι αγωνιστές της Χαλκιδικής, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ή όλη υπόθεση σαν οργή λαού και λαϊκή αντίσταση, ώστε να πέσουν στα μαλακά οι κατηγορούμενοι…

Σήμερα η ΑΥΓΗ δημοσιεύει ένα άρθρο του χημικού-μηχανικού και μέλους του κινήματος κατά της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική Νίκου Μοσχούδη, τύπου «όλα σε ένα», όπου δικαιολογείται απόλυτα η «απόφαση Σκουρλέτη» και έχει όλα τα antigold επιχειρήματα: Κυάνιο, τρεμολίτη, Μπαρμπάντος, σκόνη, πορίσματα….

Η Καδόγλου στο «Δρόμο της Αριστεράς» σε άλλο άρθρο, θυμήθηκε το «σκάνδαλο της μεταβίβασης», εκθειάζει την άποψη Μοσχούδη πως «Η λύση για τις Σκουριές βρίσκεται στον καταιγισμό ελέγχου νομιμότητας (περιβαλλοντικό και οικονομικό, από Αρχές και κίνημα)»!!!, και μιλάει για τα «πορίσματα των επιθεωρητών», τη «φέρουσα ικανότητα», τον «ανταγωνισμό δραστηριοτήτων» και άλλα θέματα επιστημονικής φαντασίας…

Όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι ζορίζονται με τις επικείμενες δίκες και κάνουν το παν για προβάλλουν αξιόποινες πράξεις των λίγων ως «αντίδραση των αγανακτισμένων κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής που παλεύουν για τη ζωή τους»!!!

Όσο πλησιάζουν οι δίκες, θα βλέπουμε τα δημοσιεύματα να πυκνώνουν. Αλλά –ως γνωστόν–, η δικαιοσύνη δεν μασάει… Έχουν γνώση οι δικαστές…

 

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Efemcukuru-dry-stack-tailingsΌσοι ασχολούνται με τα μεταλλευτικά ζητήματα εντός και εκτός Ελλάδος γνωρίζουν ότι η γειτονική Τουρκία είναι μια χώρα που αξιοποιεί τον ορυκτό πλούτο της. Συγκαταλέγεται μάλιστα στις κυριότερες χρυσοπαραγωγούς χώρες της υφηλίου.

Είναι επίσης γνωστό, πως η Τουρκία είναι εξαιρετικά φιλική σε ιδιωτικές επενδύσεις, σε τέτοιο βαθμό που οι ίδιοι οι επενδυτές το αναγνωρίζουν και το προβάλλουν θετικά σε κάθε ευκαιρία.

Το βίντεο που ακολουθεί ανήκει θα μπορούσαμε να πούμε σ’ αυτή την κατηγορία. Είναι ένα βίντεο που έχει ανέβει στην επίσημη ιστοσελίδα της Eldorado Gold, όπου προβάλλονται τα δυο μεγάλα μεταλλεία χρυσού που λειτουργεί τα τελευταία 20 χρόνια.

Το ορυχείο του Κίσλανταγκ που βρίσκεται στην επαρχία Ουσάκ είναι το μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού στην Ευρώπη και το ορυχείο του Εφεμτσουκουρού που βρίσκεται έξω από την Σμύρνη.

Πέρα από την επισήμανση των ποικίλων δράσεων που έχει κάνει η Eldorado Gold τόσο σε επιχειρησιακό όσο και στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη γειτονική χώρα, υπάρχει μια λεπτομέρεια που μας έμεινε ως κορυφαία εντύπωση.

Είναι αυτή που αναφέρει στο 27ο δευτερόλεπτο του βίντεο: “We went from feasibility to production in only 3 years”. Τουτέστιν μεθερμηνευόμενον: “Πήγαμε από τις οικονομοτεχνικές μελέτες στην παραγωγική διαδικασία μέσα σε μόλις 3 χρόνια”.

Να συγκρίνουμε την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας για να αδειοδοτηθεί και να προχωρήσει μια αντίστοιχη μεταλλευτική επένδυση στην ΒΑ Χαλκιδική μέχρι να φτάσει στην παραγωγική διαδικασία;

Ας το αφήσουμε καλύτερα. Ο ορισμός της καθυστέρησης και της στασιμότητας. Έχουμε κλείσει 10 ολόκληρα χρόνια συμπεριλαμβανομένου τις αδειοδοτήσεις και τις δικαστικές εκκρεμότητες στο ΣτΕ χωρίς να έχει ολοκληρωθεί καν το κατασκευαστικό σκέλος της επένδυσης. Και μετά λένε οι κυβερνώντες μας πως θέλουν επενδύσεις… Μάλλον για εσωτερική κατανάλωση το λένε.

Δεν πειράζει. Οι Ελληνικές κυβερνήσεις έχουν λύσεις… Ας είναι καλά τα δημοσιονομικά ισοδύναμα και ζωή να χουμε να εκπληρώνουμε τα προ και τα ύστερο απαιτούμενα μέτρα για κάθε δόση από τους δανειστές..

Δείτε το βίντεο εδώ:    https://www.youtube.com/watch?v=R16wWT2slbs

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, 9/11/2015]