Tag Archives: eldorado gold

ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: ΌΧΙ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

[Ο μισθωμένος Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Ε5, έκτασης 87.865 στρεμμάτων, και σημειωμένες οι περιοχές ενδιαφέροντος.]

Με το «όχι» των περιφερειακών υπηρεσιών, και με εργαλείο τις επιφυλάξεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Ανατολικής Μακεδονίας (2003) για τις επιπτώσεις των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, που με το πρόσφατα αναθεωρημένο Χωροταξικό της ίδιας Περιφέρειας αναβαθμίζονται σε κριτήρια αποκλεισμού, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση απορρίπτει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Πρόκειται για αίτημα που είχε υποβάλει η Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε., θυγατρική της καναδικής Eldorado Gold, για το έργο «Ερευνητικό πρόγραμμα στον κεντρικό τομέα του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης» και αφού απορρίπτεται η ΜΠΕ δεν μπορούν να εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι.

Στην απόφασή της (26 Σεπτεμβρίου) η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, αφού προηγήθηκε ο κύκλος των γνωμοδοτήσεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, παραθέτει τους λόγους της απόρριψης. Ήτοι:

«Το γεγονός ότι με την αριθμ. 146/17 απόφαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ αποφάσισε ομόφωνα κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο».

«Το γεγονός ότι με την αριθμ. 184/17 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας – Σαπών ομόφωνα: ‘Διατρανώνει την κάθετη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με τη μεταλλουργία του χαλκού και του χρυσού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη και συνεπώς ανεπιθύμητη’».

«Το γεγονός ότι η αποτελεσματική συμμετοχή της τοπικής Κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων παρέχει σε αυτήν τη δυνατότητα να εκφράζει και στον φορέα λήψης των αποφάσεων να λαμβάνει υπόψη απόψεις και ανησυχίες αυτής, όπως εν προκειμένω αυτές έχουν εκφραστεί από το Δημοτικά Συμβούλια και το Περιφερειακό Συμβούλιο, γεγονός που συναρτάται με τη σκοπιμότητα του έργου».

«Το γεγονός ότι στο ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1471 Β/09.10.2003) διατυπώνονται επιφυλάξει για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων του επιθερμικού χρυσού στην περιοχή και σύμφωνα με το οποίο: από εκθέσει του ΙΓΜΕ προκύπτει ότι, μεταξύ των πολλών εμφανίσεων επιθερμικού χρυσού, οι πιο ενδιαφέρουσες και σχεδόν ισοδύναμες σε αποθεματικό δυναμικό βρίσκονται σε δύο περιοχές:

 

 • Δημόσια μεταλλευτική περιοχή στον ευρύτερο χώρο Σαπών
 • Μεταλλευτική περιοχή Περάματος Πετρωτών (όρια νομού Έβρου και Ροδόπης)

 

Η εκμετάλλευση των αποθεμάτων μπορεί να είναι προβληματική για την Περιφέρεια, κυρίως για λόγους αναπότρεπτης βλάβης στο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες μέθοδοι αντιμετώπισα της ισχυρά οχλούσας ρύπανσης».

«Το γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις και κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου ‘Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – Α’ Φάση – Στάδιο Α2′, στο οποίο επισημαίνονται:

 

 • Η ανάγκη προγραμματισμού των δραστηριοτήτων εξόρυξα για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλες παραγωγικές χρήσεις, οι προοπτικές εκμετάλλευσης κοιτασμάτων χρυσού και το εκφρασμένο ενδιαφέρον εταιρειών, αλλά και οι σοβαρές ανησυχίες για τη δυνατότητα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων.
 • Το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και η επικινδυνότητα για το περιβάλλον και την οικονομία
 • Πέραν των επιφυλάξεων που αφορούν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, το ζήτημα της σύγκρουσης διαφορετικών αναπτυξιακών προοπτικών καθώς και την απουσία κοινωνικής συναίνεσης ως προς τη σκοπιμότητα της δραστηριότητας κατόπιν ολιστικής συνεκτίμησης κόστους-οφέλους.
 • Την επισήμανση της ανάγκης εκτίμησης των ευρύτερων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
 • Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκτιμάται ότι η εξόρυξη αποτελεί δραστηριότητα που επαναπροσδιορίζει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα ότι η εκμετάλλευση διαφόρων κοιτασμάτων χρυσού στην Περιφέρεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία μεμονωμένη δραστηριότητα καθώς ενδέχεται να διαφοροποιήσει το αναπτυξιακό πρότυπο της περιοχής».

 

[ΠΗΓΗ: «Η ΑΥΓΗ», της Λ. Σταυρογιάννη, 6/10/2018]

ΓΙΑΤΙ Η ELDORADO GOLD ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 750 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Το διαιτητικό δικαστήριο θα κληθεί να κρίνει, για ακόμα μία φορά, εάν η Eldorado Gold δικαίως διεκδικεί αποζημίωση ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο για ζημία που έχει υποστεί λόγω της μεγάλης καθυστέρησης εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Αυτό θα είναι το επόμενο επεισόδιο της ατελεύτητης δικαστικής διένεξης μεταξύ του καναδικού ομίλου και του ελληνικού Δημοσίου εάν δεν εκτονωθεί η νέα κρίση που ξέσπασε τον Αύγουστο, οπότε η Eldorado Gold, με αίτημα πληρωμής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αξιώνει, εξωδίκως σε αυτήν τη φάση, το ποσό των 750 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο, βέβαια, τμήμα του διεκδικούμενου ποσού σχετίζεται με την καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας του εργοστασίου στον Μαντέμ Λάκκο, που υπολογίζεται ότι έχει προκαλέσει ζημία 664 εκατ. ευρώ.

Το αδιέξοδο

Την κίνηση της εταιρείας είχε εμμέσως προαναγγείλει ο διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, Georges Burnes, κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη αναλυτών, μέσα του περασμένου καλοκαιριού, οπότε είχε δηλώσει απογοητευμένος και είχε τονίσει πως η εταιρεία εξετάζει τη λήψη νομικών μέτρων.

Η εταιρεία προσδοκούσε, όπως έχουν αναφέρει οι επικεφαλής της, ότι το Δημόσιο θα χορηγούσε τις άδειες που απαιτούνται για την κατασκευή του εργοστασίου στον Μαντέμ Λάκκο, μετά τη δικαίωσή της από το διαιτητικό δικαστήριο. Το τελευταίο, τον περασμένο Απρίλιο, είχε αποφασίσει πως δεν συνιστά παράβαση των διατάξεων της σύμβασης μεταβίβασης η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαντέμ Λάκκου για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Σκουριών και Ολυμπιάδας. Απορρίφθηκε, δηλαδή, το αίτημα που είχε καταθέσει το Δημόσιο στο διαιτητικό δικαστήριο να αναγνωριστεί ως παράβαση των διατάξεων της σύμβασης μεταβίβασης η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας.

Την ίδια στιγμή, την προσδοκία του καναδικού ομίλου για τη χορήγηση από το Δημόσιο των απαιτούμενων αδειών είχε τροφοδοτήσει η δήλωση -τότε- του υπουργείου Περιβάλλοντος ότι θα γίνει σεβαστή η απόφαση του δικαστηρίου, βάσει, μεταξύ άλλων, των περιορισμών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εξάλλου, τον περασμένο Αύγουστο το αρμόδιο υπουργείο είχε εγκρίνει το προσάρτημα 5 που αφορά την τεχνική μελέτη του νέου εργοστασίου εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο. Αυτή όμως, είναι και η μοναδική άδεια που χορηγήθηκε: εκκρεμεί, μεταξύ άλλων δευτερευουσών αδειών, η έγκριση της τεχνικής μελέτης μεταλλουργίας (προσάρτημα 6), προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής χρυσού και χαλκού στον Μαντέμ Λάκκο. Στο τελευταίο, δηλαδή, θα γίνεται η μεταλλουργία χαλκού που θα παράγει ως παραπροϊόντα χρυσό και άργυρο, ενώ στις Σκουριές θα γίνεται η εξόρυξη και ο εμπλουτισμός του μεταλλεύματος. Πιο απλά, η μονάδα των Σκουριών έχει ανάγκη τη μεταλλουργία του Μαντέμ Λάκκου.

Ζημίες λόγω καθυστέρησης

Όπως αναφέρει η Eldorado Gold στην εξώδικη αίτησή της, το Δημόσιο παραβιάζει τη θεμελιώδη, για τη λειτουργία της σύμβασης, υποχρέωσή του, της θέσης σε ισχύ ή και ενεργοποίησης διοικητικών αδειών και εγκρίσεων και εν γένει της προόδου των εργασιών. Σημειώνεται, ακόμα, ότι το Δημόσιο προβαίνει και σε δημόσιες δηλώσεις και δυσφημιστικές για την εταιρεία ενέργειες, εχθρικές προς την επένδυση.

Ως αποτέλεσμα, η περίοδος προπαρασκευής, που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει από τον Μάιο του 2013 έως τον Μάιο του 2015, έχει ήδη παραταθεί κατά 39 μήνες, δηλαδή από τον Μάιο του 2015 έως σήμερα. Κατά συνέπεια, δεν κατέστη εφικτό να ξεκινήσει, όπως αρχικά προβλεπόταν, η περίοδος εκμετάλλευσης του υποέργου των Σκουριών. Η εταιρεία, εκτός από τη ζημία 664,5 εκατ. ευρώ λόγω καθυστέρησης της έναρξης περιόδου εκμετάλλευσης, υπολογίζει σε 74,6 εκατ. ευρώ το συνολικό ύψος της απώλειας λόγω της καθυστέρησης της περιόδου προπαρασκευής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Τοποθετεί, ακόμα, σε ημερήσια βάση τη ζημιά από την καθυστέρηση της περιόδου προπαρασκευής και από διαφυγόντα έσοδα σε 36,2 χιλ. ευρώ και 664,5 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 22/9/2018]

Ο κος ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΠΟΡΕΙ…

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ κος Σταθάκης έδωσε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο Έθνος της Κυριακής, στη δημοσιογράφο Βούλα Κεχαγιά. Μοιραία έπεσε στο τραπέζι και η ερώτηση για την Eldorado Gold. Μεταφέρω αυτούσια την απάντηση του Υπουργού:

Δημοσιογράφος: Πώς σας φάνηκαν οι οικονομικές απαιτήσεις της Eldorado Gold;

Σταθάκης: Ανεξήγητες, αιφνιδιαστικές και υπερβολικές, θα έλεγα. Και μάλιστα εν μέσω διαλόγου με την εταιρεία μετά την απόφαση της Διαιτησίας, για μια επένδυση που δεν έχει καν ξεκινήσει, καθώς εκκρεμεί η συμβασιοποίηση της μελέτης για καθετοποιημένη παραγωγή. Οι άδειες για την Ολυμπιάδα έχουν εγκριθεί, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το εργοστάσιο στις Σκουριές, καθώς αυτό συνδέεται άμεσα με την καθετοποίηση.

Μαθαίνουμε λοιπόν πως είμαστε «εν μέσω διαλόγου» πέντε μήνες μετά την απόφαση της διαιτησίας!!! Μάλλον αυτός ο διάλογος είναι μονομερής, διότι η εταιρεάι δεν τον έχει αντιληφθεί… Όσο για την «συμβασιοποίηση της μελέτης για καθετοποιημένη παραγωγή», συνδέεται άμεσα με το παραμύθι περί προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων για την αποτελεσματικότητα του flash smelting…

Συνεχίζω να απορώ με την …απορία του Υπουργού για την «ανεξήγητη, αιφνιδιαστική και υπερβολική» κίνηση της εταιρείας… Προφανώς θα τον βόλευε να περιμένει η εταιρεία μέχρι τις εκλογές, να μην το έχει και αυτό στο κεφάλι του, έ;

 

 

Ν.Δ. ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ELDORADO GOLD

Όπως έγινε από χθες γνωστό, εξώδικο προς τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο καθώς επίσης και προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη απέστειλε η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» με το οποίο αξιώνει αποζημίωση ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρία καταγγέλλει καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση των απαραίτητων αδειών για τις Σκουριές και πως η στάση της κυβέρνησης προκάλεσε απώλεια δυνητικών εσόδων, καθώς και ευτελισμό επενδύσεων που έγιναν στα ορυχεία εξαιτίας της καθυστέρησης στην έκδοση περιβαλλοντικών αδειών.

Ανακοίνωση για το θέμα του εξώδικου της Eldorado Gold εξέδωσε ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, με την οποία καλεί τον Γιώργο Σταθάκη να απαντήσει στη Βουλή «σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το Ελληνικό Δημόσιο να πληρώσει 750 εκατομμύρια ευρώ στον επενδυτή και επιπροσθέτως «για ποιο λόγο δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι σχετικές άδειες με αποτέλεσμα να απειλείται το Ελληνικό Δημόσιο με αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ;». Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης:

«Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Εφτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000), ευρώ ο «λογαριασμός» της ανικανότητας του κ. Τσίπρα.

Απίστευτο και όμως αληθινό. Την ώρα που η Ελλάδα διψάει για επενδύσεις και οι άνεργοι ζητούν αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας, η ανεπάρκεια της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα κινδυνεύει να στείλει έναν απίστευτο λογαριασμό 750.000.000 ευρώ στους βάναυσα φορολογούμενους Έλληνες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η επιχείρηση που έχει επενδύσει στις σκουριές της Χαλκιδικής, ζητάει από το Ελληνικό Δημόσιο με εξώδικη αίτηση της να της καταβάλλει το ποσό των 750.000.000 ευρώ εξαιτίας της καθυστέρησης έκδοσης από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη, των τελευταίων διοικητικών αδειών που αφορούν την επένδυση. 

Στα ίδια δημοσιεύματα, σημειώνεται, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ έχουν εγκρίνει τις περιβαλλοντικές μελέτες του έργου, το ΣτΕ έχει αποφανθεί 18 φορές θετικά υπέρ της επένδυσης και η τελευταία διαιτησία στην οποία προσέφυγε το κράτος δικαίωσε τον επενδυτή.

Σημειώνεται, ότι η εν λόγω εξέλιξη προκαλεί όχι μόνο ερωτήματα αλλά και ανησυχία λόγω της σπουδαιότητας της επένδυσης για την ευρύτερη περιοχή, καθώς στην εν λόγω επένδυση εργάζονται πάνω από 2000 άνθρωποι, ενώ πολλοί άλλοι αναμένεται να απασχοληθούν στο μέλλον αν προχωρήσει η επένδυση.

Επειδή η κυβέρνηση φορολογεί βάναυσα καθημερινά όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους φτωχούς αφού μειώνει το αφορολόγητο, για να χάσει ένα μισθό ακόμη και αυτός που έχει εισόδημα 600 ευρώ το μήνα,

Επειδή είναι ανήκουστο και παράδοξο αντί το Ελληνικό κράτος να έχει έσοδα από τις επενδύσεις, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα να απειλείται με πληρωμές αποζημιώσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στους επενδυτές,

Επειδή χιλιάδες εργαζόμενοι στις Σκουριές της Χαλκιδικής φοβούνται για τις δουλειές τους και εκατοντάδες άλλοι περιμένουν εναγωνίως να προσληφθούν,

Επειδή η χθεσινή απάντηση του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος ήταν ότι θα εξετασθεί το αίτημα του επενδυτή,

Ως εκ τούτου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο κ. υπουργός προκειμένου να αποφευχθεί το εν-δεχόμενο το Ελληνικό Δημόσιο να πληρώσει 750.000.000 ευρώ στον επενδυτή;
 2. Για ποιο λόγο δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες με αποτέλεσμα να απειλείται το Ελληνικό Δημόσιο με αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ;

Ο Ερωτών Βουλευτής, Κώστας Σκρέκας»

Ανακοίνωση για το ίδιο θέμα εξέδωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου του Ποταμιού, Δημήτρης Τσιόδρας σημειώνοντας ότι «Η ανάπτυξη δεν έρχεται με λόγια του αέρα»

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

«Τη στιγμή που οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ λένε λόγια του αέρα για επενδύσεις, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα, η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» καταθέτει εξώδικο προς το ελληνικό δημόσιο με το οποίο ζητά αποζημίωση 750 εκατομμυρίων ευρώ για κόστη που δημιουργήθηκαν και για διαφυγόντα κέρδη, όπως ισχυρίζεται λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση αδειών. Το 1/4 του ΕΝΦΙΑ δηλαδή! Την ίδια ακριβώς μέρα, η Κύπρος που μπήκε σε μνημόνια πολύ αργότερα από μας και βγήκε πολύ νωρίτερα, δανείστηκε με επιτόκιο 2,4% στο 10ετές ομόλογό της και ήδη τρέχει με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ελλάδα, λόγω των επιλογών του κ.Τσίπρα εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αγορών, να διώχνει επενδυτές, να στέλνει αρνητικά μηνύματα σε όσους σκέφτονται να βάλουν χρήματα στη χώρα και η κυβέρνηση συνεχίζει να λέει παραμύθια για τις μεγάλες επιτυχίες της. Με τέτοια μυαλά ανάπτυξη δεν έρχεται. Αλλά η μόνη έγνοια των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι πώς θα βρούν πελάτες στις επόμενες εκλογές».

[ΠΗΓΗ: http://www.tovima.gr/, 19/9/2018]

ELDORADO: ΈΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΔΙΣ. ΔΟΛ.

Μήνυμα ότι για να ενεργοποιήσει επιπλέον επενδύσεις 1 δις δολαρίων στη μεταλλευτική της δραστηριότητα στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρξει συναίνεση από τις τοπικές κοινωνίες και συνεργασία με την κυβέρνηση έστειλε ο Άντορ Λιπς, αντιπρόεδρος της Eldorado Gold στο Government Relations, από το βήμα του συνεδρίου με θέμα «Οι ορυκτές πρώτες ύλες ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ.

«Έχουμε μέχρι σήμερα επενδύσει 1,5 δισ. δολ. και δημιουργήσει συνολικά 2.500 θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ορυκτούς πόρους, καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά η Eldorado Gold για να προχωρήσει στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων στις Σκουριές και γενικότερα στην υλοποίηση των projects που έχει έτοιμα και τα οποία δεν μπορούν “να περιμένουν στο ράφι”, χρειάζεται τη συνεννόηση και συνεργασία και από πλευράς κοινωνίας όπως και από πλευράς κυβέρνησης» πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Αθανάσιος Κεφάλας, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή «βρίσκονται on hold» στον μεταλλευτικό τομέα της Ελλάδας σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων στον κλάδο. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι κάθε χρόνο επενδύονται στον κλάδο στην Ελλάδα περί τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική συμμετοχή του μεταλλευτικού τομέα στο ΑΕΠ διαμορφώνεται στο ύψος των 5,4 δισ. ευρώ ή σταθερά πάνω από το 3% του ΑΕΠ.

Την ίδια στιγμή εισφέρει περίπου το 4% των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης που υφίστανται στην ελληνική βιομηχανία, ήτοι περισσότερες από 100.000 (τέταρτη στην ευρωπαϊκή κατάταξη και 7η μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας στην Ελλάδα-ειδικά στην περιφέρεια). Προς τις ΗΠΑ -την τιμώμενη χώρα στη φετινή ΔΕΘ- οι ελληνικές εξαγωγές του κλάδου ανέρχονται σε περίπου 180 εκατ. ευρώ και αποτελούνται από βιομηχανικά ορυκτά (22%), μη σιδηρούχα μεταλλεύματα όπως αργίλιο και αλουμίνα (10%) και αλουμίνιο (4%).

Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν ώριμα κοιτάσματα χρυσού, ψευδαργύρου και μολύβδου, αξίας περίπου 18 δισ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, τόνισε ο καθηγητής μεταλλουργίας του ΕΜΠ Ιωάννης Πασπαλιάρης.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 11/9/2018]

ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ELDORADO GOLD ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

Τέσσερις μήνες συμπληρώνονται σήμερα από την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος όπου σημειωνόταν ότι υποχρέωση του Δημοσίου είναι να διασφαλίσει ότι θα παραχθεί καθαρός χρυσός από τα μεταλλεία Κασσάνδρας και ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα τρία κριτήρια: η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, το δημόσιο συμφέρον και η ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

Είχε προηγηθεί η δικαίωση του καναδικού ομίλου από το διαιτητικό δικαστήριο, στο οποίο είχε προσφύγει το Δημόσιο με στόχο να εξακριβωθεί εάν «τηρείται η σύμβαση μεταβίβασης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων των μεταλλείων της Ολυμπιάδας, των Σκουριών και του Στρατωνίου». Ωστόσο, το τετράμηνο που μεσολάβησε, παρά τις αρχικές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, το Δημόσιο δεν προχώρησε στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών ρουτίνας, ζήτημα που ευλόγως απασχόλησε τη διοίκηση του ομίλου εξόρυξης και κατεργασίας χρυσού, με έδρα το Βανκούβερ, κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου.

Οι εκκρεμότητες

Παρά τη νίκη στο διαιτητικό δικαστήριο και τις 18 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας υπέρ της επένδυσης, η Eldorado δεν είναι σε θέση να προχωρήσει στην επαναλειτουργία του εργοστασίου στις Σκουριές, το οποίο διατηρεί σε κατάσταση συντήρησης. Το «πράσινο φως» θα οδηγήσει στην έναρξη των προπαρασκευαστικών διαδικασιών για την κατασκευή του εργοστασίου μεταλλουργίας που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, το οποίο, για να λειτουργήσει, θα πρέπει να τροφοδοτείται από τα συμπυκνώματα τόσο του μεταλλείου της Ολυμπιάδας όσο και των Σκουριών.

Προϋπόθεση, όμως, για την έναρξη της εν λόγω επένδυσης είναι να παρασχεθούν οι άδειες ρουτίνας που σχετίζονται με την τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η τροποποίηση αυτή, που αφορά τη μετατόπιση της μονάδας σε σχέση με την αρχική χωροθέτηση, υπήρξε αναγκαία προκειμένου να προστατευθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στην έκταση.

Με τις συγκεκριμένες αυτές άδειες να εκκρεμούν, ο διευθύνουν σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns, εμφανίστηκε, κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αναλυτών, απογοητευμένος με την αποτυχία της κυβέρνησης να τηρήσει τις διαβεβαιώσεις της όσον αφορά τη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών στις Σκουριές μετά την ολοκλήρωση της διαιτησίας. Και παρότι, όπως είπε, η εταιρεία παραμένει σε συνεχή διάλογο με την ελληνική κυβέρνηση για την αδειοδότηση της μονάδας στις Σκουριές, ο ίδιος δεν απέκλεισε, εάν κι εφόσον χρειαστεί, την υιοθέτηση των νομικών ενεργειών με στόχο την προστασία των επενδύσεών της στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει δαπανήσει έως σήμερα στις Σκουριές περίπου 435 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις

Στις Σκουριές, όπου η μονάδα βρίσκεται σε καθεστώς συντήρησης, λόγω ζημιάς που προκλήθηκε από έντονες καιρικές συνθήκες, απαιτείται η υλοποίηση επιπρόσθετων εργασιών ύψους 8 εκατ. δολ., μέγεθος που αυξάνει στα 28 εκατ. δολ. τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου για το 2018.

Στην Ολυμπιάδα κατά το δεύτερο τρίμηνο παρήχθησαν 15.895 ουγκιές χρυσού, με τον καναδικό όμιλο να εμφανίζει έσοδα της τάξης των 153 εκατ. δολ. και ταμειακά διαθέσιμα 423 εκατ. δολαρίων. Η αύξση της παραγωγής χρυσού και η μείωση του κόστους ανά ουγκιά είναι οι βασικές αιτίες για τις οποίες οι αναλυτές χαρακτηρίζουν τις επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου ισχυρές.

Ωστόσο, την εικόνα «θολώνει» το ζήτημα των Σκουριών, που δεν επιτρέπει στη μετοχή να αντιδράσει ανοδικά, με την αγορά να αποτιμά χαμηλά τα assets στην Ελλάδα, όπως σχολιάζουν αναλυτές,

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 4/8/2018]

ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ELDORADO GOLD;

Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου τον Απρίλιο, δικαίωνε την Ελληνικός Χρυσός, την Εν Ελλάδι θυγατρική της Eldorado Gold.

Σύμφωνα μ’ αυτή, η εταιρία δεν παραβίασε τις διατάξεις της Σύμβασης Μεταβίβασης με το Δημόσιο και όλα έδειχναν ότι το σήριαλ της επένδυσης της καναδικής εταιρίας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των Σκουριών θα έληγε.

Οι καθυστερήσεις όμως και κυρίως τα προσκόμματα και τα εμπόδια «είναι ακόμα» εδώ.

Εγείρονται νέα περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα που δεν είχαν τεθεί στο παρελθόν στο τραπέζι και όλα δείχνουν ότι η εμπλοκή θα έχει μια εκ νέου προσφυγή στη Δικαιοσύνη από την πλευρά της εταιρίας. Και τούτο γιατί μπορεί να υπάρχουν συζητήσεις και επαφές με την ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση του έργου, αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι υπάρχει συμφωνία.

Η διοίκηση της εταιρίας, στην πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το β’ τρίμηνο του 2018 δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη των περιουσιακών της στοιχείων στην Κασσάνδρα, συμπεριλαμβανομένων και των Σκουριών, αλλά έστειλε και το μήνυμα: «Η Eldorado Gold αξιολογεί τις επιλογές που της δίνει ο νόμος σε σχέση με το θέμα αυτό».

Ποια θα είναι η κίνησή της; Το 2017 όταν και πάλι η εταιρία είχε προβλήματα με το Δημόσιο, είχε θέσει το θέμα της προσφυγής στα διεθνή δικαστήρια με την οποία θα διεκδικούσε αποζημιώσεις ύψους δισεκατομμυρίων από το Ελληνικό Δημόσιο.

[ΠΗΓΗ: DEAL NEWS, 3/8/2018]

ELDORADO GOLD: “Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ – ΟΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”

Αν διαβάσει κάποιος την έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων της Eldorado Gold για το β’ τρίμηνο του 2018 μπορεί να κάλλιστα να προσέξει την εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα που εμφανίζουν τα μεταλλεία της Ολυμπιάδας και των Σκουριών αντίστοιχα.

Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας και η αύξηση της παραγωγικής απόδοσης του σε συνδυασμό με την μείωση του λειτουργικού κόστους σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2018 γίνεται αντικείμενο θετικού σχολιασμού στην δήλωση του Προέδρου της Eldorado Gold George Burns που εμπεριέχεται μέσα στην έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2018, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας George Burns, ήταν ένα τρίμηνο με ισχυρή παραγωγή και προσανατολισμό προς τις 330.000- 340.000 ουγγιές χρυσού με κόστος παραγωγής στα 580-630 δολ. ανά ουγγιά.

Όπως σημείωσε ο κ. Burns στόχος της εταιρείας είναι η ετήσια παραγωγή να φτάσει τις 600.000 ουγγιές έως το 2021.

Τα έσοδα του β’ τριμήνου 2018 διαμορφώθηκαν στα 153,2 εκατ. δολ. έναντι 82,7 εκατ. δολ. (α’ εξάμηνο 2018 στα 285,1 εκατ. δολ. έναντι 194,6 εκατ. δολ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017).

Στον αντίποδα οι Σκουριές παραμένουν σε καθεστώς συντήρησης και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση “η εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει πότε θα δοθούν αυτές οι άδειες από την κυβέρνηση, αξιολογώντας μόνο τις επιλογές που τις δίνει ο νόμος σε σχέση με το θέμα” .

Πολύ ευγενικά η Eldorado Gold αδυνατεί να καταλάβει γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει τις άδειες ρουτίνας που οφείλει στις Σκουριές, από την στιγμή που η διαιτητική αρχή που προσέφυγε δικαίωσε για πολλοστή φορά την εταιρεία εδώ και 4 μήνες!

Αποτέλεσμα; Καθυστέρηση της επένδυσης (το ποθούμενο για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) και απόλυση εργαζομένων.

Ψιλά γράμματα για μια κυβέρνηση,που ως φαίνεται αναπτυξιακά συγκινείται μόνο από ΕΣΠΑ και καταβολή επιδομάτων φτώχειας, χρησιμοποιώντας μια επένδυση τέτοιου μεγέθους ως νησίδα κομματικής συνοχής εξαιτίας των δυσχερειών που αντιμετωπίζει και ενόψει των εκλογών που καλείται να αποφασίσει ως προς τον χρόνο τέλεσης τους.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.com/, 31/7/2018]

ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙS ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Αρνητικό σινιάλο στην κυβέρνηση στέλνει ο καναδικός πολυεθνικός κολοσσός Eldorado Gold για την καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών της επένδυσης στις Σκουριές της Χαλκιδικής.

Αν και η έκδοση της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου στις αρχές του Απριλίου επιβεβαίωνε τη νομιμότητα των ενεργειών της Ελληνικός Χρυσός –θυγατρικής του ομίλου–, η αδειοδοτική διαδικασία από το υπουργείο Περιβάλλοντος για τις υπόλοιπες δραστηριότητες δεν έχει αρχίσει ακόμη.

Ο πρόεδρος της Eldorado Gold Τζορτζ Μπερνς κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Eldorado Gold από το Βανκούβερ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, ενώ έκανε γνωστό ότι «η εταιρεία αξιολογεί τις νομικές επιλογές της για την προστασία της επένδυσης». Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής του ομίλου με ορυχεία χρυσού και άλλα μεταλλεία στην Τουρκία, τον Καναδά, τη Βραζιλία και φυσικά και στην Ελλάδα δήλωσε απογοητευμένος για τους χειρισμούς της κυβέρνησης: «Έχουμε ήδη ενεργή συνομιλία με την ελληνική κυβέρνηση από την ημέρα της απόφασης διαιτησίας που εκδόθηκε στις αρχές Απριλίου αλλά είμαστε απογοητευμένοι από την αποτυχία της κυβέρνησης να ενεργήσει με βάση τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις της για να αντιμετωπιστεί το θέμα των αδειών μετά την ολοκλήρωση της διαιτησίας».

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Επίσης στη γραπτή ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών του εξαμήνου αναφέρει: «Η εταιρεία δεν είναι σε θέση να παράσχει ενημέρωση σχετικά με το πότε μπορούν να εκδοθούν οι άδειες. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων της Κασσάνδρας, συμπεριλαμβανομένων των Σκουριών, σύμφωνα με τις συμβατικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις μας, τις οποίες οι αποφάσεις του ελληνικού δικαστηρίου έχουν υποστηρίξει με συνέπεια. Η συμμόρφωση της Eldorado Gold με τις νομικές της υποχρεώσεις επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη θετική απόφαση διαιτησίας τον Απρίλιο του 2018, η οποία διαπίστωσε ότι η εταιρεία δεν παραβίασε τις διατάξεις της σύμβασης μεταβίβασης με το ελληνικό Δημόσιο»

Ο Μπερνς τόνισε επίσης για τις προοπτικές του έργου: «Το επενδυτικό σχέδιο στις Σκουριές παραμένει ένα συναρπαστικό έργο που παρέχει πρόσθετη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά απαιτεί συνεργατικό κυβερνητικό διάλογο και μια σαφή οπτική γωνία για ελεύθερες ταμειακές ροές, προκειμένου να διαθέσουμε περαιτέρω κεφάλαια για την ανάπτυξη».

ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αδειοδοτήσεις που εκκρεμούν είναι:

 • Η τροποποίηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών
 • Η μετεγκατάσταση των αρχαιοτήτων
 • Η αναθεώρηση της πολεοδομικής άδειας για το εργοστάσιο των Σκουριών.
 • Η τροποποίηση του προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης για τον χώρο απόθεσης των Σκουριών.
 • Η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαντέμ Λάκκου.

[ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ, του Χρήστου Κολώνα, 1/8/2018]

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ Η ELDORADO GOLD

Σύμφωνα με την Eldorado Gold, καθυστερεί αδικαιολόγητα η χορήγηση αδειών «ρουτίνας», όπως έχουν χαρακτηριστεί από την Ελληνικός Χρυσός, που αφορούν την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τη μελέτη για την εναπόθεση των τελμάτων κ.ά. στις Σκουριές. Από την πλευρά του το υπουργείο Περιβάλλοντος φαίνεται να εγείρει νέα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στη Δικαιοσύνη σχεδιάζει να προσφύγει εκ νέου η διοίκηση της Eldorado Gold, μητρική της Ελληνικός Χρυσός, για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν όσον αφορά την αδειοδότηση του έργου στις Σκουριές. Όπως τονίστηκε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του β ’τριμήνου του 2018, «η Eldorado Gold συνεχίζει να βρίσκεται σε συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τις εκκρεμείς άδειες που απαιτούνται για την προώθηση του συγκεκριμένου έργου». «Ωστόσο», όπως επισημάνθηκε στην ανακοίνωση, «η εταιρεία δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με το πότε μπορούν να εκδοθούν οι άδειες». Και στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά, «η Eldorado Gold αξιολογεί τις επιλογές που της δίνει ο νόμος σε σχέση με αυτό το θέμα».

Σύμφωνα με τη διοίκηση «η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων της Κασσάνδρας, συμπεριλαμβανομένων των Σκουριών, σύμφωνα με τις συμβατικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις της. Οι Σκουριές παραμένουν ένα έργο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αλλά απαιτεί διάλογο συνεργασίας με την κυβέρνηση και σαφή ορίζοντα προκειμένου να διατεθούν περαιτέρω κεφάλαια για την υλοποίησή του». Σύμφωνα με πληροφορίες, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια ειλημμένη απόφαση σχετικά με την προοπτική νέας προσφυγής στη Δικαιοσύνη από την Eldorado Gold, ούτε με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του σχετικά πρόσφατου Διαιτητικού Δικαστηρίου (Απρίλιος 2018) ήταν υπέρ της Ελληνικός Χρυσός, θυγατρικής της Eldorado Gold, με τη διαπίστωση ότι η εταιρεία δεν παραβίασε τις διατάξεις της Σύμβασης Μεταβίβασης με το Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με νομικούς αναλυτές η απόφαση αυτή άνοιγε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της επένδυσης της καναδικής πολυεθνικής στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του έργου των Σκουριών. Ωστόσο, στην πράξη τα προσκόμματα παραμένουν και η διελκυστίνδα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σχετικά με τη χορήγηση των αδειών ρουτίνας -όπως έχουν χαρακτηριστεί από την Ελληνικός Χρυσός, που αφορούν κατά κύριο λόγο το εργοτάξιο των Σκουριών (εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μελέτη για την εναπόθεση των τελμάτων κ.λπ.)- που εκκρεμεί εδώ και μήνες, και κατά τη γνώμη τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων καθυστερεί αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα το πάγωμα των εργασιών στις Σκουριές, την απόλυση εργαζομένων και την καθυστέρηση της επένδυσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέραν τούτων το υπουργείο Περιβάλλοντος φαίνεται να εγείρει νέα περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και θέματα δικαιωμάτων που αφορούν άλλου τύπου διαδικασίες, τα οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχαν στο τραπέζι των συζητήσεων, γεγονός που προβληματίζει τη διοίκηση της καναδικής πολυεθνικής.

Να σημειωθεί ότι το 2017, κατά το ξέσπασμα παρόμοιας έντασης μεταξύ της Eldorado Gold και της ελληνικής κυβέρνησης, είχε τεθεί το ενδεχόμενο προσφυγής της εταιρείας στα διεθνή δικαστήρια και τη διεκδίκηση αποζημιώσεων δισεκατομμυρίων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2018, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας George Burns, ήταν ένα τρίμηνο με ισχυρή παραγωγή και προσανατολισμό προς τις 330.000- 340.000 ουγκιές χρυσού στα 580-630 δολ. ανά ουγκιά. Όπως σημείωσε ο κ. Burns στόχος είναι η ετήσια παραγωγή να φτάσει τις 600.000 ουγκιές έως το 2021. Τα έσοδα του β’ τριμήνου 2018 διαμορφώθηκαν στα 153,2 εκατ. δολ. έναντι 82,7 εκατ. δολ. (α’ εξάμηνο 2018 στα 285,1 εκατ. δολ. έναντι 194,6 εκατ. δολ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017). Στο β’ τρίμηνο η εταιρεία παρουσίασε ζημιές 24,4 εκατ. δολ. έναντι κερδών 11,2 εκατ. δολ. το 2017 και στο εξάμηνο ζημιές 15,7 εκατ. δολ. έναντι κερδών 15 εκατ. δολ. το 2017 και λόγω των προβλημάτων στην αγορά της Τουρκίας, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Στην Ελλάδα υψηλές ήταν οι αποδόσεις της Ολυμπιάδας, ενώ στις Σκουριές συνεχίζεται η συντήρηση του εργοταξίου.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 28/07/2018]

ΣΤΟ «ΠΕΡΙΜΕΝΕ» ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Τους δύο μήνες που διαδέχτηκαν την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος της 4ης Απριλίου, βάσει της οποίας αυτό σέβεται την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, η μετοχή του καναδικού ομίλου Eldorado Gold έχει καταγράψει ένα μίνι ράλι από τα 0,93 δολάρια στα 1,15 δολ. (+23.6%). Η δικαίωση της εταιρείας, που μέσω της Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει τη μεγαλύτερη επένδυση στον εγχώριο ορυκτό πλούτο στα μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής, φαίνεται να έχει δημιουργήσει ευφορία. Ωστόσο, οι επενδυτές αναμένουν την πλήρη απεμπλοκή της επένδυσης, καταρχήν όσον αφορά τη δραστηριότητα στις Σκουριές, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε αναστολή.

Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η κυβέρνηση, εν προκειμένω το υπουργείο Περιβάλλοντος, αναζητά το κατάλληλο πολιτικά timing προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία των μεταλλείων στις Σκουριές Το πρώτο βήμα έγινε με την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, που δεν αφήνει περιθώρια… παρερμηνείας: η μεταβίβαση των ορυχείων είναι σύννομη και κατ’ επέκταση, καταχρηστικά η ελληνική Πολιτεία δεν προχωρεί στη χορήγηση των δευτερευουσών αδειών και εγκρίσεων. Πρόκειται, ουσιαστικά, για την τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη μετατόπιση των αρχαιοτήτων. Οι δύο αυτές εγκρίσεις υπήρξαν απαραίτητες μετά τη μετατόπιση της μονάδας σε σχέση με την αρχική χωροθέτηση, η οποία υπήρξε αναγκαία προκειμένου να προστατευθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στην έκταση.

Η εταιρεία, σε ενημέρωση στις 29 Μαΐου σχετικά με την πορεία της αδειοδότησης των έργων της, περιορίστηκε να αναφέρει ότι o διάλογος με την ελληνική κυβέρνηση συνεχίζεται για την απόκτηση των εκκρεμουσών αδειοδοτήσεων. Η ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων στην Κασσάνδρα, συμπεριλαμβανομένων των Σκουριών, βάσει των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Eldorado.

Πάντως, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, καταγράφεται ήδη σημαντική καθυστέρηση ως προς το restart στις Σκουριές, δεδομένου ότι έχουν περάσει δυο μήνες μετά την, υπέρ της εταιρείας, απόφαση της διαιτησίας χωρίς το Δημόσιο να έχει προχωρήσει στη χορήγηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Όλα αυτά όταν στη γειτονική Τουρκία τα projects του καναδικού ομίλου προχωρούν απρόσκοπτα.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 09/06/2018]

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Η χρυσή τομή αναζητείται στην υπόθεση της Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της καναδικής Eldorado Gold, και της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της απόφασης της διαιτησίας, όπως σημειώθηκε και στη χθεσινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας και του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη. Ειδικότερα ο υπουργός και οι συνεργάτες του συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους των τριών σωματείων εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Στο τραπέζι της συνάντησης ετέθη για μία ακόμη φορά το θέμα της διευθέτησης των εκκρεμοτήτων που αφορούν το υπο-έργο των Σκουριών και συγκεκριμένα την άδεια της αρχαιολογίας για μεταφορά αρχαίων ευρημάτων από τις Σκουριές και την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού στον χώρο, την έγκριση της νέας τεχνικής μελέτης για μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς και την κατ’ επέκταση αναθεώρηση οικοδομικής άδειας που αφορά το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές.

Στο πνεύμα της διαιτησίας

Από την πλευρά του το υπουργείο επισήμανε πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, σε σχέση με την επένδυση της Eldorado Gold στη Χαλκιδική.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης, ο διάλογος με την εταιρεία διεξάγεται σε εποικοδομητικό κλίμα, προσθέτοντας ότι βασική επιδίωξη είναι να υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στο πνεύμα της απόφασης της διαιτησίας. Παράλληλα επισήμανε πως στο πλαίσιο αυτό το ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τελικά θα παραχθεί καθαρός χρυσός, άργυρος και χαλκός, τηρώντας απαρέγκλιτα συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και τους περιορισμούς που επιβάλλει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και η Απόφαση Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Τι ακριβώς ζητά το υπουργείο;

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι μετά τη συνάντηση με τον υπουργό εξέφρασαν εκ νέου τον προβληματισμό τους και ζητούν να ξεκαθαρίσει επίσημα το υπουργείο τι ακριβώς ζητά για την υλοποίηση της επένδυσης στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, ειδικά μετά την απόφαση της διαιτησίας που είναι δεσμευτική για όλες τις πλευρές. Επίσης ζητούν από το υπουργείο σαφή χρονοδιαγράμματα παροχής των αδειών που εκκρεμούν. Κατά τα λεγάμενα των εργαζόμενων, ο κ. Σταθάκης δήλωσε πως δεν έχει καμία αντίρρηση να δώσει τις άδειες τιμώντας την απόφαση της διαιτησίας, αρκεί η εταιρεία να δεσμευτεί πως θα κάνει τη μεταλλουργία και μάλιστα να δεσμευτεί και χρονικά και να δείξει ποια εταιρεία θα υλοποιήσει το έργο.

Ωστόσο, επισήμαναν πως αυτές οι αιτιάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έχουν διατυπωθεί επίσημα προς την πλευρά της εταιρείας, ούτε υπάρχει η πρόθεση δέσμευσης για την ομαλή πορεία των επόμενων αδειοδοτήσεων που αφορούν το σύνολο του έργου μακροπρόθεσμα –μιας και, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλώθηκε, το Δημόσιο δεν δεσμεύεται– με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος των ατέρμονων συζητήσεων.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 23/5/2018]