Monthly Archives: March 2023

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Λόγω των κρίσιμων τεχνολογιών που απαιτούνται για την απαλλαγή από τον άνθρακα, η ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες προβλέπεται να αυξηθεί δραστικά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θέσει φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών της και τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν επαρκείς προμήθειες ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) όπως σπάνιες γαίες, χαλκός, κοβάλτιο, οι οποίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ.

Οι ΟΠΥ είναι απαραίτητες για πολλούς βιομηχανικούς κλάδους (ενεργειακός, κατασκευαστικός μεταφορές), καθώς αποτελούν τη βάση για την παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιακούς συλλέκτες, ανεμογεννήτριες, μπαταρίες, κυψέλες καυσίμου (fuelcells) και ηλεκτρικά οχήματα. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, όπως συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας κ.α..

Λόγω των κρίσιμων τεχνολογιών που απαιτούνται για την απαλλαγή από τον άνθρακα, η ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες προβλέπεται να αυξηθεί δραστικά. Για παράδειγμα η ζήτηση για χαλκό, ένα μέταλλο που σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας χαρακτηρίζεται ως ακρογωνιαίος λίθος για όλες τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050 – από 25 εκ. τόνους το 2020 σε 50 εκατομμύρια τόνους.

Ωστόσο, η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές για την προμήθεια των ΟΠΥ από τρίτες χώρες, κάτι που σημαίνει ότι ο εφοδιασμός της με αυτές τις πρώτες ύλες είναι ευάλωτος σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η πολιτική αστάθεια, οι φυσικές καταστροφές και οι διακυμάνσεις των τιμών.

Για να διασφαλίσει την πρόσβαση της ΕΕ σε έναν ασφαλή, διαφοροποιημένο, προσιτό και βιώσιμο εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών, καθώς και για να βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να παρακολουθεί και να μετριάζει τους κινδύνους διαταραχών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κυκλικότητα και τη βιωσιμότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ενεργειών, μέσα από την εν εξελίξει νέα Ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (CriticalRaw Materials Act).

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για τη χώρα μας; Η Ελλάδα, αποτελεί σημαντικό μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού της ΕΕ για κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς διαθέτει έναν πλούτο κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σπάνιων γαιών.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), στην Ελλάδα υπάρχει περίπου το 10% των κρίσιμων πρώτων υλών της ΕΕ,μετη λίστα συνεχώς να διευρύνεται και με νέα κοιτάσματα.Επενδύοντας λοιπόν στους δικούς της πόρους και λειτουργώντας ως πύλη προς την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ.

Ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της χώρας εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη ΒΑ Χαλκιδική, όπου η αξία των συνολικών αποθεμάτων αποτιμάται στα 72 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας που λειτουργεί και αναπτύσσει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και συγκεκριμένα, στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα 740.000 τόνων χαλκού και 3,6 εκατ. ουγκιών χρυσού.

Το υπερσύγχρονο μεταλλείο των Σκουριών, το οποίο βρίσκεται σήμερα ολοκληρωμένο κατά το ήμισυ και του οποίου η κατασκευή πρόκειται πολύ σύντομα να επανεκκινήσει, εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια ζωής του(~20 έτη) θα παράγει κατά μέσο όρο 140.000 ουγγιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού σε ετήσια βάση, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Επομένως, οι Σκουριές θα αποτελέσουν μια νέα πηγή εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα συνεισφέρουν στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το έργο των Σκουριών θα διαδραματίσει ένα καίριο ρόλο στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις, ώστε η Ελλάδα να διεκδικεί μια από τις πρώτες θέσεις στην παραγωγή χρυσού στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθώς προβλέπεται η δημιουργία συνολικά 5.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, καθώς και φορολογικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο άνω των 2 δισ. δολαρίων από φόρους και εισφορές. Παράλληλα, εκτιμάται πως η αξία αγορών προς Έλληνες προμηθευτές θα είναι άνω των 4 δισ. δολαρίων, ενώ κατά τη διάρκεια ζωής των μεταλλείων θα επενδυθούν 80 εκατ. δολάρια σε προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας για την ανάπτυξη προγραμμάτων και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων που θα ωφελήσουν αποκλειστικά την τοπική οικονομία και θα συμβάλουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της περιοχής.

[ΠΗΓΗ: https://www.makthes.gr/, 30/3/2023]

Ο ΤΡΙΠΛΟΣ ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 ΕΠΙ 7 – ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NREL

Με τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης και αποθήκευσης—συν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά, δέσμευσης και δέσμευσης άνθρακα, παραγωγής πράσινου υδρογόνου και πολλά άλλα—η φυσική θερμότητα της Γης είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας έτοιμο να αξιοποιηθεί.

Η γεωθερμική ενέργεια – κυριολεκτικά “θερμότητα από τη Γη” – μπορεί να είναι δύσκολο να την δει κανείς, αλλά χάρη στο αυξανόμενο δημόσιο ενδιαφέρον δεν κρύβεται πια και έχει εξαιρετικές δυνατότητες ισχύος

Η γεωθερμία δεν είναι μόνο για την παραγωγή ενέργειας, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση και εξόρυξη ορυκτών, όπως γράφει η Kelly MacGregor στο NREL συνοψίζοντας την έρευνα για να φτάσει η γεωθερμία στο επόμενο επίπεδο και να την κάνει λύση σε πολλαπλές προκλήσεις.

Όπως αναφέρει ανάλογα με το πόσο βαθιά σκάβετε, η γεωθερμία είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε κλίμακα κοινής ωφέλειας καθώς και για θέρμανση και ψύξη μεμονωμένων περιοχών, κτιρίων και σπιτιών.

Και νέες τεχνικές αναπτύσσονται και εφαρμόζονται πιλοτικά για την παροχή γεωθερμικής ενέργειας «παντού» – όχι μόνο σε βέλτιστες γεωλογικές συνθήκες – δημιουργώντας συστήματα που διοχετεύουν το νερό στους θερμούς βράχους.

Για την αποθήκευση, αναπτύσσονται μέθοδοι για την κατασκευή υπόγειων μπαταριών που αποθηκεύουν περίσσεια ενέργειας (συνήθως από αιολική και ηλιακή) χρησιμοποιώντας την ίδια γεωθερμική υποδομή.

Τέλος, μια νέα καινοτομία είναι να παίρνει το νερό που τρέχει μέσα από τους βράχους και ταυτόχρονα να εξάγει κρίσιμα μέταλλα – όπως το λίθιο – από τη ροή.

Αναλυτικότερα…

Μια μελέτη NREL λέει ότι είναι οικονομικά εφικτό για τις γεωθερμικές πηγές να αποδίδουν 24.000 μετρικούς τόνους λιθίου ετησίως για τις ΗΠΑ, αρκετά για να δημιουργήσουν εγχώρια προμήθεια του σπάνιου ορυκτού.

Και θα πρέπει να είναι πολύ πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο από την τρέχουσα εξόρυξη σκληρών πετρωμάτων.

Η γεωθερμική ενέργεια – κυριολεκτικά “θερμότητα από τη Γη” – μπορεί να είναι δύσκολο να τη δει κανείς, αλλά χάρη στο αυξανόμενο δημόσιο ενδιαφέρον και την προβολή δεν κρύβεται πια.

Ενώ οι γεωθερμικοί σταθμοί παρέχουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για περισσότερα από 100 χρόνια, πρόσφατες έρευνες και εξελίξεις έχουν δείξει ότι η γεωθερμία είναι κάτι περισσότερο από μια καθαρή πηγή ενέργειας 24/7.

Όχι μόνο για ενέργεια. Είναι επίσης για αποθήκευση και ορυκτά

«Η γεωθερμία είναι ένας τριπλός πόρος: μια πηγή ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και ενέργεια. έναν πόρο αποθήκευσης και ένας ορυκτός πόρος», δήλωσε η Amanda Kolker, υπεύθυνη προγράμματος εργαστηρίου γεωθερμίας στο Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREL).

«Η ίδια η Γη έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει μια ποικιλία εμποδίων στη μετάβαση σε ένα μέλλον καθαρής ενέργειας».

Με τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης και αποθήκευσης—συν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά, δέσμευσης και δέσμευσης άνθρακα, παραγωγής πράσινου υδρογόνου και πολλά άλλα—η φυσική θερμότητα της Γης είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας έτοιμο να αξιοποιηθεί.

Και οι επενδυτές και οι ηγέτες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα προχωρούν δυναμικά με τη γεωθερμία.

Ο κυβερνήτης του Κολοράντο Jared Polis ξεκίνησε πρόσφατα την πρωτοβουλία «The Heat Beneath Our Feet» για να ενθαρρύνει την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο Κολοράντο και σε άλλες δυτικές πολιτείες.

Ως μέρος αυτής της πρωτοβουλίας της Ένωσης Δυτικών Κυβερνητών, το NREL παρείχε τεχνική βοήθεια για το έργο και φιλοξένησε μια εκδήλωση στις 24 Φεβρουαρίου 2023, παρουσιάζοντας το χαρτοφυλάκιο γεωθερμικής έρευνας του εργαστηρίου σε περισσότερους από 50 ηγέτες που παρευρέθηκαν.

Από τη βελτίωση της αναγνώρισης γεωθερμικών πόρων έως την προώθηση τεχνικών γεώτρησης έως την επέκταση των αναδυόμενων τεχνολογιών, οι ερευνητές στο NREL αποκαλύπτουν πώς η γεωθερμία μπορεί «να χρησιμοποιήσει τον πλανήτη για να σώσει τον πλανήτη».

Θερμότητα σε μόλις 3 μέτρα υπόγεια

«Η ίδια η Γη είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας», είπε ο Κόλκερ.

«Η θερμότητα της γης είναι πάντα διαθέσιμη, δεν φεύγει όταν δύει ο ήλιος.

Μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση παρέχοντας αξιόπιστη, καθαρή ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσα πιστεύουν οι άνθρωποι».

Αν ταξιδεύατε στο κέντρο της Γης, θα διαπιστώσατε ότι είναι τόσο ζεστό όσο η επιφάνεια του ήλιου.

Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες των 4.982° Κελσίου για να αξιοποιήσουμε τη γεωθερμική ενέργεια.

Οι γεωθερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να απορρίπτουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από μόλις 250° έως 371° Κελσίου.

Η θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 37,7° έως 148,8°Κελσίου για θέρμανση χώρων, βιομηχανικές και γεωργικές χρήσεις. και οι σταθερές 10°–15,5°Κελσίου που βρέθηκαν μόνο 3μέτρα κάτω από το έδαφος μπορούν να θερμάνουν και να ψύχουν κτίρια και κοινότητες όλων των μεγεθών.

«Δεν χρειάζεται να είναι αυτό το εκπληκτικό, δραματικό ηφαίστειο», είπε η Whitney Trainor-Guitton, ερευνήτρια γεωεπιστημών του NREL.

«Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπόγεια ύδατα 12,7°Κελσίου για να θερμάνουμε και να ψύξουμε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων, πανεπιστημιουπόλεις, ακόμη και ολόκληρες πόλεις».

Οι υδροθερμικοί πόροι, οι οποίοι έχουν φυσικά όλα όσα χρειάζονται για τη μεγάλης κλίμακας γεωθερμική ενέργεια—δηλαδή θερμότητα, νερό και μονοπάτια για την κίνηση του νερού—είναι αυτό που σκέφτονται πολλοί άνθρωποι όταν σκέφτονται «γεωθερμικές».

Αυτοί οι τύποι σταθμών παραγωγής ενέργειας παρέχουν καθαρή ενέργεια για περισσότερο από έναν αιώνα, αλλά μόνο ορισμένες τοποθεσίες είναι ιδανικές.

“Το να υπάρχουν και τα τρία πράγματα – νερό, θερμότητα και μονοπάτια ροής – είναι σπάνιο”, δήλωσε ο Koenraad Beckers, ερευνητής των θερμικών επιστημών του NREL.

«Το βλέπετε αυτό σε μέρη όπως η Καλιφόρνια, η Νεβάδα, η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Ιαπωνία.

Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο είδος γεωθερμικής τεχνολογίας οπουδήποτε στον κόσμο και συχνά μπορείτε να φέρετε το νερό και τα μονοπάτια στην τοποθεσία».

Τώρα, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να φέρουν στοιχεία που λείπουν σε περιοχές που δεν τα έχουν φυσικά και μπορούν να ενεργοποιήσουν τη γεωθερμία σε κοινοτική ή οικιακή κλίμακα, ανοίγοντας την πόρτα για τη γεωθερμία παντού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ

 

[ΠΗΓΗ: https://www.worldenergynews.gr/, 31/3/2023]

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ

Ένα από τα μεγαλύτερα deal στον κλάδο των κατασκευών, η απόκτηση της ΑΚΤΩΡ, του κατασκευαστικού βραχίονα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από την Intrakat, ανακοινώθηκε εχθές.

Η εξαγορά της Άκτωρ από την Intrakat, με βασικό μέτοχο τη Winex, εταιρεία στην οποία συμμετέχουν οι εφοπλιστές Δημήτρης Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, θα οδηγήσει στη συγχώνευσή της με την Intrakat και στη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου στη χώρα, πίσω από τη ΓΕΚ Τέρνα, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της τάξεως των 4 δισ. ευρώ (2,7 δισ. η Άκτωρ και 1,3 δισ. η Intrakat – στοιχεία 9μήνου 2022).

Μετά την απόκτηση της Άκτωρ οι βασικοί μέτοχοι της Intrakat καλούνται να φέρουν εις πέρας την περαιτέρω εξυγίανση της νεοαποκτηθείσας εταιρείας αλλά και την περαιτέρω ενίσχυσή της στην κατασκευαστική αγορά. 

Η Άκτωρ που αγοράστηκε από την Intrakat έναντι 214 εκατ. ευρώ, ήτοι 2 φορές πάνω από τα ίδια κεφάλαιά της (σ.σ του 2021), στο εννεάμηνο του 2022 εμφάνισε τζίρο 380,2 εκατ. ευρώ έναντι 317,4 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2021 (σημειώνοντας αύξηση 20%), ενώ από άποψης λειτουργικής κερδοφορίας ήταν σε break even. 

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευθείσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας της χρήσης του 2021, το σύνολο του δανεισμού της ΑΚΤΩΡ ανέρχεται στα 75,6 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους προμηθευτές στα 410 εκατ. ευρώ περίπου. 

Να σημειωθεί ότι προ διετίας περίπου, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Άκτωρ, μέσω της οποίας ενισχύθηκαν τα κεφάλαιά της συνολικά με ποσό 98,6 εκατ. ευρώ. Από τα κεφάλαια αυτά τα 54,2 εκατ. ευρώ δόθηκαν για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Άκτωρ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, για τη στήριξη του Ομίλου η τότε διοίκηση της EΛΛΑΚΤΩΡ είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε οργανωτικό μετασχηματισμό της εταιρείας, ώστε μέχρι το 2023 να μειώσει σταδιακά συνολικά κόστη της τάξης των 98 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι η επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων με προμηθευτές, ο εξορθολογισμός μπόνους και παροχών με βάση την αγορά.

Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι μετά την απόκτηση της Άκτωρ, η Intrakat δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 100 εκατ. ευρώ, με στόχο την εξυγίανση και την περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της αποκτηθείσας εταιρείας.

Σήμερα η Άκτωρ έχει ανεκτέλεστο 2,7 δισ. ευρώ, ενώ μέσα στο 2022 εξασφάλισε έργα ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ με χαμηλές εκπτώσεις, όπως το Νεάπολη – Αγioς Νικόλαος, προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ, το Πάτρα – Πύργος (με ποσοστό συμμετοχής 105 εκατ. ευρώ), οδικά έργα 190 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία, το ΚΕΛ Ψυττάλειας, το οδικό έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Μεθώνη (ποσοστό συμμετοχής 151 εκατ. ευρώ), την επέκταση της Λ. Κύμης (ποσοστό συμμετοχής 103 εκατ. ευρώ), το τμήμα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος – Νεάπολη (μερίδιο 58 εκατ. ευρώ) καθώς και τη λειτουργία σταθμών Εγνατίας Οδού (37 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι η συμφωνία των δύο πλευρών δεν περιλαμβάνει την Άκτωρ Παραχωρήσεις (Μορέας, Ολυμπία Οδός, Μαρίνα Φλοίσβου), η οποία στο εννεάμηνο του 2022 εμφάνισε έσοδα 197,5 εκατ. ευρώ και EBITDA στα 118,9 εκατ. ευρώ. 

Μέσω της Άκτωρ Παραχωρήσεις ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα διεκδικήσει τη νέα σύμβαση της Αττικής Οδού. Εάν δεν αναδειχτεί ανάδοχος το σχήμα στο οποίο συμμετέχει η Άκτωρ Παραχωρήσεις, τότε μετά τη λήξη της σύμβασης τον Οκτώβριο του 2024, τα εναπομείναντα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας που κατείχε την παραχώρηση θα διανεμηθούν, κατόπιν πληρωμής όλων των υποχρεώσεων, σε αναλογική βάση στους μετόχους της κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 3 ετών. Τα κεφάλαια αυτά αφού συνυπολογισθεί η μετατροπή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου σε δευτερογενές δάνειο ύψους 83 εκατ. ευρώ, εκτιμώνται σε 91 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 60 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στους μετόχους του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, της Ελένης Μπότα, 31/3/2023]

ΤΕΡΝΑ – INTRAKAT: ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Υπογράφεται την Παρασκευή σύμφωνα με πληροφορίες το έργο για το νέο τμήμα του φράχτη του Εβρου. 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ (περί τα 78 εκατ. ευρώ μετά την έκπτωση) και έχει αναλάβει να εκτελέσει η κοινοπραξία Τέρνα – Intrakat. 

Αφορά στην κατασκευή Τεχνητού Εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της Ε/Τ Μεθορίου στην περιοχή Ψαθάδες Διδυμοτείχου έως Κορνοφωλιά Σουφλίου στην Π.Ε. Έβρου, προς διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

To τμήμα που θα κατασκευαστεί είναι μήκους 35 χιλιομέτρων από την επέκταση των 140 χιλιομέτρων του αποτρεπτικού εμποδίου στον Έβρο, επέκταση που κρίθηκε αναγκαία με την απόφαση του ΚΥΣΕΑ.

Όπως δήλωσε προσφάτως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου το σχέδιο σύμβασης του οποίου έργου ενέκρινε το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις 21 Φεβρουαρίου η κατασκευή του Φράχτη που είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο και μέσο αποτροπής παράνομων μεταναστών. Και είναι έργο αμυντικό και περιβαλλοντολογικό καθώς προσφέρει και αντιπλημμυρική προστασία. Ξεκινά από εθνικούς πόρους αλλά, όπως σημείωσε, είναι προφανές ότι η ΕΕ θα πρέπει στην πράξη την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα, αφού τα ελληνικά σύνορα με την Τουρκία είναι και ευρωπαϊκά. 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023 καθώς σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, το καλοκαίρι η στάθμη του ποταμού πέφτει και τα μεταναστευτικά ρεύματα εντείνονται, επισήμανε δε, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάθεση του έργου, καθώς ο χρόνος και τα γεγονότα πιέζουν. 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, της Ελένης Μπότα, 30/2/2023]

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ «ΒΛΕΠΕΙ» Η ΔΕΗ: ΠΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 97.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Η ΔΕΗ μεταβιβάζει στο Δημόσιο το 40% των εκτάσεων σε λιγνιτικές περιοχές, αξίας 162 εκατ. ευρώ, ώστε να αξιοποιηθούν επενδυτικά στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

H σημερινή συνέλευση της ΔΕΗ με τις αποφάσεις της ουσιαστικά εκκινεί την αξιοποίηση των εκτάσεων όπου η επιχείρηση αναπτύσσει λιγνιτική δραστηριότητα, η οποία σε βάθος χρόνου -σταδιακά έως 2028-  θα εκλείψει.

Ως γνωστόν οι περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και ο Δήμος Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.).

Η ΔΕΗ θα ιδρύσει την 100% θυγατρική με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», στην οποία θα μεταβιβάσει μέρος των εκτάσεων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης, στις οποίες η ΔΕΗ αναπτύσσει σήμερα λιγνιτική δραστηριότητα (ορυχεία και λετουργία λιγνιτικών μονάδων). Η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει στη νέα θυγατρική περίπου 97.000 στρέμματα που αποτελούν περίπου το 40% των συνολικών εκτάσεων.

Οι υπόλοιπες εκτάσεις θα παραμείνουν στη ΔΕΗ για να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και έργων αποθήκευσης ενέργειας, ενώ θα συνεχιστεί και η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Σε δεύτερη φάση, η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει το 100% της ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΑΕ στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ» που έχει συσταθεί από το Δημόσιο. Σύμφωνα με την αποτίμηση της Grant Thornton, η αξία των μεταβιβαζόμενων εκτάσεων ανέρχεται σε 162,2 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι και το μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΑΕ (162.182.483 μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ εκάστη). Προς εξόφληση του ανταλλάγματος, η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ θα πληρώσει τους εργολάβους που θα πραγματοποιούν εργασίες αποκατάστασης επί των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της ΔΕΗ.

Σε τρίτη φάση, η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ θα απορροφήσει τη ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ώστε να καταστεί δικαιούχος των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επί των ακινήτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των παγίων που έχουν μεταβιβασθεί στη ΔΕΗ.

Όλα τα παραπάνω γίνονται στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή στο κλείσιμο των ανθρακικών μονάδων και στο πέρασμα προς την καθαρή ενέργεια, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η Δίκαιη Μετάβαση έχει πολλές μορφές, μεταξύ των οποίων είναι οι δραστηριότητες στο real estate, η αποκατάσταση εδαφών για τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων του αγροτικού τομέα κ.α.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.businessdaily.gr/, του Βασίλη Κώτση, 30/3/2023]