Monthly Archives: November 2017

NATIONAL GEOGRAPHIC: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Φωτό: MENAHEM KAHANA VIA GETTY IMAGES

Θεωρείται ως ένας από τους ιερότερους (αν όχι ο ιερότερος) χώρος της Χριστιανοσύνης, ωστόσο έχει περάσει πολλά ανά το πέρασμα των αιώνων: Ο Ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ έχει υποστεί επιθέσεις, φωτιές και σεισμούς, ενώ το 1009 καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε- θέτοντας ερωτήματα μεταξύ των σύγχρονων ερευνητών σχετικά με το αν είναι όντως ο χώρος που προσδιορίστηκε ως τάφος του Ιησού Χριστού (Πανάγιος Τάφος) από αντιπροσωπεία που εστάλη από τη Ρώμη πριν από 17 αιώνες.

Θεωρείται ως ένας από τους ιερότερους (αν όχι ο ιερότερος) χώρος της Χριστιανοσύνης, ωστόσο έχει περάσει πολλά ανά το πέρασμα των αιώνων: Ο Ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ έχει υποστεί επιθέσεις, φωτιές και σεισμούς, ενώ το 1009 καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε- θέτοντας ερωτήματα μεταξύ των σύγχρονων ερευνητών σχετικά με το αν είναι όντως ο χώρος που προσδιορίστηκε ως τάφος του Ιησού Χριστού (Πανάγιος Τάφος) από αντιπροσωπεία που εστάλη από τη Ρώμη πριν από 17 αιώνες.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα επιστημονικών τεστ που έφτασαν στο National Geographic φαίνονται να επιβεβαιώνουν ότι τα απομεινάρια που βρίσκονται εντός της εκκλησίας είναι όντως τα απομεινάρια του τάφου που είχαν βρει τότε οι απεσταλμένοι της Ρώμης.

Δείγματα ασβεστοκονιάματος που προήλθαν από το διάστημα ανάμεσα στην αρχική, ασβεστολιθική επιφάνεια του τάφου και τη μαρμάρινη πλάκα που την καλύπτει χρονολογήθηκαν γύρω στο 345 μ.Χ. Σύμφωνα με ιστορικά κείμενα, οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν τον τάφο, τον αναστήλωσαν και έχτισαν τον ναό γύρω στο 326 μΧ. Σημειώνεται πως, μέχρι τώρα, τα παλαιότερα αρχιτεκτονικά στοιχεία που είχαν βρεθεί εντός και γύρω του ταφικού συγκροτήματος ανάγονταν στην περίοδο των Σταυροφοριών- δηλαδή ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 1.000 ετών.

Αν και είναι αρχαιολογικά αδύνατον να επιβεβαιωθεί πως πρόκειται όντως για τον τάφο του Ιησού του Ναζωραίου, τα νέα στοιχεία δείχνουν πως το ταφικό συγκρότημα χτίστηκε κατά την περίοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Υπενθυμίζεται πως ο τάφος είχε ανοιχτεί για πρώτη φορά μετά από αιώνες τον Οκτώβριο του 2016, στο πλαίσιο συντήρησης από ομάδα Ελλήνων επιστημόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα δείγματα είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, και τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους παρείχε στο National Geographic η επικεφαλής της ομάδας, καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου.

[ΠΗΓΗ: http://www.huffingtonpost.gr/, 28/11/2017]

ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 1910

Επειδή η καταγραφή της ιστορίας διδάσκει τα πάντα, ακόμα και το μέλλον…Jean Baptiste Mine, A Level, Kamariza Mines, Lavrio.

Η έκθεση του τότε Επιθεωρητού Μεταλλείων και μετέπειτα καθηγητή του ΕΜΠ, Ηλία Γούναρη, εκδοθείσα το 1911 με τίτλο «Η Εκμετάλλευσις των Μεταλλείων της Ελλάδος κατά το 1910» περιγράφει με λεπτομέρεια και σχετική πληρότητα στοιχείων τη μεταλλευτική δραστηριότητα της εποχής

Η Σκάλα Φόρτωσης της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) η οποία αποτελεί και σήμερα σημείο αναφοράς για την πόλη του Λαυρίου

Ο Η. Γούναρης στην έκθεσή του περιγράφει μία προς μία τις μεταλλευτικές εταιρείες εκείνης της εποχής. Θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω με λίγα λόγια τον πλούτο των πληροφοριών και στοιχείων που δίνει ο Γούναρης σε αυτή την Έκθεση για την Γαλλική Εταιρεία των Μεταλλείων Λαυρίου  (Γ.Ε.Μ.Λ) Οι κρίσεις και τα συμπεράσματα επαφίενται στον αναγνώστη.

Ιδρύθηκε το 1875 για διάρκεια 50 ετών με κεφάλαιο 13.500.000 Γαλλικά  Φράγκα που αυξήθηκε το 1879 σε 16.300.000. Η εταιρεία εξέδωσε 32.600 μετοχές των 500 φρ. και 24 ιδρυτικά μερίδια. Η χρηματιστική αξία κάθε μετοχής ήταν το 1910, η μέγιστη 370 φρ., η ελάχιστη 320 φρ. και Δεκέμβριο 336,50 φρ. Τα μερίσματα που διανεμήθηκαν μέχρι το 1910 ανήλθαν σε 1.022,50 φρ., το 1910 σε 15 φρ.

Η εταιρεία είχε σκοπό να εκμεταλλευθεί τα μεταλλεία στη Λαυρεωτική που είχαν παραχωρηθεί στον Ι.Β.Σερπιέρη. Η εταιρεία «Μεταλλεία Καμαρίζης» που άρχισε τις εργασίες της 1873 και ταυτόχρονα εγκατέστησε μεταλλουργίες τις οποίες συνεχώς έκανε επεκτάσεις. Με την πάροδο του χρόνου προέβαινε στην αγορά κι’ άλλων σπουδαίων μεταλλείων στη Λαυρεωτική αλλά και αλλαχού, ακόμη αγόραζε μετάλλευμα από άλλες εταιρείες για να τροφοδοτήσει την καμινεία της.

Η εκμετάλλευση στη Λαυρεωτική ήταν σε τρία τμήματα:1) Της Καμάριζας που περιλάμβανε την Καμάριζα, Σούρεζα και Δημολιάκι. 2) Της Πλάκας με την Πλάκα και τα φρέατα Δογάνι και Παλαιοκαμάριζα.

Τα μεταλλεύματα ήταν ψευδαργύρου, μολύβδου, μεικτών θειούχων, σιδήρου και σιδηρομαγγανίου. Τα μεταλλεύματα του ψευδαργύρου ήταν καλαμίνα (ανθρακικός ψευδάργυρος) με 18-40 % Zn. Τα μολυβδούχα ήσαν θειούχα ή ανθρακικά με 6-10 % Pb. Τα μεικτά περιείχαν θειούχες ενώσεις του μολύβδου, ψευδαργύρου και σιδήρου, με περιεκτικότητες από 15-20 % για τον ψευδάργυρο και 8-10 % για το μόλυβδο.

Η μέθοδος εκμετάλλευσης ήταν με «θαλάμους και πλήρωση των κενών με λίθους για ασφάλεια και εξάντληση των μεταλλοφόρων κοιτών. Διενεργούταν διαλογή στα μέτωπα και από το φρέαρ ή τη στοά έφταναν στην επιφάνεια. Από εκεί οδηγούνταν με σιδηροδρομική γραμμή και συρμούς και βαγόνια 5 τόνων στον κατάλληλο σωρό σε απόσταση 25 χιλμ.

Στήριξη Παλαιάς Στοάς Mine No 18 Πλάκα, Λαύριο

Στη μεταλλουργία υπήρχαν 3 στάδια: 1) πλύση (αν χρειαζόταν), 2) πύρωση και 3) τήξη. Πριν από την τήξη γινόταν φρύξη κοσκίνιση και πλινθοποίηση της σκόνης.

Κατά το 1910 η εταιρεία απασχολούσε στα μεταλλεία 2392 εργάτες και στη μεταλλουργία 809 εργάτες. Η αξία των μέχρι το 1910 εγκαταστάσεων ανήλθε στα 13.835.706,75 φράγκα από τα οποία έχουν αποσβεστεί τα 13.098.623,53 φράγκα.

Τα πωληθέντα μεταλλεύματα κατά το 1910 δείχνονται στον πίνακα:

Η ίδια εταιρεία διέθετε μεταλλείο και στη Αντίπαρο  η δε παραχώρηση ανήκε στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία (3.697,150 στρεμμάτων) που το μεταβίβασε στη Γαλλική Εταιρεία Λαυρίου.

Μεταλλευτικές στοές στην Αντίπαρο, 2016

Το μετάλλευμα βρίσκεται υπό μορφή καλαμίνας μέσα σε ρωγμές μαρμαρυγιακού, ταλκικού και χλωριτικού σχιστόλιθου, με μέση περιεκτικότητα 28 % σε ψευδάργυρο. Το μετάλλευμα με σιδηροτροχιές και βαγόνια μεταφερόταν στην αποβάθρα και από εκεί με ιστιοφόρα στο Λαύριο για πύρωση και διάθεση.Στην εκμετάλλευση αυτή εργάζονταν 116 εργάτες και παράχθηκαν 4.853 τόνοι και το καθαρό πρόσοδο της εταιρείας ήταν 72.095,30 δραχμές.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, του Πέτρου Τζεφέρη, 28/11/2017]

 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τον επικαιροποιημένο υπολογισμό της συνολικής προς ανάκτηση ενίσχυσης της ΛΑΡΚΟ (135 εκατ. ευρώ) και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εφαρμογή της απόφασης ανάκτησης ζητεί με επιστολή της προς τις ελληνικές αρχές η Ε.Ε., και μάλιστα εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της, δηλαδή την 15η Νοεμβρίου 2017. Η επιστολή έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (9 Νοεμβρίου) για τις κρατικές ενισχύσεις της ΛΑΡΚΟ. Η Επιτροπή στην επιστολή της επισημαίνει την πρόβλεψη του άρθρου 8 της απόφασης του Μαρτίου του 2014 περί ανάκτησή των κρατικών ενισχύσεων, που λέει ότι «τα ανακτώμενα ποσά βαρύνονται με τόκο από την ημερομηνία που τέθηκαν στη διάθεση του αποδέκτη έως την ημερομηνία της πραγματικής τους ανάκτησή». Από τότε έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια. Η Επιτροπή προτείνει στις ελληνικές αρχές συνάντηση για να εκτελεστεί με τον καλύτερο τρόπο από κοινού η απόφαση.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27/11/2017]

ΓΡΑΦΟΥΝ – ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαπραγματεύσεις επί κειμένου τεχνικής συμφωνίας βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες στην Αθήνα. Τα στελέχη του ελληνικού διαπραγματευτικού επιτελείου αλλά και των Θεσμών ουσιαστικά διατρέχουν παράγραφο προς παράγραφο το κείμενο του Μνημονίου που θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και παραπέμπουν προς πολιτική διαπραγμάτευση τα σημεία διαφωνίας.

Σήμερα στο επίκεντρο έχει προγραμματιστεί να τεθεί το Δημόσιο, ενώ αύριο σχεδιάζεται να ανοίξει το πεδίο των δημοσιονομικών με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα. Την Παρασκευή – όπως προανήγγειλε χθες στέλεχος του υπουργείου Εργασίας – θα τεθεί επί τάπητος το θέμα των παρεμβάσεων στα επιδόματα αλλά και του επανυπολογισμού των συντάξεων.Την Παρασκευή θα κριθεί άλλωστε και το ενεργειακό μέτωπο καθώς λήγει η προθεσμία για το θέμα της πώλησης των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ.

Διώξεις ΤΑΙΠΕΔ και EWG

Ένα ακόμη μέτωπο που άνοιξε χθες, είναι αυτό των διώξεων εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ. O λόγος για την υπόθεση της πώλησης και επαναμίσθωσης των 28 ακινήτων του Δημοσίου και για τα 3 στελέχη (ένας Ισπανός, ένας Ιταλός και ένας Σλοβάκος) που διώκονται.

Το θέμα μάλιστα αποτέλεσε και μία “σκιά” στο δείπνο του EuroWorking Group την προηγούμενη Δευτέρα, στο οποίο συζητήθηκε το ελληνικό ζήτημα.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ο μεγάλο φόβος των θεσμών είναι η δικαστική διαδικασία να “τραβήξει” τόσο ώστε να ξεπεράσει τον Αύγουστο του 2018 που λήγει το μνημόνιο (και έτσι δεν θα ελέγχεται για την εφαρμογή των δεσμεύσεων η Ελλάδα).

Στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων, τα ανοικτά θέματα είναι ευρύτερα και συνδέονται με διασφαλίσεις επιτάχυνσης των έργων που είναι σε εκκρεμότητα (Ελληνικό, Ελ. Βενιζέλος, Εγνατία κλπ) και πρέπει να φέρουν έσοδα που θα απομειώσουν το χρέος.

Συμφωνία έως την Δευτέρα

Το βασικό σενάριο με βάση το οποίο κινούνται κυβέρνηση και δανειστές, είναι να υπάρξει τεχνική συμφωνία (Staff Level Agreement) έως την Δευτέρα που συνεδριάζει το Eurogroup. Στο σενάριο αυτό (σ.σ. το οποίο υπολογίζεται ότι την Παρασκευή θα είναι πιο ξεκάθαρο αν μπορεί να επαληθευτεί) πριν την υπουργική σύνοδο θα προηγηθεί έκτακτο EWG που θα προετοιμάσει την SLA για να αλλάξει η ατζέντα της Συνόδου και από απλή συζήτηση για το θέμα Ελλάδα να υπάρξει τεχνική απόφαση.

Χθες το πρωί έγινε μία πρώτη συνολική συνάντηση για να διαμορφωθεί το πρόγραμμα διαβουλεύσεων αλλά και για να αποτυπωθούν τα μεγάλα μέτωπα. Πέραν του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, μετείχαν ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Ακολούθησε 2ωρη διαπραγμάτευση για το ενεργειακό μέτωπο, ενώ παράλληλα “τρέχουν” οι συναντήσεις κλιμακίων.

Σήμερα, στο επίκεντρο βρίσκεται και το τραπεζικό μέτωπο με την εκκίνηση των πλειστηριασμών αλλά και με τις επαφές που έχει ο SSM κλιμάκια του οποίου επίσης βρίσκονται στην Αθήνα.

Αν υπάρξει συμφωνία πριν την σύνοδο της 4ης Δεκεμβρίου, η Αθήνα θα πρέπει μετά να λάβει την “σκυτάλη” της υλοποίησης των 10ων προαπαιτούμενων (μέσω εφαρμοστικών νόμων και διατάξεων), με επόμενο ορόσημο την πολιτική συμφωνία και τις δόσεις (πιθανότατα στο Eurogroup του Ιανουαρίου). Διαφορετικά, θα συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις.

Πάντως, σύμφωνα με πηγές των θεσμών, η ανάγκη για ομαλή τεχνική συμφωνία πηγάζει από τις πολιτικές εξελίξεις στην Γερμανία αλλά και από το ιδιαιτέρως “βαρύ” πρόγραμμα του Eurogroup της Δευτέρας που περιλαμβάνει την συζήτηση και την απόφαση για τον νέο πρόεδρο του Eurogroup αλλά και τον σχεδιασμό της πολύ κρίσιμης Συνόδου Κορυφής για το μέλλον της ΕΕ με τα σχέδια για τον νέο ESM, τον νέο πολυετή προϋπολογισμό μετά το 2020 (σ.σ. δηλαδή για το νέο ΕΣΠΑ), την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και άλλα πεδία.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, της Δήμητρας Καδδά, 29/11/2017]

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ: ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

“Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και επιπρόσθετα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες”, δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης, σχετικά με την παραχώρηση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Σταθάκης, “ενημέρωσα τους εκπροσώπους για την πορεία των συζητήσεων και για το σχέδιο στο οποίο θα καταλήξουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας για την παραχώρηση μονάδων. Ταυτόχρονα τους ενημέρωσα και για τις διαδικασίες με τις οποίες εμείς επιδιώκουμε η παραχώρηση αυτή να μην οδηγήσει στη διάλυση της τοπικής κοινωνίας και της απασχόλησης, όπως υπάρχουν εύλογα φοβίες, αλλά το αντίθετο: Να υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις και για τις θέσεις απασχόλησης και για επιπρόσθετα οφέλη που μπορούμε να συζητήσουμε για τις τοπικές κοινωνίες”.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό ο κ. Σταθάκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, προτίθεται να επισκεφθεί τη Μεγαλόπολη, προκειμένου να συναντηθεί και να πραγματοποιήσει ευρεία σύσκεψη με το περιφερειακό συμβούλιο και με τους εκπροσώπους της τοπικής ΔΕΗ, προκειμένου “να μπουν τα πράγματα σε έναν ανοιχτό διάλογο”, όπως είπε.

“Είναι κατανοητό ότι υπάρχει αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά νομίζω όταν κάτσουν στο τραπέζι όλες οι πλευρές, δική μας επιδίωξη είναι να υπάρξει ένας πολύ ειλικρινής διάλογος και να οδηγηθούμε σε σημαντικές αποφάσεις” δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ καταλήγοντας, τόνισε ότι “επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας”.

“Στη σύσκεψη συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε απόλυτα”, δήλωσε ο κ. Γιώργος Αδαμίδης πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, μετά τη συνάντηση με τον υπουργό ΠΕΝ. Όπως είπε, “η αντιπροσωπεία των εργαζομένων, των φορέων των περιοχών της Αρκαδίας Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας έχει καταστήσει σαφές στον υπουργό ότι θα αγωνιστεί για την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου περί ξεπουλήματος των λιγνιτικών. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει”.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, “θα γίνουν δράσεις αντίστοιχες με αυτές του 2014”. “Το κυρίαρχο όλων”, όπως τόνισε, “είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες καταστούν σαφές στους υποτιθέμενους επενδυτές, τους αγοραστές, ότι δεν είναι αποδεκτοί σε αυτές τις περιοχές για να πάρουν τις λιγνιτικές μονάδες”. Πρόσθεσε δε, ότι “δε συζητάμε για τις θέσεις εργασίας, καθώς είναι σα να βάζουμε “το κάρο μπροστά από το άλογο”. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου των συγκεκριμένων περιοχών αλλά κυρίως των καταναλωτών”.

Σημειώνεται τέλος, ότι νωρίτερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν δεκάδες εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας, της Αρκαδίας και των εργαζομένων της ΔΕΗ έξω από το ΥΠΕΝ ζητώντας την ακύρωση των σχεδίων παραχώρησης λιγνιτικών μονάδων.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, από ΑΠΕ-ΜΠΕ, 28/11/2017]