ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Μετά την αναπροσαρμογή το αποδιδόμενο ποσοστό από βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα τέλη ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων από το 20 % στο 40 % στο Δήμο Αριστοτέλη, ο Δήμος Δελφών διεκδικεί ανάλογη αύξηση τελών – Π. Ταγκαλής, δήμαρχος: «Διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε από τον πλούτο της περιοχής μας» 

Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα κατέθεσε ο Δήμος Δελφών, ζητώντας την αύξηση του ποσοστού τελών και δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, που βεβαιώνονται και εισπράττονται από το Δημόσιο και διατίθενται στο Δήμο Δελφών, από το 20% που ισχύει σήμερα στο 40%.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) στο άρθρο 63 παρ. 2 και το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α) στο άρθρο 12 παρ. 2 προβλέπεται ότι από τα μισθώματα που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται στους Δήμους εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α) στο άρθρο 12 παρ. 3 περ. 2, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται από τους οικείους Υπουργούς, το ποσοστό του τέλους για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων που διατίθεται στους οικείους Δήμους δύναται να αναπροσαρμόζεται σε ψηλότερα επίπεδα χωρίς αυτό να μπορεί να υπερβεί το 40%.

Αιτιολογώντας το αίτημά του, ο Δήμος Δελφών, παρέθεσε μία σειρά λόγων που συνιστούν την αύξηση του τέλους, αναφέροντας μεταξύ αυτών τους παρακάτω:

Ο Δήμος μας υπόκειται εδώ και πολλές δεκαετίες σε σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της ύπαρξης και της φύσης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

Ο Δήμος μας έχει σε πολύ μεγάλο τμήμα του χαρακτηριστεί ως αποκλειστικής μεταλλευτικής δραστηριότητας (Αναθεώρηση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΦΕΚ 299 ΑΑΠ/2018, άρθρο 11 παρ. Γ : «Εξορυκτική βιομηχανική δραστηριότητα Ορυκτών Πρώτων Υλών»).

Ο Δήμος μας βρίσκεται σε φθίνουσα δημογραφική εξέλιξη με ότι συνεπάγεται αυτό κοινωνικά και οικονομικά.

Ο Δήμος μας αποτελεί περίπου τα 2/3 της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, η οποία είναι από τις πιο φτωχές της χώρας.

Η πανδημία του «Covid-19» βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτός των άλλων έχει και πολύ μεγάλες οικονομικές συνέπειες, που έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας.

Ο Δήμος μας έχει πολλά οικονομικά προβλήματα με δεσμεύσεις λογαριασμών του και μεταξύ άλλων καλείται να αντεπεξέλθει σε μεγάλες ζημιές, που έχουν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2020.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναπροσάρμοσε το αποδιδόμενο ποσοστό από βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα τέλη ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων από το 20 % στο 40 % στο Δήμο Αριστοτέλη (ΑΔΑ:6ΙΚΦ4653Π8-Ω6Λ)

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση αντιμετώπιση από την Πολιτεία σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος.

Σε συνέχεια των παραπάνω ο Δήμος Δελφών αιτείται το ποσοστό 20% από τα τέλη, που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων και διατίθεται στο Δήμο, να ανέλθει στο 40%. Σημειώνει επίσης ότι τα εν λόγω έσοδα διατίθενται αποκλειστικά σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου, οι οποίες υφίστανται τις επιπτώσεις από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό επιφανείας του χώρου εκμετάλλευσης, που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων της κάθε μίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέχει του αιτήματος του Δήμου Δελφών, ακολούθησε και σχετική αναφορά προς τον αρμόδιο Υπουργό του Βουλευτή Φωκίδας κ. Ιωάννη Μπούγα.

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, δήλωσε για τα παραπάνω: «Η κατάθεση του συγκεκριμένου αιτήματος βασίζεται σε μία σειρά λόγους οι οποίοι δεν μπορεί να αμφισβητηθούν. Όλα όσα αναφέρονται αποτελούν την αποτύπωση της πραγματικότητας που σήμερα βιώνει ο τόπος μας. Η πολιτεία οφείλει να ακούσει το αίτημά μας, αποδίδοντας δικαιοσύνη. Διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε και μας ανήκουν από τον πλούτο της περιοχής μας».

[ΠΗΓΗ: http://orafok.gr/, 14/1/2021]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΚΜ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ “THE DELIFAIR BY EXPOTROF” (1-5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων στήριξης και ενίσχυσης της προβολής των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής και της αναγκαιότητας προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας εποχής, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην ψηφιακή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “The DeliFair by EXPOTROF”  που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 1 – 5 Μαρτίου 2021.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά, η φυσική παρουσία σε εκθεσιακά γεγονότα και η επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς αγοραστές σταμάτησε απότομα. Η εμπορική δραστηριότητα όμως δεν σταματά και η ανάγκη για εμπορικές συναντήσεις και επικοινωνία συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την επαναφορά των ζωντανών (live) εκθεσιακών γεγονότων.

Βασικός στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ψηφιακή διοργάνωση  “The DeliFair by EXPOTROF” είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και η καλύτερη δυνατή ανάδειξη των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων της  Περιφέρειας, στον κλάδο τροφίμων και ποτών,  στη διεθνή αγορά. Επίσης, η συμμετοχή της ΠΚΜ στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Στο πλαίσιο της συμμετοχής προγραμματίζεται, ακόμη, η στοχευμένη προβολή και προώθηση της ξεχωριστής “Μακεδονικής Κουζίνας”, με τρόπο που θα την αναδεικνύει ως έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητες και προοπτικές παγκόσμιας απήχησης. 

Η διαδικτυακή έκθεση “The DeliFair by EXPOTROF”, η οποία θα φιλοξενηθεί σε ένα “έξυπνο” και απόλυτα λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, θα αποτελέσει το σύγχρονο και καινοτόμο σημείο συνάντησης των παραγωγών της Περιφέρειάς Κεντρικής Μακεδονίας με τους διεθνείς αγοραστές από τους κλάδους της οργανωμένης λιανικής πώλησης, του χονδρεμπορίου, των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή εμπορική έκθεση είναι βασισμένη στις λειτουργίες επικοινωνίας και προβολής της φυσικής εμπορικής έκθεσης, με απαραίτητη την παρουσία του εκθέτη και των εκπροσώπων του στο ψηφιακό περίπτερο για τις ημέρες και τις ώρες που θα διεξάγεται η έκθεση. Το ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας είναι σχεδιασμένο να παρέχει στους εκθέτες τις λειτουργίες και τα οφέλη συμμετοχής μιας φυσικής έκθεσης. Η ψηφιακή διοργάνωση της Έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ έχει στόχο να προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων επαγγελματιών και καταναλωτών και να συμβάλλει στην επίτευξη συνεργασιών και συμφωνιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τροφίμων και ποτών καθώς και της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού απομακρυσμένων Β2Β συναντήσεων με ενδιαφερόμενους εγχώριους αγοραστές (“B2B Markets”,“B2B Hotels”, “B2B Horeca”), καθώς και τη δυνατότητα για απομακρυσμένες συναντήσεις με διεθνείς ενδιαφερόμενους αγοραστές (“B2B Global”).

Η πρόταση συνεργασίας από την εταιρεία RM INTERNATIONAL ORGANIZING EXHIBITIONS για την εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνει:

 • Προφίλ εκθέτη: Περιλαμβάνει πληροφορίες ορατές στους επισκέπτες της έκθεσης σε Ελληνικά και Αγγλικά, όπως επωνυμία εταιρείας, εμπορική δραστηριότητα, κατηγορίες προϊόντων,  στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική ζώνη, εξαγωγική δραστηριότητα κ.α.
 • Aποστολή δειγμάτων: Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων μέσα από την πλατφόρμα (δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής)
 • Εταιρικό βίντεο: Ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να προβάλει υπάρχον εταιρικό βίντεο στο ψηφιακό του περίπτερο
 • Αποθετήριο διαφημιστικού/ προωθητικού περιεχομένου: Ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει διαφημιστικά έντυπα, ειδικές προσφορές, καταλόγους προϊόντων/ υπηρεσιών και πιστοποιήσεις/ διακρίσεις των προϊόντων/ υπηρεσιών του, τα οποία θα μπορούν να τα προβάλλουν ή/ και να τα κατεβάσουν οι επισκέπτες του ψηφιακού χώρου
 • Live επικοινωνία: Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης, ο εκθέτης και οι εκπρόσωποι του (σύνολο 3 θέσεις) έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο με βιντεοκλήση με ενδιαφερόμενους επισκέπτες άμεσα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπροσώπων) αλλά και με προκαθορισμένα ραντεβού
 • Ημερολόγιο ραντεβού: Κάθε εκθέτης θα έχει στη διάθεσή του κύριου χρήστη του ψηφιακού περιπτέρου ένα ημερολόγιο στο οποίο θα μπορεί να πραγματοποιεί τα ραντεβού του κατόπιν διαθεσιμότητας
 • Επαγγελματικός κατάλογος: Προβολή στον επαγγελματικό οδηγό της πλατφόρμας ”The DeliFair by EXPOTROF” για 12 μήνες
 • Ψηφιακή αποδελτίωση: O εκθέτης έχει τη δυνατότητα συλλογής στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία επικοινωνίας) όλων των επισκεπτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εταιρεία και τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους
 • Β2Β Greece: Δυνατότητα προγραμματισμού δέκα (10) Β2Β απομακρυσμένων συναντήσεων με τους αγοραστές των μεγαλύτερων αλυσίδων σουπερμάρκετ, εταιρειών καφεστίασης και των ξενοδοχείων της hotelBrain Group
 • Δράση B2B Global: Για εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα παρέχεται η υπηρεσία προγραμματισμού μίας (1) Β2Β απομακρυσμένης συνάντησης με ενδιαφερόμενο αγοραστή του εξωτερικού
 • Εκπομπή γαστρονομικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διάρκειας 30 λεπτών. Δημιουργία διαδικτυακού καναλιού με σκοπό την προβολή στους επισκέπτες της ψηφιακής έκθεσης συνταγών και προϊόντων από την ΠΚΜ. Δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από τις υψηλής ποιότητας εκπομπές διάρκειας τριάντα λεπτών, να προωθήσει τα προϊόντα των παραγωγών τα οποία θα μαγειρεύουν ΣΕΦ της περιοχής μας. Τα βίντεο αυτά θα προβάλλονται τόσο κατά τη διάρκεια της ψηφιακής έκθεσης, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο thedelifair.gr και στα social media της διοργάνωσης, αυτούσια και σε μορφή σποτ διάρκειας 1 λεπτού. Στην παραπάνω προσφορά δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των πρώτων υλών το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί στην ανάδοχο εταιρεία από τους συμμετέχοντες εκθέτες σε συγκεκριμένη ημερομηνία και διεύθυνση.

Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διαδικτυακή έκθεση “The DefiFair by EXPOTROF” παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους στην εν λόγω ψηφιακή έκθεση τροφίμων και ποτών, να δηλώσουν συμμετοχή (βλ. συνημμένο Έντυπο Δήλωσης) το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη  διάθεσή τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 • Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
 • Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ
 • Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε  εκθέσεις και δράσεις

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr  ή dao@pkm.gov.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κ. Γλυκερία Καραλή, 2313330395, κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330391 κ. Χαρίκλεια Τσιαμπαλή.

Το έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Φόρμα Συμμετοχής επισυνάπτεται στη σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΠΚΜ: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=21378

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 14/1/2021]

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ : 599 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 33 ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ – ΣΤΟΥΣ 328 ΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ

Μειωμένα κρούσματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Πέμπτη, τη στιγμή που συνεχίζεται η σταθερή μείωση των διασωληνωμένων, ενώ οι θάνατοι σταθεροποιούνται περίπου στους 30 ημερησίως

Οι αριθμοί αυτοί, προκαλούν -έστω και πρόσκαιρη- ανακούφιση στους ειδικούς, οι οποίοι περιμένουν τα αποτελέσματα της… χαλαρότητας που παρατηρήθηκε την Πρωτοχρονιά, ενώ έχουν αρχίσει να «φουντώνουν» οι συζητήσεις για άνοιγμα της αγοράς, είτε με τη μέθοδο του click away, είτε με τη μέθοδο του click inside, κάτι που πρόκειται να ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 599 νέα κρούσματα του φονικού ιού, εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Για πολλοστή μέρα στη σειρά στην κορυφή βρίσκεται η Αττική, η οποία προκαλεί «πονοκέφαλο» στους ειδικούς, ενώ σταθερά στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, στο Λεκανοπέδιο εντοπίζονται 227 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις του φονικού ιού, ενώ στη συμπρωτεύουσα ακόμη 69. Επιπλέον, 26 μολύνσεις εντοπίζονται στην Κοζάνη, ενώ 22 στην Αχαΐα, 20 στη Λάρισα και την Πιερία, 19 στον Έβρο και από 16 σε Σέρρες και Τρίκαλα. Στην Π.Ε. Χαλκιδικής είχαμε 8 κρούσματα.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 147.283, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5.682 (3.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 44.815 (30.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 

Επιπλέον, 328 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 227 (69.2%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 88.1%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1.006 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 33 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5.387 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3183 (59.1%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, 14/1/2021]

ΆΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ 100% ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 100% ΚΛΕΙΣΙΜΟ

“Ο πρωθυπουργός έθεσε δημοσίως την πρόθεση της κυβερνήσεως. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί με στοιχεία στην Επιτροπή, ώστε να πειστούν οι ειδικοί και να πάρουμε το “πράσινο φως”. Ως υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων έχουμε ετοιμάσει με μεγάλη επιμέλεια τους κανόνες και το σύστημα ώστε με υγειονομική ασφάλεια να δώσουμε “ανάσα” στην αγορά”.

Αυτό επισήμανε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90.1.

“Έχουμε συστήσει ομάδα εργασίας και παρακολουθούμε κάθε χώρα της Ευρώπης, πότε άνοιξαν τις αγορές τους, με τι κανόνες και τι επίπτωση είχε αυτό στην εξέλιξη της πανδημίας στη δική τους χώρα” ανέφερε και προσέθεσε: “Έχουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο ευκρινή εικόνα, του πώς και με ποιον τρόπο οι αποφάσεις επηρεάζουν. Έχουμε το σχέδιο, έχουμε βρει τους κανόνες, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και θα πάμε με ασφάλεια εκεί που πρέπει. Δεν θα έχουμε το 100% της λειτουργίας της αγοράς προφανώς, αλλά δεν θα έχουμε και το 100% του κλεισίματος”.

Σε ερώτηση για τη χθεσινή κατάθεσή του για τη Novartis, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε: “Γιατί πρέπει να φτάσουμε στο Ειδικό Δικαστήριο και γιατί πρέπει να υπάρξει τιμωρία των ενόχων; Διότι αυτοί οι άνθρωποι που οργάνωσαν, σκέφτηκαν και εκτέλεσαν αυτή τη σκευωρία στην πραγματικότητα απείλησαν τη Δημοκρατία στην Ελλάδα. Και νομίζω τα εξήγησα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο εχθές εκεί που έπρεπε και η κατάθεσή μου θα παίξει ρόλο”.

Αναφορικά, τέλος, με τη δήλωση του Παύλου Πολάκη σημείωσε: “Όσοι νομίζουν ότι αυτό το ξέσπασμα του κ. Πολάκη ήταν τυχαίο, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Ο κ. Πολάκης ανήκει σε ένα συγκεκριμένο εσωκομματικό στρατόπεδο στον ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω είναι προφανές -και από προηγούμενες αναρτήσεις του στο Facebook- ότι του έχει ανατεθεί ο ρόλος από τον κ. Τσίπρα να “πελεκίσει” τον κύριο Τσακαλώτο. Όταν λες ότι χάσαμε για αυτό που κάναμε στη μεσαία τάξη, αυτομάτως η σκέψη του καθενός πηγαίνει στο ποιος ήταν υπουργός Οικονομικών. Υπουργός Οικονομικών ήταν ο κ. Τσακαλώτος. Άρα, στην ουσία ο κ. Πολάκης είπε “χάσαμε λόγω Τσακαλώτου”. Απλώς το είπε με τον γλαφυρό πολάκειο τρόπο”.

Ν. Παπαθανάσης: Την Παρασκευή οι αποφάσεις

Την Παρασκευή θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις της Επιτροπής Επιδημιολόγων για το άνοιγμα της αγοράς, ανέφερε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέντευξή του στον Realfm, ενώ τόνισε πως υπάρχει πιθανότητα, αλλά δεν είναι σίγουρο να λειτουργήσουν τα καταστήματα και με ραντεβού.

“Εμείς στο υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε κατ’ ουσίαν τα μέτρα και τους κανόνες που προτείνουμε στην επιτροπή, προκειμένου η επιτροπή να λάβει την απόφασή της, καθότι έχει το μοντέλο. Στο μοντέλο αυτό βάζει την κινητικότητα που δημιουργεί το καθετί. Έχουμε λοιπόν οριστικοποιήσει ότι την Παρασκευή η επιτροπή θα αποφασίσει, αφού λάβει υπόψη όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και αυτά που έχουμε προτείνει εμείς ως πιθανή έναρξη της αγοράς, που είναι το click away, όπως αναφέρθηκε και χθες ο πρωθυπουργός”, τόνισε ο κ. Παπαθανάσης και προσέθεσε:

“Μια πιθανότητα υπάρχει να δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουν και με ραντεβού τα καταστήματα, αυτό δεν είναι σίγουρο όμως. Αυτές οι προτάσεις είναι στο τραπέζι. Το τι θα αποφασίσει η επιτροπή θα πρέπει να το περιμένουμε.

Η Παρασκευή είναι η κρίσιμη ημέρα, και κάθε Παρασκευή οι προτάσεις κατατίθενται και από εκεί και πέρα γίνεται συζήτηση και στο τέλος καταλήγουν σε μια πρόταση, που τελικά ο πρωθυπουργός λαμβάνει την απόφαση που ανακοινώνεται στις 6 το απόγευμα από τον αρμόδιο υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας.

Πέραν του click away, συζητείται να λειτουργήσει η αγορά με ραντεβού εντός του καταστήματος. Πάντα όμως μιλάμε με ραντεβού. Και το click away είναι με ραντεβού και η είσοδος στο κατάστημα θα είναι με ραντεβού με την ίδια διαδικασία που είχαμε περιγράψει. Υπάρχει πρόβλεψη τι κινητικότητα θα δημιουργήσει το κάθε μέτρο που προστίθεται και οι ειδικοί θα αποφασίσουν ποιο μέτρο χωρά”.

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ακόμη ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις μέσα σε βιομηχανικά πάρκα και στροφή παραγωγικών των επενδύσεων εντός βιομηχανικών πάρκων”.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, από ΑΜΠΕ, 13/1/2021]

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

Φαίνεται ότι ο “κόμπος έχει φτάσει στο χτένι” για ορισμένους μεγάλους και σοβαρούς επενδυτές σε ότι αφορά την υπομονή τους με τους ρυθμούς χελώνας που οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ κινούνται στην αξιολόγηση σοβαρών και ώριμων επενδυτικά έργων ΑΠΕ που έχουν υποβάλει στο εν λόγω υπουργείο εδώ και 12 μήνες. 

Αναφερόμαστε σε μια ειδική κατηγορία μεγάλων έργων, ως επί το πλείστον αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών έργων, με ορισμένα από αυτά να κινούνται στην ζώνη των 300-350 MW. Τα ανωτέρω έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος που φθάνει το 1,5 GW αντιπροσωπεύουν επενδύσεις που ξεπερνούν  τα € 2,5 δισεκ, ενώ περιέχουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία. Την στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση μέσω του ΕΣΕΚ, έχει θέσει λίαν φιλόδοξους στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ενεργειακό σύστημα, αποβλέποντας στην κάλυψη του 35 % της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και στόχο για τουλάχιστον 12 GW νέας εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ μέχρι το 2030, και μάλιστα μέσω της προσέλκυσης αποκλειστικά ιδιωτικών επενδύσεων, προκαλεί εύλογη απορία η βραδύτητα και νωχέλεια με την οποία αντιμετωπίζει το ΥΠΕΝ τους σοβαρούς επενδυτές που έχουν στο portfolio τους μια ολόκληρη σειρά από μεγάλα και ώριμα έργα ΑΠΕ.

Τα ανωτέρω έργα λόγω μεγέθους και βάσει Κοινοτικής νομοθεσίας (βλέπε Ανακοίνωση Επιτροπής της 28/6/2014, 2014C-200/01, περί κατευθυντήριων γραμμών για κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας) 

εξαιρούνται από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και δικαιούνται “ενίσχυση λειτουργίας” για μονάδες που υπερβαίνουν τα 250 MW έκαστη. Βάσει του Ν 4643 του Δεκεμβρίου 2019 την αξιολόγηση των έργων αυτών αναλαμβάνει το ΥΠΕΝ το οποίο εν συνέχεια τα υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο τμήμα της ΕΕ. Πρόκειται για μια μακρόσυρτη διαδικασία που η βραδυπορία των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ την καθιστά ακόμα ποιό χρονοβόρα με κίνδυνο να λήγουν άδειες σύνδεσης και να επηρεάζονται οι όροι λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ ενώ αναπόφευκτα υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις ως προς τις επιλεγμένες τεχνολογίες. 

Γιατί εάν υποθέσουμε ότι οι παραγγελίες για το απαραίτητο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό πραγματοποιηθούν από τις εταιρείες το Α εξάμηνο του 2022 ,στην καλύτερη περίπτωση, αυτές θα αφορούν τεχνολογίες του 2018/2019 οπότε και υποβλήθηκαν οι αιτήσεις. Βέβαια η ανακολουθία αυτή δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο για το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο επιδεικνύει μια διαχρονική αδιαφορία, για να μην πούμε αναισθησία, σε ότι αφορά πρωτοποριακά και μεγάλα επενδυτικά έργα, είτε αυτά αφορούν projects υποδομών ή την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων, τα οποία και παραδοσιακά αντιπαλεύει με κάθε δυνατό τρόπο και με κάθε  ευκαιρία. 

Τουλάχιστον αυτό δείχνει η οδυνηρή εμπειρία σειράς εμβληματικών επενδύσεων σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα κατά την μεταπολιτευτική περίοδο, που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ( πχ. βλέπε τουριστικό συγκρότημα Costa Navarino, ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης, μονάδα χρυσού στην Χαλκιδική κ.α.) Αποτέλεσμα μιας αρρωστημένης νοοτροπίας βάσει της οποίας ένα μεγάλο τμήμα του δημοσιοϋπαλληλικού προσωπικού (υπό την επήρεια και καθοδήγηση συγκεκριμένων πολιτικών ρευμάτων) τείνει να συγχέει, όχι τυχαία, τις επενδύσεις, και ιδιαίτερα τις πολύ μεγάλες, με ακραίες εκφράσεις του “καπιταλιστικού κατεστημένου” τους δε επενδυτές να τους ταυτίζει με “άπληστους και ασύδοτους εργοδότες”, υποβιβάζοντας επίτηδες τα πραγματικά και σημαντικά οφέλη που τέτοιου είδους επενδύσεις προσφέρουν στον τόπο και στις τοπικές κοινωνίες ιδιαίτερα. Με αποτέλεσμα η υλοποίηση και βιωσιμότητα πολλών από αυτά τα έργα να υποσκάπτεται από τις καφκικές γραφειοκρατικές δομές του Ελληνικού κράτους και τους θεματοφύλακες του.

Ένας επενδυτής που είναι σε θέση να υποβάλλει σχέδια για εγκατάσταση μονάδων της τάξης των 300-400 ΜW είναι προφανές ότι σκέπτεται και δρα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα ενώ υποστηρίζει την δραστηριότητα του από τακτικά έσοδα από άλλου τύπου ή και παρόμοιες σε λειτουργία επενδύσεις. Οι εν λόγω επενδυτές, ως επί το πλείστον Έλληνες, αποβλέπουν στην υλοποίηση πρωτοποριακών εγκαταστάσεων ΑΠΕ, σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες, βασισμένες σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις. Απώτερος  στόχος η δημιουργία μιας ισχυρής παρουσίας στον χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα και μέσω αυτής στην προώθηση σχεδίων σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης αλλά και ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη έχουμε το πετυχημένο παράδειγμα δραστηριοποίησης Ελληνικής εισηγμένης στην αιολική ενέργεια στις ΗΠΑ, άλλης εισηγμένης στον χώρο του ΕPC στις ΑΠΕ να δραστηριοποιείται με επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο και ακόμα μιας ελληνικής εταιρείας στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας (σε μπαταρίες) με την λειτουργία τοπικών μονάδων παραγωγής σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Με άλλα λόγια ο σημερινός μεγαλοεπενδυτής στις ΑΠΕ διαθέτει πολλές άλλες ευκαιρίες για δραστηριοποίηση εκτός Ελλάδος και άρα δεν θα διστάσει όταν αντιληφθεί μια ενορχηστρωμένη στάση ενάντια στα σχέδια του να μετακινήσει το ενδιαφέρον του εκτός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας. Υποτίθεται ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ενισχύοντας νέα σχέδια και επενδύσεις με κάθε δυνατό τρόπο. Όπως όμως δείχνει η τρέχουσα εμπειρία τον ενθουσιασμό για επενδύσεις και εν γένει την προώθηση τολμηρών, και πολλά υποσχόμενων, επιχειρηματικών σχεδίων δεν την συμμερίζεται απαραίτητα ο υφέρπον κρατικός μηχανισμός ο οποίος ευκαιρία ψάχνει για να τορπιλίσει κάθε προσπάθεια προόδου και ανανέωσης. Άραγε η σημερινή φιλελεύθερη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι έτοιμη να συγκρουστεί με αυτήν την παρωχημένη και απόλυτα καταστρεπτική για τα εθνικά συμφέροντα νοοτροπία;

[ΠΗΓΗ: https://www.energia.gr/, 13/1/2021]