Monthly Archives: March 2020

ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΘΕΝΑΡΑ Ο ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΠΛΗΝ… ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Τι δηλώνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στο bankingnews- Οι φόβοι του για τις επιπτώσεις από ένα παρατεταμένο lockdown – Ισχυρές αντιστάσεις καταγράφει μέχρι σήμερα ο μεταλλευτικός κλάδος στην χώρα μας – με εξαίρεση τις εξαγωγές μαρμάρων – από τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει προκαλέσει σε δεκάδες κλάδους της ελληνικής οικονομίας ο κορωνοϊός.

«Μέχρι σήμερα οι επιπτώσεις από τον κορωνοϊό, είναι μικρές έως ελάχιστες στις μεταλλευτικές εταιρείες, οι οποίες αφενός μεν συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους και αφετέρου λαμβάνουν όλα τα επαρκή μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τους».

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων στο bankingnews.gr ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΜΕRYS GREECE S.A. και Πρόεδρος της EΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε, Αθανάσιος Κεφάλας.  

Ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο επιμέρους προβλήματα υπάρχουν, όπως για παράδειγμα η έλλειψη κοντέινερ (καθώς όλα ξεκινούν από Ασία, πηγαίνουν Ευρώπη και εν συνεχεία επιστρέφουν πίσω), καθώς και οι αυστηροί έλεγχοι που υπάρχουν στα διόδια για τους οδηγούς, γεγονός που καθυστερεί το μεταφορικό έργο.

Ωστόσο, αν εξαιρεθεί ο κλάδος μαρμάρου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αφορά την αγορά της Κίνας, οι υπόλοιποι μεταλλευτικοί κλάδοι (τσιμέντο, χαλυβουργία κλπ) δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν πρόβλημα.

«Αν η κατάσταση του lockdown συνεχιστεί διεθνώς, τότε είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα και εκεί θα χρειαστεί η στήριξη της πολιτείας», τονίζει ο κ. Κεφάλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ακατέργαστο μάρμαρο υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους σε σύγκριση με τους τελευταίους δύο του προηγούμενου έτους, τόσο ως προς την αξία όσο και ως προς την ποσότητα των εισαγωγών. Το επεξεργασμένο μάρμαρο, από την άλλη πλευρά, σημείωσε τεράστια αύξηση της ποσότητας των εισαγωγών.

Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιανουάριο Φεβρουάριο του 2020 η αξία των εξαγωγών του ακατέργαστου μαρμάρου σημείωσε πτώση 37,40% στην αξία και πτώση 39,07% στον όγκο, σε σχέση με το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019.

Αντιδράσεις για την εξόρυξη σε ζώνες προστασίας της φύσης

Την έντονη αντίδραση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Εταιρειών, έχει προκαλέσει η προ ημερών απόσυρση της διάταξης στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον καθορισμό των χρήσεων γης που όριζε ότι στη ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης, θα επιτρέπονταν μεταξύ άλλων και οι εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία – Λατομεία – Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων).

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος σε όλον τον κόσμο, νομοθεσία η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ρυθμίσεις, στρατηγικές για την  προστασία της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των ρύπων και των αποβλήτων και οδηγίες για την επίτευξή των.

Όμως από πολύ νωρίς η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επίσης συνειδητοποιήσει ότι οι καθαρές  νέες τεχνολογίες, η μετατροπή της οικονομίας σε κλιματικά ουδέτερη και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, απαιτούν χρήση σημαντικών ποσοτήτων πρώτων υλών, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Έτσι αντιλαμβάνεται ότι  και η εξασφάλιση προσβασιμότητας στους φυσικούς ορυκτούς πόρους, τα κοιτάσματα των οποίων χωροθετούνται από τη φύση, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση της οικονομίας της. Για το λόγο αυτό, με αυστηρούς και συγκεκριμένους όρους, επιτρέπει την εξόρυξη πρώτων υλών και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να απαγορεύει άκριτα και εκ των προτέρων την αξιοποίησή τους.

Τους όρους  αυτούς τους έχει θεσπίσει και περιγράφει αναλυτικά στην καθοδηγητική οδηγία για την εξορυκτική δραστηριότητα εντός  περιοχών προστασίας NATURA Guidance for Extractive non Energy Activities, η οποία έχει εκδοθεί από τον Σεπτεμβριο του 2010

Αναφέρουμε τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η εξορυκτική δραστηριότητα για να λειτουργήσει μέσα στις προστατευόμενες περιοχές:

 • η αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών  που προτείνει το σχέδιο έργου μέσα σε περιοχή NATURA 2000 πρέπει να είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα κοινωνικοοικονομικά
 • να προσδιορίζονται τα είδη για τα οποία πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά την εκτέλεση του έργου και να γίνει ανάλυση της ευαισθησίας των ειδών κατά την υλοποίηση του έργου
 • να γίνεται μελέτη επιπτώσεων για τα προστατευόμενα είδη.
 • Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις στην περίπτωση του μηδενικού σεναρίου (μη εκτέλεση έργου)
 • να σχεδιάζονται μέτρα πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων
 • να μελετάται ξεχωριστά εάν διατηρείται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. Εάν εκτιμάται ότι βλάπτεται πρέπει να προσδιορίζονται μέτρα προστασίας της ακεραιότητας της αλλιώς οδηγούμαστε σε μη εκτέλεση του έργου
 • να κατατίθεται ξεχωριστά από τις απαιτούμενες μελέτες επιπτώσεων, σχέδιο παρακολούθησης αυτών κατά την εκτέλεση του έργου

Όλα αυτά υπόκεινται στην έγκριση των αδειοδοτουσών αρχών, οι οποίες αξιολογούν και κρίνουν εάν οι μελέτες και οι  προτάσεις λειτουργίας του έργου είναι συμφωνες με τους περιορισμούς και τις απαιτησεις που προβλέπονται.

Αντίθετα με το ευρωπαϊκό πνεύμα και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”, όπως βεβιασμένα  τροποποιήθηκε μετά την αρχική ανάρτηση του για δημόσια διαβούλευση, στο Αρθρο 44 περί τροποποιήσεων του ΠΔ 59/2018 που αναφέρεται στις χρήσεις γης, θέτει αναιτιολόγητα και εκ των προτέρων την εξορυκτική δραστηριότητα εκτός επιτρεπόμενων χρήσεων γης μέσα στις ζώνες απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας φύσης .

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε περίπτωση που το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επιμείνει στην απόσυρση της επίμαχης διάταξης, τότε θα υπάρξει προσφυγή στα αρμόδια κοινοτικά όργανα, καθώς αυτό αντιβαίνει τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

 

[ΠΗΓΗ: https://bankingnews.gr/, της Ελένης Μπότα, 30/3/2020]

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡOΝΟΪΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Επενδυτική ένεση κόντρα στην επιδείνωση των επενδυτικών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας λόγω του κορονοϊού θα μπορούσε να εξελιχθεί η Μητροπολιτική Παρέμβαση στο Ελληνικό, με το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) να εγκρίνει χθες την κατεδάφιση 450 κτιρίων στο Ελληνικό. Έχει προηγηθεί  αντίστοιχη έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 24 Μαρτίου του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), ενώ οι δύο αποφάσεις φέρνουν πιο κοντά τις αρχικές κατεδαφίσεις στο Ελληνικό.

Ο βασικός όγκος εργασιών

Η έναρξη κατεδαφίσεων θα σημάνει, έστω και σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές για την εγχώρια και διεθνή οικονομία, την έναρξη της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού, η οποία συνολικά θα απορροφήσει κεφάλαια ύψους 8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις οικονομικές παραδοχές που είχαν πραγματοποιηθεί προτού η πανδημία λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει 75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία του και να συμβάλλει στην ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 2,4% μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του. Εντός της πρώτης πενταετίας θα πραγματοποιηθούν συνολικά επενδύσεις 2 δισ., ενώ ύστερα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Lamda Development, η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη.

Το ζητούμενο είναι, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, τη σκυτάλη των κατεδαφίσεων να λάβει ο βασικός όγκος των κατασκευαστικών εργασιών. Αυτό θα κριθεί από τo πόσο γρήγορα θα εκδώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας την απόφασή του επί της προσφυγής που έχει καταθέσει η Hard Rock https://www.capital.gr/epixeiriseis/3437683/kazino-ellinikou-nea-prosfugi-tis-hard-rock-nea-kathusterisi-sto-diagonismo, με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να έχει κάνει αποδεκτή την προσφορά (Inspire Athens) του σχήματος Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Τι θα κατεδαφιστεί

Στην περιοχή του Ελληνικού έχουν καταγραφεί 958 κτιριακοί όγκοι, που συγκροτούν 450 κτήρια, εγκαταστάσεις, συνοδές υποστηρικτικές υποδομές, καθώς και κατασκευές  στον περιβάλλοντα χώρο τους.

Συνολικά, 900 κτηριακοί όγκοι θα αποξηλωθούν και θα κατεδαφιστούν, με εξαίρεση τα εξής 13 διατηρητέα ή διατηρούμενα κτήρια:

 1. Τα διατηρητέα Υπόστεγα Πολεμικής Αεροπορίας Α, Β, Γ (ΦΕΚ ΑΑΠ 400/2009)
 2. Το διατηρητέο Κτίριο του Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών (ΦΕΚ Β 351/2006)
 3. Το διατηρητέο Αγγλικό Υπόστεγο (Παγόδα) (ΦΕΚ ΑΑΠ 307/2016)
 4. Οι εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ
 5. Οι Ιεροί Ναοί Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδας
 6. Οι εγκαταστάσεις του Σταθμού Μετρό Αργυρούπολης
 7. Το Κέντρο Διανομής Ελληνικού (ΔΕΗ)
 8. Τα κτήρια των αθλητικών εγκαταστάσεων (τμήμα, Baseball I, Κανόε Καγιάκ)
 9. Τα κτήρια της ΥΠΑ – Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας Αθηνών
 10. Οι εγκαταστάσεις του ΤΡΑΜ
 11. Τα κτήρια της ΕΜΥ
 12. Τα τρία διατηρητέα κτήρια επί της οδού 3ης στο κάτω Ελληνικό
 13. Το κτήριο επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου και 27ης (πρώην ΛΕΚ)

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 31/3/2020]

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑ 2-3 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΙΡΑΧΤΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για δυο-τρεις μήνες επαρκούν τα ταμειακά διαθέσιμα χωρίς να πειραχτεί το “μαξιλάρι” ασφαλείας αν επεκταθούν – εφόσον χρειαστεί – τα μέτρα στήριξης των 6,8 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση για τον μήνα Απρίλιο, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Ο υπουργός άφησε ανοιχτό παράθυρο για πρόσθετες παρεμβάσεις αλλά και για παράταση του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς. Επίσης προανήγγειλε κλαδικές παρεμβάσεις.

Ο ΥΠΟΙΚ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα μειώσεων μισθών στο δημόσιο, στο ίδιο σενάριο κρίσης 2-3 μηνών. Είπε πως μόνο σε ένα “κακό” σενάριο παράτασης της κρίσης για 5 – 6 μήνες, το οποίο όμως δεν είναι ορατό σήμερα ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό μπορεί συνολικά τα δεδομένα να αλλάξουν. 

Αναλυτικά, σε συνέντευξή του σε τηλεόραση της ΕΡΤ ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε πως “αποδείξαμε και αποδεικνύουμε ότι έχουμε ένα σοβαρό συνεκτικό σχέδιο που έχει ως βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής”. Περιέγραψε το σημερινό πακέτο λέγοντας πως το συνολικό κόστος των μέτρων ανέρχεται στα 6,8 δισ ευρώ. Καλύπτει ενδεικτικά – ανάλογα δηλαδή με το αν θα βάλουν σε καθεστώς αναστολής τους εργαζόμενους οι εταιρείες  – 1,7 εκατομμύρια μισθωτούς, 800.000 επιχειρήσεις και 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες. 

Η δαπάνη είναι της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ, όταν ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση το μέσο κόστος των μέτρων είναι στο 2% του ΑΕΠ. Επισήμανε πως “έχουμε ένα σχεδιασμό. Προφανώς την έκταση του προβλήματος δεν τη γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε πάρει τα μέτρα που θα μπορέσουμε να επαναλάβουμε, ίσως και σε μεγαλύτερη έκταση, ανάλογα με την ένταση του προβλήματος”.

Πρόσθεσε πως “ακόμα δεν έχουμε μπει στην ουσία των κλαδικών πολιτικών. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε πρώτα το συνολικό πρόβλημα με δράσεις που περιλαμβάνουν και τους κλάδους που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα”. Εξήγησε πως “χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη και επισταμένη προσοχή στους κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα όπως ο τουρισμός, ο ξενοδοχειακός χώρος, ο κλάδος ενέργειας και κάποιοι άλλοι”. Προανήγγειλε πως ‘το επόμενο διάστημα θα αναλάβουμε και στοχευμένες πολιτικές στους εν λόγω κλάδους”.

Οι αντοχές 

Για το μέχρι πότε αντέχουν τα δημόσια ταμεία να δίνουν τα 800 ευρώ ο υπουργός απάντησε πως “με βάση τα στοιχεία που αναδείξαμε σήμερα, τα 800 ευρώ είναι ένα σημαντικό κόστος αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο”. Εξήγησε πως πιο πολύ κοστίζουν οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αφού έχουν “ένα πολύ μεγάλο ταμειακό κόστος”.

Εκτίμησε πως “σε συνδυασμό με τις κατάλληλες κινήσεις που έχουμε κάνει μαζί με τον ΟΔΔΗΧ με επάρκεια μπορούμε να ανταπεξέλθουμε για τους επόμενους δύο-τρεις μήνες χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το μαξιλάρι ασφαλείας”.

Για το ενδεχόμενο μείωσης μειώσεων μισθών στο δημόσιο απάντησε “όχι σήμερα δεν εξετάζουμε αυτό το μέτρο”. Για το αν το μέτρο αυτό θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα απάντησε ότι “αν η ένταση της κρίσεως είναι αυτή που προσδοκούμε όλοι, τότε δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αν κάνουμε μία συζήτηση για το τι θα γίνει αν η κρίση είναι διαρκείας πέντε – έξι μηνών, τότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για άλλους όρους για όλη την ελληνική οικονομία”. Εξήγησε όμως πως αυτό δεν είναι το “βασικό σενάριο που τίθεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δεν περιλαμβάνει αυτό το σενάριο ο σχεδιασμός”. 

Αναφορικά με το ύψος της ύφεσης επισήμανε ότι “είναι συνάρτηση της έκτασης του προβλήματος” καθώς “η ελληνική οικονομία όπως πολλές οικονομίες της Ευρώπης θα γυρίσουν σε ύφεση. Θεωρούμε ότι η ύφεση θα είναι παροδική γιατί δεν οφείλεται σε εγγενή προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας”. Επανέλαβε πως “έχουμε ένα εξωγενές πρόβλημα, συμμετρικό” και πως η ελληνική οικονομία μέχρι το Φεβρουάριο του 2010 είχε “πολύ μεγαλύτερη δυναμική από άλλες χώρες στην Ευρώπη”. 

“Αυτό σημαίνει πως ακολουθώντας τις κατάλληλες πολιτικές με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε πολύ σύντομα αυτή η παροδική ύφεση να μας οδηγήσει σε πολύ υψηλή ανάταξη της οικονομίας” στη συνέχεια, είπε.

Για το ύψος της ύφεσης είπε πως “ουσιαστικά αν το πρόβλημα διαρκέσει 2 μήνες η ύφεση θα είναι περί το 3%, με ένα δεύτερο εξάμηνο το οποίο θα έχει θετικά χαρακτηριστικά”.

Πότε θα αποφασιστεί παράταση του Ν. Κατσέλη

Για το θέμα παράτασης της προστασίας της πρώτης κατοικίας που λήγει σε 1 μήνα απάντησε πως “έχουμε αποδείξει από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας ότι πράττουμε την κατάλληλη ώρα τις κατάλληλες πολιτικές”. Επισήμανε πως “είναι 30 Μαρτίου και έχουμε ένα μήνα μπροστά μας προκειμένου να πράξουμε το βέλτιστο”.

Επισήμανε πως “πρέπει να διαφυλάξουμε την κουλτούρα πληρωμών που πρέπει να υπάρχει στη χώρα και βελτιώθηκε το προηγούμενο διάστημα”. Κάλεσε τους πολίτες που μπορούν να πληρώσουν “γιατί αυτό είναι το σωστό για το μέλλον της χώρας”.

Εξήγησε πως μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα προστασίας της πρώτης κατοικίας “παρά την κρίση συνεχίζουν και δείχνουν ενδιαφέρον και κάνουν αιτήσεις οι πολίτες μιλώντας  για 3.100 οι αιτήσεις.

Παραδέχθηκε πως “προφανώς σε μία τεράστια οικονομική κρίση θα γίνονται λάθη, θα κάνουμε και λάθη, θα κάνω και λάθη. Υπάρχουν και παραλείψεις, αλλά πράττουμε το βέλτιστο έτσι ώστε να κρατήσουμε την οικονομία όρθια”.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, της Δήμητρας Καδδά, 30/3/2020]

ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ Η ΚΗΔΕΙΑ ΓΛΕΖΟΥ

Σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω των απαγορεύσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Μανώλη Γλέζου, που έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας στα 97 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε η οικογενειά του μέσω ανακοίνωσης.

Ταυτόχρονα, στην ανακοίνωση η οικογένεια Γλέζου παρακαλεί αντί στεφάνου να γίνει δωρεά στη Βιβλιοθήκη Νίκου Ν. Γλέζου στ’ Απεράθου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας Μανώλη Γλέζου

Ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς, o αγωνιστής Μανώλης Γλέζος έφυγε σήμερα Δευτέρα 30 Μάρτη από την ζωή.

Η οικογένειά του ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ, στο οποίο είχε νοσηλευτεί πολλές φορές στο παρελθόν, καθώς και τη Διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, για τις άοκνες προσπάθειές τους, τις τελευταίες μέρες της ζωής του.

Η κηδεία του Μανώλη Γλέζου, λόγω των περιορισμών που ισχύουν, θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Γνωρίζουμε ότι οι σκέψεις των ανθρώπων που τον γνώρισαν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, των φίλων του, των συναγωνιστών του, των συγγενών του και των συγχωριανών του, τον συντροφεύουν.

Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνου να γίνει δωρεά στη Βιβλιοθήκη Νίκου Ν. Γλέζου στ’ Απεράθου (Τράπεζα Εurobank, Αρ. Λογαριασμού: 0026-0244-12-0201196948 IBAN GR6202602440000120201196948).

 

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, 30/3/2020]

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ : 56 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ – ΣΤΑ 1.212 ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ – 43 ΘΑΝΑΤΟΙ

Πέντε θάνατοι ασθενών με κοροναϊό σημειώθηκαν σήμερα μέσα σε λίγες ώρες ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους 43.

Τα συνολικά κρούσματα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 1.212 μετά την επιβεβαίωση 56 νέων κρουσμάτων σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας κατά την επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κοροναϊού το τελευταίο 24ωρο.

Σε ΜΕθ νοσηλεύονται 72 συμπολίτες μας, εξ αυτών σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα 58 είναι άνδρες και 14 γυναίκες. Παράλληλα, ενημέρωσε πως πέντε άτομα αποσωληνώθηκαν.

Όσον αφορά όσους νοσηλεύονται στην εντατική, σε ποσοστό 81% είναι άνδρες. Η μέση ηλικία των διασωληνωμένων είναι τα 65 έτη και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Επίσης, ο λοιμωξιολόγος επεσήμανε πως «κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετέβη στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και εξέτασε το πλήρωμά του».

Στο μεταξύ, ο κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε τη χορήγηση φαρμάκων και στους νοσούντες που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, κατόπιν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Για τον εμβολιασμό των παιδιών

Επιπρόσθετα, ο κ. Τσιόδρας προχώρησε σε σύσταση για εμβολιασμό παιδιών για μεταδιδόμενες νόσους, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η διακοπή του εμβολιασμού μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση επινόσων ατόμων.

Έτσι, συστήνεται ο έγκαιρος εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας έως δύο ετών χωρίς καθυστέρηση, ιδιαίτερα για εμβόλια πρώτης προτεραιότητας, με προτίμηση στη χορήγηση πολυδυνάμων εμβολίων, ώστε να περιορίζονται οι επαφές. Είναι σημαντικό να μην παραλείπονται οι εμβολιασμοί, τόνισε ο Σωτήρης Τσιόδρας, θυμίζοντας τα αυξημένα κρούσματα ιλαράς πριν από δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, εξήγησε πως τα παιδιά, συνοδεία ενός μόνο γονέα, θα μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού με τον γιατρό τους, προκειμένου να πραγματοποιείται το εμβόλιο στο ιατρείο. Με αυτό τον τρόπο, θα αποφεύγεται η αναμονή μαζί με άλλα άτομα και θα πραγματοποιούνται τα εμβόλια σε μικρά παιδιά έως δύο ετών. Για παιδιά άνω των δύο ετών θα πραγματοποιηθούν εκ νέου επαναληπτικά εμβόλια, μετά το τέλος της καραντίνας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο κ. Τσιόδρας είπε το δικό του «αντίο» στον μεγάλο αγωνιστή, Μανώλη Γλέζο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Όπου εφαρμόζονται τα μέτρα αποδίδουν», σημείωσε ο κ. Τσιόδρας που επανέλαβε πως η χώρα μας βρίσκεται στο καλό σενάριο, το οποίο όμως ξεκαθάρισε πως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση εφησυχασμό.

Προειδοποίηση Χαρδαλιά: Δεν θα πάμε σε περισσότερα μέτρα αν δεν χρειαστεί

Για άλλη μία φορά από την πλευρά του ο Νίκος Χαρδαλιάς προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση δεν θα εφαρμόσει πιο αυστηρά μέτρα προστασίας για τον κοροναϊό, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά και τη σύνεση των πολιτών στην απαγόρευση κυκλοφορίας.

«Περίπατοι και βόλτες μακριά από τα σπίτια μας για ώρες και όχι για λεπτά επιβαρύνουν τα δεδομένα και εξυπηρετούν τον ιό», είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και σε 22 πολίτες που επέστρεψαν από το εξωτερικό και βρέθηκαν από την Αστυνομία να έχουν παραβιάσει την επιβεβλημένη καραντίνα 14 ημερών.

Επισήμανε πως η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί τη σύμπραξη πολιτείας και πολιτών, γιατί μόνο ενώνοντας τις δυνάμεις μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού.

Διαφορετικό το φετινό Πάσχα

Ο υφυπουργός έκανε λόγο και για όσα λέγονται για το φετινό Πάσχα τις τελευταίες μέρες, περνώντας και αυτό το μήνυμα ότι ο εορτασμός θα είναι λιτός και θα γίνει από το σπίτι.

«Το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό, δεν θα πάμε στο χωριό, δεν θα σουβλίσουμε αρνιά με φίλους, δεν θα πάμε σε εκκλησίες».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι όλοι μας θα γιορτάσουμε υγιείς με τους δικούς μας το επόμενο Πάσχα

Αναστέλλεται η λειτουργία της μονάδα 5 της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλεται για 30 μέρες η λειτουργία του εργοταξίου της μονάδας 5 της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.

Ήδη, τα υπόλοιπα εργοστάσια της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία μόνο με το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους.

Έλεγχοι

Τέλος, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και σε στατιστικά στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ιχνηλατήσει 324 θετικά κρούσματα κοροναϊού.

Όσον αφορά στις επιστροφές Ελλήνων του εξωτερικού, έχουν καταχωρηθεί συνολικά 172 πτήσεις εξωτερικού και έχουν ελεγχθεί κατά την αποβίβασή τους 6.679 άτομα.

Στη συνέχεια, η Αστυνομία πραγματοποίησε 4.697 ελέγχους για να δει αν όσοι επέστρεψαν από το εξωτερικό τηρούν την 14ήμερη καραντίνα. Οι περισσότεροι (3.109) από αυτούς τους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, ενώ βρέθηκαν 22 πολίτες που έχουν παραβιάσει την καραντίνα.

83 άνθρωποι βρίσκονται σε καραντίνα σε ξενοδοχείο στην Αθήνα: 22 από αυτούς είναι θετικοί στον κοροναϊό, ενώ 61 μπήκαν οικειοθελώς σε καραντίνα για να προστατέψουν τους δικούς τους.

Τέλος, 160 συμπολίτες μας στη Θράκη, οι οποίοι επέστρεψαν και αυτοί από το εξωτερικό, περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, 30/3/2020]