Monthly Archives: May 2018

SPD: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε μία ασυνήθιστη δήλωση συμπάθειας προς τη σημερινή γενική απεργία στη χώρα μας προχώρησε σήμερα ο αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας, Άχιμ Ποστ.

Μάλιστα συνέδεσε τον αγώνα των απεργών με την ανάγκη μίας “δίκαιης λύσης” για την ολοκλήρωση του Μνημονίου.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Α. Ποστ ανέφερε πως “παρά την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων” στην Ελλάδα,  η σημερινή “γενική απεργία δείχνει το πόσο πολύ οι άνθρωποι ζουν υπό την πίεση των μέτρων λιτότητας”.

Γι’ αυτό είναι “ακόμα πιο σημαντικό να βρεθεί σύντομα μια δίκαιη λύση για την Ελλάδα, η οποία θα επιτρέψει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και θα δώσει στην Ελλάδα νέες προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης “.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, 30/5/2018]

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ένας από τους σημαντικούς άξονες της ολοκληρωμένης Εθνικής Πολιτικής αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών, που τέθηκε σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο 2012 (βλ. Σχόλιο), είναι και η «Έρευνα για ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων».

Η Εθνική Πολιτική προβλέπει την λήψη μέτρων εξασφάλισης των συνθηκών για την έρευνα αυτή, το σχεδιασμό των απαραίτητων υποδομών καθώς και την ένταξη της εκμετάλλευσης των ορυκτών υλών στο συνολικό χωροταξικό σχεδιασμό.

Στις αρχές του 2012 υπήρχαν στο στάδιο της αδειοδότησης σημαντικά έργα (π.χ. κοιτάσματα Περάματος και Σαπών), ενώ ήταν σε εξέλιξη ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για ορισμένα από τα πορφυρικά συστήματα του Νομού Κιλκίς με πρόθεση προκήρυξης διαγωνισμών από το ΥΠΕΚΑ και για άλλους χώρους (π.χ. μεταλλευτικός χώρος στην περιοχή Καλλυντήρι Ροδόπης).

Επισημαίνεται ότι τότε υπήρχε αξιόλογο ενδιαφέρον εταιρειών, οι οποίες εξήταζαν τις δυνατότητες αδειοδότησης για έρευνα εντοπισμού κοιτασμάτων τόσο σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους -μέσα από τη διαδικασία των πλειοδοτικών διαγωνισμών- όσο και παραχωρήσεων.

Η ατυχής έκβαση των προσπαθειών αυτών σε συνδυασμό με το πρωτοφανές αρνητικό κλίμα των τελευταίων ετών για επενδύσεις στον εξορυκτικό κλάδο των μεταλλικών ορυκτών, οδήγησε στην ουσιαστική παύση κάθε έρευνας εντοπισμού ΟΠΥ. Ο καθείς μπορεί να ανιχνεύσει τα αίτια της αποτυχίας.

Αυτό όμως που είναι πράγματι εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια γίνονταν συνεχώς από αρμοδίους -και συνεχίζονται και σήμερα- αναφορές στη σημασία του «ορυκτού πλούτου», ανακοινώνονταν διάφορες ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις για την αξία του, ενώ ταυτόχρονα δίνονταν -όπως δίνονται και σήμερα- υποσχέσεις για στήριξη της όλης προσπάθειας αξιοποίησής του στο πλαίσιο μίας αναπτυξιακής στρατηγικής.

Διαπιστώνεται κατά συνέπεια ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις «δηλώσεις προθέσεων» της Πολιτείας και το «αποτέλεσμα». Ουσιαστικά η έρευνα για εντοπισμό κοιτασμάτων περιορίζεται σήμερα στις προσπάθειες των εταιρειών εξόρυξης για αύξηση των αποθεμάτων τους (brownfield exploration), ενώ δεν εκτελείται κανένα έργο για αναζήτηση νέων κοιτασμάτων (greenfield exploration).

Eίναι γνωστό ότι η κοιτασματολογία εξελίσσεται συνεχώς και η γνώση μας για το «τι ορυκτή ύλη θα βρούμε και πως» σε μία περιοχή βελτιώνεται, έτσι ώστε να χρειάζονται σε εθνική κλίμακα επαναξιολογήσεις των διαφόρων περιοχών αναφορικά με το δυναμικό τους.

Τα κρίσιμα ορυκτά και μέταλλα για παράδειγμα** δεν είχαν αποτελέσει ερευνητικό στόχο των μελετητών διαφόρων μεταλλοφόρων εμφανίσεων (πλην εξαιρέσεων), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα συστηματική γνώση των συγκεντρώσεών τους, ενώ για ορισμένα ορυκτά ανακαλύπτονται νέες χρήσεις με αποτέλεσμα να αποκτούν σημαντική οινονομική αξία, εκεί που η κοιτασματολογία-μεταλλευτική τα αγνοούσε.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι αιτία της αναποτελεσματικότητας είναι οι αντιδράσεις που προβάλλονται σε τοπικό επίπεδο. Εδώ όμως βρίσκεται η ευθύνη της Πολιτείας, η οποία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι εταιρείες ξοδεύουν σημαντικά κεφάλαια για αναζήτηση νέων κοιτασμάτων σε περιοχές για τις οποίες προηγουμένως έχουν λάβει τις σχετικές άδειες σύμφωνα με όλα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Αυτονόητο είναι ότι αποτελεί ευθύνη της πολιτείας να προστατεύσει τους επενδυτές και να δείξει εμπράκτως τη βούληση και την ικανότητά της γι’ αυτό. Σε περίπτωση επιτυχίας των ερευνών τους, οι επενδυτές δικαιούνται απολύτως να τύχουν αδειοδότησης για την εκμετάλλευση των νέων κοιτασμάτων, πάντοτε βέβαια σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Η έρευνα εντοπισμού στο πρώϊμο αναγνωριστικό στάδιο είναι μέσα στους σκοπούς της Γεωλογικής Υπηρεσίας (ΙΓΜΕ). Ομως η Γεωλογική Υπηρεσία αποτελεί σήμερα σκιά του παλαιού εαυτού της, αφού είναι εγκλωβισμένη σε διοικητικά προβλήματα που είναι άσχετα με προσπάθειες υλοποίησης των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκε, αναγκάζεται να εφαρμόσει κοινωνικά κριτήρια προσωρινής στελέχωσης που δεν είναι συμβατά με τις ανάγκες ενός σύγχρονου ερευνητικού οργανισμού, δεν έχει στρατηγικό σχεδιασμό στο πλαίσιο της Εθνικής πολιτικής για τις ΟΠΥ και εμφανίζεται -σχεδόν- με άγνωστο μέλλον.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αδυναμίες του κρατικού φορέα και τη διεθνή πρακτική γίνεται πλέον σαφές ότι η διαδικασία αδειοδότησης για τις δραστηριότητες έρευνας (περιλαμβανομένης της αδειοδότησης για γεωτρήσεις) πρέπει να γίνει ευνοϊκή για μικρές ιδιωτικές εταιρείες ερευνών, οι οποίες συνήθως αποτελούνται από εξαιρετικά έμπειρους κοιτασματολόγους και μπορούν να αναδείξουν και κοιτάσματα με μικρότερο οικονομικό ενδιαφέρον. Ομως για την προσέλκυσή τους, το στάδιο της έρευνας εντοπισμού πρέπει να αποσυνδεθεί από το στάδιο εξόρυξης.

Παράλληλα πρέπει να υπάρξουν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν στο μέλλον ερευνητέοι μεταλλευτικοί χώροι, στους οποίους δεν θα προχωρά η έρευνα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ο μισθωτής θα έχει αναλάβει.

Από εμπειρία πολλών ετών μπορώ να βεβαιώσω ότι Ελληνες γεωλόγοι-πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων μπορούν -σε ικανοποιητικό ποσοστό- να στελεχώσουν ή να συνεργασθούν με εταιρείες με αντικείμενο τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων.

Είναι γνωστό ότι το νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής για τις ορυκτές ύλες υπάρχει και είναι σύμφωνο με όσα η πολιτική της ΕΕ έχει καθορίσει. Το μεγάλο κενό εντοπίζεται στην υλοποίησή της. Προφανώς το πρόβλημα είναι πολιτικό. Πόσο αξιόπιστη μπορεί να θεωρείται μία Πολιτεία (περιλαμβανομένης και της τοπικής αυτοδιοίκησης), που ενώ χορηγεί άδειες για έρευνα εντοπισμού ΟΠΥ στη συνέχεια αρνείται ή καθυστερεί να εγκρίνει τις αδειοδοτήσεις για εξόρυξη;

Αυτό δίνει το δικαίωμα σε πολλούς να πιστεύουν ότι οι συμπεριφορές-αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο επιβάλλονται στο πλαίσιο κομματικών ανταγωνισμών σε εθνική ή τοπική κλίμακα. Και είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται επιχειρήματα που δεν αντέχουν σε επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, ακόμη και όταν οι ίδιες τεχνικές εξόρυξης και κατεργασίας αποδεικνύεται ότι εφαρμόζονται χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε άλλες χώρες.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, είτε η πολιτεία φαίνεται ευχαριστημένη με την κατάσταση της ανυπαρξίας έρευνας εντοπισμού νέων κοιτασμάτων -παρά τις δηλώσεις περί του αντιθέτου- είτε ότι φαίνεται αδύναμη να την αντιμετωπίσει.

**Οι κρίσιμες ορυκτές ύλες για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017) είναι: βαρίτης, φθορίτης, βορικά άλατα, φωσφορικά, Sb, Be, Bi, Co, Ga, Ge, Hf, He, In, Mg, Nb, Sc, Si metal, Ta, W, V, PGM, REE.

Σχόλιο. Η Εθνική Πολιτική ΟΠΥ δεν ετέθη σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο του 2012. Η τότε εκδήλωση απετέλεσε μια πανηγυρική διακήρυξη προθέσεων προς υλοποίηση. Η Εθνική Πολιτική για να τεθεί σε ισχύ πρέπει να επικαιροποιηθεί/αναθεωρηθεί (πλέον) και να κατοχυρωθεί θεσμικά με νόμο ή έστω Υπ. Απόφαση. Οπως έγινε με την ΕΠ για την Βιοποικιλότητα, για την κυκλική οικονομία κλπ. Εννοείται ότι το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση υπάρχει όπως ήδη αναφέρθηκε στο άρθρο. Κι ακόμη κάτι. Η κακοδαιμονία δεν βρίσκεται μόνο στους κόλπους της Πολιτείας, αλλά εγκαθίσταται και  φωλιάζει στον Ελληνα από την πρώτη μέρα που πηγαίνει στο σχολείο και φυσικά παγιώνεται πλήρως στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Η Πολιτεία καθρεπτίζει τον εαυτό μας, τον κακό εαυτό μας αν θέλετε, όμως είμαστε εμείς που δεν έχουμε αρχές, που άλλοτε αδιαφορούμε, άλλοτε προσποιούμαστε ότι ενδιαφερόμαστε για το πολύφερνο δημόσιο συμφέρον, αλλά που στο βάθος ιδιωτεύουμε και μόνον! Για να παράξεις ως πολιτεία πρέπει να πάψεις να ιδιωτεύεις.. Με άλλα λόγια, αν μεταφέρεις τους ικανούς ιδιώτες στις θέσεις κλειδιά της Πολιτείας, ουδόλως αυτό εγγυάται ότι θα έχεις αποτέλεσμα στην όποια δημόσια πολιτική προσπαθείς να υλοποιήσεις..  Ας πάψουμε να ιδιωτεύουμε και ας προσφέρουμε εθελοντικά!

 

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.com, του Νικόλαου Σκαρπέλη, Ομότιμου Καθηγητή Κοιτασματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, από oryktosploutos.net/, 30/5/2018]

ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 4 ΕΚ. ΕΥΡΩ Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιαστικής περιοχής της Ιερισσού Χαλκιδικής προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την ένταξη του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τζούρβα οικισμού Ιερισσού» στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 4 εκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας της περιαστικής περιοχής της Ιερισσού και συγκεκριμένα η διευθέτηση πέντε κλάδων, συνολικού μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων και συνολικής λεκάνης απορροής 1,344 τ. χλμ.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει να αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου να θωρακίσει από πλημμυρικά φαινόμενα τις περιοχές με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Απόδειξη είναι το γεγονός ότι διαθέτουμε από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά κονδύλια άνω των 80 εκ. ευρώ για την αντιπλημμυρική θωράκιση σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Σε συνεργασία με τους Δήμους, που έχουν την απαιτούμενη ετοιμότητα ένταξης των έργων στο ΕΣΠΑ, καλύπτουμε ένα σημαντικό μέρος των αναγκών αντιπλημμυρικής προστασίας, παρά το γεγονός ότι και οι πόροι είναι περιορισμένοι, δεν έχουμε την απαιτούμενη συμπαράσταση από την Πολιτεία και οι ανάγκες που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών τεράστιες».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος υπογράμμισε ότι «το έργο στην Ιερισσό είναι πνοής για την περιοχή, καθώς θα την προφυλάξει από τις πλημμύρες και θα επιλύσει τα ζητήματα αντιπλημμυρικής θωράκισης σε επίπεδο οικισμού, με τρόπο αποτελεσματικό και ουσιαστικό. Το συγκεκριμένο έργο ήταν πάγιο αίτημα του Δήμου Αριστοτέλη, αφού η περιοχή στο παρελθόν έχει πλημμυρίσει επανειλημμένα, με σημαντικές καταστροφές σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Εντάσσεται δε στον προγραμματισμό που έχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη Χαλκιδική για τα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς ήδη έχουν ολοκληρωθεί επίσης αναγκαίες παρεμβάσεις στους Δήμους Νέας Προποντίδας και Αριστοτέλη. Ο σχεδιασμός μας προχωρά με τη διαρκή ένταξη αντιπλημμυρικών έργων στο ΕΣΠΑ και θέλω να επισημάνω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας που έχει η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής με τη δημοτική αρχή Αριστοτέλη όχι μόνο στα συγκεκριμένα έργα, αλλά και σε μια σειρά από αναπτυξιακά ζητήματα».

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται:

-Προστασία και διευθέτηση υφιστάμενου ρέματος μήκους 602,5 μέτρων και λεκάνης απορροής 0,77 τ. χλμ.

-Κατασκευή δικτύου τάφρων αποστράγγισης και απαγωγής των πλημμυρικών απορροών προς τη θάλασσα μήκους 2.382,5 μέτρων και λεκάνης απορροής 1.069 τ. χλμ.

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 29/5/2018]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Μια μοναδική εκδήλωση παρακολούθησε το κοινό, το βράδυ της Παρασκευής 25/05/2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρναίας.

Με αφορμή την μαύρη επέτειο της Άλωσης της Πόλης , τα μέλη της Πολιτιστικής Εταιρίας Αρναίας παρουσίασαν στο κοινό μια ιστορική αναφορά της επίμαχης περιόδου , την οποία επιμελήθηκε  ο αφηγητής και εισηγητής της εκδήλωσης, Δρ Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, διεθνολόγος , λέκτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και πρώην διπλωμάτης. Ο κ. Καρακωστάνογλου , πέραν της πλούσιας ιστορικής καταγραφής αναφέρθηκε στα σύγχρονα ελληνοτουρκικά θέματα επιχειρώντας μια συνολική προσέγγιση του ζητήματος, μέσα από την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Τουρκίας και τη σύγχρονη στροφή της στο νεο-Οθωμανισμό.

Τη σπουδαία βραδιά έκανε πιο φωτεινή η παρουσία της Μικτής Χορωδίας Αρναίας η οποία παρουσίασε κομμάτια του Σταμάτη Σπανουδάκη επιλεγμένα ειδικά για την επετειακή συγκυρία Αρωγός και υποστηρικτής της εκδήλωσης ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας κος Στέλιος Βαλιάνος, ο οποίος δήλωσε τα εξής:

“565η  επέτειος της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης και η Πολιτιστική Εταιρία Αρναίας μόχλευσε  την ιστορική μας μνήμη με μία υψηλού επιπέδου εκδήλωση. Η ιστορική συγκυρία , η εσωτερική κατάσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και οι λεπτομέρειες των πολεμικών πράξεων των κρίσιμων ημερών ήταν το αντικείμενο μιας μοναδικής αφήγησης που επιφύλαξε για όλους μας ο διεθνολόγος -λέκτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ , μα πάνω από όλα φίλος της Χαλκιδικής, κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου. Ο επίτιμος προσκεκλημένος της εκδήλωσης δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό . Μοιράστηκε μαζί μας  τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τη συμπυκνωμένη εμπειρία του επάνω στα σύγχρονα ελληνοτουρκικά ζητήματα , φωτίζοντας τις πολιτικές και ιστορικές πτυχές των διεθνών σχέσεων της Χώρας μας με τη γείτονα Τουρκία. Το κοινό της εκδήλωσης έφυγε σοφότερο ως προς τα ιστορικά ζητούμενα της σημερινής επετείου και πιο καταρτισμένο σε σχέση με τα διαχρονικά ελληνοτουρκικά ζητήματα. Η ιστορική μνήμη και γνώση είναι στοιχείο της ταυτότητας μας. Οφείλουμε να μην την αγνοούμε. Απαιτείται εγρήγορση , ανάλυση των διεθνών συσχετισμών και εθνική ομόνοια σε ότι αφορά τις σχέσεις μας με τη διαχρονικά απρόβλεπτη Τουρκία “.

[Φωτό: Στέλιος Ρήγας]

[ΠΗΓΗ: http://www.xalkidikipolitiki.gr, 29/5/2018]

ΦΕΣΣΑΣ: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

«Συγχαρητήρια» προς τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα για την έξοδο από τα μνημόνια, απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου, ενώ προέβλεψε αναδιάρθρωση του χρέους με αυξημένη εποπτεία.

«Η «έξοδος από τα μνημόνια» θα φέρει τη λήξη της προνομιακής χρηματοδότησης και την προσφυγή στις αγορές. Θα φέρει επίσης κάποια αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, ώστε να καταστεί βιώσιμο – με αυξημένη εποπτεία και αυστηρή τήρηση των ήδη ψηφισμένων μέτρων. Παράλληλα, θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία σε επιμέρους εθνικές πολιτικές», τόνισε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΕΒ. «Εμείς – πρόσθεσε – βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Η έξοδος από τα μνημόνια σηματοδοτεί τη δυνατότητα επανεκκίνησης της οικονομίας. Με τη χώρα μας ανταγωνιστικότερη, αλλά φτωχότερη. Ελπίζουμε ειλικρινά και σοφότερη».

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι χρειάζεται συνολική αλλαγή νοοτροπίας για να αποτραπεί ένας νέος κίνδυνος αστάθειας, ενόψει και των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. «Μην φτάσουμε στην πηγή και δεν πιούμε νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η μεταμνημονιακή εποχή, δεν επιτρέπεται να μας βρει με τα ίδια μυαλά, αμετακίνητους σε θέσεις και αντιλήψεις του παρελθόντος, να πυροβολούμε ο ένας τον άλλον και τελικά τα πόδια μας». Αναφερόμενος δε, στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, τόνισε την ανάγκη να είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια αποτροπής νέας κρίσης στην ευρωζώνη, στηρίζοντας την ευρωπαϊκή συνοχή. «Ο λαϊκισμός και ο καιροσκοπισμός, αποτελούν απειλή για την Ευρώπη. Μπορούμε και οφείλουμε να προσφέρουμε τις εμπειρίες μας στον ευρωπαϊκό διάλογο. Να αναδείξουμε τα οφέλη της νομισματικής ένωσης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» ανέφερε.

Κάνοντας τον απολογισμό της 8ετίας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ότι «γλυτώσαμε τη συντριβή και βελτιωθήκαμε σε αρκετούς τομείς, με τεράστιο όμως κόστος, θυσίες, καθυστερήσεις και νέα προβλήματα. Το πολιτικό μας σύστημα είναι σίγουρα ωριμότερο σήμερα, αλλά με έλλειμμα εθνικής συνεννόησης και συνεργασίας».

Ο κ. Φέσσας έκανε εκτενή αναφορά στα θέματα παιδείας, προβάλλοντας το αίτημα για «απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον κρατισμό», με τη λειτουργία και ιδιωτικών πανεπιστημίων. «Είμαστε βέβαιοι ότι θα ζήσουμε μια κοσμογονία. Με επενδύσεις από την αφρόκρεμα των ξένων πανεπιστημίων, προσέλκυση των πλέον ταλαντούχων φοιτητών και επιστημόνων και αναβάθμιση όλου του εκπαιδευτικού μας συστήματος με άνοιγμα στον ανταγωνισμό και στη συνεχή αξιολόγηση» εκτίμησε.

Ανήγγειλε επίσης τρεις πρωτοβουλίες του ΣΕΒ που αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων με τη δημιουργία Εθνικού Επενδυτικού Συμβουλίου, τη δημιουργία κόμβου καινοτομίας (Start Up Greece) για την εγκατάσταση και συνεργασία επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, και την διαμόρφωση σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ, σχεδίου επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη δημιουργία ενός εθνικού επαγγελματικού ταμείου για εργαζόμενους που δεν θα μπορούν να καλύπτονται από άλλα επαγγελματικά ταμεία.

Ειδική αναφορά έκανε επίσης ο κ. Φέσσας στον Θεόδωρο Βασιλάκη, τον οποίο χαρακτήρισε πρότυπο για όλους μας, καθώς απέδειξε ότι «εκεί που το κράτος αποτυγχάνει ως επιχειρηματίας, ο ιδιωτικός τομέας κάνει θαύματα».

«Η επιχειρηματικότητα» κατέληξε ο κ. Φέσσας «οφείλει να δίνει το παράδειγμα στη χρηστή διαχείριση, στον σεβασμό των νόμων και στην προάσπιση της αξιοπρέπειας της εργασίας».

[Φωτό: EUROKINISSI]

 

[ΠΗΓΗ: https://www.huffingtonpost.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, 29/5/2018]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΛΟΓΩ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ Η ΑΘΗΝΑ

Μία προσπάθεια επίσπευσης των διαδικασιών με στόχο να υπάρξει σύγκλιση για το ελληνικό χρέος το ταχύτερο δυνατό βρίσκεται σε εξέλιξη, υπό την πίεση που ασκεί η έντονη πολιτική κρίση στην Ιταλία. “Προηγουμένως λέγαμε ότι η συμφωνία θα πρέπει να επιτευχθεί είτε τον Ιούνιο είτε τον Ιούλιο, τώρα στόχος είναι η συμφωνία να καταστεί εφικτή έως την 21η Ιουνίου” επισημαίνει χαρακτηριστικά κοινοτική πηγή μιλώντας στοCapital.gr.

Αναφορικά με την αδιαλλαξία της Γερμανίας που προς το παρόν φαίνεται να επιμένει σε επιμήκυνση της διάρκειας του χρέους το πολύ για 3-5 έτη και για σταδιακή εφαρμογή των μέτρων (σ.σ. όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά η επέκταση αυτή να καλύψει χρονικό διάστημα μέχρι και 15 έτη και να γίνει άμεσα), η ίδια κοινοτική πηγή παραπέμπει στις διεργασίες που βρίσκονται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη στα “κέντρα” αποφάσεων.

Η ανάγκη για άμεση λύση φάνηκε ξεκάθαρα και χθες. Η ιταλική κρίση έδειξε τα “δόντια” της στις αγορές παρασύροντας και τα ελληνικά ομόλογα και κυρίως το 5ετές. Η απόδοσή του εκτοξεύθηκε στο 4,26% με άνοδο της τάξης του 25% εν συγκρίσει με τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ το 10ετές ομόλογο άγγιξε το 5%.

Αλλά μήνυμα έστειλε χθες και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης. Μίλησε για  αναταράξεις από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία και ενδεχομένως στην Ισπανία και για μαξιλάρι διαθεσίμων “ούτως ώστε, ό,τι και αν συμβεί στο μέλλον, να έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας πέρα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς”. Ωστόσο έκανε σαφές ότι “βεβαίως, αν ενταθούν αυτές οι εστίες και συνεχιστούν, θα δοκιμαστούν οι αντοχές κάθε χώρας ξεχωριστά και η Ε.Ε. θα πρέπει να δει συνολικότερες λύσεις θωράκισης”.

Έκθεση Βιωσιμότητας χρέους

Οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες με στόχο να τελειώσει γρήγορα το ελληνικό ζήτημα έχουν στο επίκεντρό τους την Έκθεση Βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους (DSA) η οποία συντάσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αναμένεται να δείξει τις τελικές ανάγκες που υπάρχουν. Στόχος είναι να υπάρχει μία πρώτη αποτίμηση πριν από το επόμενο ραντεβού το οποίο έχει δοθεί για την Πέμπτη στον Καναδά, στις διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα στο περιθώριο της συνόδου του G7. Ανάλογη έκθεση συντάσσεται στην Φρανκφούρτη από την ΕΚΤ.

Ωστόσο πέρα από την θέση της Γερμανίας και το χάσμα που την χωρίζει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (που γράφει τη δική του έκθεση και επιμένει ότι ο χρόνος λήγει σύντομα για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα), υπάρχει και ο ελληνικός παράγοντας: δηλαδή οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση 88 προαπαιτούμενων αλλά και η εκκρεμότητα της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ που απομένει από την 3η αξιολόγηση.

Ανησυχία για αντικειμενικές – ιδιωτικοποιήσεις

Τις προηγούμενες μέρες κοινοτικές πηγές έκαναν γνωστές τις ανησυχίες τους αναφορικά με τα δύο “ελληνικά” πεδία. Μίλησαν για μεταρρυθμίσεις της 4ης αξιολόγησης όπως αυτές των αντικειμενικών αξιών ή των ιδιωτικοποιήσεων που λόγω αυξημένου βαθμού δυσκολίας μπορεί να καθυστερήσουν, “μπλοκάροντας” τις διαδικασίες.

Έκαναν σαφές επίσης ότι το πρώτο crash test έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου όταν θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση της Κομισιόν αναφορικά με το 1 δισ. ευρώ της υπόδοσης (που είναι διαθέσιμη από την 1η Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου συνδεδεμένη με την 3η αξιολόγηση που έληξε τον Μάρτιο) και συνδέεται με μία απομείωση των οφειλών του κράτους προς ιδιώτες η οποία ακόμη δεν έχει διασφαλιστεί.

Η πλήρης αποτυχία της προηγούμενης Πέμπτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Σύνοδο του Eurogroup της προηγούμενης Πέμπτης δεν συζητήθηκε το θέμα χρέος αλλά μόνο η 4η αξιολόγηση. Και τούτο διότι ήταν απογοητευτικό το αποτέλεσμα του Washington Group που προηγήθηκε με μηδενική σύγκλιση μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Nομισματικού Tαμείου αναφορικά με το ελληνικό χρέος.

Όσο για τα επόμενα ραντεβού, πέρα από το G7, στις 4/6 αναμένονται τα στοιχεία για το 1 δισ. ευρώ της υποδόσης και ως στις 14 Ιουνίου η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα (δηλαδή να έχει ψηφίσει το πολυνομοσχέδιο), ούτως ώστε να υπάρξει χρόνος και να γραφτεί ένα θετικό Compliance Report προς το Eurogroup της 21ης Ιουνίου.

Οι ενδιάμεσοι σταθμοί για να δουν πώς τα πηγαίνει ελληνική κυβέρνηση αλλά και για να υπάρξει σύγκλιση για το χρέος είναι το Euroworking Group στις 7 Ιουνίου (πιθανόν με την τελική έκθεση βιωσιμότητας χρέους έτοιμη), αλλά και ανάλογες συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις 11 και τις 12 Ιουνίου.

Η ECCL

Όσο για τους “ψιθύρους” και τις παροτρύνσεις για μία προληπτική γραμμή ακόμη και της μορφής ECCL (αυστηρή γραμμή) που επανέρχονται τις τελευταίες ημέρες λόγω της ιταλικής κρίσης και των παρενεργειών της στις αγορές ομολόγων, από τις Βρυξέλλες η σταθερή απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο στο τραπέζι. Προς το παρόν τουλάχιστον…

“Προς το παρόν εργαζόμαστε με βάση το σενάριο της γρήγορης συμφωνίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος” αναφέρουν αρμόδιες πηγές. Άλλωστε αυτή είναι και η θέση της Αθήνας αλλά και της… Γερμανίας που δεν θέλει καμία “εμπλοκή” του Κοινοβουλίου της με νέα χρηματοδοτική γραμμή προς την Αθήνα.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, της Δήμητρας Καδδά, 30/5/2018]

ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Στο Στρατιωτικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 25-5-2018

Δεν είναι λίγες οι φορές που παρακολούθησα εκδηλώσεις του Σ.Φ.Ε.Α, του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Όμως η προχθεσινή στο Στρατιωτικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ήταν πρωτόγνωρη γιατί ήταν αφιερωμένη στους Έλληνες αξιωματικούς, που πιστοί στον όρκο τους υπερασπίστηκαν τη Δημοκρατία κατά την περίοδο της επτάχρονης δικτατορίας. Κι αυτό το ύψιστο καθήκον των αξιωματικών προς την πατρίδα, προς τους συμπολίτες και προς τις οικογένειές τους, έπαιρνε μεγαλύτερη σημασία καθώς όπως δήλωναν  δεν ήταν συνακόλουθο καμιάς ένταξής τους σε κομματικές παρατάξεις. Αποτελούσε αυτονόητη πράξη συνείδησης και ευθύνης προς την κοινωνία, έξω από τις «κορώνες» των ανώδυνων επετειακών λόγων που συχνά πυκνά ακούγονται σε επετείους ιστορικών γεγονότων. Οι προχθεσινές ομιλίες – καταθέσεις ψυχής των αξιωματικών που αντιστάθηκαν κατά της τυραννίας θα μείνουν χαραγμένες βαθιά στη μνήμη μου. Τα ίδια συναισθήματα κυριαρχούσαν στο πολυπληθές ακροατήριο, που κατέκλισε τη μεγάλη αίθουσα και τους χώρους έξω από αυτή. Συγκίνηση και αίσθημα γαλήνης μαζί απέπνεαν τα δακρυσμένα μάτια των ακροατών όταν άκουγαν τις αφηγήσεις και κυρίως τα διαχρονικά «πιστεύω» των εισηγητών για την ανάγκη περαιτέρω  προάσπισης και κατοχύρωσης των δημοκρατικών δικαιωμάτων του πολίτη.

Στην εκδήλωση – ημερίδα  της οποίας το θέμα ήταν «Η αντιδικτατορική αντίσταση στο στρατό 1967 – 1974»  μίλησαν κατά σειρά οι: Τ. Σακελλαρόπουλος, ιστορικός, υπεύθυνος Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, Αγγ. Πνευματικός, επίτιμος αντιστράτηγος ε.α., πρώην βουλευτής, Κώστας Γκορτζής, αντιναύαρχος ε.α. και Γιάννης Ντουνιαδάκης υποναύαρχος ε.α.

Την εισηγητική ομιλία εκ μέρους του Σ.Φ.Ε.Α. έκανε το μέλος του Δ.Σ. Αδάμ Δράγας. Συντονιστής ήταν ο Δημοσθένης Δώδος, ομότιμος καθηγητής της Πολιτικής Ιστορίας στο ΑΠΘ.

Από τις εξαιρετικές εισηγήσεις όλων, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι εξιστορήσεις ενεργειών αντίστασης των στρατιωτικών που υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάμεις κατά την κρίσιμη περίοδο. Ήταν του Κώστα Γκορτζή  που κατέθεσε τις βιωματικές εμπειρίες του από το «Κίνημα στο Ναυτικό» και τα γεγονότα που συνδέονται με το αντιτορπιλικό “Βέλος”, στο οποίο ήταν σημαιοφόρος, όταν αυτό με κυβερνήτη τον αείμνηστο Νίκο Παπά οδηγήθηκε στις 25 Μαΐου 1973 στην Ιταλία. Εκεί αφού μερίμνησαν για την επιστροφή του στην Ελλάδα, πήγαν στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ όπου έθεσαν το ζήτημα της απριλιανής δικτατορίας, αλλά και των ευθυνών του συμμαχικού οργανισμού στη διατήρηση του καθεστώτος. Στη συνέχεια ο ομιλητής έριξε φως και έδωσε απαντήσεις στα μυθεύματα που σκοπίμως διέδιδαν και διαδίδουν κατά καιρούς φιλοχουντικοί κύκλοι.

Όλο ωστόσο το ακροατήριο έμεινε αποσβολωμένο όταν ο Άγγελος Πνευματικός ζήτησε να «βιώσουμε» μαζί του μια σκηνή βασανισμού, που ωστόσο έστελνε μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις. Κάποια φορά, στην περίοδο των μεγάλων βασανιστηρίων του όπως είπε, τον έκλεισαν σε ένα μικρό χώρο κατασκευασμένο από λαμαρίνες, περιμετρικά και από πάνω. Οι βασανιστές του, που βρίσκονταν απ’ έξω, τον απειλούσαν για να του αποσπάσουν ομολογία. Χτυπούσαν με ξύλα τις λαμαρίνες και εκτός από τον εκκωφαντικό θόρυβο που προκαλούσαν,  εξαγρίωναν και τα δύο μεγάλα σκυλιά που είχαν μαζί τους. Τον απειλούσαν ότι θα τα έβαζαν μέσα και θα τα άφηναν για να τον κατασπαράξουν.

Όταν οι βασανιστές κατάλαβαν ότι ο Πνευματικός αντιστεκόταν, άνοιξαν την πόρτα κι αυτά όρμησαν μέσα ουρλιάζοντας. Έμεινε ακίνητος με την πλάτη κολλημένη σε μια από τις πλευρικές λαμαρίνες και με τα χέρια ανασηκωμένα. Με τη στάση του αυτή δεν έδειχνε καμιά διάθεση βίαιης αντίδρασης για να προφυλαχτεί. Ήξερε, όπως κι εγώ γνωρίζω ζώντας από παιδί ανάμεσα σε οικόσιτα ζώα, ότι τα σκυλιά θα ημέρευαν, θα εγκατέλειπαν την επιθετικότητά τους απέναντι σε κάποιον που δεν τους απειλούσε. Και πράγματι τα γιγαντόσωμα σκυλιά σηκώθηκαν στα πίσω πόδια τους, ακούμπησαν πάνω του κι άρχισαν να του γλύφουν τα χέρια!

Η ευαισθησία και ο σεβασμός των κανόνων ζωής που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει τους ανθρώπους, πέρασε αλλού. Τα σκυλιά έδωσαν στους βασανιστές ένα μάθημα, με μετέωρο ωστόσο το ερώτημα: Αυτοί άραγε το κατάλαβαν;

[φωτό: Γκορτζής, Αικατερινάρης, Πνευματικός, Μαλαμίδης]

 

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.gr/, του Γιάννη Κύρκου Αικατερινάρη, αρχιτέκτονα, π. πρόεδρου του ΤΕΕ/ΚΜ, 28/5/2018]

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΈΣΠΑΣΕ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 30%

Στις πλάτες των μερικώς απασχολούμενων “χτίζεται” το κυβερνητικό αφήγημα της μείωσης της ανεργίας, αν και αυτή ήδη φαίνεται να έχει αρχίσει να φρενάρει.

Και αυτό γιατί η μερική απασχόληση έχει σπάσει το “φράγμα” του 30% επί της συνολικής απασχόλησης, ενώ ο μέσος μισθός των μερικώς απασχολούμενων συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα μετά το άλλο αρνητικό ρεκόρ.

Αυτά  προκύπτουν από τα στοιχεία της απασχόλησης τα οποία δημοσίευσε ο ΕΦΚΑ για το μήνα Νοέμβριο του 2017.

Συγκεκριμένα, 629.187 είναι μερικώς απασχολούμενοι σε σύνολο 2.071.338 μισθωτών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος –αλλά και το υψηλότερο ποσοστό – μερικώς απασχολούμενων από το 2009. Επίσης πέρσι καταγράφηκε ο χαμηλότερος μικτός μισθός (385 ευρώ /μήνα).

Το φαινόμενο της αύξησης της μερικής απασχόλησης δεν αφορά μόνο την προηγούμενη 3ετία 2015 -2017. Ξεκίνησε, μαζί με το ξέσπασμα της κρίσης του 2009-2010 και πήρε εκρηκτικές διαστάσεις τη διετία 2012-2013, κατά την οποία πέρασε το 2ο Μνημόνιο, το οποίο μεταξύ άλλων προέβλεπε τη μείωση του κατώτατου μισθού. Κατά την περίοδο αυτή, οι μερικώς απασχολούμενοι εκτινάχθηκαν από το 20,6% (2012) στο 26,2% (2013) του συνόλου των εργαζομένων.

Ο δε μέσος μικτός μισθός τους έπεσε κατά 16,2%. Και οι δύο αυτές αρνητικές μεταβολές σημειώθηκαν σε συνθήκες βαθύτατης ύφεσης και μείωσης της συνολικής απασχόλησης.

Ωστόσο εκείνο το φαινόμενο που εμφανίστηκε την περίοδο 2015 -2017 ήταν η συνέχιση της αύξησης των μερικώς απασχολούμενων, αλλά και της ταυτόχρονης μείωσης του μέσου μισθού, παρά την “ανάκαμψη” της οικονομίας, αλλά και της απασχόλησης. Μ΄άλλα λόγια, οι μερικώς απασχολούμενοι συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά και να πέφτουν οι αμοιβές τους, παρά την αντιστροφή των τάσεων πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, μεταξύ Νοεμβρίου 2014 και Νοεμβρίου 2017, η μερική απασχόληση κέρδισε 3,2 μονάδες στο σύνολο της απασχόλησης. Παράλληλα, ο μέσος μικτός μισθός των μερικώς απασχολούμενων μειώθηκε κατά 5,8%.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Δημήτρη Κατσαγάνη, 28/5/2018]

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΕ ΑΡΝΑΙΑ, ΙΕΡΙΣΣΟ ΚΑΙ Ν. ΡΟΔΑ

Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε την 1η του Ιούνη, στην Αρναία, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, στις 2 στην πλατεία Δημαρχείου στην Ιερισσό, και στις 3 στο ανοικτό θέατρο Ν. Ρόδων.

Ο τίτλος του Φεστιβάλ είναι «Χορεύοντας στη γη του Αριστοτέλη» και εκτός από τα Ελληνικά χορευτικά σχήματα θα συμμετάσχουν ομάδες από τη Σερβία, Ρουμανία, Γεωργία, Αρμενία, και Βουλγαρία. Θα συμμετέχει και η χορευτική ομάδα του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου  – τμήμα Αρναίας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την «Προαθωνικός – Υπηρεσίες Πολιτισμού», υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η ώρα έναρξης 8:00 μ.μ.

 

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: “ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ»

Κρατάμε στα χέρια μας ένα αντίτυπο από το πολυαναμενόμενο βιβλίο του γνωστού μας Δρα Γεωλογίας κου Νικόλαου Αρβανιτίδη, το οποίο εκτυπώθηκε από τις Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης και αναμένεται σύντομα να βρεθεί και στα βιβλιοπωλεία.

 

Ο Νίκος Αρβανιτίδης, βορειοελλαδίτης στην καταγωγή, ασχολείται με την Οικονομική Γεωλογία και έχει διατελέσει:

  • Ερευνητής στο Γεωλογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης
  • Συντονιστής έργων κοιτασματολογικής έρευνας και διευθυντής περιφερειακής μονάδας του ΙΓΜΕ
  • Ειδικός Επιστήμονας στο Γεωλογικό Ινστιτούτο Φινλανδίας
  • Διευθυντής του τμήματος Οικονομικής Γεωλογίας στο Γεωλογικό Ινστιτούτο Σουηδίας
  • Πρόεδρος της ομάδας εμπιερογνωμόνων ορυκτών πρώτων υλών του Οργανισμού Γεωλογικών Ινστιτούτων της Ευρώπης
  • Ειδικός Γραμματέας και μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Βιώσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες. (ΟΠΥ).

Αλλά και μια ματιά στους προλογίζοντες το βιβλίο, όπως ο Mattia Pellegrini, επικεφαλής της Μονάδας Πρώτων Υλών, Μετάλλων, και Δασικών βιομηχανιών στην Διεύθυνση εσωτερικής αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ο Mark Rachovides, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταλλευτικών Βιομηχανιών (EUROMINES), o Daniel Oliveira, πρόεδρος της ομάδας Εμπειρογνομώνων Ορυκτών Πρώτων Υλών, Γεωλογικών Ινστιτούτων της Ευρώπης, ο Kai Lax, Διευθυντής Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Φορέα Γεωλογικής Έρευνας Σουηδίας,  φτάνει για να αντιληφθεί ο αναγνώστης την βαρύτητα και επιστημονική σημασία του βιβλίου.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας σε ένα σημείωμα του στην προσωπική σελίδα του στο Facebook, “Βασικός στόχος και επιδίωξη της συγκεκριμένης έκδοσης είναι να παρουσιάσει και να αναδείξει τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες της Χαλκιδικής σε σχέση με τις εγγενείς και χαρισματικές δυνατότητες που δημιουργεί το φυσικό της περιβάλλον. Κυρίως, να εξηγήσει και να «συμφιλιώσει», τους ανθρώπους της περιοχής και τους Έλληνες πολίτες γενικότερα, με έννοιες και πρακτικές που συνδέονται με την παραγωγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, αδιάλειπτη ιστορική παρακαταθήκη μιας μεταλλευτικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη δυναμική εξέλιξη και τη σημερινή παρουσία της Χαλκιδικιώτικης γεωλογίας…”.

Αν θέλαμε να δώσουμε ένα στίγμα για την έκδοση θα χρησιμοποιούσαμε τις λέξεις του συγγραφέα: «αναφέρεται γεωγραφικά και αναπτυξιακά στο σύνολο της Χαλκιδικής με έμφαση φυσικά στον ορυκτό της πλούτο».

Πέραν της πολύτιμης συγκεντρωμένης επιστημονικής πληροφορίας, το βιβλίο είναι ιδιαίτερα καλαίσθητο όσον αφορά το σχεδιασμό του και την αισθητική του. Και αντίθετα από ότι θα περίμενε κάποιος για ένα «επιστημονικό» βιβλίο, το πυκνό σε έννοιες αλλά καθόλου φλύαρο ή κουραστικό, δίγλωσσο κείμενο πλαισιώνεται με εκπληκτικές φωτογραφίες, κάνοντας την έκδοση προσιτή και στον μη ειδικό στα περί της Γεωλογίας.

Γνωρίζοντας τις τεκμηριωμένες επιστημονικές σας θέσεις περί εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και την ενασχόλησή σας με  την Χαλκιδική ειδικότερα, ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο αγαπητέ κε Αρβανιτίδη…

ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΝΤ – “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ” ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι εξαιρετικά συγκρατημένες δηλώσεις των αξιωματούχων της ΕΕ μετά τη Σύνοδο του Eurogroup της προηγούμενης Πέμπτης εξηγούνται από ευρωπαϊκές  πηγές από το αποτέλεσμα του Washington Group που προηγήθηκε. Tο αποτέλεσμα λοιπόν ήταν μηδενική σύγκλιση μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Nομισματικού Tαμείου αναφορικά με το ελληνικό χρέος.

H γερμανική πλευρά φέρεται να έμεινε αμετακίνητη στη θέση της για πολύ μικρή επιμήκυνση της διάρκειας του χρέους (το πολύ για 3-5 έτη) και για σταδιακή εφαρμογή των μέτρων. Και τούτο, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά η επέκταση αυτή να καλύψει χρονικό διάστημα μέχρι και 15 έτη…

Στο θέμα του χρέους το επόμενο ραντεβού έχει δοθεί για την άλλη εβδομάδα και τη Σύνοδο των G7 που θα γίνει στο Κεμπέκ του Καναδά. Παράλληλα, όμως, τρέχουν και υποχρεώσεις της Ελλάδας, η οποία πλέον καλείται να μην προκαλέσει “αυτογκόλ” μέσω καθυστερήσεων που ήδη… διαπιστώνονται.

Η προχθεσινή προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες μέσω Ευρωπαίου αξιωματούχου αναφορικά με το 1 δισ.  ευρώ της υποδόσης της 3ης αξιολόγησης (δηλαδή αυτής που τελείωσε τον Μάρτιο), το οποίο ακόμα μένει σε εκκρεμότητα, ήταν χαρακτηριστική. Αν το 1 δισ. της υποδόσης επιστρέψει πίσω στο πρόγραμμα του ESM, “αυτό θα είναι απογοητευτικό”, είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει στις 4 Ιουνίου, όταν η Κομισιόν αναμένεται να δημοσιοποιήσει την έκθεση προόδου (η οποία συνδέεται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς ιδιώτες).

Ένα ακόμα τελεσίγραφο, ακόμα πιο σημαντικό, λήγει στις 14 Ιουνίου. Τότε η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα (δηλαδή να έχει ψηφίσει το πολυνομοσχέδιο όπως έγραφε και το Capital.gr), ούτως ώστε να υπάρξει χρόνος και να γραφτεί ένα θετικό Compliance Report προς το Eurogroup της 21ης  Ιουνίου.

Οι ενδιάμεσοι σταθμοί για να δουν πώς τα πηγαίνει ελληνική κυβέρνηση είναι το Euroworking Group στις 7 Ιουνίου, αλλά και ανάλογες συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις 11 και τις 12 Ιουνίου.

Ουσιαστικά οι δανειστές θεωρούν ότι, αν  δεν έχει ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση τα προαπαιτούμενα, δεν θα μπορέσει το Eurogroup στις 21 Ιουνίου να λάβει τις τελικές αποφάσεις για την εκταμίευση του πακέτου δόσεων των 11-12 δισ. ευρώ, αλλά και το χρέος και το μεταμνημονιακό πλαίσιο της Ελλάδας. Το κείμενο της συμφωνίας με τους θεσμούς αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε στενό δημοσιονομικό “κλοιό” έως το 2022 και ότι έχει ήδη δώσει δεσμεύσεις για εμπροσθοβαρή εφαρμογή του αφορολόγητου αλλά και για λήψη νέων μέτρων (απροσδιόριστα χρονικά στο μέλλον), αν χρειαστεί λόγω αποκλίσεων ή δικαστικών αποφάσεων.

Η δέσμευση για συνεννόηση με όλους τους θεσμούς και με το ΔΝΤ  (αν παραμείνει στο πρόγραμμα) είναι ξεκάθαρη.  Η βασική διαφορά του σε σχέση με τα προηγούμενα κείμενα είναι ότι διαμορφώνει πλέον τις δεσμεύσεις όχι για την επόμενη αξιολόγηση/επικαιροποίηση, αλλά για τη μεταμνημονιακή εποχή. Πέρα από τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, περιλαμβάνει και δεκάδες παρεμβάσεις στο δημόσιο, στην υγεία, στις αγορές, στις ιδιωτικοποιήσεις και όχι μόνο, που εκτείνονται πλέον χρονικά για τη μετά το μνημόνιο εποχή

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, της Δήμητρας Καδδά, 27/5/2018]

ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ «Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ

Με επίκεντρο την ντόπια ψαροπαραγωγή, η επικεφαλής chef του KOUZINA Ντίνα Νικολάου και μέλη του Ναυταθλητικού Ομίλου Στρατωνίου παρουσίασαν στο κοινό λόγους και τρόπους ψησίματος πελαγίσιων ψαριών. Πιο δημοφιλής από αυτούς αναδείχθηκε εκείνος που τα μπερδεύει με άγρια χόρτα του Αριστοτελικού Όρους, ανακατεύοντας το ιώδιο του Ακάνθιου Κόλπου με βουνίσιες μυρωδιές!

Το γραφικό λιμανάκι του χωριού γέμισε με μουσικές και χορούς παιδιών, που με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και την κορυφή του Άθωνα, παρουσίασαν υπέροχες σύγχρονες χορευτικές εκδόσεις του Ζορμπά!

Γάλλοι εκπρόσωποι Τύπου κατέγραψαν την απέριττη και αυθεντική «γιορτή της θάλασσας», προκειμένου να τη συμπεριλάβουν στα έντυπα αφιερώματα που θα δημοσιεύσουν τον επόμενο Σεπτέμβριο στη Γαλλία, την ίδια στιγμή που μέλη του Συλλόγου Γυναικών του χωριού πρόσφεραν στους επισκέπτες θαλασσινά μεζεδάκια, ιδανικά για βραδινό τσιμπολόγιμα!

Μπράβο Στρατώνι! Μας χάρισες μια πανέμορφη «ζεστή, ανθρώπινη και αγαπησιάρικη» βραδιά!

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.gr/, 25/5/2018]