Ο ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η αναζήτηση, έρευνα και μελέτη για την αξιοποίηση της Γεωθερμικής Ενέργειας της χώρας άρχισε από το ΙΓΜΕ το 1970. Μέσα στα χρόνια που πέρασαν η ερευνητική του δραστηριότητα έφερε στο φως το σύνολο των γνωστών γεωθερμικών πεδίων της χώρας, τόσο υψηλής θερμοκρασίας (κατάλληλα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), όσο και χαμηλής θερμοκρασίας (κατάλληλα για άμεση χρήση της θερμικής ενέργειας).

Σήμερα αξιοποιούνται μόνο τα γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας σε μεγάλη ποικιλία χρήσεων, όπως σε θερμοκήπια λαχανικών και ανθέων, σε παραγωγή του φύκους Spirulina, στην ξήρανση αγροτικών προϊόντων (λιαστή τομάτα), σε ιχθυοκαλλιέργειες, θέρμανση κτιρίων και ιαματικά λουτρά. Υπάρχουν βέβαια μεγάλα περιθώρια παραπέρα αξιοποίησης τους.

Με βάση τον ισχύοντα νόμο για την αξιοποίηση της Γεωθερμικής Ενέργειας (Ν. 3175/03), το ΙΓΜΕ κατέταξε τα γνωστά πεδία της χώρας σε κατηγορίες βεβαιωμένων και πιθανών και οι κατά τόπους Περιφέρειες προβαίνουν σε διαγωνισμούς εκμίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης (αξιοποίησής) τους. Τα γνωστά πεδία ανέρχονται σε 36 και η πλήρης περιγραφή τους δίνεται σε ανακεφαλαιωτική έκθεση που υπάρχει στον ιστότοπο του ΙΓΜΕ.

Τα σημαντικότερα από αυτά κατανέμονται, ανά αποκεντρωμένη διοίκηση (ΑΔ), βλ. και συνημμένο χάρτη:

Δεκαεπτά (17) Α.Δ. Μακ. Θράκης

Επτά (7) Α.Δ. Αιγαίου

Δύο (2) Α.Δ. Ηπείρου. Δ. Μακ.

Δύο (2) Α.Δ. Θεσσαλίας.

Δύο (2) Α.Δ. Πελ. Δ. Ελ. Ιονίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας, που έχουν εντοπιστεί στις παρακάτω περιοχές : Αγκίστρου, Σιδηροκάστρου, Θερμών Νιγρίτας ν. Σερρών, Λιθότοπου Ηράκλειας, Λαγκαδά, Λεκάνης Ανθεμούντα ν. Θεσ/νίκης, Ελαιοχωρίων Χαλκιδικής, Σάνης – Άφυτου Κασσάνδρας, Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης, Σαππών, Λίμνης Μητρικού, Ν. Κεσσάνης Ξάνθης, Ν. Εράσμιου Μαγγάνων ν. Ξάνθης, Ερατεινό – Καβάλας, Ακροποτάμου Καβάλας, Σουσακίου ν. Κορινθίας, Συκιών Αρτας, Αργένου, Στύμης Πολυχνίτου ν. Λέσβου, Νένητα ν. Χίου, στις νήσους Σαντορίνη & Μήλο, κ.λ.π. Επίσης έχουν εντοπιστεί γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας στις νήσους Μήλο και Νίσυρο.

Στα γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας, τα οποία ήταν παλιότερα γνωστά ως πεδία χαμηλής και μέσης ενθαλπίας, το ρευστό που βγαίνει από τα έγκατα της γης είναι θερμότερο από τους 25 βαθμούς Κελσίου και πιο ψυχρό από τους 90 βαθμούς. Η θερμότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί κατά κύριο λόγο σε θερμοκήπια, ιχθυοτροφεία και μονάδες ξήρανσης, μειώνοντας κατακόρυφα τα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης και για τη θέρμανση κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων με πολύ μικρό κόστος. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας υπάρχει αξιόλογο γεωθερμικό δυναμικό, ακόμη και σήμερα η αξιοποίηση είναι αρκετά περιορισμένη.

H  πρώην Διεύθυνση Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών (Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών και σήμερα Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής μετά τον νέο Οργανισμό του ΥΠΕΝ,  ΠΔ132/2017) του Υπ. Περιβάλλοντος κι Ενέργειας,  στα πλαίσια ψηφιοποίησης των δεδομένων τους, προχώρησε στην καταγραφή, ταξινόμηση και την ψηφιακή απεικόνιση των χαρακτηρισμένων γεωθερμικών πεδίων (πιθανών και βεβαιωμένων) όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίας περί αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού (Ν. 3175/03 όπως ισχύει).  Περισσότερες πληροφορίες: Ψηφιακή απεικόνιση των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας

Ο ισχύων Νόμος περί Γεωθερμίας (Ν. 3175 του 2003) είναι υπό αναθεώρηση από το αρμόδιο υπουργείο ΠΕΝ. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ένας σημαντικός λόγος είναι πως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν εξασφαλίζει ευελιξία στην εκμετάλλευση ενός πεδίου, ώστε να μπορούν από αυτό να ωφεληθούν πολλοί τοπικοί επενδυτές, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, αλλά και εφαρμογές κάθε κλίμακας από δημόσιους φορείς. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα είναι πως ο ισχύων νόμος (Ν. 3175/2003) προβλέπει πως, μέσω των διαγωνισμών, παραχωρείται η διαχείριση των πεδίων μαζί με την εκμετάλλευσή τους. Αν υπάρξει διαχωρισμός των δύο , δηλ. της εκμετάλλευσης από την διαχείριση ενδεχομένως, να δοθεί η ώθηση εκείνη που απαιτείται για την εντατικοποίησης της αξιοποίησης των ΓΘ πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας στον τόπο μας.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, 11/12/2017]