ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Η σημασία της ομαλής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, με δεδομένη την υποκατάσταση του άνθρακα από ΑΠΕ στο πλαίσιο των δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά τη χθεσινή έναρξη λειτουργίας της «Πλατφόρμας για τις Λιγνιτικές Περιοχές σε Μετάβαση» που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο.

Η χώρα μας, την οποία εκπροσώπησε ο υπουργός ΠΕΝ Γ. Σταθάκης, ως κεντρικός ομιλητής στη σχετική εκδήλωση, ουσιαστικά χθες έκανε το πρώτο βήμα σε μια μακρά περίοδο μετάβασης στη μεταλιγνιτική . περίοδο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2032, όταν θα λειτουργούν λιγνιτικές μονάδες νέας γενιάς (με ιδιαίτερα χαμηλό αποτύπωμα εκπομπών CΟ2).

Ο υπουργός s αναφέρθηκε στην ανάγκη επέκτασης της πλατφόρμας για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή με στόχο να μην αποσταθεροποιηθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή των λιγνιτικών περιοχών. Σε αυτή την κατεύθυνση, προτεραιότητα πρέπει να είναι: η ενίσχυση της διαφοροποίησης της οικονομικής ζωής των λιγνιτικών περιοχών, η ουσιαστική και ενεργός εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στην ανάδειξη και διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές σε μετάβαση και η διαμόρφωση ενός κειμένου-οδηγού, που να κωδικοποιεί τα υφιστάμενα εργαλεία, πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα για την ενίσχυση των δράσεων και να καταγράφει τις προοπτικέ για την επέκταση τους.

Υπενθυμίζεται ότι βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο θα αποτελέσει η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο αναμένεται να αντλήσει πόρους από τα δημοπρατούμενα δικαιώματα εκπομπών CΟ2. Εκτιμάται ότι αν λάβει ποσοστό 2% εξ αυτών, τα έσοδα του θα ανέλθουν σε περίπου 8 δισ. ευρώ κατά τη δεκαετία 2021-2030 για τη στήριξη των περιοχών με άνθρακα.

 

[ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ, 12/12/2017]