ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟ 2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του εξορυκτικού κλάδου το 2017, γεγονός που αναμένεται να αποτυπωθεί και στη συμβολή του κλάδου γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων σ επανεκλεγείς πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Αθανάσιος Κεφάλας. Σύμφωνα με τον κ. Κεφάλα, οι προοπτικές του εξορυκτικού κλάδου νια το 2017 είναι γενικώς θετικές, καθώς εκτιμάται ότι στα μέταλλα θα υπάρξει σταθερότητα ή άνοδος τιμών, ενώ τα αδρανή υλικά αναμένεται να κινηθούν σε αντίστοιχα επίπεδα με το 20l 6. θετική προοπτική αποτελεί για τον κλάδο και τις εξαγωγές η ένδειξη ότι η κινέζικη οικονομία τελικά θα αποφύγει την απότομη προσγείωση. Ωστόσο, η επικείμενη σημαντική αύξηση των θαλάσσιων ναύλων αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά κάποιες αγορές, ενώ η διαφαινόμενη αύξηση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πρόκληση για τις εταιρείες το 2017 και επιτάσσει φροντίδα στον τομέα του κόστους.

Στον απολογισμό για το 2016 ο πρόεδρος του ΣΜΕ επεσήμανε πως η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία σημείωσε σταθερές ή αυξημένες επιδόσεις στους περισσότερους κλάδους της, με εξαίρεση τη σημαντικά μειωμένη παραγωγή λιγνίτη. Στα παραγόμενα μέταλλα και μεταλλικά προϊόν τα (νικέλιο -αλουμίνιο) καταγράφηκε αύξηση τιμών σε σχέση με το 2015, ενώ τα προϊόντα λευκόλιθου κράτησαν το μερίδιό τους στη διεθνή αγορά σημειώνοντας και μικρή ανάπτυξη, οι τιμές τους όμως συμπιέστηκαν λόγω υπερπροσφοράς κινεζικών προϊόν των. Στην παραγωγή λιγνίτη καταγράφηκε νέα σημαντική υποχώρηση κατά 18% σε σχέση με το 2015, λόγω μείωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργει ας, αυξανόμενου ανταγωνισμού προμηθευτών ενέργειας, εισαγωγών, απόσυρσης -μείωσης μονάδων ατμοηλεκτρικών σταθμών και αυξημένης υποχρεωτικής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα μεταλλεύματα όπως βωξίτης και τα συμπυκνώματα μικτών θειούχων δια τήρησαν ή οριακά αύξησαν τις τιμές τους. Τα βιομηχανικά ορυκτά παρέμειναν γενικά σε σταθερά επίπεδα, με σημαντική συμβολή στις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου, ενώ τα μάρμαρα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Στα αδρανή υλικά σημειώθηκε μικρή αύξηση της παραγωγής κατά 7% έναντι του 2015 χάρη στη ζήτηση που δημιούργησαν τα έργα στην περιφέρεια και ο κλάδος του τσιμέντου συντηρεί τη δραστηριότητά του κυρίως χάρη στην εξαγωγική δραστηριότητα που ανέπτυξε.

Αναφορικά με τους κύριους στόχους του Συνδέσμου για το 2017 τονίστηκε πως θα εντείνει τις προσπάθειές του ώστε οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ να αποτελέσουν τους φορείς αριστείας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, θα συνεχίσει και θα διευρύνει τις δράσεις επικοινωνίας με σκοπό την αποτελεσματική πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τον κλάδο και τα χαρακτηριστικά του.

Νέο Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου απαρτίζουν εκτός από τον κ. Αθ. Κεφάλα που επανεξελέγη πρόεδρος και εκπροσωπεί τον Όμιλο IMERYS, οι Αθανάσιος Αποστολίκας εταιρεία Λάρκο, Θόδωρος Αποστολόπουλος Μάρμαρα Παυλίδη, Παντελής Βετούλας Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Κώστας Γιατζιτζόγλου Γεωελλάς, Δημήτρης Δημητριάδης Ελληνικός Χρυσός, Αντώνης Κατσιφός Τσιμέντα Χάλυψ, Όλγα Κουρίδου ΔΕΗ, Μάνθος Κωνσταντινίδης Δελφοί Δίστομο, Γιώργος Μίχος LAFARGE, Κωνσταντίνος Σάλτας TITAN, Φώτης Στεφανής Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος και Ελευθέριος Φαίδρος Μάρμαρα Διόνυσου.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 23/05/2017]