ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

2f1df4c7f21c759017d4547e5a964838_LΌπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ICAP, Ν. Κωνσταντέλλος, στη νέα έκδοση της ICAP Group, «40 κορυφαίοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας – 2016», σε όλη την περίοδο της κρίσης οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν σ’ ένα δυσμενές περιβάλλον, προσπαθώντας να προσαρμοστούν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, γεγονός που εκφράστηκε και από τις επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, το 2014. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι οι επιμέρους επιχειρηματικοί τομείς επηρεάστηκαν σε διαφορετικό βαθμό.

«Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι κλαδικές επιδόσεις, όσον αφορά δείκτες κερδοφορίας, σημείωσαν σχετική βελτίωση το 2014 2013, ενώ εντοπίζεται και τάση περιορισμού των ζημιογόνων κλάδων. Η έκδοση περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων για επιλεγμένους κλάδους, συγκεντρώνοντας ουσιαστική πληροφόρηση που αντλείται από τις κλαδικές μελέτες που εκδίδει ο όμιλος μας».

Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, εξετάζοντας κατ’ αρχάς τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, από τα στοιχεία της ICAP προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,3% το 2014, ανερχόμενος σε 148,9 δισ. περίπου. Αύξηση πωλήσεων εμφάνισαν οι επτά από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα. Οι κλάδοι που εμφάνισαν την υψηλότερη αύξηση πωλήσεων (διψήφια ποσοστά) ήταν οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία εστιατόρια και τα ορυχεία–λατομεία.

[ΠΗΓΗ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 21/05/2016]