Ε.Ε.: «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ

FIG3Σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που συντάχθηκε με τη συμμετοχή των Γεωλογικών Ινστιτούτων της Ευρώπης και θα δημοσιευθεί επίσημα σύντομα, προκύπτουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

  • οι ανάγκες σε ορυκτές πρώτες ύλες το 2030 θα διπλασιαστούν σε σχέση με αυτές το 2010. Στην περίπτωση των “πράσινων” και ήπιων ενεργειακών τεχνολογιών οι ανάγκες στην ίδια περίοδο θα αυξηθούν κατά 20 φορές.
  • το γεγονός αυτό σημαίνει για την Ευρώπη μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγωγές ορυκτών και μετάλλων (στην περίπτωση των σπανίων γαιών αγγίζει το 100%, ενώ για τον χαλκό και τον ψευδάργυρο η εξάρτηση από εισαγωγές είναι μεγαλύτερη του 50%), αλλά και την απαίτηση για παραγωγική αξιοποίηση των δικού της ορυκτού πλούτου μαζί με την εντατικοποίηση της κοιτασματολογικής έρευνας για των εντοπισμό νέων δυναμικών αποθεμάτων.
  • η ανακύκλωση και επαναξιοποίηση σαν προοπτική, αποτελούν μακροπρόθεσμο στόχο αλλά σε καμία περίπτωση την λύση για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σήμερα, αλλά και των επόμενων δεκαετιών. Η αξιοποίηση των πρωτογενών μεταλλευτικών πηγών αποτελούν τη μοναδική ρεαλιστική αντιμετώπιση. Για παράδειγμα ο βαθμός ανακύκλωσης για σπάνιες γαίς είναι μικρότερος του 1%, για ψευδάργυρο μικρότερος του 10%, για χαλκό μικρότερος του 20%, για χρυσό και άργυρο μικρότερος του 30%.
  • το 2012 η βιομηχανίες ορυκτών πρώτων υλών προσέφεραν προστιθέμενη αξία 280 δισ. ευρώ και δημιούργησαν 11 εκ. θέσεις εργασίας στο σύνολο της μεταλλευτικής παραγωγικής αλυσίδας.
  • η Ευρώπη χρειάζεται δικό της τεχνογνωσιακό κεφάλαιο και άριστα εκπαιδευμένο γεωεπιστημονικό δυναμικό για να μπορέσει να αναρριχηθεί και να κρατηθεί στην κορυφή εφαρμογής νέων τεχνολογιών και να παραμείνει ανταγωνιστική στους τομείς της μεταλλευτικής καινοτομίας.
  • το περιβάλλον και οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις βρίσκονται στην κορυφή της διαβουλευτικής ατζέντας, με την εφαρμογή συγκεκριμένων δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης σε μια προοπτική ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής αποδοχής της μεταλλευτικής δραστηριότητας, κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

Με την επισημοποίηση και δημοσιοποίηση της έκθεσης θα γίνουν αναφορές σε συγκεκριμένα κείμενα και θα παρουσιαστούν σχετικά διαγράμματα, χάρτες και εικόνες.

του  Dr. Γεωλογίας Νικόλαου Αρβανιτίδη, 10/4/2016