Ο ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΛΗΣ

metalleia-chalkidikis-mademohoria-parko-aristoteli02

Επιμένοντας στις ιστορικές αναφορές του ο Τόλης, επιχειρηματολογεί για την παύση της μεταλλευτικής βασιζόμενος σε ένα κείμενο του Παπαρρηγόπουλου.

«Το ιδίως περίεργον είναι ότι ενώ προϊόντος του χρόνου ηλαττώθη η εκ των μεταλλείων πρόσοδος, οι Μαδεμοχωρίται δεν εδήλωσαν την αλλοίωσην ταύτην των πραγμάτων εις την κυρίαρχον δύναμιν (σ.σ. την Οθωμανική Αυτοκρατορία), ίνα αποφύγωσι πάσαν αφορμήν επεμβάσεως. Προετίμουν δε να συμπληρώσι τας 220 οκάδας αργύρου αγοράζοντες Ισπανικά τάλληρα αργύρου και χύνοντες αυτά και στέλλοντες εις Κωνσταντινούπολιν τους ούτω σχηματιζομένους όγκους του αργύρου, ως αν παρήγοντο εκ των μεταλλείων. Ουδ” εζημιούντο ίσως πραγματικώς, διότι σώζοντες τη ελευθέραν ενάσκησιν των κοινοτικών αυτών θεσμών, έσωζον συνάμα την ελευθερία  της γεωργίας και της εμπορίας, δι ης συνέλλεγον  επί της επιφανείας της γονίμου εκείνης χώρας, θησαυρούς μείζονες των προτέρων αναζητουμένων εν τοις σπλάχνοις της γης».

Δυο-τρεις παρατηρήσεις που «ξέφυγαν» από το κοφτερό μυαλό του Τόλη…

Πρώτον, ο φόρος ήταν υπέρογκος για την εποχή εκείνη.

Δεύτερον, η απόδοση των μεταλλείων εξαρτάτο από το πόσοι εργάτες απασχολούνταν, αν είχαν χτυπήσει πλούσιο μέτωπο και πάντα σε συνάρτηση με τα μέσα της εποχής.

Τρίτον, οι κάτοικοι τότε μπορούσαν να καλλιεργήσουν και να εκτρέψουν ζώα, αφού η οικονομία ήταν σχεδόν ανταλλακτική. Σήμερα, αν εξαιρέσεις τους μεταλλωρύχους και όσους ασχολούνται περιφερειακά με την επένδυση, οι μισοί είναι ξενοδόχοι, και οι άλλοι μισοί εστιάτορες… Εκτός αν η λύση για τους antigold είναι να βάλουμε στον κήπο ντοματούλες και στο χωράφι μια δυο κατσίκες να τη βγάζουμε…

Και τέταρτον, οι Μαδεμοχωρίτες θα έκαναν τα πάντα για να διατηρήσουν το ευνοϊκό καθεστώς το οποίο απολάμβαναν εν μέσω Τουρκοκρατίας… Απόδειξη το ότι πολλάκις, όταν οι επενδυτές αποχωρούσαν λόγω μείωσης της παραγωγής και ασύμφορης εξόρυξης, οι ίδιοι προσφέρονταν να λειτουργήσουν μόνοι τα μεταλλεία πληρώνοντας στην Υψηλή Πύλη τον αναλογούντα φόρο.

(Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε την ανακοίνωση του Ιωακείμ Παπάγγελου, «Το Κοινόν του Μαδεμίου», Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, αυτοτελείς εκδόσεις αρ. 5, Συμπόσιο: «Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία», εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας 9, 10, 11 Δεκεμβρίου 1988.)