Tag Archives: ΣτΕ

ΟΤΑΝ ΣΕ ΛΕΝΕ ΨΕΥΤΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;

066066868CD58236A42B6E3FDB387B92Είναι τόσα πολλά τα «αδειάσματα» των αποφάσεων του ΣτΕ κατά αυτών που κατέθεσαν τις προσφυγές, που δεν ξέρει ποια να πρωτοδιαλέξει κανείς… Για παράδειγμα, στην απόφαση 222/2016 ΣτΕ (ήταν αυτή με την οποία καταρρίφθηκε  η αίτηση ακύρωσης της έγκρισης των μελετών των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης στις Σκουριές), διαβάσετε εδώ , υπάρχει ένα μεγαλειώδες «άδειασμα» στο τέλος τους άρθρου 15, στην σελίδα 18.

Ισχυρίζονται οι πολέμιοι της επένδυσης πως στην μελέτη εκτιμήθηκε πλημμελώς η επικινδυνότητα των φραγμάτων ως προς την σεισμική τους επάρκεια χωρίς να έχει μελετηθεί η ευστάθεια των πρανών και χωρίς να έχει γίνει ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη για τα τεχνικά αναχώματα.

Το ΣτΕ, απλά μελέτησε τον φάκελο , και βγάζει ψεύτες τον antigold συνασπισμό που κατέθεσε την προσφυγή. Λέει στο άρθρο 15 πως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη είχε ήδη εκπονηθεί κατά το στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2010) και είχε προσαρτηθεί ως Παράρτημα Χ στην Μ.Π.Ε. του έργου. Τα πορίσματα της μελέτης αυτής συμπληρώνονται περαιτέρω με τα δεδομένα της επίμαχης τεχνικής μελέτης, η οποία περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την σεισμικότητα της περιοχής (ε.ι.α.7.4), ειδικό Παράρτημα για την αποτίμηση των συνθηκών ευστάθειας των φραγμάτων (Παράρτημα 1), καθώς και ειδική μελέτη ανάλυσης κινδύνου των φραγμάτων στο Παράρτημα 6 αυτής. Πέραν τούτων, στο κεφάλαιο ε.ι.β.4 της επίμαχης τεχνικής μελέτης παρατίθεται αναλυτικό πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, το οποίο θα επαληθεύσει και θα οριστικοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα και υπολογισμούς, ενώ προτείνονται ειδικά μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης των εγκαταστάσεων, τα οποία δύναται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών

Στη συνέχεια, στο τέλος του άρθρου, τους «πετάει στη μούρη», όπως θα έλεγε ο λαός, όχι μόνο ότι αυτά που λένε είναι αβάσιμα, αλλά τα απαράδεκτα ψέματά τους προσβάλλουν την κρίση της Διοίκησης, δηλαδή του κράτους… Διαβάστε πως… σφάζει το ΣτΕ με το βαμβάκι:

«[…] Συνεπώς, όσα περί του αντιθέτου προβάλλονται ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση εκτιμήθηκε πλημμελώς η επικινδυνότητα των φραγμάτων ως προς την σεισμική τους επάρκεια χωρίς να έχει μελετηθεί η ευστάθεια των πρανών και χωρίς να έχει γίνει ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη για τα τεχνικά αναχώματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα, ενώ κατά το μέρος που πλήττουν την ανέλεγκτη ακυρωτικά τεχνική κρίση της Διοίκησης προβάλλονται απαραδέκτως».

Αλλά, αν από την άλλη, είσαι χοντρόπετσος, ότι και να λέει το ΣτΕ…

 

 

ΣτΕ: ΜΗ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΝΟΜΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!

IMG_4400Η απόφαση 222/2016 ΣτΕ ήταν αυτή με την οποία καταρρίφθηκε  η αίτηση ακύρωσης της έγκρισης των μελετών των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης στις Σκουριές. Η συγκεκριμένη απόφαση, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ αποκαλύπτει σε όλο του το μεγαλείο το σαθρό σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίζονται τα κατά καιρούς επιχειρήματα των πολέμιων της επένδυσης.

Στο άρθρο 13 αναφέρεται πως οι καταθέσαντες την προσφυγή ζητούν την ακύρωση της έγκρισης των μελετών φραγμάτων και των χώρων απόθεσης επειδή η έκταση του έργου των 1.670 στρεμμάτων δεν συμφωνεί με τα 1.062 στρέμματα που αναφέρεται στην ΜΠΕ πως θα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις αποβλήτων. Έτσι, σύμφωνα με την γνώμη τους έχουμε 600 στρέμματα εκτός περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Το ΣτΕ, όμως, προφανώς διαβάζοντας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, απαντά στο άρθρο 14 πως:

1) Από την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου προκύπτει πως στις θέσεις Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο αδειοδοτήθηκαν εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων για το υποέργο Σκουριών συνολικής έκτασης 1.269 στρεμμάτων, και το ίδιο μέγεθος περιλαμβάνεται και στην συζητούμενη τεχνική μελέτη, άρα δεν υπάρχει ασυμφωνία.

2) Τα 1.670 στρέμματα που ανέσυραν οι antigold από την σελίδα 27 της τεχνικής μελέτης περιλαμβάνουν τη συνολική έκταση όχι μόνο των λεκανών απόθεσης αποβλήτων, αλλά όλων των εγκαταστάσεων διαχείρισης τελμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα έργα περιμετρικής υδραυλικής προστασίας που απαιτούνται για την προστασία των επιφανειακών νερών της λεκάνης, αλλά και οι εγκαταστάσεις απόθεσης.

Συμπέρασμα; Άλλη μια πατάτα του «κινήματος», ή μια προσπάθεια παραπλάνησης της δικαιοσύνης προς ίδιον όφελος;

ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

thumb

Κάποιοι προβάλλουν ως κριτές των πάντων και παντογνώστες… Έχουν γνώμη σε όλα, ακόμη και σε θέματα που δεν γνωρίζουν… Και μάλιστα δεν φροντίζουν και να μάθουν, αφού ως γνωστόν, άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Μια τέτοια περίπτωση επισημαίνεται στο άρθρο 17 της απόφασης 222/2016 ΣτΕ. Για όσους δεν θυμούνται, είναι η απόφαση με την οποία καταρρίφθηκε  η αίτηση ακύρωσης της έγκρισης των μελετών των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης στις Σκουριές), διαβάσετε την εδώ.

Στην προσφυγή κατά της έγκρισης προβλήθηκε ως επιχείρημα ότι η μελέτη δεν περιείχε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των νερών της περιοχής και δεν κάνει αναφορά στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης και πρόγραμμα μέτρων της λεκάνης απορροής ποταμού Κεντρικής Μακεδονίας και ότι απουσιάζουν μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδάτων, αφού κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου δεν είχε εκπονηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων και το πρόγραμμα μέτρων του υδατικού διαμερίσματος, όπου υπάγεται το έργο.

Απαντά λοιπόν το ΣτΕ, στο άρθρο 17, πως: «Ο παραπάνω λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος, επειδή στηρίζεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, η ταξινόμησή τους και η επιβολή των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αποτελεί αντικείμενο εξέτασης της τεχνικής μελέτης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Η ταξινόμηση των εγκαταστάσεων αυτών, η εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία τους και η επιβολή όρων που να διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων ειδικότερα γίνεται κατά την εκπόνηση της Μ.Π.Ε.  […] Ειδικότερα δε όσον αφορά στα ύδατα, οι περιβαλλοντικοί όροι που τέθηκαν αντιμετωπίζουν συνολικά το ζήτημα της προστασίας τους από την κατασκευή και λειτουργία των χώρων απόθεσης, κατόπιν συνεκτιμήσεως όλων των υδρολογικών δεδομένων, διασφαλίζεται δε δυνάμει ειδικού περιβαλλοντικού όρου η συμφωνία τους με το μεταγενεστέρως εγκριθέν Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον οποίο, όπου κριθεί αναγκαίο, οι περιβαλλοντικοί όροι εξετάζονται ή τροποποιούνται ώστε να συνάδουν με τα εγκριθέντα προγράμματα μέτρων και παρακολούθησης των υδάτων (βλ. ειδικούς όρους δ1.23 και δ1.26), ως εξ άλλου κρίθηκε με τις 1492/2013 και 551/2015 αποφάσεις του Δικαστηρίου, με τις οποίες απερρίφθησαν παρόμοιοι με τους προβαλλόμενους ισχυρισμοί περί πλημμελούς αιτιολογήσεως της σχετικής κρίσης της Διοικήσεως. Κατά το μέρος δε που με τους ως άνω ισχυρισμούς αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα των σχετικών κρίσεων και αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, αυτοί είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι καθ’ όσον άγουν σε ανεπίτρεπτο παρεμπίπτοντα έλεγχο ατομικών διοικητικών πράξεων που δεν προσβάλλονται με την υπό κρίση αίτηση, και δη της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων και της θεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣτΕ 2105/2013, 1463/2013, κ.ά.).»

Τι καταλαβαίνετε; Υπάρχει άγνοια νόμου; Ή μήπως ήταν άλλη μία προσφυγή με το σκεπτικό, «δεκαπέντε έχουμε κάνει… Δεν θα μας περάσουν μία;;;»

 

 

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΟ, ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ…

skouries_2015Κι άλλη ανάρτηση στο περίπτερο του Τόλη με θέμα την περίφημη άδεια δόμησης των Σκουριών. Επιτέλους διαβάστε και καμιά απόφαση ΣτΕ… (εδώ όλη η απόφαση).

Με τη νέα διάταξη του άρθρου 161 του ν.δ. 210/1971 ότι η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή/και της άδειας εγκατάστασης με το περιεχόμενο που προβλέπεται στις διατάξεις της κείμενης μεταλλευτικής νομοθεσίας επέχει θέση έγκρισης δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ή ο έλεγχος ουδενός άλλου δικαιολογητικού ή στοιχείου προβλεπομένου από άλλες διατάξεις.

Όσον αφορά την αναδρομική ισχύ του νόμου, η απόφαση 219/2016 του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά τη συνεδρίαση της 31/03/2015 που εκδίκασε την αίτηση των εργαζομένων για ακύρωση της απόφασης Λαφαζάνη, το λέει όσο πιο καθαρά μπορεί, στο άρθρο 12:

«[…]Σύμφωνα, ωστόσο, με την ερμηνεία των διατάξεων που προαναφέρθησαν, η υποβολή και ο έλεγχος των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 δικαιολογητικών, είτε ότι δεν είναι κρίσιμα για την αδειοδότηση δόμησης των εν λόγω εγκαταστάσεων λόγω της μη ισχύος των διατάξεων περί γηπέδων και αρτιότητας και οικοδομησιμότητας στην περίπτωση δόμησης εντός μεταλλευτικού χώρου, όπου προβλέπεται αφ’ ενός η παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα πολεοδομική διάταξη και αφ’ ετέρου η αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε εκτάσεως απαραίτητης για την ανέγερση των εγκαταστάσεων αυτών. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών, προκειμένου η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή η άδεια εγκατάστασης να υπέχει θέση έγκρισης δόμησης, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.»

Βέβαια, παρ’ όλα αυτά, η Ελληνικός Χρυσός έχει επανακαταθέσει όλο τον φάκελο με την έγκριση της τεχνικής μελέτης, ώστε να πάψουν κάποιοι να επικαλούνται τη μη αναδρομική ισχύ του νόμου, και περιμένει το αποτέλεσμα. Κατά το γράμμα του νόμου, όπως το θέλει και το «κίνημα»… Βέβαια με τους antigold δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι ακριβώς θέλουν, αφού οι τελευταίες antigold ανακοινώσεις (βλέπε εδώ) μιλάνε για «φερέφωνα της κυβέρνησης»… Η συνέχεια σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον…

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ

fdb55aeaa74b00234eec5a7a17909ea4Όλοι πλέον έχουμε εύκολη πρόσβαση και στις τελευταίες –καθαρογραμμένες– αποφάσεις του ΣτΕ, αφού ανέβηκαν στον ιστότοπο της Ελληνικός Χρυσός (δείτε εδώ, κάνοντας κλικ με το ποντίκι κάτω στη σελίδα, εκεί που λέει «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ»).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις αποφάσεις:

219/2016, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του πρώην υπουργού ΥΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη για ανάκληση θεώρησης μελέτης έγκρισης δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών,

221/2016, με την οποία ακυρώθηκε η παράλειψη έγκρισης της μελέτης του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας πάλι από το ΥΠΕΝ,

222/2016, με την οποία ακυρώθηκε η αίτηση ακύρωσης της έγκρισης των μελετών των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης στις Σκουριές,

και 223/2016, με την οποία ακυρώθηκε η αίτηση ακύρωσης εγκρίσεων μελετών του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός για τις Σκουριές.

Οι αποφάσεις βρίσκονται σε μορφή αρχείων pdf και μπορεί κανείς να τις «κατεβάσει», να τις αποθηκεύσει ή ακόμα και να τις τυπώσει.

Αν και η γλώσσα των κειμένων είναι η κλασική «νομικίστικη», και με την πρώτη ματιά δείχνουν ακαταλαβίστικα για τους περισσότερους από εμάς, με προσεκτικό διάβασμα η κατανόηση δεν αργεί να έρθει και οι έννοιες αρχίζουν να αναδύονται. Σταδιακά ξεδιπλώνονται ένα –ένα τα νομικά και λογικά επιχειρήματα με τα οποία το ΣτΕ καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των καταγγελλόντων ή αυτά με τα οποία δικαιώνει τους προσφεύγοντες στην περίπτωση των εργαζομένων και της εταιρείας.

Είναι γνωστό πως όλες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις είναι υπέρ της επένδυσης. Διαβάστε και εσείς για να μην σας παραπλανούν με την antigold μπουρδολογία…

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

skouries_2015Τόλης Παπαγεωργίου: «Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Η απόφαση του ΣτΕ δεν μας αφορά, δεν δεσμεύει το κίνημά μας»

Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την ανάκληση, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη, των αδειών λειτουργίας του εργοταξίου στις Σκουριές της Χαλκιδικής, δικαιώνοντας την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. , δεν δείχνει να ηρεμεί την περιοχή. Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία, που υφίστανται ήδη με μαζικές απολύσεις συναδέλφων τους τις συνέπειες της απόφασης Σκουρλέτη, αξιώνουν πολιτική δέσμευση του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα, ότι η επένδυση θα προχωρήσει. Την ίδια ώρα, στην Ιερισσό, οι αντιδρώντες στην εξόρυξη δηλώνουν ότι αδιαφορούν για την απόφαση του ΣτΕ και σχεδιάζουν δυναμικές κινητοποιήσει. Η εταιρεία, από την πλευρά της, τελεί εν αναμονή της έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση, τον οποίο, όπως δηλώνουν στελέχη της, είχε υποσχεθεί από το καλοκαίρι ο κ. Σκουρλέτης. Μέχρι να γίνει αυτό δεν προτίθεται να επαναλειτουργήσει τις Σκουριές. Και όχι μόνο αυτό: υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κλείσει και το δεύτερο εργοτάξιο εξόρυξης, στην Ολυμπιάδα, εάν μέχρι τα τέλη Μαρτίου δεν εγκριθεί η άδεια που η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει καταθέσει στο υπουργείο Περιβάλλοντος, εξέλιξη που θα προσθέσει άλλους 650 άνεργους μεταλλωρύχους. «Έπειτα από την απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να μας επιστραφούν οι άδειες από το υπουργείο και τις αδειοδοτικές αρχές, και να υπάρξουν εγγυήσεις από την κυβέρνηση ότι δεν θα εμποδίζει την επενδυτική μας δραστηριότητα από τη στιγμή που είμαστε νόμιμοι», είπε στην Κ ο εκπρόσωπος της Ελληνικός Χρυσός, Κώστας Γεωργατζής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την Eldorado Gold περιμένουν ένα πολιτικό μήνυμα εκ μέρους της κυβέρνησης, με την παραδοχή της νομιμότητας της επένδυσης, κάτι που προκύπτει από τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ.

Μέχρι στιγμής η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει αλλάξει τα δεδομένα στα μεταλλεία της βόρειας Χαλκιδικής. Το εκεί εργοτάξιο των Σκουριών, με βάση τον σχεδιασμό που ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του καναδικού ομίλου, Πολ Ράιτ, βγαίνει σταδιακά εκτός λειτουργίας, προσθέτοντας καθημερινά στον κατάλογο των ανέργων και άλλους μεταλλωρύχους, που μέχρι το τέλος του μήνα θα ανέλθουν στους 140.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Υπογειτών Χρήστος Ζαφειρούδας, καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση, τηρώντας, όπως λέει στην Κ , τη νομιμότητα, έπειτα και από την τελευταία απόφαση του ΣτΕ. «Ο πρωθυπουργός πρέπει να λάβει την πολιτική απόφαση ότι θα προχωρήσει η επένδυση, αφού είναι νόμιμη», τονίζει. Και ενώ οι χιλιάδες μεταλλωρύχοι τελούν εν αναμονή της επαναλειτουργίας του εργοταξίου των Σκουριών, υπό τον φόβο, όπως μεταδίδουν, ότι ο Σκουρλέτης μπορεί να σκαρφιστεί κάτι άλλο για να μπλοκάρει την επένδυση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει , νοτιότερα, με επίκεντρο την Ιερισσό, αυτοί που είναι αντίθετοι με την εξόρυξη κινητοποιούνται για να αποτρέψουν μια πιθανή υποχώρηση της κυβέρνησης. Έτσι οργανώνουν δυναμικές πορείες στις Σκουριές με τη συμμετοχή και ακτιβιστών από τη Θεσσαλονίκη. «Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Η απόφαση δεν μας αφορά, δεν δεσμεύει το κίνημά μας», δηλώνει στην Κ ο εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και εκ των πρωτοστατούντων στις κινητοποιήσεις, Τόλης Παπαγεωργίου.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, του Σταύρου Τζίμα, 31/01/2016]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ… ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ

ellinikos-chrisosΔεν ήταν λίγοι αυτοί που μετά την απόφαση του ΣτΕ κατά του λουκέτου Σκουρλέτη, άρχισαν να ρωτούν «από αύριο δηλαδή ανοίγουν οι Σκουριές;». Ακόμη και τίτλοι στις εφημερίδες εμφανίστηκαν που έγραφαν «Μετάτην απόφαση ΣτΕ,  ανοίγουν οι Σκουριές»!. Για να μην υπάρχουν παραξηγήσεις και κυρίως για να έχουν σωστή ενημέρωση οι εργαζόμενη της Ελληνικός Χρυσός, η διοίκηση μοίρασε χθες ένα ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο εξηγεί τι ακριβώς σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για την εταιρεία και για τη συνέχιση της λειτουργίας της επένδυσης. Το σημείωμα είχε τίτλο «Το ΣτΕ δεν αδειοδοτεί – Ότι χρειάζεται να γνωρίσετε για τις αποφάσεις  του Συμβουλίου της Επικρατείας» και μοιράστηκε στα εργοτάξια της Ελληνικός Χρυσός για να το παραλάβουν στο χέρι οι εργαζόμενοι. Ακολουθεί το κείμενο:

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει τη νομιμότητα των πράξεων ή παραλήψεων της Διοίκησης και σαφώς δεν είναι αρμόδιο για την παροχή αδειοδοτήσεων ρουτίνας για το έργο.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 16 αποφάσεις του ΣτΕ που δικαιώνουν απόλυτα την εταιρεία, εντούτοις παραμένουν σε εκκρεμότητα 9 άδειες ρουτίνας, άλλες επί μακρόν και άλλες που θα πρέπει να εκδοθούν σύντομα, σύμφωνα με τον ΚΜΛΕ (όπως αναφερόταν στο δελτίο τύπου της εταιρείας την Τρίτη, 12.01.2016), η χορήγηση των οποίων αποτελεί και νόμιμη αλλά και συμβατική υποχρέωση του Δημοσίου.

Καμία από τις πέντε τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ δεν επιλύει αυτόματα το ζήτημα με τις εκκρεμούσες άδειες ρουτίνας, οι οποίες και αναμένονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την απρόσκοπτη συνέχιση της επένδυσης.

Συνεπώς, δεν αλλάζουν μέχρι σήμερα τα δεδομένα που οδήγησαν την εταιρεία στην αναστολή της επένδυσης στις Σκουριές και αναμένονται οι ενέργειες του ΥΠΕΝ και των λοιπών υπηρεσιών.

Αναλυτικά οι  πρόσφατες  αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

 • Με την απόφαση 217/2016 οριστικοποιήθηκε η νομιμότητα των τεχνικών μελετών Ολυμπιάδας και Σκουριών. Το ΥΠΕΝ θα πρέπει πλέον να εγκρίνει το προσάρτημα της τεχνικής μελέτης για τη Μεταλλουργία χρυσού, όπως καλεί το ΣτΕ με απόφασή του ήδη από τον Αύγουστο του 2015.
 • Με τη 219/2016 ακυρώνεται η απόφαση Λαφαζάνη για ανάκληση της έγκρισης δόμησης εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών. Οπότε ανοίγει ο δρόμος για να αιτηθεί η εταιρεία από την Πολεοδομία Αρναίας την έκδοση άδειας δόμησης. Η συγκεκριμένη εκκρεμότητα χρονολογείται από το 2013 και είναι ένας εκ των βασικών λόγων της αναστολής των εργασιών στις Σκουριές.
 • Με τη 221/2016 ουσιαστικά καλούνται από το ΣτΕ οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ να προχωρήσει στην έγκριση του προσαρτήματος για το νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στην περιοχή Μ. Λάκκου.
 • Με τη 222/2016 το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή πολιτών για την έγκριση της τεχνικής μελέτης κατασκευής του φράγματος στην περιοχή Καρατζά Λάκκου (Σκουριές).
 • Με τη 223/2016 απορρίφθηκε η προσφυγή ιδιώτη, ο οποίος ισχυριζόταν πως δεν υπάρχει εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.»

Έτσι, δεν υπάρχουν παρανοήσεις για τα επόμενα βήματα, και κυρίως, γίνεται κατανοητό πως το ΣτΕ δεν μπορεί να λύσει το θέμα των αδειών που εκκρεμούν, αυτές πρέπει να εκδοθούν κανονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Άρα; Αναμένουμε….

ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΥΣ

panos-skourletisΕμφανής είναι η αμηχανία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτη, έπειτα από τη δικαίωση της Ελληνικός Χρυσός από το ΣτΕ. Σε άτυπη ενημέρωση του υπουργείου, επιχειρεί να δικαιολογήσει τη στάση του και να την αποσυνδέσει με την απόφαση της Eldorado Gold για αναστολή των δραστηριοτήτων της στα Μεταλλεία Χαλκιδικής και απολύσεις εργαζομένων. Αντιθέτως επιμένει στην άποψη, που εν είδει ερωτήματος εκφράζει, ότι δηλαδή n εταιρεία οδηγείται σε αυτή την απόφαση λόγω της υποχώρησης της τιμής του χρυσού. Επιτίθεται και στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας ΝΑ και ΠΑΣΟΚ ότι απέκρυψαν τα πορίσματα της αρμόδιας επιθεώρησης για σωρεία παραβάσεων από την πλευρά της εταιρείας. Αναφέρει επίσης ότι στη σύμβαση με την εταιρεία υπάρχει πρόβλεψη που την απαλλάσσει από την υποχρέωση για την προστασία του περιβάλλοντος σε περίπτωση αναστροφής της πώλησης. Για την ταμπακέρα όμως, δηλαδή για το τι θα κάνει μετά την απόφαση του ΣτΕ, ούτε κουβέντα.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22/01/2016]

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ-ΤΟ ΣτΕ ΔΕΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ»…

0

«Το έργο αυτό δεν μπορεί να πάει πίσω. Κάποια στιγμή το έργο θα προχωρήσει και θα γίνει αυτή η χώρα παραγωγός χαλκού, χρυσού, μόλυβδου, ψευδάργυρου και ασημιού». Με αυτή την δήλωση ο Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός, σε συνέντευξή του στο “Focus FM” και στον Δ. Βενιέρη, δίνει το στίγμα όσον αφορά την εξέλιξη της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι νέες αποφάσεις του ΣτΕ συνιστούν δικαίωση αλλά δεν λύνουν επί της ουσίας το πραγματικό ζήτημα.

Ο κ. Θεοδωρακόπουλος αναλύει τις 6 νέες αποφάσεις του ΣτΕ σε σχέση με την Ελληνικός Χρυσός και την σημασία τους αλλά και τις πραγματικές συνθήκες και το καθεστώς γραφειοκρατίας, που διαμορφώνουν το επενδυτικό περιβάλλον, στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός έκανε δηλώσεις στο ραδιοφωνικό σταθμό “Βήμα FM”, όπου μεταξύ άλλων τόνισε ότι το μπορεί να έχει εκδώσει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας 21 αποφάσεις υπέρ της Ελληνικός Χρυσός, όμως όπως είπε χαρακτηριστικά «το ΣτΕ δεν αδειοδοτεί». Εξήγησε με σαφήνεια ότι το πραγματικό ζήτημα για την Ελληνικός Χρυσός είναι οι αδειοδοτήσεις που εκκρεμούν τις οποίες δεν μπορεί να λύσει το ΣτΕ. Παράλληλα τέθηκε επί τάπητος το πολιτικό κλίμα και η σχέση της εταιρείας και των εργαζόμενων με τον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΝ, Πάνο Σκουρλέτη αλλά και το πώς τελικά η ανακοίνωση για τα νέα επενδυτικά σχέδια της Eldorado μπορεί να ανατραπεί στην πράξη, και να προχωρήσει κανονικά ενιαία και αδιαίρετα το έργο της στην Χαλκιδική.

Ακούστε εδώ τη συνέντευξη του κου Θεοδωρακόπουλου στο “Focus FM” και εδώ στο “Βήμα FM”.

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ELDORADO ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

skouriesΤο ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση Σκουρλέτη για τις Σκουριές Δικαίωσε την Ελληνικός Χρυσός και τους εργαζομένους για την αιφνίδια διακοπή των δραστηριοτήτων της εταιρείας

Έκθετο αφήνει τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνο Σκουρλέτη, και συνολικά την κυβέρνηση η ακύρωση από το ΣτΕ της απόφασης που έλαβε στις 19 Αυγούστου 2015 για την ανάκληση των τεχνικών μελετών στα έργα των Σκουριών και Ολυμπιάδας. Με την υπ’ αριθμόν 217 2016 απόφασή της, η ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε το σκεπτικό της απόφασης Σκουρλέτη, που στηρίχτηκε στη συμβατική υποχρέωση της Ελληνικός Χρυσός να πραγματοποιήσει επιτόπου δοκιμές της μεταλλευτικής μεθόδου που θα εφαρμόσει στην Ελλάδα. Κατά της απόφασης Σκουρλέτη είχαν προσφύγει στο ΣτΕ τέσσερα σωματεία εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός , ζητώντας την έκδοση προσωρινής διαταγής για την αναστολή της υπουργικής απόφασης της 19ης Αυγούστου με την οποία διακόπηκαν αιφνιδίως οι μεταλλευτικές δραστηριότητες της εταιρείας. Η απόφαση του ΣτΕ είχε προεξοφληθεί από νομικούς κύκλους πολύ νωρίτερα, όταν το ΣτΕ με προηγούμενη απόφασή του δικαίωνε επίσης την Ελληνικός Χρυσός που είχε ζητήσει την ακύρωση της απόφασης του κ. Λαφαζάνη και n οποία κατέρριπτε το νομικό υπόβαθρο του σκεπτικού της απόφασης Σκουρλέτη που ακολούθησε.

Αν και ο κ. Σκουρλέτης δεν αναγνώρισε τότε τον αντίκτυπο εκείνης της απόφασης σε σχέση με τη δική του και επιτέθηκε με σκληρές δηλώσεις κατά των σχετικών δημοσιευμάτων, χαρακτηρίζοντας τα κακής ποιότητας δημοσιογραφία , το σκεπτικό της χθεσινής απόφασης του ΣτΕ επιβεβαιώνει πλήρως τις τότε εκτιμήσεις. Η ολομέλεια του ΣτΕ έκανε αποδεκτή την αίτηση ακύρωσης της απόφασης Σκουρλέτη από την Ελληνικός Χρυσός , στηριζόμενη στο δεδικασμένο προηγούμενης απόφασης ταυ (3191 2015) του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (ακύρωση της απόφασης Λαφαζάνη). Στην ολομέλεια μειοψήφησαν οι σύμβουλοι της Επικρατείας Γ. Τσιμέκας και Κων. Κουσουλής. οι οποίοι υποστήριξαν πως η επίμαχη κρίση που αναφέρεται στην προηγούμενη απόφαση (3191 2015) δεν παράγει δεδικασμένο που δεσμεύει το δικαστήριο κατά την εκδίκαση της νέας αίτησης και, ως εκ τούτου, η αίτηση της Ελληνικός Χρυσός περί ακυρώσεως της απόφασης Σκουρλέτη θα πρέπει να απορριφθεί.

Με τη χθεσινή απόφασή του το ΣτΕ έβαλε οριστικά τέλος στο επίμαχο θέμα των επιτόπιων δοκιμών σε ημιβιομηχανική κλίμακα της μεταλλευτικής μεθόδου (ακαριαία τήξη) που θα εφαρμόσει η Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα και στις Σκουριές για την επεξεργασία του μεταλλεύματος, όχι όμως και στο αδιέξοδο που έχει επέλθει μεταξύ κυβέρνησης και μητρικής εταιρείας Eldorado Gold, μετά και την απόφασή της να αναστείλει κάποιες δραστηριότητες στα μεταλλεία.

Από πλευράς της εταιρείας δεν έγινε χθες κανένα σχόλιο σχετικό με την απόφαση του ΣτΕ, ενώ το υπουργείο από πλευράς του εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι σεβόμενο πάντοτε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, θα μελετήσει το σκεπτικό και της νέας απόφασης και θα κινηθεί αυστηρά με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων και των εργαζομένων στο έργο και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος . Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο σημειώνει επίσης ότι η ολομέλεια του ΣτΕ δεν εξέτασε εκ νέου επί της ουσίας το ζήτημα της εκπλήρωσης ή μη του όρου περί επιτόπιας ημιβιομηχανικής δοκιμής από την εταιρεία, αλλά θεώρησε ότι δεσμεύεται από τις σχετικές κρίσεις της 3191 2015 απόφασης του Ε’ Τμήματος με την οποία είχε ακυρωθεί η από 28..4.2015 απόφαση του τότε υπουργού και είχε αναπεμφθεί η υπόθεση στη διοίκηση για νέα κρίση. Το ΣτΕ με χθεσινή απόφασή του απέρριψε πάντως την αίτηση ακύρωσης της Ελληνικός Χρυσός κατά της παράλειψης έκδοσης άδειας δόμησης για το εργοστάσιο Εμπλουτισμού Σκουριών, ενώ με άλλη απόφασή του απέρριψε την αίτηση ακυρώσεως του Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού (Μπάλιας) που αφορά την κατασκευή φραγμάτων στα μεταλλεία.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 21/01/2016, της Χρύσας Λιάγγου]

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ImageHandlerΟριστικά άκυρη έκρινε το ΣτΕ την απόφαση της 19ης Αυγούστου του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη να ανακαλέσει τις τεχνικές μελέτες που αφορούν τα έργα ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός σε Σκουριές και Ολυμπιάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣτΕ εξέδωσε σήμερα απόφαση βάσει της οποίας απορρίπτει το σκεπτικό του υπουργού ΥΠΕΝ για την ανάκληση των τεχνικών μελετών στα δύο έργα.

Κατά της απόφασης Σκουρλέτη είχαν προσφύγει στο ΣτΕ τέσσερα σωματεία εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός, ζητώντας την έκδοση προσωρινής διαταγής για την αναστολή της υπουργικής απόφασης της 19ης Αυγούστου με την οποία διακόπηκαν αιφνίδια οι μεταλλευτικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Με την ίδια απόφαση του ΣτΕ ακυρώνεται και το σχετικό έγγραφο της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων. Διαβάστε όλη την απόφαση του ΣτΕ:

«Υποθέσεις μεταλλείων Χαλκιδικής

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις 217/2016 και 218 /2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ακυρώσεως της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής (και λοιπών σωματείων εργαζομένων) κατά της αποφάσεως ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/ 19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 1. Με την απόφαση 217 /2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και ακυρώθηκε η απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, με την απόφαση του Δικαστηρίου έγιναν δεκτά, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, η οποία εισήχθη προς συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας με την από 1.9.2015 πράξη του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω σπουδαιότητος, ζητείται η ακύρωση (α) της απόφασης ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/ 1854/19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ανεκλήθησαν: (i) η απόφαση Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012, που υπογράφει, με εντολή Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της αιτούσης, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», στον Δήμο Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, (ii) η απόφαση Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 της ίδιας Αρχής, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδος» του ανωτέρω έργου, εκτός από το τμήμα αυτής που αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόθεσης των παλαιών τελμάτων, καθώς και στη λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μικτών θειούχων – μεταλλευμάτων στην περιοχή Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, και (iii) οι αποφάσεις της ιδίας Αρχής Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 4005/665/12.4.2013 (“Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ανωτέρω] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»”), Δ8-Α/Φ.7.49.13/23577πε/ 4349πε/16.1.2014 (“Έγκριση Συμπληρωματικής Τεχνικής Μελέτης Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης των Εργασιών της Περιόδου Προπαρασκευής του [ως άνω] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»”), Δ8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/ 17.9.2014 (“Έγκριση Προσαρτήματος 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ιδίου] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»”) και Δ8-Α/Φ.7.49.13/22849/4170/20.12.2013 (“Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» του [προμνησθέντος] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας»”), «καθώς», κατά τα επί λέξει αναφερόμενα στην ανωτέρω πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, «και κάθε άλλη έγκριση ή άδεια, η οποία ερείδεται επί των ανακαλούμενων αποφάσεων». Ζητείται, επίσης, η ακύρωση (β) του εγγράφου 12237/20.8.2015 της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προς την αιτούσα εταιρεία, με το οποίο διατάσσεται η άμεση διακοπή όλων των εργασιών που αναφέρονται και προβλέπονται στις μελέτες, οι εγκριτικές αποφάσεις των οποίων ανακαλούνται, κατά τα προεκτεθέντα, εν όλω ή εν μέρει με την πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, καθώς και κάθε άλλη εργασία αναφερομένη ή προβλεπομένη σε εγκριτική πράξη ή άδεια ερειδομένη επί των ανακαλουμένων με την πρώτη προσβαλλομένη απόφαση πράξεων, (γ) της πράξης ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/ 180129/2486/24.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, με την οποία, και προκειμένου να προβεί η εν λόγω Υπηρεσία στις απαραίτητες ενέργειες της αρμοδιότητός της για τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από την αιτούσα για την εφαρμογή της πρώτης προσβαλλομένης, «διευκρινίζεται» το περιεχόμενο της ένδικης ανακλητικής υπουργικής αποφάσεως και ορίζεται ειδικότερα ότι «από τον συνδυασμό των παραγράφων 2 και 3 του αποφασιστικού της εν λόγω απόφασης, προκύπτει σαφώς ότι οι εργασίες απόθεσης των τελικών αποβλήτων εμπλουτισμού του τέλματος Ολυμπιάδας – οι οποίες εξαιρούνται της ανάκλησης – είναι επιτρεπτό να συνεχίζονται στο τμήμα της Εγκατάστασης Απόθεσης Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και λοιπών εγκρίσεων», καλείται δε περαιτέρω η Υπηρεσία «για τις ενέργειές [της] προς έλεγχο της εφαρμογής της [πρώτης προσβαλλομένης ανακλητικής υπουργικής αποφάσεως], με επί τόπου μετάβαση στελεχών της», (δ) του εγγράφου ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180203/2491/25.8.2015 του ιδίου Υπουργού με το οποίο αφ’ ενός καλείται η αιτούσα εταιρεία να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην πρώτη προσβαλλομένη ανακλητική απόφαση καθώς και τα εκδοθέντα σε εφαρμογή αυτής έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων και επισημαίνεται ότι «οι απορρέουσες από τον Μεταλλευτικό Κώδικα και την [κυρωθείσα με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004] σύμβαση, υποχρεώσεις [της αιτούσης], ως προς τα υπόλοιπα έργα και κάθε εργασία που δεν επηρεάζεται από την [ένδικη ανακλητική] απόφαση του Υπουργού, εξακολουθούν να υφίστανται στο ακέραιο». Με το ως άνω προσβαλλόμενο από 25.8.2015 έγγραφο του Υπουργού δηλώνεται αφ’ ετέρου ότι το Ελληνικό Δημόσιο «εμμένει ιδίως στις εκ της [ως άνω] Συμβάσεως και του Μεταλλευτικού Κώδικα αξιώσεις του για την εκμετάλλευση και κάθετη αξιοποίηση των μεταλλείων, με την πιστή εφαρμογή κάθε τεθέντος προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος όρου των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων καθώς και στην απαίτηση της Πολιτείας για τη συμμόρφωση και τήρηση από την [αιτούσα εταιρεία] των υποχρεώσεών της για την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, των μεταλλείων και των εν γένει μεταλλευτικών και άλλων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την μεταλλευτική νομοθεσία και την αντίστοιχη ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις ή άδειες».

 

 1. Επειδή, μετά ταύτα εκδόθηκαν οι αναφερόμενες στην δεύτερη σκέψη τέσσερις προσβαλλόμενες πράξεις, από τις οποίες έχει εκτελεστό χαρακτήρα η πρώτη, ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/ 177642/1854/19.8.2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την τρίτη προσβαλλόμενη απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180129/2486/24.8.2015 της ιδίας Αρχής. Η πράξη αυτή, με την οποία, κατ’ επίκληση των άρθρων 4 και 101 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ανακαλούνται οι προμνησθείσες Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 2809/349/10.2.2012 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 αποφάσεις περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας αντιστοίχως (καθώς και οι λοιπές αναφερόμενες στην εν λόγω ανακλητική απόφαση εγκριτικές πράξεις και άδειες, ανωτέρω σκέψη 2), παραδεκτώς από απόψεως δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος, κατά τα εκτιθέμενα στην σκέψη 4, αλλά και με έννομο συμφέρον και παραδεκτώς κατά τα λοιπά προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντιθέτως, απαραδέκτως στρέφεται η αιτούσα εταιρεία με την κρινόμενη αίτηση κατά του υπ’ αριθμ. 12237/20.8.2015 δεύτερου προσβαλλόμενου εγγράφου της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προς την αιτούσα εταιρεία, το οποίο, ως πράξη εκτελέσεως της πρώτης προσβαλλομένης ανακλητικής υπουργικής απόφασης, στερείται εκτελεστού χαρακτήρος. Απαραδέκτως πλήττεται εξ άλλου και το επίσης στερούμενο εκτελεστού χαρακτήρος τέταρτο προσβαλλόμενο ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/ 180203/2491/25.8.2015 έγγραφο του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο εκφράζονται οι απόψεις της Διοίκησης εν σχέσει με τις υποχρεώσεις της αιτούσης και τις αξιώσεις του Δημοσίου στη συνέχεια της επίδικης ανάκλησης.
 2. Επειδή, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους της παραδεκτώς προσβαλλομένης υπουργικής αποφάσεως, με αυτοτελή δικόγραφα, ο Δήμος Αριστοτέλη στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει η επίμαχη μεταλλευτική δραστηριότητα, και ο όμορος αυτού Δήμος Βόλβης, οι οποίοι επικαλούνται τον κίνδυνο υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής (βλ. ΣτΕ 3191/2015 7μ.). Παρεμβαίνουν επίσης με το από 9.9.2015 κοινό δικόγραφο ο Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Μ. Π… και άλλοι οκτώ σύλλογοι και σωματεία. Από τους εν λόγω παρεμβαίνοντες, οι Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Μ. Π…, Πολιτιστικός Σύλλογος Μ. Π…, Σύλλογος Γυναικών Μ. Π… και Σύλλογος Επαγγελματιών … δεν νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο της παρεμβάσεως με έναν από τους προβλεπομένους στο νόμο (άρθρο 27 κωδ. π.δ/τος 18/1989, Α΄ 8) τρόπους. Συνεπώς, η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως προς αυτούς. Είναι δε η ασκηθείσα παρέμβαση απορριπτέα ως απαράδεκτη και κατά το μέρος που ασκείται από τους Αλιευτικό Σύλλογο Δ. Α… Πολιτιστικό Σύλλογο Ι…, Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. …, οι οποίοι δεν προσκόμισαν στο Δικαστήριο αντίγραφα των καταστατικών τους προκειμένου να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί τους ότι το έννομο συμφέρον τους για την άσκηση της παρεμβάσεως θεμελιώνεται στους καταστατικούς σκοπούς τους (πρβλ. ΣτΕ 3568/2015). Αντιθέτως, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν ο Σύλλογος Φ. Π…, ο οποίος έχει ως καταστατικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και ο Σύλλογος Γυναικών Ι… που επιδιώκει κατά το καταστατικό του τη βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των πολιτών, παραδεκτώς δε ομοδικούν οι εν λόγω παρεμβαίνοντες, ισχυριζόμενοι ότι η επίμαχη επένδυση θα επιφέρει σημαντικές και μη αναστρέψιμες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον και θα πλήξει την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής (βλ. ΣτΕ 3116/2015 7μ.).
 3. Επειδή, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην σκέψη 10, με την μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/ 1854/19.8.2015 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την τρίτη προσβαλλομένη, ανεκλήθησαν οι προμνησθείσες Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/ 10.2.2012 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 αποφάσεις περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας αντιστοίχως (καθώς και οι λοιπές αναφερόμενες στην εν λόγω ανακλητική απόφαση εγκριτικές πράξεις και άδειες) αφ’ ενός διότι η αιτούσα εταιρεία δεν υπέβαλε στην αρμόδια Υπηρεσία προς έγκριση, εντός της ταχθείσης προθεσμίας των τριών ετών, την τεχνική μελέτη της μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου, κατά τα προβλεπόμενα στους όρους Β.6.2 και Γ.3 της ανωτέρω Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012 αποφάσεως (έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών) και Β.9.2 και Γ.3 της ως άνω Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 αποφάσεως (έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας), εφ’ όσον η υποβληθείσα με την με αρ. πρωτ. 23506/22.12.2014 αίτηση, μελέτη (Προσάρτημα με αριθμούς 5 και 6, αντιστοίχως) επεστράφη στην αιτούσα με την πράξη ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/οικ. 175135/1047/ 28.4.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εχώρησε η επίδικη ανάκληση αφ’ ετέρου για τον λόγο ότι η αιτούσα, κατά παράβαση των όρων Β.6.α και Β.9.α, αντιστοίχως, των ανωτέρω δύο εγκριτικών αποφάσεων, δεν διενήργησε δοκιμές σε ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμοσιμότητα, η προσφορότητα και τα αποτελέσματα της επιλεγείσης με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (βλ. σκέψη 5) πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης.
 4. Επειδή, το πρώτο σκέλος της αιτιολογίας της προσβαλλομένης πράξεως (περί της μη υποβολής, εκ μέρους της αιτούσης, της τεχνικής μελέτης της μεταλλουργικής μονάδας, ως προσαρτήματος των προμνησθεισών εγκριτικών αποφάσεων των μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας) δεν είναι νόμιμο, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, εφ’ όσον με την απόφαση 3191/2015 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε, εν συνεχεία, ως αορίστως και πλημμελώς αιτιολογημένη, κατά τα προαναφερθέντα (σκέψη 11), η υπουργική απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/οικ. 175135/1047/28.4.2015, με την οποία είχε επιστραφεί στην αιτούσα η υποβληθείσα στις 22.12.2014 μελέτη προσαρτήματος, η δε ακύρωση ανατρέχει στον χρόνο εκδόσεως της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως (πρβλ. ΣτΕ 5452/2012). Ούτε ευρίσκει, εξ άλλου, η προσβαλλόμενη πράξη νόμιμο έρεισμα στο έτερο αιτιολογικό σκέλος της, περί της μη διενεργείας δοκιμών «επί τόπου του έργου» για να διαπιστωθεί η εφαρμοσιμότητα της επιλεγείσης μεθόδου μεταλλουργίας. Και τούτο διότι, κατά τα ήδη εκτεθέντα, με την ως άνω 3191/2015 ακυρωτική απόφαση έγιναν, εν σχέσει με τις επίμαχες δοκιμές, δεκτά και τα εξής: «μόνο το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε ημιβιομηχανική μονάδα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου … είτε έχουν αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα τοπικά …». Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στην προαναφερομένη 3191/2015 απόφασή του, εκδοθείσα επί αιτήσεως ακυρώσεως της ήδη αιτούσης εταιρείας κατά πράξεως του αυτού Υπουργού (πρβλ. ΣτΕ 2189/1982, 2568/1981), παράγει δεδικασμένο, που δεσμεύει το Δικαστήριο και κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως, στην οποία επίσης τίθενται τα κριθέντα με την 3191/2015 ακυρωτική απόφαση διοικητικής φύσεως ζητήματα (πρβλ. ΣτΕ 2167/2008, 300/2002, Ολομ. 2939/2000), α) της εννοίας του κρίσιμου όρου της εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», με τον οποίο [όρο] προβλέπεται «να εκτελεσθεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου», και των συναφών υποχρεώσεων της αιτούσης, ως φορέως εκμετάλλευσης του ανωτέρω έργου, ειδικώς ως προς την εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών «επί τόπου του έργου», και β) του ανεπιτρέπτου της απορρίψεως δοκιμών για μόνο το λόγο ότι δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου. Δεν μπορεί εξ άλλου να θεωρηθεί η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ως πλεοναστική – και, ως εκ τούτου, μη δεσμευτική, κατά την έννοια του άρθρου 50 παρ. 5 του π.δ/τος 18/1989 – διότι δεν εκφέρεται ως εκ περισσού (πρβλ. ΣτΕ 880/1995, 2649/1976), αλλά προσδιορίζει το περιεχόμενο των μετά την ακύρωση και σε συμμόρφωση προς την 3191/2015 ακυρωτική απόφαση ενεργειών της Αρχής, η οποία, επιλαμβανομένη της υποθέσεως προς νέα νόμιμη κρίση, δεν δύναται, εν όψει των γενομένων δεκτών από το Δικαστήριο, να απορρίψει την υποβληθείσα από την αιτούσα κοινή μελέτη προσαρτήματος («Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου», ως προσάρτημα 5 και 6 των αποφάσεων περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας, αντιστοίχως) για μόνο το λόγο ότι στηρίζεται σε πορίσματα δοκιμών, οι οποίες δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου. Εν προκειμένω, όμως, η Διοίκηση, υπολαμβάνουσα ότι, κατά την έννοια των κρίσιμων όρων των εγκριτικών πράξεων των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας, επιβάλλεται η απόρριψη των δοκιμών που πραγματοποίησε ο φορέας εκμετάλλευσης, για μόνο το λόγο ότι δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου, προέβη, με το επίμαχο δεύτερο αιτιολογικό σκέλος της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης, στην ανάκληση των ως άνω εγκριτικών πράξεων Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/ 349/ 10.2.2012 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 (καθώς και των λοιπών αναφερομένων στην προσβαλλόμενη πράξη, εγκριτικών πράξεων και αδειών), για μόνο το λόγο ότι η αιτούσα, θεωρώντας ότι υπείχε την υποχρέωση να πραγματοποιήσει ημιβιομηχανικές δοκιμές σε επιτόπια μεταλλεύματα (και όχι σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου), δεν διενήργησε εντός των προβλεπομένων προθεσμιών επιτόπιες ημιβιομηχανικές δοκιμές. Είναι, συνεπώς, βάσιμος και ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως περί παραβιάσεως του δεδικασμένου που απορρέει από την απόφαση 3191/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας Γ. Τσιμέκας και Κων. Κουσούλης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η επίμαχη κρίση που περιέχεται στην ανωτέρω 3191/2015 ακυρωτική απόφαση, σύμφωνα με την οποία «μόνο το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε ημιβιομηχανική μονάδα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου … είτε έχουν αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα τοπικά …», δεν παράγει δεδικασμένο που δεσμεύει το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως. Τούτο δε, διότι, η κρίση αυτή δεν συνιστά κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτημα, το οποίο αποτελεί αναγκαίο έρεισμα του διατακτικού της ανωτέρω ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως, καθόσον, όπως προκύπτει από την εν λόγω απόφαση (σκ. 16), με την κρίση αυτή απορρίφθηκαν πλεοναστικώς, ως αβάσιμοι, ισχυρισμοί του Δημοσίου – ότι ούτε επί τόπου δοκιμές έγιναν ούτε επί τόπου δείγματα παρήχθησαν – οι οποίοι είχαν προηγουμένως απορριφθεί ως απαράδεκτοι λόγω προβολής τους με το μετά τη συζήτηση κατατεθέν υπόμνημα. Επομένως, κατά τη γνώμη αυτή, δεν συντρέχει δεδικασμένο ως προς την ανωτέρω κρίση και είναι απορριπτέος ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως.
 5. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/ 1854/ 19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/ 180129/2486/24.8.2015 της ιδίας Αρχής. Πρέπει δε αντιστοίχως να απορριφθούν και οι ασκηθείσες παραδεκτώς παρεμβάσεις (βλ. σκέψη 9)».

 

 1. Με την απόφαση 218/2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας καταργήθηκε η δίκη επί της αιτήσεως ακυρώσεως του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και λοιπών κατά της αποφάσεως ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/ 19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ακύρωση της πράξεως αυτής με την απόφαση 217/2016 της Ολομελείας του Δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»

Στοιχεία σχετικά με την πορεία των υποθέσεων ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας:

α. της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και

β. του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Χαλκιδικής κ.λπ.

ΚΑΤΑ του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1) Προσδιορισμός: 1/9/215 – Προεδρεύων: Νικόλαος Σακελλαρίου

Εισηγητής: ο Σύμβουλος της Επικρατείας

κ. Ηλίας Μάζος

Βοηθ. Εισηγ.: οι κ.κ. Β. Γκέρτσος, Δ. Πυργάκης,

Χ. Νέγρης και Ν. Νικολάκης

Δικάσιμος: 2/10/2015

2) Συζήτησις ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας με μείζονα σύνθεση: δύο (2) αιτήσεις αναστολής: 15/9/2015

Διάσκεψις: 28/9/2015

3) Συζήτησις αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον της Ολομελείας του Δικαστηρίου: 2/10/2015

και Δημοσίευσις: (2/10/2015) των αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας με μείζονα σύνθεση: 299 και 300/2015 επί των αιτήσεων αναστολής

4) Διασκέψεις Ολομελείας επί των ως άνω αιτήσεων ακυρώσεως: 16/10/2015, 21/10/2015 και 20/1/2016

5) Δημοσίευσις των αποφάσεων της Ολομελείας 217/2016 και 218/2016. επί των ως άνω αιτήσεων ακυρώσεως: 20/1/2016

 

[ΠΗΓΗ: http://www.protothema.gr/, 20/01/2016]

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΖΗΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ellinikos-chrisosΌπως επισημαίνουν κύκλοι της Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την επένδυση της στην Ελλάδα και την περιοχή της Χαλκιδικής.

Τα όρια των αντοχών τους δοκιμάζουν η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado Gold, με τις μεταξύ τους σχέσεις να βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί λόγω της αβεβαιότητας που έχει προκύψει για την πορεία της επένδυσης της καναδικής εταιρείας στην Ελλάδα εν αναμονή της τελεσίδικης απόφασης του ΣτΕ σχετικά με την ανάκληση των τεχνικών μελετών του έργου στις Σκουριές.

Η απόφαση του ΣτΕ: Να σημειωθεί πως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία στις 2 Νοεμβρίου 2015 έγινε δεκτή η προσφυγή της Ελληνικός Χρυσός αλλά και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και άλλων σωματείων κατά της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη για ανάκληση των τεχνικών μελετών του έργου στις Σκουριές και τμήματος της Ολυμπιάδας, δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί και επιδοθεί στις ενδιαφερόμενες πλευρές, με τον χρόνο να κυλά εις βάρος της αναπτυξιακής προοπτικής του επενδυτικού έργου της Ελληνικός Χρυσός.

Καθοριστικής σημασίας για την έκβαση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η επόμενη εβδομάδα, οπότε θα βρεθεί στην Αθήνα σε τακτική επίσκεψή του ο CEO της Eldorado Gold, Πολ Ράιτ, ο οποίος –συμφωνά με πληροφορίες– θα επιδιώξει να πάρει ξεκάθαρες απαντήσεις για την πρόθεση της κυβέρνησης απέναντι στην επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ της Eldorado Gold στην Ελλάδα, διευκρινίζοντας για μία ακόμη φορά προς την ελληνική πλευρά με το γνώριμο ύφος των επενδυτών πως οι οικονομικές συμφωνίες και οι επενδύσεις ακολουθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις κόστους, ώστε να καθίστανται βιώσιμες και αποδοτικές.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κύκλοι της Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την επένδυσή της στην Ελλάδα και την περιοχή της Χαλκιδικής. Όπως τονίζουν, μάλιστα, «ματώσαμε το 2015, αλλά στόχος μας είναι η επιτυχία, μιας και ήδη έχουμε επενδύσει στη χώρα 650 εκατ. ευρώ».

Κινητοποιήσεις: Στο μεταξύ, σε κινητοποιήσεις προέβησαν χθες οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, μιας και η εταιρεία Άκτωρ απέλυσε 28 εργαζόμενους που απασχολούνταν στη Στοά στις Σκουριές, λόγω έλλειψης αντικειμένου εργασίας. Οι εργαζόμενοι, όπως τονίζουν, αγωνιούν για το μέλλον τους και προβληματίζονται από την κωλυσιεργία της κυβέρνησης όσον αφορά την επένδυση για τον χρυσό στη Χαλκιδική.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 9/01/2016, της Λέττας Καλαμαρά]