Tag Archives: ΣτΕ

ΟΤΑΝ ΣΕ ΛΕΝΕ ΨΕΥΤΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;

066066868CD58236A42B6E3FDB387B92Είναι τόσα πολλά τα «αδειάσματα» των αποφάσεων του ΣτΕ κατά αυτών που κατέθεσαν τις προσφυγές, που δεν ξέρει ποια να πρωτοδιαλέξει κανείς… Για παράδειγμα, στην απόφαση 222/2016 ΣτΕ (ήταν αυτή με την οποία καταρρίφθηκε  η αίτηση ακύρωσης της έγκρισης των μελετών των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης στις Σκουριές), διαβάσετε εδώ , υπάρχει ένα μεγαλειώδες «άδειασμα» στο τέλος τους άρθρου 15, στην σελίδα 18.

Ισχυρίζονται οι πολέμιοι της επένδυσης πως στην μελέτη εκτιμήθηκε πλημμελώς η επικινδυνότητα των φραγμάτων ως προς την σεισμική τους επάρκεια χωρίς να έχει μελετηθεί η ευστάθεια των πρανών και χωρίς να έχει γίνει ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη για τα τεχνικά αναχώματα.

Το ΣτΕ, απλά μελέτησε τον φάκελο , και βγάζει ψεύτες τον antigold συνασπισμό που κατέθεσε την προσφυγή. Λέει στο άρθρο 15 πως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη είχε ήδη εκπονηθεί κατά το στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2010) και είχε προσαρτηθεί ως Παράρτημα Χ στην Μ.Π.Ε. του έργου. Τα πορίσματα της μελέτης αυτής συμπληρώνονται περαιτέρω με τα δεδομένα της επίμαχης τεχνικής μελέτης, η οποία περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την σεισμικότητα της περιοχής (ε.ι.α.7.4), ειδικό Παράρτημα για την αποτίμηση των συνθηκών ευστάθειας των φραγμάτων (Παράρτημα 1), καθώς και ειδική μελέτη ανάλυσης κινδύνου των φραγμάτων στο Παράρτημα 6 αυτής. Πέραν τούτων, στο κεφάλαιο ε.ι.β.4 της επίμαχης τεχνικής μελέτης παρατίθεται αναλυτικό πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, το οποίο θα επαληθεύσει και θα οριστικοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα και υπολογισμούς, ενώ προτείνονται ειδικά μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης των εγκαταστάσεων, τα οποία δύναται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών

Στη συνέχεια, στο τέλος του άρθρου, τους «πετάει στη μούρη», όπως θα έλεγε ο λαός, όχι μόνο ότι αυτά που λένε είναι αβάσιμα, αλλά τα απαράδεκτα ψέματά τους προσβάλλουν την κρίση της Διοίκησης, δηλαδή του κράτους… Διαβάστε πως… σφάζει το ΣτΕ με το βαμβάκι:

«[…] Συνεπώς, όσα περί του αντιθέτου προβάλλονται ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση εκτιμήθηκε πλημμελώς η επικινδυνότητα των φραγμάτων ως προς την σεισμική τους επάρκεια χωρίς να έχει μελετηθεί η ευστάθεια των πρανών και χωρίς να έχει γίνει ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη για τα τεχνικά αναχώματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα, ενώ κατά το μέρος που πλήττουν την ανέλεγκτη ακυρωτικά τεχνική κρίση της Διοίκησης προβάλλονται απαραδέκτως».

Αλλά, αν από την άλλη, είσαι χοντρόπετσος, ότι και να λέει το ΣτΕ…

 

 

ΣτΕ: ΜΗ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΝΟΜΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!

IMG_4400Η απόφαση 222/2016 ΣτΕ ήταν αυτή με την οποία καταρρίφθηκε  η αίτηση ακύρωσης της έγκρισης των μελετών των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης στις Σκουριές. Η συγκεκριμένη απόφαση, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ αποκαλύπτει σε όλο του το μεγαλείο το σαθρό σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίζονται τα κατά καιρούς επιχειρήματα των πολέμιων της επένδυσης.

Στο άρθρο 13 αναφέρεται πως οι καταθέσαντες την προσφυγή ζητούν την ακύρωση της έγκρισης των μελετών φραγμάτων και των χώρων απόθεσης επειδή η έκταση του έργου των 1.670 στρεμμάτων δεν συμφωνεί με τα 1.062 στρέμματα που αναφέρεται στην ΜΠΕ πως θα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις αποβλήτων. Έτσι, σύμφωνα με την γνώμη τους έχουμε 600 στρέμματα εκτός περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Το ΣτΕ, όμως, προφανώς διαβάζοντας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, απαντά στο άρθρο 14 πως:

1) Από την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου προκύπτει πως στις θέσεις Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο αδειοδοτήθηκαν εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων για το υποέργο Σκουριών συνολικής έκτασης 1.269 στρεμμάτων, και το ίδιο μέγεθος περιλαμβάνεται και στην συζητούμενη τεχνική μελέτη, άρα δεν υπάρχει ασυμφωνία.

2) Τα 1.670 στρέμματα που ανέσυραν οι antigold από την σελίδα 27 της τεχνικής μελέτης περιλαμβάνουν τη συνολική έκταση όχι μόνο των λεκανών απόθεσης αποβλήτων, αλλά όλων των εγκαταστάσεων διαχείρισης τελμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα έργα περιμετρικής υδραυλικής προστασίας που απαιτούνται για την προστασία των επιφανειακών νερών της λεκάνης, αλλά και οι εγκαταστάσεις απόθεσης.

Συμπέρασμα; Άλλη μια πατάτα του «κινήματος», ή μια προσπάθεια παραπλάνησης της δικαιοσύνης προς ίδιον όφελος;

ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

thumb

Κάποιοι προβάλλουν ως κριτές των πάντων και παντογνώστες… Έχουν γνώμη σε όλα, ακόμη και σε θέματα που δεν γνωρίζουν… Και μάλιστα δεν φροντίζουν και να μάθουν, αφού ως γνωστόν, άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Μια τέτοια περίπτωση επισημαίνεται στο άρθρο 17 της απόφασης 222/2016 ΣτΕ. Για όσους δεν θυμούνται, είναι η απόφαση με την οποία καταρρίφθηκε  η αίτηση ακύρωσης της έγκρισης των μελετών των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης στις Σκουριές), διαβάσετε την εδώ.

Στην προσφυγή κατά της έγκρισης προβλήθηκε ως επιχείρημα ότι η μελέτη δεν περιείχε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των νερών της περιοχής και δεν κάνει αναφορά στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης και πρόγραμμα μέτρων της λεκάνης απορροής ποταμού Κεντρικής Μακεδονίας και ότι απουσιάζουν μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδάτων, αφού κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου δεν είχε εκπονηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων και το πρόγραμμα μέτρων του υδατικού διαμερίσματος, όπου υπάγεται το έργο.

Απαντά λοιπόν το ΣτΕ, στο άρθρο 17, πως: «Ο παραπάνω λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος, επειδή στηρίζεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, η ταξινόμησή τους και η επιβολή των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αποτελεί αντικείμενο εξέτασης της τεχνικής μελέτης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Η ταξινόμηση των εγκαταστάσεων αυτών, η εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία τους και η επιβολή όρων που να διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων ειδικότερα γίνεται κατά την εκπόνηση της Μ.Π.Ε.  […] Ειδικότερα δε όσον αφορά στα ύδατα, οι περιβαλλοντικοί όροι που τέθηκαν αντιμετωπίζουν συνολικά το ζήτημα της προστασίας τους από την κατασκευή και λειτουργία των χώρων απόθεσης, κατόπιν συνεκτιμήσεως όλων των υδρολογικών δεδομένων, διασφαλίζεται δε δυνάμει ειδικού περιβαλλοντικού όρου η συμφωνία τους με το μεταγενεστέρως εγκριθέν Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον οποίο, όπου κριθεί αναγκαίο, οι περιβαλλοντικοί όροι εξετάζονται ή τροποποιούνται ώστε να συνάδουν με τα εγκριθέντα προγράμματα μέτρων και παρακολούθησης των υδάτων (βλ. ειδικούς όρους δ1.23 και δ1.26), ως εξ άλλου κρίθηκε με τις 1492/2013 και 551/2015 αποφάσεις του Δικαστηρίου, με τις οποίες απερρίφθησαν παρόμοιοι με τους προβαλλόμενους ισχυρισμοί περί πλημμελούς αιτιολογήσεως της σχετικής κρίσης της Διοικήσεως. Κατά το μέρος δε που με τους ως άνω ισχυρισμούς αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα των σχετικών κρίσεων και αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, αυτοί είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι καθ’ όσον άγουν σε ανεπίτρεπτο παρεμπίπτοντα έλεγχο ατομικών διοικητικών πράξεων που δεν προσβάλλονται με την υπό κρίση αίτηση, και δη της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων και της θεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣτΕ 2105/2013, 1463/2013, κ.ά.).»

Τι καταλαβαίνετε; Υπάρχει άγνοια νόμου; Ή μήπως ήταν άλλη μία προσφυγή με το σκεπτικό, «δεκαπέντε έχουμε κάνει… Δεν θα μας περάσουν μία;;;»

 

 

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΟ, ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ…

skouries_2015Κι άλλη ανάρτηση στο περίπτερο του Τόλη με θέμα την περίφημη άδεια δόμησης των Σκουριών. Επιτέλους διαβάστε και καμιά απόφαση ΣτΕ… (εδώ όλη η απόφαση).

Με τη νέα διάταξη του άρθρου 161 του ν.δ. 210/1971 ότι η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή/και της άδειας εγκατάστασης με το περιεχόμενο που προβλέπεται στις διατάξεις της κείμενης μεταλλευτικής νομοθεσίας επέχει θέση έγκρισης δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ή ο έλεγχος ουδενός άλλου δικαιολογητικού ή στοιχείου προβλεπομένου από άλλες διατάξεις.

Όσον αφορά την αναδρομική ισχύ του νόμου, η απόφαση 219/2016 του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά τη συνεδρίαση της 31/03/2015 που εκδίκασε την αίτηση των εργαζομένων για ακύρωση της απόφασης Λαφαζάνη, το λέει όσο πιο καθαρά μπορεί, στο άρθρο 12:

«[…]Σύμφωνα, ωστόσο, με την ερμηνεία των διατάξεων που προαναφέρθησαν, η υποβολή και ο έλεγχος των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 δικαιολογητικών, είτε ότι δεν είναι κρίσιμα για την αδειοδότηση δόμησης των εν λόγω εγκαταστάσεων λόγω της μη ισχύος των διατάξεων περί γηπέδων και αρτιότητας και οικοδομησιμότητας στην περίπτωση δόμησης εντός μεταλλευτικού χώρου, όπου προβλέπεται αφ’ ενός η παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα πολεοδομική διάταξη και αφ’ ετέρου η αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε εκτάσεως απαραίτητης για την ανέγερση των εγκαταστάσεων αυτών. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών, προκειμένου η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή η άδεια εγκατάστασης να υπέχει θέση έγκρισης δόμησης, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.»

Βέβαια, παρ’ όλα αυτά, η Ελληνικός Χρυσός έχει επανακαταθέσει όλο τον φάκελο με την έγκριση της τεχνικής μελέτης, ώστε να πάψουν κάποιοι να επικαλούνται τη μη αναδρομική ισχύ του νόμου, και περιμένει το αποτέλεσμα. Κατά το γράμμα του νόμου, όπως το θέλει και το «κίνημα»… Βέβαια με τους antigold δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι ακριβώς θέλουν, αφού οι τελευταίες antigold ανακοινώσεις (βλέπε εδώ) μιλάνε για «φερέφωνα της κυβέρνησης»… Η συνέχεια σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον…

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ

fdb55aeaa74b00234eec5a7a17909ea4Όλοι πλέον έχουμε εύκολη πρόσβαση και στις τελευταίες –καθαρογραμμένες– αποφάσεις του ΣτΕ, αφού ανέβηκαν στον ιστότοπο της Ελληνικός Χρυσός (δείτε εδώ, κάνοντας κλικ με το ποντίκι κάτω στη σελίδα, εκεί που λέει «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ»).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις αποφάσεις:

219/2016, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του πρώην υπουργού ΥΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη για ανάκληση θεώρησης μελέτης έγκρισης δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών,

221/2016, με την οποία ακυρώθηκε η παράλειψη έγκρισης της μελέτης του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας πάλι από το ΥΠΕΝ,

222/2016, με την οποία ακυρώθηκε η αίτηση ακύρωσης της έγκρισης των μελετών των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης στις Σκουριές,

και 223/2016, με την οποία ακυρώθηκε η αίτηση ακύρωσης εγκρίσεων μελετών του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός για τις Σκουριές.

Οι αποφάσεις βρίσκονται σε μορφή αρχείων pdf και μπορεί κανείς να τις «κατεβάσει», να τις αποθηκεύσει ή ακόμα και να τις τυπώσει.

Αν και η γλώσσα των κειμένων είναι η κλασική «νομικίστικη», και με την πρώτη ματιά δείχνουν ακαταλαβίστικα για τους περισσότερους από εμάς, με προσεκτικό διάβασμα η κατανόηση δεν αργεί να έρθει και οι έννοιες αρχίζουν να αναδύονται. Σταδιακά ξεδιπλώνονται ένα –ένα τα νομικά και λογικά επιχειρήματα με τα οποία το ΣτΕ καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των καταγγελλόντων ή αυτά με τα οποία δικαιώνει τους προσφεύγοντες στην περίπτωση των εργαζομένων και της εταιρείας.

Είναι γνωστό πως όλες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις είναι υπέρ της επένδυσης. Διαβάστε και εσείς για να μην σας παραπλανούν με την antigold μπουρδολογία…