ΟΤΑΝ ΣΕ ΛΕΝΕ ΨΕΥΤΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;

066066868CD58236A42B6E3FDB387B92Είναι τόσα πολλά τα «αδειάσματα» των αποφάσεων του ΣτΕ κατά αυτών που κατέθεσαν τις προσφυγές, που δεν ξέρει ποια να πρωτοδιαλέξει κανείς… Για παράδειγμα, στην απόφαση 222/2016 ΣτΕ (ήταν αυτή με την οποία καταρρίφθηκε  η αίτηση ακύρωσης της έγκρισης των μελετών των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης στις Σκουριές), διαβάσετε εδώ , υπάρχει ένα μεγαλειώδες «άδειασμα» στο τέλος τους άρθρου 15, στην σελίδα 18.

Ισχυρίζονται οι πολέμιοι της επένδυσης πως στην μελέτη εκτιμήθηκε πλημμελώς η επικινδυνότητα των φραγμάτων ως προς την σεισμική τους επάρκεια χωρίς να έχει μελετηθεί η ευστάθεια των πρανών και χωρίς να έχει γίνει ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη για τα τεχνικά αναχώματα.

Το ΣτΕ, απλά μελέτησε τον φάκελο , και βγάζει ψεύτες τον antigold συνασπισμό που κατέθεσε την προσφυγή. Λέει στο άρθρο 15 πως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη είχε ήδη εκπονηθεί κατά το στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2010) και είχε προσαρτηθεί ως Παράρτημα Χ στην Μ.Π.Ε. του έργου. Τα πορίσματα της μελέτης αυτής συμπληρώνονται περαιτέρω με τα δεδομένα της επίμαχης τεχνικής μελέτης, η οποία περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την σεισμικότητα της περιοχής (ε.ι.α.7.4), ειδικό Παράρτημα για την αποτίμηση των συνθηκών ευστάθειας των φραγμάτων (Παράρτημα 1), καθώς και ειδική μελέτη ανάλυσης κινδύνου των φραγμάτων στο Παράρτημα 6 αυτής. Πέραν τούτων, στο κεφάλαιο ε.ι.β.4 της επίμαχης τεχνικής μελέτης παρατίθεται αναλυτικό πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, το οποίο θα επαληθεύσει και θα οριστικοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα και υπολογισμούς, ενώ προτείνονται ειδικά μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης των εγκαταστάσεων, τα οποία δύναται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών

Στη συνέχεια, στο τέλος του άρθρου, τους «πετάει στη μούρη», όπως θα έλεγε ο λαός, όχι μόνο ότι αυτά που λένε είναι αβάσιμα, αλλά τα απαράδεκτα ψέματά τους προσβάλλουν την κρίση της Διοίκησης, δηλαδή του κράτους… Διαβάστε πως… σφάζει το ΣτΕ με το βαμβάκι:

«[…] Συνεπώς, όσα περί του αντιθέτου προβάλλονται ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση εκτιμήθηκε πλημμελώς η επικινδυνότητα των φραγμάτων ως προς την σεισμική τους επάρκεια χωρίς να έχει μελετηθεί η ευστάθεια των πρανών και χωρίς να έχει γίνει ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη για τα τεχνικά αναχώματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα, ενώ κατά το μέρος που πλήττουν την ανέλεγκτη ακυρωτικά τεχνική κρίση της Διοίκησης προβάλλονται απαραδέκτως».

Αλλά, αν από την άλλη, είσαι χοντρόπετσος, ότι και να λέει το ΣτΕ…