Tag Archives: μεταλλευτικές δραστηριότητες

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

large_7659ad8d_5e21_cb9e_f220_25cf324cb1dbΤου δρ. Γεωλογίας Νικόλαου Αρβανιτίδη

Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμη και βιώσιμη παραγωγικά όταν λειτουργεί καθετοποιημένα, καινοτομεί τεχνολογικά και καλύπτει όλο το φάσμα της μεταλλευτικής αλυσίδας, από την κοιτασματολογική έρευνα και την εξόρυξη μέχρι την μεταλλουργία, τα τελικά προϊόντα και την περιβαλλοντική διαχείριση και αποκατάσταση.  Σε επίπεδο χώρας αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εθνική στρατηγική και σχέδιο, αλλά και πολιτική βούληση, έτσι ώστε όλοι οι επιμέρους συντελεστές που συμμετέχουν σε διάφορους τομείς της παραγωγικής αλυσίδας να είναι παρόντες αδειοδοτικά και έτοιμοι τεχνολογικά να συνεργαστούν  και να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη υλοποίηση της. Τότε μόνο εισπράττεται η συνολική μεταλλευτική αξία, δημιουργείται πρόσθετο τεχνογνωσιακό κεφάλαιο, θωρακίζεται η βιωσιμότητα της δρατηριότητας και αυξάνεται έτσι η ανθεκτικότητα της απέναντι στις όποιες οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις. Με άλλα λόγια τα προβλήματα καταλήγουν να βρίσκονται πιο κοντά στις λύσεις τους. Μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική, αφού όπως προκύπτει τα τελευταία χρόνια, η μεταλλευτική βιομηχανία βρίσκεται συχνά πολύ πιο μπροστά από άλλους βιομηχανικούς κλάδους σε ότι αφορά στην διαρκή αναζήτηση  και εφαρμογή βέλτιστων τεχνικών παραγωγής.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν οι μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Σουηδία και Φινλανδία. Για παράδειγμα οι σουηδικές μεταλλευτικές εταιρίες (LKAB, Boliden, Lundin Mining) λειτουργούν τόσο εξορυκτικά όσο και μεταλλουργικά, σε περισσότερα από ένα μεταλλεία και μεταλλουργικές μονάδες παραγωγής μετάλλων σιδήρου, χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου, νικελίου, χρυσού και αργύρου. Η συνεχής προσπάθεια και επιδίωξη για καινοτόμες τεχνολογικές βελτιώσεις και νέες τεχνικές και μεθοδολογίες διατηρούν σε ύψηλη παραγωγική ετοιμότητα και ποιότητα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες και υποδομές μηχανολογικής/μηχανικής υποστήριξης. Η ευρύτερη αυτή λειτουργική διασύνδεση, ενισχύει και διασφαλίζει  την βιωσιμότητα της μεταλλευτικής δραστηριότητας συνολικά, περιλαμβάνοντας εκτός από τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, και άλλους βιομηχανικούς συντελεστές του κλάδου, ορισμένοι από τους οποίους, όπως Atlas Copco,Sandvik, ABB, Metso, Outotec, είναι πρωτοπόροι στον κόσμο. Στη βάση αυτή η συνεχής αναζήτηση βέλτιστων τεχνικών έχει σήμερα σαν αποτέλεσμα συνεργασίες με την Volvo για αυτοκινούμενα χωρίς οδηγούς φορτηγά και την Ericssonγια νέα 5G συστήματα με εφαρμογές στην μεταλλευτική παραγωγή. Το καλά όπως φαίνεται δομημένο αυτό πλαίσιο,σε συνδυασμό με συνετές επιχειρηματικές κινήσεις και συντεταγμένη πολιτική και δοιηκητική παρουσία από το κράτος είχε σαν αποτέλεσμα η Boliden, σε μια δύσκολη ομολογουμένως μεταλλευτική χρονιά όπως ήταν το 2015, να παρουσιάζει αύξηση της μετοχικής της αξίας κατά 20% ενώ την ίδια περίοδο η αντίστοιχη αξία μετοχών μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου παρουσιάζει σημαντική πτώση με τον λεγόμενο παγκόσμιο μεταλλευτικό δείκτη να πέφτει κατά 40%. Είναι φανερό πως η συγκροτημένη και δομημένη οργάνωση με την παρουσία της  έρευνας, των μεταλλείων, της μεταλλουργίας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, και την ευρύτερη συμβολή και σύμπραξη εργολαβικών συντελεστών στο εσωτερικό αλλά και περιφερειακά της παραγωγής, μειώνουν τις ανεξέλεγκτες λειτουργικές επιπτώσεις και τους κινδύνους που συνεπάγονται. Μερική κάθετη ή οριζόντια οργανωτική απουσία μπορεί να λειτουργήσει σαν αδύνατος κρίκος της μεταλλευτικής παραγωγικής αλυσίδας.

Και βέβαια στη βάση όλων των παραπάνω βρίσκονται η αντικειμενική πολιτική ανάλυση και ανταπόκριση, και η ευρύτερη ενημέρωση, γνώση και αντίληψη της κοινωνίας για την αναπτυξιακή σημασία, αλλά και τις πολλές χρήσεις και προϊόντα ορυκτών και μετάλλων που καλύπτουν σταθερά πλήθος καθημερινών αναγκών.

πηγή: http://greenminerals.blogspot.gr

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

04_skouries_anaptiksiΠοια η συνεισφορά της εταιρείας στην τοπική και εθνική οικονομία.

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτέλεσαν βασική πηγή χρηματοδότησης για το μακεδονικό βασίλειο και τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη ρωμαϊκή περίοδο η λειτουργία τους διακόπηκε και ξανάρχισε στους βυζαντινούς χρόνους, ενώ την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λειτουργούσαν περίπου 600 καμίνια και οι μεταλλωρύχοι περέδιδαν φόρο στον σουλτάνο το 1 στα 12 δράμια αργύρου της παραγωγής τους. Το 1705 παραχωρήθηκε με σουλτανικό φιρμάνι στους κατοίκους το δικαίωμα εκμετάλλευσης των μεταλλείων αργύρου και δημιουργήθηκε κρατικό νομισματοκοπείο. Και ίο 1893, για πρώτη φορά, εμφανίστηκε η επωνυμία Μεταλλεία Κασσάνδρας , με την εκμετάλλευση να περνά σε γαλλο-οθωμανική εταιρεία.Έκτοτε τα μεταλλεία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής εξακολουθούν να λειτουργούν αδιάλειπτα και σήμερα ο ρόλος τους είναι περισσότερο σπουδαίος από ποτέ. Εάν, δηλαδή, χρηματοδοτούσαν τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σήμερα η συμβολή τους στην εκστρατεία για την καταπολέμηση της ύφεσης και της ανεργίας είναι ιδιαίτερα καθοριστική.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΜΑ: Τα αριθμητικά δεδομένα του έργου είναι αποκαλυπτικά της συνεισφοράς του στην τοπική και εθνική οικονομία.

 • Η αξία των συνολικών επενδύσεων διαμορφώνεται σε 1,5 δισ. ευρώ.
 • Σε μία τριετία επενδύθηκαν 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνον κατά το 2015 τοποθετήθηκαν στη Χαλκιδική 250 εκατ. ευρώ. 56 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν την περίοδο 2006 2013 απευθείας στην τοπική οικονομία της Χαλκιδικής, που ενισχύθηκε κατά 800%.
 • Περισσότερα από 27 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν στην τοπική αγορά το 2014, μέγεθος αυξημένο κατά 165% σε σχέση με το 2013.
 • Το 30% 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών της Ελληνικός Χρυσός αποτελεί το συνολικό όφελος για την εθνική οικονομία.
 • 1,6 δισ. ευρώ είναι το ύψος των άμεσων φόρων για την επόμενη εικοσαετία. Από το 2012 έως και σήμερα το Δημόσιο εισέπραξε 50 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
 • Η δημογραφική αύξηση στην περιοχή ξεπερνά το 17%, όταν περιοχές του ίδιου νομού με τουριστικό, κατά βάση, προϊόν παρουσίασαν μείωση. 500 700 εκατ. ευρώ εκτιμάται ετησίως ότι θα διαμορφώνεται η αξία των εξαγωγών από το 2017.
 • Το 90% των προμηθευτών της Ελληνικός Χρυσός είναι ελληνικές εταιρείες, ενώ το 22% αυτών έχει έδρα τον Δήμο Αριστοτέλη.
 • Ο τζίρος των τοπικών προμηθευτών και υπεργολάβων στον Δήμο Αριστοτέλη αντιστοιχεί στο 20% περίπου του συνολικού τζίρου όλων των συνεργαζόμενων με την Ελληνικός Χρυσός προμηθευτών και υπεργολάβων.
 • Ο Νομός Χαλκιδικής παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα.
 • Το κατά κεφαλήν εισόδημα στην περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής υπήρξε το 2011 από τα υψηλότερα στον νομό. Κατά μέσο όρο, το μέσο εισόδημα στην περιοχή των Μαντεμοχωρίων τη συγκεκριμένη χρονιά ανερχόταν σε 16.783 ευρώ ανά φορολογούμενο, όταν το μέσο εισόδημα στον νομό ήταν περίπου 15.500 ευρώ και το μέσο εθνικό, αντίστοιχα, στα 12.650 ευρώ.
 • Πάνω από 10 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν τα τελευταία χρόνια σε δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας. Μόνο το 2014 τοποθετήθηκαν 3 εκατ. ευρώ.
 • 13 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν ίο διάστημα 2006 2013 για έργα υποδομής στη Β.Α. Χαλκιδική.
 • 350 φοιτητές απασχολήθηκαν μόνο το 2015 στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης για τους φοιτητές στην περιοχή δραστηριοποίησης της Ελληνικός Χρυσός.
 • 8 εκατ. επενδύθηκαν στην περιοχή της δραστηριοποίησης της Ελληνικός Χρυσός στην πλήρη ανάπτυξη του έργου.

«Στην υπόλοιπη χώρα μετρούν λουκέτα, εμείς μετρούμε νέα μαγαζιά», σημειώνει ο Στυλιανός Κουκαλιάρης, επαγγελματίας Αρναίας Χαλκιδικής.

«Για να αντιληφθείς το κέρδος από τα Μεταλλεία, πρέπει να δεις τι συνέβη όταν έκλεισαν», αναφέρει ο Παναγιώτης Κουκάκης, επαγγελματίας Ολυμπιάδας Χαλκιδικής.

«Δεν δουλεύω στα μεταλλεία, αλλά ζω απ’ αυτά», σχολιάζει η Λένα Δεμοίρη, επαγγελματίας στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: «Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες […] δεν αξιολογούνται ως ασύμβατες με τον τουρισμό της περιοχής, ο οποίος επικεντρώνεται στην Ιερισσό και την Ολυμπιάδα και είναι ιδιαίτερα περιορισμένος σε επίπεδο νομού (0,8% τουριστικής κίνησης και 2% των κλινών του Νομού, χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης μαζικού τουρισμού), και μπορεί να ενισχυθεί με τη δημιουργία θεματικού τουρισμού σχετικού με τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Άλλωστε, στην από μακρού χρόνου ύπαρξη μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αυτή, οφείλεται, μεταξύ άλλων, η διατήρηση της συγκεκριμένης φυσιογνωμίας της περιοχής, σε αντίθεση με την οικιστική αλλοίωση που υπέστη η υπόλοιπη περιοχή της Χαλκιδικής. Περαιτέρω, το επίμαχο έργο αναμένεται να έχει έμμεσα και θετικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και υποδομή, λόγω της αύξησης της απασχόλησα και της ενίσχυσης των εισοδημάτων των κατοίκων» , σημειώνεται στην απόφαση 1492 2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 9, σ. 20).

Και δεν είναι τυχαίο ότι τα καταλύματα της Βόρειας Χαλκιδικής εμφανίζουν 12 μήνες πληρότητας, ενώ οι κρατήσεις και τα έσοδα στην περιοχή, με σημείο αναφοράς την Ολυμπιάδα και την Αρναία, έχουν αυξηθεί, με την εταιρεία να στηρίζει δράσεις και δομές για την ενίσχυση της ρευστότητας και των κρατήσεων στην προ του Άθω περιοχή.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, η Ελληνικός Χρυσός:

Διαθέτει ISO 14001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών.

 • Έχει σε πλήρη εφαρμογή σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών.
 • Αποκαθιστά ολόκληρη την επιφάνεια της Ολυμπιάδας από όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων.
 • Έχει αποσπάσει CRI Bronze του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τις δράσεις ΕΚΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
 • Έχει πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
 • Κατέχει την πρωτιά στον τομέα υγείας και ασφάλειας, έχοντας αποσπάσει χρυσό βραβείο για την ετοιμότητα και τη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (H&S awards).
 • Έχει ξεναγήσει στα έργα πάνω από 5.000 πολίτες μέσω του προγράμματος ανοιχτών θυρών.

ΕΙΠΑΝ:

Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, διευθύνων σύμβουλος Ελληνικός Χρυσός: «Το επενδυτικό μας σχέδιο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ενισχύει και θα συνεχίσει να ενισχύει τη συνεισφορά μας στον τόπο μας, στους ανθρώπους μας και στη χώρα μας. Η Ελληνικός Χρυσός είναι κομμάτι της Ελλάδας και συνεχίζει να παράγει και να δημιουργεί υπεραξία εδώ, στη χώρα μας. Μια πραγματικά “χρυσή υπεραξία”, η οποία για την Ελλάδα μας έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ».

Δημήτρης Δημητριάδης, διευθυντής ανάπτυξης Ελληνικός Χρυσός: «Όταν ελήφθη η επιχειρηματική απόφαση για την υλοποίηση του έργου στις Σκουριές, το πρώτο μέλημα ήταν πώς θα μεγιστοποιήσουμε την ελληνική συμμετοχή στο έργο. Είναι μια μεγάλη επένδυση, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Μέχρι στιγμής επενδύθηκαν 277 εκατ. ευρώ. Σε μια χωλαίνουσα ελληνική οικονομία δίνουμε ζωή στην περιοχή, προσφέρουμε θέσεις εργασίας και προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη τόσο για την τοπική όσο και για την εθνική οικονομία γενικότερα».

Κώστας Γεωργαντζής, υπεύθυνος επικοινωνίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: «Οι βασικοί μέτοχοι της μητρικής της Ελληνικός Χρυσός, Eldorado Gold, είναι μεγάλα επενδυτικά funds και τράπεζες, όπως η BlackRock, η Fidelity και η Royal Bank of Canada, που διαχειρίζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Πρόκειται για ένα ισχυρό χαρτί, που η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να παίξει για να επιτύχει τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος».

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ_FORBES, 24/12/2015]

ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ…

1Νέα εικόνα11

«Μπήκαμε στο 2003 και αυτό που σφραγίζει την κυβερνητική πολιτική είναι η αποβιομηχάνιση, το κλείσιμο των επιχειρήσεων και οι θέσεις ανεργίας. […] Κάνω έκκληση σ’ όλη την ελληνική κοινωνία και σ΄ όλους τους υπεύθυνους, κυβέρνησης και κράτους, να έρθουν εδώ. Δεν είναι μια συνηθισμένη απεργία. Να έρθουν εδώ και να πουν γιατί. Γιατί καταδικάζονται στον μαρασμό οι εργαζόμενοι, γιατί καταδικάζεται στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα μια περιοχή που θα έπρεπε να έχει κατακτήσει άλλες προϋποθέσεις για συλλογικότερη ευημερία».

Οι παραπάνω δηλώσεις ανήκουν στον πρόεδρο του ΣΥΝ Νίκο Κωνσταντόπουλο που το 2003 κατά την πολυήμερη απεργία πείνας των μεταλλωρύχων -λόγω της πτώχευσης της εταιρείας TVX Hellas – είχε επισκεφθεί μαζί με το νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Μπαλάφα τους εργαζομένους στο Μαντέμ Λάκο της Χαλκιδικής.

Σήμερα οι τοποθετήσεις εκείνες προκαλούν, μάλλον, αμηχανία στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό επειδή λόγω της πρόσφατης απόφασης του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παν. Λαφαζάνη για ανάκληση δύο εγκρίσεων της υπό κατασκευή μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών το φάσμα της ανεργίας απειλεί, εκ νέου, τους εργαζόμενους.

Για την ώρα, η απόφαση Λαφαζάνη, που στηρίχθηκε και σε αίτηση-αναφορά- καταγγελία του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (antigold), έχει αφήσει χωρίς αντικείμενο περίπου 50 από τους συνολικά 2.000 εργαζομένους στις μεταλλευτικές δραστηριότητες της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής.

Η απόφαση του υπουργείου ΠΑΠΕΝ δεν συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, όπως ανέφερε σε χθεσινή δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold Paul Wright. Η απόφαση, δηλαδή, για τη θεώρηση της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης της μονάδας εμπλουτισμού ανακλήθηκε για να επανελεγχθεί η εγκυρότητά της, αλλά αγνοείται πότε θα ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος. Αυτό όταν, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των σωματείων εργαζομένων, στελέχη του αρμόδιου υπουργείου δεν έχουν επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του έργου μέχρι σήμερα.

Υ.Γ. Ψάξαμε και βρήκαμε και το σχετικό ρεπορτάζ στον τύπο του 2003. Ωραίος δεν είναι ο πρόεδρος του Συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος (ναι, ο μπαμπάς της Προέδρου της σημερινής Βουλής), με τη φόρμα του μεταλλωρύχου; Μαζί ήταν και η κα Ξηροτύρη και ο κος Μπαλάφας… Τότε ήταν η αριστερά στο πλευρό του εργαζόμενου… Σήμερα τι έγινε ρε παιδιά;;;

[ΠΗΓΗ: www.capital.gr, του Δημήτρη Δελεβέγκου]

 

 

ΣΤΗΝ ΡΟΔΟΠΗ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

MADEm

Με τον τίτλο «Μεταλλευτικός τουρισμός: Μία άγνωστη σε πολλούς μορφή τουρισμού που τελευταία ανθίζει και στην Ελλάδα», δημοσιεύεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο στο blog rodopinews.gr . Απόδειξη του ότι κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται και βλέπουν και πέρα από τη μύτη τους. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι και η ανακοίνωση του blog, η οποία ακολουθεί το άρθρο: Το RodopiNews.gr έχει επισκεφθεί χώρους εξόρυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σύντομα θα παρουσιάσει εικόνες και ντοκουμέντα που αξίζει να συζητηθούν σε ένα ολοκληρωμένο ντοκιμαντέρ στο οποίο είναι ελεύθεροι να συμμετέχουν οι πάντες, είτε συμφωνούν, είτε διαφωνούν με τις δραστηριότητες εξόρυξης. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν την σχετική φόρμα επικοινωνίας.

Άντε, γιατί πήξαμε στα ντοκιμαντέρ του Κρίτωνα και των antigold… Καιρός να δείξει κάποιος τα πράγματα όπως έχουν, μακριά από κινδυνολογίες και αντιμεταλλευτική προπαγάνδα. Καλή επιτυχία στο εγχείρημα.

«Η επέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον αλλά και τα μικρά και μεγάλα θαύματα της επιστήμης της μηχανικής πάντα γοήτευαν και γοητεύουν κάθε φιλομαθή άνθρωπο που θα ήθελε να τα δει και να τα μελετήσει από κοντά. Αρχαία μνημεία αλλά και σύγχρονες κατασκευές όπως ένας ουρανοξύστης ελκύουν δικαιολογημένα το ενδιαφέρον των επισκεπτών μίας περιοχής και αποτελούν πόλο έλξης τουριστικής δραστηριότητας.

Μία γνωστή και προσοδοφόρα σε όλο τον κόσμο αλλά λιγότερη γνωστή στην χώρα μας μορφή τουρισμού είναι η ξενάγηση σε χώρους όπου κατά το παρελθόν ή και σήμερα έχουν υπάρξει ή και αναπτύσσονται ακόμη μεταλλευτικές δραστηριότητες, γνωστή και ως “μεταλλευτικός τουρισμός”. Ένα παλαιό ή μεταλλευτικές δραστηριότητες, ως μία σημαντικού μεγέθους επέμβαση του ανθρώπου στο Περιβάλλον, είναι λογικό να δημιουργεί ενδιαφέρον σε πολλούς που θα ήθελαν να παρατηρήσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αποκτά πρόσβαση και επεξεργάζεται τον ορυκτό πλούτο. Έτσι σε όλα τις περιοχές του κόσμου είναι πολύ συνηθισμένο, μικροί και μεγάλοι να επισκέπτονται μεταλλεία χρυσού, χαλκού και άλλων ορυκτών, να ξεναγούνται και να μαθαίνουν από τους ειδικούς μεταλλειολόγους όλες τις λεπτομέρειες για την εξόρυξη, την επεξεργασία αλλά και την χρήση διαφόρων μετάλλων στην καθημερινή μας ζωή αλλά και να βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια την συνύπαρξη μεταλλείων, φυσικής ομορφιάς, αγροτικής δραστηριότητας και τουρισμού στην ίδια τοποθεσία.

Στην χώρα μας δραστηριότητες μεταλλευτικού τουρισμού υπάρχουν σε πολλές περιοχές αφού το ενδιαφέρον, κυρίως ξένων τουριστών για ανάλογες δραστηριότητες είναι αρκετά μεγάλο ενώ ακόμη και κρουαζιέρες της Ελλάδος και άλλων χωρών συμπεριλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους εκτός από επισκέψεις σε πασίγνωστα νησιά και λιμάνια, στάσεις και σε περιοχές γνωστές για τα μεταλλεία τους. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επισκέπτες και τουρίστες παρουσιάζουν τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, που βρίσκονται σε μία περιοχή που συνδυάζει αρμονικά τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, την πυκνή δασώδη βλάστηση, τις δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα αλλά και έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο θαλάσσιο τουρισμό.

Στις περιοχές των εκεί μεταλλείων, σε αντίθεση με την υπόλοιπη γνωστή σε όλους μας από τους καλοκαιρινούς μήνες Χαλκιδική, ακριβώς χάρη στις επί αιώνες δραστηριότητες εξόρυξης, τα δάση και οι παραλίες έχουν παραμείνει ανέγγιχτα από την καταστροφική τσιμεντοποίηση και την επέλαση των χιλιάδων αυθαιρέτων με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να απολαμβάνει ένα φυσικό τοπίο απείρου κάλλους που σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με περιοχές γεμάτες με άναρχη δόμηση  στην Κασσάνδρα και στην Σιθωνία. Και αυτό γιατί ακριβώς οι περιοχές αυτές ανήκουν στις μεταλλευτικές εταιρείες οι οποίες επιβάλλουν αυστηρές περιβαλλοντικές πολιτικές και επιτηρούν τον χώρο. Η δε κατάσταση του Περιβάλλοντος είναι άριστη και αυτό αποδεικνύεται σε καθημερινή βάση από ειδικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν εγκατασταθεί εκεί ακριβώς λόγω των μεταλλείων ενώ δραστηριότητες όπως αγροτικές και κτηνοτροφικές συνυπάρχουν αρμονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η οικονομική δραστηριότητα της γύρω περιοχής αποτελεί πρότυπο για όλη την Ελλάδα αφού χάρη στα μεταλλεία δημιουργούνται συνεχώς νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας, οι νέοι μένουν στα χωριά τους χωρίς να μεταναστεύσουν και οι περιοχές αυτές, σε αντίθεση με άλλα χωριά ανά την Ελλάδα, είναι γεμάτες ζωή και δραστηριότητες. Οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα δαπανούν τεράστια ποσά σε τακτική βάση για δημιουργία υποδομών που το κράτος και η τ αυστηρές περιβαλλοντικές πολιτικές  δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν όπως έργα υποδομής, δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, κτίρια, γήπεδα, ύδρευση, αποχέτευση και άλλα με αποτέλεσμα η κατάσταση των οικισμών να είναι η καλύτερη δυνατή και το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η μεταλλευτική περιοχή, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Χαλκιδικής, να παρουσιάζει τουριστική δραστηριότητα για 12 μήνες τον χρόνο ενώ οι ανάλογες επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταστήματα εστίασης είναι συνεχώς γεμάτες!

Από την περιοχή της Θράκης, εκατοντάδες πολίτες τους τελευταίους μήνες έχουν επισκεφθεί την περιοχή των μεταλλείων Χαλκιδικής και έχουν τύχει της ξενάγησης και της φιλοξενίας των υπευθύνων της εταιρείας, μένοντας με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Οι επισκέπτες των μεταλλείων ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους των εργοστασίων και είδαν και φωτογράφησαν τις εγκαταστάσεις και τον τρόπο λειτουργίας των πανάκριβων αυτών επενδύσεων. Κοινή απορία όλων δε, ήταν ο λόγος των αντιδράσεων από μικρή ευτυχώς μερίδα πληθυσμού που συνεπικουρούμενη από πολιτικές δυνάμεις αντιδρά αδικαιολόγητα σε τέτοιου είδους δραστηριότητες δημιουργώντας αρνητικά επεισόδια που όλοι παρακολουθούμε στην τηλεόραση. Ουδέν κακό αμιγές καλού όμως αφού αυτές οι καταστάσεις ήταν που δημιούργησαν ένα κλίμα πανελλαδικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη της αληθινής εικόνας της περιοχής. Άλλωστε και η αρνητική διαφήμιση πολλές φορές φέρνει θετικά αποτελέσματα.»

 

 

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

_MG_1234 _MG_1370 _MG_1473 _MG_1325

Το Σάββατο που μας πέρασε ακόμη 80 κάτοικοι του Νεοχωρίου και της Ολυμπιάδας ξεναγήθηκαν στους χώρους των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Εκτός από τους γνωστούς πλέον εργοταξιακούς χώρους των Σκουριών, του Μάντεμ Λάκκου και το εργοστάσιο εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας είχαν και εκείνοι τη δυνατότητα να επισκεφτούν το φυτώριο της Ολυμπιάδας.

Σ’ αυτό το χώρο έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια της χώρας, με εκατοντάδες ποικιλίες φυτών και δέντρων, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των εργασιών της παράλληλης αποκατάστασης του τοπίου από τις μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις. Αξίζει να σημειώσουμε σ’ αυτό το σημείο πως αυτό το φυτώριο έχει στηθεί επάνω σε μια περιβαλλοντικά αποκατεστημένη έκταση, όπου μέχρι πριν 2 χρόνια βρίσκονταν τα κατάλοιπα χρυσοφόρων πυριτών από παρελθούσες μεταλλευτικές δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε, ότι το έργο καθαρισμού των τελμάτων Ολυμπιάδας αφορά την επεξεργασία 2,5 εκατ. τόνων καταλοίπων χρυσοφόρου πυρίτη που βρίσκονται στην περιοχή από τη δεκαετία του ’70. Οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι το 2015 και θεωρείται το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης στη Βόρειο Ελλάδα.