ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

04_skouries_anaptiksiΠοια η συνεισφορά της εταιρείας στην τοπική και εθνική οικονομία.

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτέλεσαν βασική πηγή χρηματοδότησης για το μακεδονικό βασίλειο και τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη ρωμαϊκή περίοδο η λειτουργία τους διακόπηκε και ξανάρχισε στους βυζαντινούς χρόνους, ενώ την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λειτουργούσαν περίπου 600 καμίνια και οι μεταλλωρύχοι περέδιδαν φόρο στον σουλτάνο το 1 στα 12 δράμια αργύρου της παραγωγής τους. Το 1705 παραχωρήθηκε με σουλτανικό φιρμάνι στους κατοίκους το δικαίωμα εκμετάλλευσης των μεταλλείων αργύρου και δημιουργήθηκε κρατικό νομισματοκοπείο. Και ίο 1893, για πρώτη φορά, εμφανίστηκε η επωνυμία Μεταλλεία Κασσάνδρας , με την εκμετάλλευση να περνά σε γαλλο-οθωμανική εταιρεία.Έκτοτε τα μεταλλεία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής εξακολουθούν να λειτουργούν αδιάλειπτα και σήμερα ο ρόλος τους είναι περισσότερο σπουδαίος από ποτέ. Εάν, δηλαδή, χρηματοδοτούσαν τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σήμερα η συμβολή τους στην εκστρατεία για την καταπολέμηση της ύφεσης και της ανεργίας είναι ιδιαίτερα καθοριστική.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΜΑ: Τα αριθμητικά δεδομένα του έργου είναι αποκαλυπτικά της συνεισφοράς του στην τοπική και εθνική οικονομία.

 • Η αξία των συνολικών επενδύσεων διαμορφώνεται σε 1,5 δισ. ευρώ.
 • Σε μία τριετία επενδύθηκαν 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνον κατά το 2015 τοποθετήθηκαν στη Χαλκιδική 250 εκατ. ευρώ. 56 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν την περίοδο 2006 2013 απευθείας στην τοπική οικονομία της Χαλκιδικής, που ενισχύθηκε κατά 800%.
 • Περισσότερα από 27 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν στην τοπική αγορά το 2014, μέγεθος αυξημένο κατά 165% σε σχέση με το 2013.
 • Το 30% 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών της Ελληνικός Χρυσός αποτελεί το συνολικό όφελος για την εθνική οικονομία.
 • 1,6 δισ. ευρώ είναι το ύψος των άμεσων φόρων για την επόμενη εικοσαετία. Από το 2012 έως και σήμερα το Δημόσιο εισέπραξε 50 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
 • Η δημογραφική αύξηση στην περιοχή ξεπερνά το 17%, όταν περιοχές του ίδιου νομού με τουριστικό, κατά βάση, προϊόν παρουσίασαν μείωση. 500 700 εκατ. ευρώ εκτιμάται ετησίως ότι θα διαμορφώνεται η αξία των εξαγωγών από το 2017.
 • Το 90% των προμηθευτών της Ελληνικός Χρυσός είναι ελληνικές εταιρείες, ενώ το 22% αυτών έχει έδρα τον Δήμο Αριστοτέλη.
 • Ο τζίρος των τοπικών προμηθευτών και υπεργολάβων στον Δήμο Αριστοτέλη αντιστοιχεί στο 20% περίπου του συνολικού τζίρου όλων των συνεργαζόμενων με την Ελληνικός Χρυσός προμηθευτών και υπεργολάβων.
 • Ο Νομός Χαλκιδικής παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα.
 • Το κατά κεφαλήν εισόδημα στην περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής υπήρξε το 2011 από τα υψηλότερα στον νομό. Κατά μέσο όρο, το μέσο εισόδημα στην περιοχή των Μαντεμοχωρίων τη συγκεκριμένη χρονιά ανερχόταν σε 16.783 ευρώ ανά φορολογούμενο, όταν το μέσο εισόδημα στον νομό ήταν περίπου 15.500 ευρώ και το μέσο εθνικό, αντίστοιχα, στα 12.650 ευρώ.
 • Πάνω από 10 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν τα τελευταία χρόνια σε δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας. Μόνο το 2014 τοποθετήθηκαν 3 εκατ. ευρώ.
 • 13 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν ίο διάστημα 2006 2013 για έργα υποδομής στη Β.Α. Χαλκιδική.
 • 350 φοιτητές απασχολήθηκαν μόνο το 2015 στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης για τους φοιτητές στην περιοχή δραστηριοποίησης της Ελληνικός Χρυσός.
 • 8 εκατ. επενδύθηκαν στην περιοχή της δραστηριοποίησης της Ελληνικός Χρυσός στην πλήρη ανάπτυξη του έργου.

«Στην υπόλοιπη χώρα μετρούν λουκέτα, εμείς μετρούμε νέα μαγαζιά», σημειώνει ο Στυλιανός Κουκαλιάρης, επαγγελματίας Αρναίας Χαλκιδικής.

«Για να αντιληφθείς το κέρδος από τα Μεταλλεία, πρέπει να δεις τι συνέβη όταν έκλεισαν», αναφέρει ο Παναγιώτης Κουκάκης, επαγγελματίας Ολυμπιάδας Χαλκιδικής.

«Δεν δουλεύω στα μεταλλεία, αλλά ζω απ’ αυτά», σχολιάζει η Λένα Δεμοίρη, επαγγελματίας στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: «Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες […] δεν αξιολογούνται ως ασύμβατες με τον τουρισμό της περιοχής, ο οποίος επικεντρώνεται στην Ιερισσό και την Ολυμπιάδα και είναι ιδιαίτερα περιορισμένος σε επίπεδο νομού (0,8% τουριστικής κίνησης και 2% των κλινών του Νομού, χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης μαζικού τουρισμού), και μπορεί να ενισχυθεί με τη δημιουργία θεματικού τουρισμού σχετικού με τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Άλλωστε, στην από μακρού χρόνου ύπαρξη μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αυτή, οφείλεται, μεταξύ άλλων, η διατήρηση της συγκεκριμένης φυσιογνωμίας της περιοχής, σε αντίθεση με την οικιστική αλλοίωση που υπέστη η υπόλοιπη περιοχή της Χαλκιδικής. Περαιτέρω, το επίμαχο έργο αναμένεται να έχει έμμεσα και θετικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και υποδομή, λόγω της αύξησης της απασχόλησα και της ενίσχυσης των εισοδημάτων των κατοίκων» , σημειώνεται στην απόφαση 1492 2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 9, σ. 20).

Και δεν είναι τυχαίο ότι τα καταλύματα της Βόρειας Χαλκιδικής εμφανίζουν 12 μήνες πληρότητας, ενώ οι κρατήσεις και τα έσοδα στην περιοχή, με σημείο αναφοράς την Ολυμπιάδα και την Αρναία, έχουν αυξηθεί, με την εταιρεία να στηρίζει δράσεις και δομές για την ενίσχυση της ρευστότητας και των κρατήσεων στην προ του Άθω περιοχή.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, η Ελληνικός Χρυσός:

Διαθέτει ISO 14001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών.

 • Έχει σε πλήρη εφαρμογή σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών.
 • Αποκαθιστά ολόκληρη την επιφάνεια της Ολυμπιάδας από όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων.
 • Έχει αποσπάσει CRI Bronze του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τις δράσεις ΕΚΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
 • Έχει πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
 • Κατέχει την πρωτιά στον τομέα υγείας και ασφάλειας, έχοντας αποσπάσει χρυσό βραβείο για την ετοιμότητα και τη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (H&S awards).
 • Έχει ξεναγήσει στα έργα πάνω από 5.000 πολίτες μέσω του προγράμματος ανοιχτών θυρών.

ΕΙΠΑΝ:

Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, διευθύνων σύμβουλος Ελληνικός Χρυσός: «Το επενδυτικό μας σχέδιο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ενισχύει και θα συνεχίσει να ενισχύει τη συνεισφορά μας στον τόπο μας, στους ανθρώπους μας και στη χώρα μας. Η Ελληνικός Χρυσός είναι κομμάτι της Ελλάδας και συνεχίζει να παράγει και να δημιουργεί υπεραξία εδώ, στη χώρα μας. Μια πραγματικά “χρυσή υπεραξία”, η οποία για την Ελλάδα μας έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ».

Δημήτρης Δημητριάδης, διευθυντής ανάπτυξης Ελληνικός Χρυσός: «Όταν ελήφθη η επιχειρηματική απόφαση για την υλοποίηση του έργου στις Σκουριές, το πρώτο μέλημα ήταν πώς θα μεγιστοποιήσουμε την ελληνική συμμετοχή στο έργο. Είναι μια μεγάλη επένδυση, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Μέχρι στιγμής επενδύθηκαν 277 εκατ. ευρώ. Σε μια χωλαίνουσα ελληνική οικονομία δίνουμε ζωή στην περιοχή, προσφέρουμε θέσεις εργασίας και προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη τόσο για την τοπική όσο και για την εθνική οικονομία γενικότερα».

Κώστας Γεωργαντζής, υπεύθυνος επικοινωνίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: «Οι βασικοί μέτοχοι της μητρικής της Ελληνικός Χρυσός, Eldorado Gold, είναι μεγάλα επενδυτικά funds και τράπεζες, όπως η BlackRock, η Fidelity και η Royal Bank of Canada, που διαχειρίζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Πρόκειται για ένα ισχυρό χαρτί, που η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να παίξει για να επιτύχει τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος».

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ_FORBES, 24/12/2015]