Tag Archives: μεταλλεια

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΟΥΤΙΖΕΙ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

metalloruxoi-poreia-skouries1Το ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας έχει κυρίαρχο γεωλογικό και μεταλλογενετικό ρόλο, αλλά αποτελεί κυρίως δημιουργικό σημείο αναφοράς με κοινωνική διάσταση και συμβολή στην ανάπτυξη. Με λίγο «φάλτσο» ανατολικό-δυτικό προσανατολοσμό ή το ανάποδο, φέρνει σε ασύμφωνη επαφή δύο γεωλογικούς σχηματισμούς με διαφορετική πετρογενετική προέλευση, ανόμοια  λιθοστρωματογραφικά χαρακτηριστικά και αλλοιώτικη γεωχημική σύσταση. Βόρεια του ρήγματος, στην ανώτερη/υψηλότερη πλευρά του, βρίσκεται ο σχηματισμός Κερδυλλίων που αποτελείται από βιοτιτικούς και πλαγιοκλαστικούς-μικροκλινικούς γνευσίους με ενστρώσεις οριζόντων μαρμάρου. Ο σχηματισμός Κερδυλλίων θεωρείται τμήμα του ηπειρωτικού φλοιού της λεγόμενης Ροδοπικής μάζας. Νότια του ρήγματος, στη κατώτερη/χαμηλότερη πλευρά του, βρίσκεται ο σχηματισμός του Βερτίσκου  που αποτελείται κυρίως από αμφιβολίτες, αμφιβολιτικούςγνευσιοσχιστόλιθους και υπερβασικά πετρώματα. Ο σχηματισμός Βερτίσκου περιλαμβάνει στη πλειοψηφία του τμήματα του ωκεάνιου φλοιού της Τηθύος θάλασσας. Η γεωλογική αυτή δυσαρμονία, μαζί με την παρουσία των ρηγμάτων, των μαρμάρινων στρωμάτων, του νεώτερης ηλικίας γρανοδιορίτη Στρατωνίου και λαμπροφυρικών φλεβών, δημιούργησε από την άλλη πλευρά  το μεταλλογενετικό πλεονέκτημα της περιοχής με αποτέλεσμα τα πλούσια κοιτάσματα και το μεγάλο μεταλλευτικό δυναμικό της περιοχής. Τα μεταλλοφόρα διαλύματα  χρησιμοποιούν τον ανοιχτό χώρο που τους προσφέρουν το ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας και άλλες ρηξιγενείς ζώνες/δομές, όπου κυκλοφορούν, μεταφέρουν, μοιράζουν και αποθέτουν μέταλλα με τη μορφή θειούχων ορυκτών, κυρίως, σιδήρου, μολύβδου και ψευδαργύρου. Η διαδικασία μεταλλόγενεσης εξελίσσεται από την επιφάνεια μέχρι τα βαθύτερα τμήματα του ρήγματος και διαφοροποιείται σε όλο του το μήκος που ξεπερνάει τα 10  χλμ.

Οι Μαύρες Πέτρες που συχνά εμφανίζονται στην επιφάνεια του ρήγματος είναι αποτέλεσμα υπεργενετικων διεργασιών που έχουν σαν αποτέλεσμα την οξείδωση του αρχικά αποτιθέμενου θειούχου μεταλλεύματος.  Συγκεκριμένα τα περιεχόμενα θειούχα ορυκτά σιδήρου (σιδηροπυρίτης), μολύβδου (γαληνίτης), ψευδαργύρου (σφαλερίτης), αρσενικού (αρσενοπυρίτης), μαγγανίου (αλαβανδίτης) και ανθρακικού μαγγανίου (ροδοχρωσίτης) σχηματίζουν χημικές ενώσεις οξειδίων (υδρο-) σιδήρου και μαγγανίου, με αυξημένες πάντα συγκεντρώσεις βασικών και πολύτιμων μετάλλων. Οι υπεργενετικές αυτές μαύρες αυτές πέτρες συνδέονται στο βάθος, σχεδόν πάντοτε, με πλούσια, συχνά χρυσοφόρα θειούχα κοιτάσματα όπως συμβαίνει και στο ομώνυμο ενεργό μεταλλείο κάτω από τη Στρατονίκη, στην πολυμεταλλική Ολυμπιάδα, αλλά και στη δυναμική Πιάβιτσα, που επίσης ελέγχεται μεταλλογενετικά από το ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας. Μέσα από την φυσική διεργασία της υπεργενέσης επιτυγχάνεται και απόλυτη αδρανοποίηση και εξουδετέρωση της θειούχου μεταλλοφορίας, αφού τα οξείδια που παράγονται είναι αδρανείς ενώσεις σε σύγκριση με τις αρχικές θειούχες χημικές ενώσεις που παρουσιάζουν δυναμικότερη αποπλυντική συμπεριφορά και πιο κινητική έκπλυση και διάχυση των περιεχόμενων μετάλλων.

Η  δυναμική τεκτονική λειτουργία του ρήγματος είχε σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση και αλλοίωση παλαιότερων πετρωμάτων της περιοχής, και το σχηματισμό καινούριων που μαζί τους έφεραν πληθώρα ορυκτών και μετάλλων. Για το λόγο αυτό προέκυψε πολύ γρήγορα οικονομικό ενδιαφέρον σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αξιοποίησης τους σαν πρώτες ύλες. Η αξία και η ευρεία χρήση τους δημιούργησε κοντά και γύρω από το ρήγμα μικρότερες ή/και μεγαλύτερες κοινωνίες ανθρώπων. Πάνω και κατά μήκος και σε όλη την έκταση του ρήγματος. Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, Βάρβαρα, όλα τους χωριά που συνδεόμενα με το μεταλλοφόρο ρήγμα, έφτιαξαν μεταλλεία, δούλεψαν και δουλεύουν εκεί, και δεν αρνήθηκαν ποτέ να αποκαλούνται ξεχωριστά και όλα μαζί, Μαντεμοχώρια. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που εκμεταλλεύονται την παρουσία του ρήγματος κινδυνολογικά και καταστροφολογικά για να εμποδίσουν την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων, να αποτρέψουν τη μεταλλευτική δραστηριότητα και να κλείσουν τα μεταλλεία. Να ανατρέψουν και να αντιστρέψουν δηλαδή τη διαχρονική και ιστορική σχέση που συνδέει αρμονικά ανθρώπους, γεωλογία και ορυκτό πλούτο. Ξεχνούν βέβαια και δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι είναι αυτό το ρήγμα που δημιούργησε τα μέταλλα, έφερε κοντά του τους ανθρώπους και τους έδωσε ζωή και ελπίδα. Για το λόγο αυτό πήγαν να ζήσουν δίπλα του, να φτιάξουν τα σπίτια τους στην «αγκαλιά» του, αλλά και να τρέξουν να το κάνουν φίλο και συνοδοιπόρο τους, αντί για αντίπαλο και εχθρό τους. Είναι για τον ίδιο λόγο που οι άνθρωποι ζουν και προοδεύουν στην ηφαιστειακή Ισλανδία, στη σεισμική Ιαπωνία, δίπλα στην εκρηκτική Αίτνα και πάνω στο ανήσυχο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα.

[ΠΗΓΗ: http://greenminerals.blogspot.gr/, 20/5/2016, του Δρ Γεωλογίας Ν. Αρβανιτίδη]

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2: ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΣΤΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

17178908408_891586120b_cΣτην πρώτη παρέμβαση, «Χαλκιδική 1: Οι ορυκτές πρώτες ύλες κοντά στον άνθρωπο και την ανάπτυξη του-(δες εδώ)  », στην αρθογραφική σειρά που ξεκίνησε για τον πολυ-αναπτυξιακό  χαρακτήρα της Χαλκιδικής, γίνεται αναφορά στην διαχρονική συμβολή των ορυκτών πρώτων υλών στην ανάπτυξη και τον πολιτισμό του ανθρώπου ξεκινώντας από την αρχαιότητα. Η πρόοδος, η εξέλιξη, η διαβίωση και τελικά η ίδια η ζωή διατηρούν μόνιμη και στενή σχέση με την καθημερινή χρήση ορυκτών και μετάλλων.

Στην δεύτερη αρθογραφία, Χαλκιδική 2, αναδεικνύεται ο μεταλλογενετικός πλουραλισμός, η προέλευση και η δυναμική του ορυκτού πλούτου που προκύπτει, και η παρουσία πρότυπων μεθοδολογικών εργαλείων, με ευρύτερες σφαιρικά εφαρμογές στην κοιτασματολογική έρευνα. Το μεταλλοφόρο σύστημα που λειτούργησε στην περιοχή «νομοτελειοποιείται» γεωλογικά, και η τυπολογία του συγκεντρώνει μαζί με το οικονομικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Το μεταλλευτικό κέντρο Ολυμπιάδας-Στρατωνίου-Σκουριών γίνεται εξίσου σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο, με ιδιαίτερη παρουσία, συμβολή και αξία στην εκμάθηση, εξάσκηση και κατάρτιση νέων γεωεπιστημόνων, αλλά και σημείο  αναφοράς για τεκμηριωμένη και πραγματική ενημέρωση της κοινής γνώμης. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος αυτής της 2ης παρέμβασης. Δηλαδή με όσο το δυνατόν απλό τρόπο να γίνει κατανοητό και στον πιο απλό, ανυποψίαστο, τελευταίο πολίτη της χώρας, η πολύπλευρη αναπτυξιακή και πλουραλιστική κοινωνικά αξία που προκύπτει από τον ορυκτό πλούτο της Χαλκιδικής.

Ο μηχανισμός που λειτούργησε στην διαδικασία σχηματισμού της μεταλλοφόρου εμφάνισης στο Ζέπκο αποτυπώνει και περιγράφει σε μεγάλο βαθμό το μεταλλογενετικό μοντέλο που ισχύει στην περίπτωση του συμπαγούς θειούχου μεταλλεύματος Ολυμπιάδας. Οι περιορισμένης κλίμακας δηλαδή αρχαίες μεταλλευτικές εργασίες, εκμεταλλεύσεις και στοές στο Ζέπκο και τη Βίνα, αφορούσαν στην εξόρυξη χρυσού από την εκμετάλλευση μικρών επιφανειακών και “ρηχών” μεταλλοφόρων σωμάτων τύπου Ολυμπιάδας. Ο “επιφανειακός” και ” μικρός” Ζέπκος δεν είναι παρά μόνο  μία μικρογραφία του μεταλλογενετικού συστήματος που έδωσε το πλούσιο σε χρυσό, άργυρο, μόλυβδο, ψευδάργυρο και χαλκό, κοίτασμα Ολυμπιάδας.

Πέρα από την σημασία που έχει η διαπίστωση αυτή στη κοιτασματολογικη έρευνα, ιδιαίτερα υψηλή είναι και η εκπαιδευτική αξία, τόσο στους σπουδάζοντες όσο και στους επαγγελματίες γεωεπιστήμονες. Συγκεκριμένα προκύπτει με απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο ο τεκτονικός, στρωματογραφικος και λιθολογικός έλεγχος κυκλοφορίας, αντίδρασης και παγίδευσης μεταλλοφόορων υδροθερμικών διαλυμάτων. Τα τελευταία έχοντας θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300 βαθμών κελσίου, αφού βρήκαν διάδρομους στα βαθιά ρήγματα της περιοχής, είχαν καθοριστικό ρόλο στην συγκέντρωση, μεταφορά και απόθεση χρυσοφόρων θειουχων ορυκτών. Η παρουσία ανθρακικών πετρωμάτων συνέβαλε στην γεωμετρική επέκταση και ανάπτυξη της ιδιαίτερα ογκώδους αποθεματικής διάστασης που καταγράφεται.

Για τον έμπειρο και ικανό οικονομικό γεωλόγο/κοιτασματολόγο, χαρτογραφώντας τις περιοχές Βίνας και Ζέπκου, λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της θέσης του μεταλλείου και του δημοτικού διαμερίσματος Ολυμπιάδας, και μελετώντας τις μεταλλοφόρες εμφανίσεις και αρχαίες στοές που υπάρχουν εκεί, το μεταλλογενετικό μοντέλο που προκύπτει είναι συγκεκριμένο και γίνεται σχετικά εύκολα αντιληπτό. Είναι γι’ αυτόν σαν να διαβάζει βουλωμένο γράμμα. Η συνέργεια και διαδραστική λειτουργία μεταξύ ρηξιγενών δομών, έντονης και δυναμικής υδροθερμικής δραστηριότητας, και παρουσίας οριζόντων ανθρακικών πετρωμάτων/μαρμάρων στη λιθοστρωματογραφία της περιοχής, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στο σχηματισμό πλούσιων κοιτασμάτων τύπου Ολυμπιάδας. Συγκεκριμένα, υδροθερμικά διαλύματα (λιγότερο ή περισσότερο υφάλμυρα και με παρουσία θείου) από το «εσωτερικό» της γης, στην ανοδική τους πορεία μέσω σχεδόν κατακόρυφων ρηξιγενών ζωνών, εκχυλίζουν, εμπλουτίζονται και μεταφέρουν μέταλλα , που αποθέτουν με τη μορφή φλεβικών και κυρίως συμπαγών συγκεντρώσεων θειούχων ορυκτών στις τομές ρηγμάτων/διακλάσεων με ανθρακικά πετρώματα. Έχοντας λοιπόν σαν ερευνητικό εργαλείο το «μικρογραφικό» μοντέλο του Ζέπκου, ελέγχοντας τη γεωλογία της περιοχής και γνωρίζοντας την ανάπτυξη οριζόντων μαρμάρου/ανθρακικών πετρωμάτων σε βαθύτερα τμήματα του υποβάθρου, ο εντοπισμός δυναμικότερων και πλουσιότερων κοιτασμάτων είναι απόλυτα εφικτός και ρεαλιστικός στόχος. Με άλλα λόγια η πληροφορία που συλλέγει κάποιος στην επιφάνεια, σε συνδυασμό με συστηματική παρατήρηση, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων αξιοποιείται στην περίπτωση αυτή, όπως και σε πολλές άλλες, στην κοιτασματολογική έρευνα βάθους και τον εντοπισμό οικονομικά εκμεταλλεύσιμων μεταλλευμάτων, τύπου Ολυμπιάδας.

Στα σημεία λοιπόν  επαφής και τομής τους με ανθρακικά πετρώματα και μέσα από μια δυναμική διαδικασία διεκδικητικών φυσικοχημικών αντιδράσεων, τα υδροθερμικά διαλύματα παγιδεύονται και αποθέτουν πολυμεταλλικά θειούχα ορυκτά που αντικαθιστούν και καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα και χώρους που οριοθετούν γεωμετρικά οι στρωματογραφικά δομημένοι ορίζοντες μαρμάρου. Σημειώνεται ότι μάρμαρα και ανθρακικά πετρώματα,  είναι λιθογεωχημικά απόλυτα ταυτόσημοι όροι. Η χρήση του ενός ή του άλλου όρου στο κείμενο γίνεται αποκλειστικά για λόγους αποφυγής της ίδιας κάθε φορά ονοματολογικής επανάληψης.

[ΠΗΓΗ: http://greenminerals.blogspot.gr/, του Δρ. Γεωλογίας Ν. Αρβανιτίδη, 6/5/2016]

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1: ΟΙ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

rare-earth-mineralsΗ Χαλκιδική με την γνωστή γεωγραφική της ταυτότητα, την δεδομένη φυσιογνωμική πραγματικότητα, την διαχρονική εννοιολογική αναγνωρισιμότητα, αλλά και την μακρόχρονη ιστορική της διαδρομή, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής πρακτικής στην δυναμική συνύπαρξη μιας πολυδιάστατης και αλληλλένδετης αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο τουρισμός με τις ξενοδοχειακές μονάδες και τις άλλες υπηρεσίες. Οι καλλιέργειες  με τις ελιές/λάδι, το μέλι και το κρασί. Ο ορυκτός πλούτος με τα μεταλλεία και τις άλλες πρώτες ύλες. Η δασική και υλοτομική δραστηριότητα. Η γεωλογία με το αναμφίβολο φυσιογνωστικό και εκπαιδευτικό περιέχομενο και αξία. Η αρχαιολογική παρακαταθήκη και κληρονομιά. Η θρησκευτική θεματολογία και μοναδικότητα. Η λαϊκή παράδοση και έθιμα. Το φυσικό περιβάλλον και οι άνθρωποι. Οι καθαρές θάλασσσες και οι εντυπωσιακές ακτές. Τοπονύμια όπως τα αρχαία Στάγειρα, η Ολυμπιάδα, το Στρατώνι, το Άγιο Όρος, η Σιθωνία, τα λουτρά Αγίας Παρασκευής, η Γερακινή, η Άθυτος, η Αρναία, οι Καβουρότρυπες, και άλλα πολλά γνωστά και χιλιοειπωμένα ονόματα συνδέονται το καθένα ξεχωριστά ή και μαζί με κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω γνωρίσματα και δραστηριότητες. Και είναι γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει παρατηρηθεί μια αναπτυξιακή δραστηριότητα να εμποδίζει ή να λειτουργεί σε βάρος της εξέλιξης κάποιας άλλης. Γιατί στην πραγματικότητα ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές και αρκετά συχνά, όταν υπάρχει παραγωγική  ανάπτυξη σε κάποιο τομέα αυτό στηρίζει και επηρεάζει θετικά την πορεία και άλλων. Για παράδειγμα τα ενεργά μεταλλεία δημιουργούν καλύτερα εισοδήματα και μεγαλύτερες φορολογικές εισπράξεις γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες κατανάλωσης προϊόντων και τουριστικών εισοδημάτων.

Σε μια σειρά από επιμέρους παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια θα δοθούν παραδείγματα της πολυ-αναπτυξιακής κουλτούρας που χαρακτηρίζει την Χαλκιδική, με σχετικά κείμενα και εικόνες, που συνδέονται και αναφέρονται σε διμερείς ή και πολυμερείς συμπορεύσεις και συνυπάρξεις ορισμένων από τις προαναφερόμενες οικονομικές και άλλες δραστηριότητες.Zepkos-10

Χαλκιδική 1, λοιπόν και πάμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, γιατί οι αρχαίοι έλληνες της περιοχής λειτουργούσαν τα μεταλλεία τους κοντά και δίπλα στις πόλεις που ζούσαν; Και πιο συγκεκριμένα γιατί τα αρχαία μεταλλεία Κασσάνδρας είχαν τις στοές τους μια ανάσα από τα αρχαία Στάγειρα;Zepkos-6

Τα μεταλλεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού και μαγγανίου της βόρειας Χαλκιδικής (Στρατώνι και Ολυμπιάδα) αποτέλεσαν τον κυρίαρχο «χρηματοδότη» του μακεδονικού βασιλείου και των εκστρατειών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην περιοχή σώζονται περισσότερα από 300 πηγάδια και περίπου 200.000 κ.μ. αρχαίων μεταλλουργικών απορριμμάτων, των κοινών «σκουριών» από την εκκαμίνευση των μεταλλευμάτων. Με βάση ιστορικές πηγές και τα αποτελέσματα άμεσων και έμμεσων αναλύσεων και προσδιορισμών, που έχουν γίνει στις προαναφερόμενες σκουριές η έναρξη της δραστηριότητας εντοπίζεται στις αρχές της κλασσικής αρχαιότητας. Χαρακτηριστικό και απόλυτα βέβαιο είναι πλέον το γεγονός ότι η εξόρυξη και χρήση ορυκτών πρώτων υλών είχαν καθοριστική σημασία στην καθημερινότητα (π.χ. δομικοί λίθοι), τον πολιτισμό (π.χ. διακοσμητικά πετρώματα) και την οικονομία (π.χ. χρυσός, άργυρος, χαλκός) των αρχαίων Μακεδόνων. Αυτή η στενή και ανταποδοτική σχέση ήταν και ο βασικός λόγος που οι εργασίες εκμετάλλευσης και τα ορυχεία βρίσκονταν πάντα στο άμεσο περιβάλλον των αστικών τους κέντρο. Ζωντανό παράδειγμα οι αρχαίες στοές της Βίνας που βρίσκονται μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα αρχαία Στάγειρα και άλλες αρχαιότητες της περιοχής  (ΝΑ στο συνημμένο χάρτη). MAP

Όπως και τότε έτσι και σήμερα τα κοιτάσματα των μεταλλείων Κασσάνδρας  και της ευρύτερης (Ολυμπιάδα, Μαδέμ Λάκκος, Μαύρες Πέτρες, Πιάβιτσα, Βαρβάρα, Σκουριές) αποτελούν σημαντική  πλουτοπαραγωγική πηγή και μεταλλογενετικό κρίκο της Αλπικής ορογένεσης με ευρύτερη προοπτική αύξησης του αποθεματικού δυναμικού. Συγκεκριμένα δημιουργούνται μεταλλογενετικές συνθήκες έντονης υδροθερμικής δραστηριότητας που οδηγούν στον επιγενετικό σχηματισμό κοιτασμάτων χρυσοφόρων πολυμεταλλικών θειούχων τύπου Manto, και χρυσοφόρων θειούχων χαλκού τύπου Porphyry. Στο σύνολο του το μεταλλευτικό δυναμικό της περιοχής μεταξύ Ολυμπιάδας, Βαρβάρας, Σκουριών, Φισώκας και Στρατωνίου, με βάση τα αποθέματα και το μεταλλικό περιεχόμενο σε χρυσό, άργυρο, χαλκό, μόλυβδο και ψευδάργυρο, είναι από τα πλουσιότερα της Ευρώπης και λογικά παραμένει ο βιωσιμότερος αναπτυξιακός στόχος για την μεταλλευτική βιομηχανία της χώρας. Παράλληλα αποτελεί από κάθε άποψη γεωεπιστημονική κοιτίδα έρευνας με πλειάδα από εκπαιδευτικές εφαρμογές και τεχνογνωσιακές πρακτικές.

[ΠΗΓΗ: http://greenminerals.blogspot.gr/, του Δρ. Γεωλογίας Ν. Αρβανιτίδη, 2/5/2016]

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

IMG_0515του Δρ. Γεωλογίας Νικολάου Αρβανιτίδη

Δεν πάει να λέγεται η Άλφα ή Βήτα εταιρία, ή όπως αλλιώς θέλει να ονομάζεται. Δεν πάει να πρόκειται για την τάδε ή την άλλη επένδυση.

Το πρόβλημα και η λύση του είναι η Παραγωγική Οικονομία. Δεν υπάρχει πιο εύκολη εξίσωση. Γιατί έτσι μπορείς να πληρώνεις τα χρέη σου με λεφτά που βγάζεις ο ίδιος. Γιατί έτσι είναι βιώσιμες οι οικονομίες και επιβιώνουν οι κοινωνίες των ανεπτυγμένων χωρών.

Πληρώνουν δηλαδή τα χρέη που έχουν με δικά τους λεφτά. Ή αν θέλετε η ισχυρή παραγωγική οικονομία που δημιουργούν τους δίνει την δυνατότητα να παίρνουν χαμηλότοκα δάνεια για να ξεπληρώνουν τα προηγούμενα υψηλότοκα που πήραν.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά πρέπει να είσαι πρόθυμος και ικανός να αξιοποιήσεις τα πλουτοπαραγωγικά σου πλεονεκτήματα με το όφελος προσανατολισμένο στους πολίτες και τους νέους ανθρώπους, με σταθερές θέσεις εργασίας και δυναμική υποστήριξη του κοινωνικού κράτους.

Στην περίπτωση λοιπόν παραγωγικής αξιοποίησης των μεταλλευμάτων στην Ολυμπιάδα, το Στρατώνι και τις Σκουριές, τα πράγματα είναι γνωστά και χιλιοειπωμένα:

  • Βεβαιωμένα και δυναμικά αποθέματα πολυμεταλλικών κοιτασμάτων ψευδαργύρου-μολύβδου- αργύρου- χρυσού και χαλκού-χρυσού, που σε κάθε άλλο μέρος του πλανήτη θα βρισκόντουσαν ήδη σε πλήρη παραγωγική ετοιμότητα και υλοποίηση.
  • Χιλιάδες επιστήμονες, μεταλλωρύχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που εργάζονται , απασχολούνται και αμείβονται με σχετικά υψηλά εισοδήματα, με διασφαλισμένη και συστηματική φορολογική προσφορά για πολλά χρόνια μπροστά.
  • Ένα κράτος που εισπράττει πολλαπλά οικονομικά και άλλα οφέλη, με προοπτική δημιουργίας ευρύτερων αναπτυξιακών προϋποθέσεων στη υπηρεσία πάντοτε του δημόσιου συμφέροντος και κοινωφελούς εργασίας.
  • Περιβαλλοντικά δεδομένα διαχειρίσιμα και συγκεκριμένα ελεγχόμενα σε αντικειμενικά και επιστημονικά τεκμηριωμένες βάσεις, σε πλήρη διάσταση και αντίθεση στα μυθοπλαστικά σενάρια που σκαρφίζονται κάποιοι για δικούς τους προσωπικούς ή άλλους λόγους. Γιατί τα περί οικολογικών καταστροφών από το μετάλλευμα των Σκουριών ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας ή επινοείται απλά από, κατά τα φαινόμενα, «σκουριασμένες» αντιλήψεις.

Και βέβαια το βασικό ερώτημα που πολλοί θέτουν είναι, που πάει τελικά αυτή η χώρα;

Πως θα καταφέρει να λύσει τα προβλήματα της και να αλλάξει τη σημερινή κατάσταση; Ποιοι είναι αυτοί και με ποιο δικαίωμα καθορίζουν το μέλλον της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις και ποιοι θα έπρεπε πραγματικά να τις παίρνουν. Γιατί καταλήγουν στη χώρα μας πρότυπα να είναι αυτοί που προτείνουν την καταστροφή και όχι αυτοί που επιλέγουν τη δημιουργία. Να επικρατούν δηλαδή οι καταστροφικές και όχι οι δημιουργικές δυνάμεις.

Είναι εμφανές ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα ήταν και είναι μάλλον περισσότερο κοινωνικό και λιγότερο πολιτικό. Γιατί η όποτε η πολιτική προσπάθησε να δώσει τη μάχη με τις συντεχνίες, τα οικονομικά συμφέροντα και το συστημικό κατεστημένο, την έχασε.

Ακόμη και στις περιπτώσεις απλών και σχετικά ανώδυνων μεταρρυθμίσεων. Λέει λοιπόν η σημερινή διακυβέρνηση ότι όλοι πρέπει να πρέπει να φορολογούνται. Γιατί αυτή η τόσο απλή και αυτονόητη διαπίστωση οδηγεί ακόμη και σήμερα σε έντονες και μετωπικές αντιπαραθέσεις; Γιατί την ίδια στιγμή να μην ανήκουν όλοι οι Έλληνες σε ένα ασφαλιστικό ταμείο, όπως με μεγάλη επιτυχία και κυρίως κοινωνική δικαιοσύνη γίνεται αλλού.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, υπάρχουν από την άλλη πλευρά όλοι αυτοί που, αυτή τη φορά, με την ανοχή και παθητική στάση της πολιτικής, εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις και δεν χάνουν την ευκαιρία να ξεσηκώνουν και να παραπλανούν ανυποψίαστους πολίτες, πολύ συχνά κόντρα στα πραγματικά τους συμφέροντα. Και σε αυτό λοιπόν το πεδίο θα πρέπει η πολιτική αντιπαράθεση να είναι απόλυτη και αποφασιστική. Γιατί εδώ κρίνεται το μέλλον και η προοπτική της χώρας.

Επιλέγουμε δηλαδή την Ελλάδα της ακινησίας και της καταστροφής, ή αυτή της ελπίδας και της δημιουργίας; Θέλουμε πραγματικά να φτιάξουμε μια χώρα όπου η αλήθεια δεν γίνεται ψέμα και το ψέμα αλήθεια?

Η λύση τότε είναι μία και ο δρόμος μονόδρομος, και αυτός είναι σίγουρα να κάνουμε την δημιουργία και την αλήθεια πρωταγωνιστές.

πηγή: greenminerals.blogspot

 

 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

skouries_2015Τόλης Παπαγεωργίου: «Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Η απόφαση του ΣτΕ δεν μας αφορά, δεν δεσμεύει το κίνημά μας»

Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την ανάκληση, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη, των αδειών λειτουργίας του εργοταξίου στις Σκουριές της Χαλκιδικής, δικαιώνοντας την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. , δεν δείχνει να ηρεμεί την περιοχή. Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία, που υφίστανται ήδη με μαζικές απολύσεις συναδέλφων τους τις συνέπειες της απόφασης Σκουρλέτη, αξιώνουν πολιτική δέσμευση του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα, ότι η επένδυση θα προχωρήσει. Την ίδια ώρα, στην Ιερισσό, οι αντιδρώντες στην εξόρυξη δηλώνουν ότι αδιαφορούν για την απόφαση του ΣτΕ και σχεδιάζουν δυναμικές κινητοποιήσει. Η εταιρεία, από την πλευρά της, τελεί εν αναμονή της έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση, τον οποίο, όπως δηλώνουν στελέχη της, είχε υποσχεθεί από το καλοκαίρι ο κ. Σκουρλέτης. Μέχρι να γίνει αυτό δεν προτίθεται να επαναλειτουργήσει τις Σκουριές. Και όχι μόνο αυτό: υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κλείσει και το δεύτερο εργοτάξιο εξόρυξης, στην Ολυμπιάδα, εάν μέχρι τα τέλη Μαρτίου δεν εγκριθεί η άδεια που η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει καταθέσει στο υπουργείο Περιβάλλοντος, εξέλιξη που θα προσθέσει άλλους 650 άνεργους μεταλλωρύχους. «Έπειτα από την απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να μας επιστραφούν οι άδειες από το υπουργείο και τις αδειοδοτικές αρχές, και να υπάρξουν εγγυήσεις από την κυβέρνηση ότι δεν θα εμποδίζει την επενδυτική μας δραστηριότητα από τη στιγμή που είμαστε νόμιμοι», είπε στην Κ ο εκπρόσωπος της Ελληνικός Χρυσός, Κώστας Γεωργατζής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την Eldorado Gold περιμένουν ένα πολιτικό μήνυμα εκ μέρους της κυβέρνησης, με την παραδοχή της νομιμότητας της επένδυσης, κάτι που προκύπτει από τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ.

Μέχρι στιγμής η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει αλλάξει τα δεδομένα στα μεταλλεία της βόρειας Χαλκιδικής. Το εκεί εργοτάξιο των Σκουριών, με βάση τον σχεδιασμό που ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του καναδικού ομίλου, Πολ Ράιτ, βγαίνει σταδιακά εκτός λειτουργίας, προσθέτοντας καθημερινά στον κατάλογο των ανέργων και άλλους μεταλλωρύχους, που μέχρι το τέλος του μήνα θα ανέλθουν στους 140.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Υπογειτών Χρήστος Ζαφειρούδας, καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση, τηρώντας, όπως λέει στην Κ , τη νομιμότητα, έπειτα και από την τελευταία απόφαση του ΣτΕ. «Ο πρωθυπουργός πρέπει να λάβει την πολιτική απόφαση ότι θα προχωρήσει η επένδυση, αφού είναι νόμιμη», τονίζει. Και ενώ οι χιλιάδες μεταλλωρύχοι τελούν εν αναμονή της επαναλειτουργίας του εργοταξίου των Σκουριών, υπό τον φόβο, όπως μεταδίδουν, ότι ο Σκουρλέτης μπορεί να σκαρφιστεί κάτι άλλο για να μπλοκάρει την επένδυση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει , νοτιότερα, με επίκεντρο την Ιερισσό, αυτοί που είναι αντίθετοι με την εξόρυξη κινητοποιούνται για να αποτρέψουν μια πιθανή υποχώρηση της κυβέρνησης. Έτσι οργανώνουν δυναμικές πορείες στις Σκουριές με τη συμμετοχή και ακτιβιστών από τη Θεσσαλονίκη. «Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Η απόφαση δεν μας αφορά, δεν δεσμεύει το κίνημά μας», δηλώνει στην Κ ο εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και εκ των πρωτοστατούντων στις κινητοποιήσεις, Τόλης Παπαγεωργίου.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, του Σταύρου Τζίμα, 31/01/2016]

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (ΠΕΡΙ ΡΗΓΜΑΤΩΝ, ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΚΟΥΣ…)

του δρ. Γεωλογίας Ν. Αρβανιτίδη

BRESSAN_GIS_World«Το θέμα λοιπόν και το πρόβλημα δεν βρίσκεται έτσι απλά και μόνο στις συχνά και πολύ εύκολα προβεβλημένες καταστροφικές συνέπειες από την γειτνίαση ενεργών ρηγμάτων με την μεταλλευτική δραστηριότητα. Σημαντικό και βασικό ζητούμενο είναι όλες οι υποδομές, και οι κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις να κατασκευάζονται με προδιαγραφές που σε κάθε περίπτωση απαιτούνται από τον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό.»

13-Parartima_X-dragged

Είμαστε πολλοί περισσότεροι αυτοί (υπάρχουμε και ας μην φαινόμαστε) που πιστεύουμε ότι η παραγωγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί κυρίαρχη αναπτυξιακή ευκαιρία και δυνατότητα για την Ελλάδα. Μια θέση, ένας ισχυρισμός που αναφέρονται και στηρίζονται κυρίως στην επιστημονική γνώση, τεκμηρίωση και πίστη, και οδηγούν στην «ιδεολογική» πεποίθηση ότι ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της χώρας μας είναι «μεταλλευτικός». Μαζί με δυναμικό και βιώσιμο αποθεματικά κεφάλαιο αποτελούν αδιαπραγμάτευτα βασικές αξίες που εδώ και δεκαετίες παρεμβαίνουν ανοικτά σε δημόσιες διαβουλεύσεις, ανεξάρτητα από εκάστοτε κυβερνητικά σχήματα και εμπλεκόμενες εταιρίες. Μοναδικός οδηγός και βάση το αναπτυξιακό μέλλον και δημόσιο  συμφέρον της χώρας, μέσα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει. Απέναντι σε αυτή τη διαχρονική, ανεπηρέαστη, καθαρή, ξάστερη, απρόσκοπτη και αντικειμενική προσέγγιση βρίσκουν, εδώ και μερικά χρόνια, χώρο και περιθώρια διείσδυσης αντιφατικές αντιλήψεις και πρακτικές, που συχνά διαφοροποιούνται σε σχέση με τις ιδεοληπτικές  και πολιτικές εξελίξεις που ισχύουν κάθε φορά.  Η ατζέντα καθορίζεται από το τι επιδιώκουν αυτοί που τη γράφουν. Ανάλογα με τις συγκεκριμένες και συχνά ειδικές καταστάσεις που σε κάθε περίπτωση προασπίζονται, ψάχνουν να βρουν το κατάλληλο κινδυνολογικό ή ακόμη καταστροφικό σενάριο για να κλείσουν τα  μεταλλεία και να σταματήσουν, μια και για πάντα, τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν τη μια πρόκειται για οικολογική καταστροφή, την άλλη για την χαμηλή τιμή αγοράς των μεταλλείων και την παράλλη για την παρουσία εκμεταλλεύσιμου ουρανίου που, «άκουσον άκουσον», αποτελεί στην ουσία το πραγματικό ενδιαφέρον για την οικονομικότητα του μεταλλεύματος. Τελευταία αμφισβητείται η πιλοτική δοκιμή της επιλεγμένης μεταλλουργικής τεχνολογίας επειδή δεν έγινε στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αναζητείται απεγνωσμένα η κυάνωση και επαναφέρεται στην επικαιρότητα το γνωστό θέμα της σεισμικότητας στην περιοχή. Το μεταλλοφόρο ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας, «ταλαιπωρείται» με διάφορους χαρακτηρισμούς, και η θέση του μεταφέρεται ανάλογα με το πως βολεύει στην κάθε σεναριακή ερμηνεία και άποψη. Και βέβαια η αόριστη και κάπως τυχαία γεωγραφική, γεωλογική και ονομαστική αναφορά των ρηγμάτων Στρατωνίου-Βαρβάρας, Ιερισσού ή/και Γοματίου δημιουργεί σύγχυση σε ότι αφορά στη χωροταξική τους σχέση με τα σχεδιαζόμενα φράγματα και άλλες εγκαταστάσεις, γεγονός που προκαλεί και προσφέρει ανοικτό πεδίο για τυχόν δημοσιογραφική κα άλλη εκμετάλλευση.

Η ΕΠΙτροπή ΤΗρησης περιβαλλοντικών όΡΩν (ΕΠΙΤΗΡΩ), στα περίπου πέντε χρόνια λειτουργίας της, κατέθεσε μέσα από τις εκθέσεις της συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις για όλα τα παραπάνω θέματα. Τα αποτελέσματα γνωστοποιήθηκαν σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακές βαθμίδες δημόσιας διοίκησης, αλλά και ευρύτερα, και παρουσιάστηκαν ανοικτά σε κοινές διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες της περιοχής. Γεωλογικά (έμφαση σε τεκτονικά, τεχνικογεωλογικά, λιθογεωχημικά), κοιτασματολογικά κα περιβαλλοντικά (όλοι οι φυσικοί αποδέκτες) δεδομένα, καθώς και στοιχεία για τα επιφανειακά και υπόγεια έργα, βρίσκονται τα περισσότερα στις σελίδες των εκθέσεων της ΕΠΙΤΗΡΩ. Και είναι γεγονός ότι ρήγματα «εν μέσω» και στον περίγυρο των μεταλλευτικών έργων συνδέονται ιστορικά με τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Και βλέποντας κάπως το θέμα από την αντικειμενική αλλά και φιλοσοφική του πλευρά, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, τι σημαίνει τελικά αυτό? Μήπως ότι στη σεισμογενή και σεισμόπληκτη Ελλάδα θα σταματήσουμε να υπάρχουμε ή να δημιουργούμε?  Ή μήπως θα έπρεπε σε άλλα ποιο σεισμοπαθή τμήματα της χώρας να αδειάσουμε τις πόλεις, να κλείσουμε τα εργοστάσια, να μην κτίζουμε σχολεία και νοσοκομεία, να σταματήσουμε δηλαδή με άλλα λόγια να ζούμε? Όχι βέβαια. Άλλωστε σπουδαίες μεγαλουπόλεις στον πλανήτη, όπως Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια, αστικά κέντρα στην Ιαπωνία και αλλού, παραμένουν απόλυτα «ζωντανές» και μεγαλουργούν παρά την συνύπαρξη τους με μεγαλύτερης κλίμακας σεισμικότητα. Δεν είναι της στιγμής, ούτε είναι αυτό το καταλληλότερο μέσο για να κάνει κάποιος λεπτομερέστερη επιστημονική ανάλυση, για τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των ρηγμάτων, τη σχέση τους με το γεωλογικό χρόνο και τη μεταλλογενετική εξέλιξη, καθώς επίσης και την επίδραση και επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στη μεταλλευτική δραστηριότητα του πολυγώνου Ολυμπιάδας, Στρατωνίου, Βαρβάρας, Σκουριών. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αρκετά πορίσματα από διάφορες ερευνητικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απαντούν σε αρκετά από τα παραπάνω ερωτήματα.

Η παρουσία ρηγμάτων σε συγκεκριμένα γεωλογικά περιβάλλοντα δημιουργεί συχνά ευνοϊκές μεταλλογενετικές συνθήκες με αποτέλεσμα τον σχηματισμό πολλών και πλούσιων κοιτασμάτων. Μεταλλευτικά μεγέθη και δυναμικά αποθέματα που οι κοινωνίες επιλέγουν να αξιοποιούν πριν και πάνω από όποιες άλλες λειτουργικές προτεραιότητες και περιορισμούς. Σπουδαία λοιπόν μεταλλεία χρυσού έχουν διαχρονική παρουσία στη νότια Καλιφόρνια (Briggs Mine, Mesquite Mine, Castle Mountain Mine, και κάπως ανατολικότερα στη Nevada). Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χαλκού στο κόσμο, μαζί με τα μεταλλεία και τις εγκαταστάσεις τους λειτουργούν παραγωγικά στη ιδιαίτερα σεισμοπαθή οροσειρά των Άνδεων (Escondida, Collahuasi, El Teenient). Στις σεισμικά επικίνδυνη Ινδονησία αναπτύσσεται επίσης έντονη και σημαντική μεταλλευτική δραστηριότητα με τα σπουδαία μεταλλεία χρυσού, Grasberg Gold Mine, και χαλκού, Tembagapura, σε πλήρη παραγωγική ανάπτυξη.

Το θέμα λοιπόν και το πρόβλημα δεν βρίσκεται έτσι απλά και μόνο στις συχνά και πολύ εύκολα προβεβλημένες καταστροφικές συνέπειες από την γειτνίαση ενεργών ρηγμάτων με την μεταλλευτική δραστηριότητα. Σημαντικό και βασικό ζητούμενο είναι όλες οι υποδομές, και οι κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις να κατασκευάζονται με προδιαγραφές που σε κάθε περίπτωση απαιτούνται από τον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό.  Να υπάρξει δηλαδή η μέγιστη δυνατή προστασία και θωράκιση από  ενδεχόμενο σεισμικό  κίνδυνο. Ο έλεγχος θα πρέπει να επικεντρώνεται στη τήρηση των κανόνων και τεχνικών προδιαγραφών που ισχύουν για το σχεδιασμό αντισεισμικών κατασκευών και όχι απλά στην παρατήρηση και το υποθετικό σενάριο κάποιου καταστροφικού κινδύνου. Γιατί τελικά ο κόσμος δεν μπορεί παρά να συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί για να μπορεί ζει και να υπάρχει.

Αλουμίνιο, Νικέλιο, Μαγγάνιο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Λευκόλιθος, Μπεντονίτης, Περλίτης, Χαλαζίας, μάρμαρα και άλλα ορυκτά και πετρώματα. Η Ελλάδα επιλέγει διαχρονικά να εκμεταλλεύεται τον ορυκτό της πλούτο. Και αν ο χρυσός και ο χαλκός δεν είναι σήμερα, θα είναι σίγουρα αύριο ή μεθαύριο. Γιατί σε καμία χώρα δεν ταιριάζει να αρνείται την αναπτυξιακή αξιοποίηση του παραγωγικού πλούτου που διαθέτει. Αυτή άλλωστε η πρόσθετη αξία που προκύπτει αποτελεί δυναμική παρακαταθήκη και το συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Γεωλογία και άνθρωπος, χέρι-χέρι, προσπερνούν αλλά μαθαίνουν από το παρελθόν, αντιμετωπίζουν, σχεδιάζουν και δημιουργούν το παρόν, και παραμερίζουν κάθε δυσκολία για να κερδίσουν το μέλλον.

[ΠΗΓΗ: http://greenminerals.blogspot.gr/, 24/01/2016]

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΤΗΣ Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΣ Ο ΖΟΡΜΠΑΣ!

originalτου Πέτρου Τζεφέρη, Δρ ΕΜΠ, συγγραφέα

“Γιατί αλήθεια ο Καζαντζάκης πήγε και σκάλωσε δύο ολόκληρες χρονιές (από το φθινόπωρο του 1916 μέχρι το καλοκαίρι του 1918) σε αυτή την όμορφη πλην όμως απομονωμένη γωνιά του τόπου μας;”

Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Λίγο μετά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο, ο Ν. Καζαντζάκης, νέος δικηγόρος τότε, αποκτά τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου της Πραστοβά στην Στούπα της Μεσσηνιακής Μάνης, λίγο μετά την Καρδαμύλη, σημερινό δήμο Δυτικής Μάνης.

Ο Καζαντζάκης προσλαμβάνει τον Γιώργη (τον μετέπειτα Αλέξη και λογοτεχνικό ήρωα του γνωστού βιβλίου του) Ζορμπά ως αρχιεργάτη και εμπειρικό μεταλλειολόγο με σκοπό την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου.

Έχουν γραφτεί πολλά για τη σχέση του Καζαντζάκη με τον Ζορμπά, την προσωπικότητα του Ζορμπά της τέχνης και του Ζορμπά της ζωής, ειδικά μετά την μεγάλη επιτυχία της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη (1964) που μετέφερε στην μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Κι άλλα τόσα για τις επιλογές του, από τη φιλοσοφία (γιατί η μπερξονική έκφραση της ζωτικής ορμής που ξεχειλίζει στον ήρωα σε σχέση με τη νιτσεϊκή πνευματικότητα) μέχρι την γεωγραφική και τοπωνυμιακή ανάλυση (γιατί η Κρήτη και όχι η Μάνη)…

Εκείνο που δεν είναι γνωστό και ουδέποτε αναλύθηκε εμπεριστατωμένα είναι η σχέση του Καζαντζάκη με την μεταλλεία, με την υπερβατικότητα και το μαξιμαλισμό που την χαρακτηρίζει σε συνδυασμό με την ιδεολογική ταυτότητα του έργου του μεγάλου συγγραφέα.

Και δεν έστησε μόνο γαλαρίες και γραφεία για να παρακολουθεί την πρόοδο της εξόρυξης του κάρβουνου, μια εξόρυξη που δεν υποσχόταν και πολλά. Έστησε ακόμη παράγκες και έμενε σε σπηλιές στην όμορφη παραλία της Καλόγριας, δίπλα στο κύμα για να μπορεί να μελετά και να γράφει όταν είχε πολύ ζέστη στο μικρό σπιτάκι του Ανδρέα Εξαρχουλέα, όπου έμενε τον υπόλοιπο καιρό. Γιατί αλήθεια; Και γιατί επέμεινε επί τόσο πoλύ χρόνο για κάτι που από την αρχή δεν φαινόταν να περπατάει; Kαλούσε μάλιστα εκεί ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων, όπως ο Άγγελος Σικελιανός, η Εύα Πάλμερ, η Μαρίκα Κοτοπούλη, η Κυβέλη και φυσικά η Γαλάτεια Kαζαντζάκη, των οποίων η παρουσία τάραξε έντονα την περίκλειστη τοπική κοινωνία, ειδικά των γυναικών, γιατί ήταν οι πρώτες γυναίκες που κάπνιζαν και έκαναν μπάνιο στα νερά της Καλόγριας με μαγιό [1]…

Μήπως πήγε μόνο και μόνο για να βγάλει λεφτά από την εξόρυξη, να γλιτώσει από τις υλικές ανάγκες ώστε στο μέλλον να μπορεί να ασχοληθεί απερίσπαστος με τις πνευματικές του αναζητήσεις [4]; Αυτός ο «τραγικός» ουτοπιστής δον κιχώτης που ποτέ δεν νοιάστηκε για τον πλούτο [7];

Mήπως, τον συνεπήρε η προσωπικότητα του Ζορμπά, του πρωτόγονου γλεντζέ και χαροκόπου αυτού αντίποδά του, στον οποίο έβλεπε το δικό του alter egο; Του Ζορμπά που -όπως έλεγε- είχε την πρωτόγονη ματιά, αυτήν που χρειάζεται ένα καλαμαράς για να σωθεί;

Όμως ο Ζορμπάς της ζωής ήταν ένας απλός (αν όχι απλοϊκός) άνθρωπος που σε όλη τη ζωή του τον απασχολούσαν η ανακάλυψη και εκμετάλλευση των μεταλλείων. Ένας χρυσοθήρας, ένας ορυκτοθήρας, ένας έλληνας γκαριμπέιρο. Η μανία του αυτή τον έκανε να ζει σε διαρκή μετακίνηση και για αυτό είχε σκορπίσει σαν ο λαγός τα (εννέα) παιδιά του [3]…Ξεκίνησε από το Λίσμπορο (τη σημερινή Στρατονίκη) όπου βρήκε δουλειά στο μεταλλείο του Μάντεμ Λάκκου επί Γαλλο-οθωμανικής εταιρείας, μάλιστα εκεί τον προσέλαβε  ο μελλοντικός πεθερός του, ο Γιάννης Καλκούνης. Ειδικεύτηκε επί σειρά ετών σε όλες τις δουλειές του μεταλλείου, δούλεψε διαδοχικά ως ορύκτης, ξυλοδέτης, λαγουμιτζής, ανιχνευτής μετάλλων. Όταν το μεταλλείο του Μάντεμ Λάκκου έκλεισε, ο Ζορμπάς μετά από σύντομες περιπλανήσεις ανά την Ελλάδα (όπως ήταν κι αυτή στο λιγνιτωρυχείο στην Πραστοβά της Μάνης και όχι φυσικά της Κρήτης, όπως έγραψε λογοτεχνική αδεία ο μεγάλος συγγραφέας, η οποία Κρήτη όμως -παρεμπιπτόντως- δεν διαθέτει ούτε διέθετε ποτέ λιγνιτωρυχεία), βρέθηκε στην Σερβία, πάλι κάνοντας την ίδια δουλειά, όπου και έμεινε ως το τέλος της ζωής του, από το 1926 ως το 1941 [2]. Στη Σερβία,  σημερινά Σκόπια, εκμεταλλεύτηκε ένα ορυχείο λευκολίθου πού ήταν αποδοτικό, ενώ διατηρούσε και άλλο ιδιόκτητο λιγνιτωρυχείο[3].

Στη Σερβία και το μεταλλείο λευκολίθου τον «βρίσκει» ο Καζαντζάκης όταν γράφει προλογίζοντας το μετέπειτα ομώνυμο περί Ζορμπά μυθιστόρημα: «Θυμούμαι εκείνο το ίδιο βράδυ έλαβα το τηλεγράφημα του Ζορμπά από τη Σερβία»:

 «Ελα αμέσως. Βρήκα πέτρα ωραιότατο πράσινο χρώμα»… Και συνεχίζει:

 «Στην αρχή θύμωσα. Εκατομμύρια άνθρωποι εξευτελίζονται και γονατίζουν γιατί δεν έχουν ένα κομμάτι ψωμί να στυλώσουν την ψυχή τους, Και να, ένα τηλεγράφημα να φύγεις για να δεις μια πράσινη πέτρα!»

Μια πράσινη πέτρα λοιπόν. Ενα λιγνιτωρυχείο, που «πήγε κατά διαβόλου, μια πρόφαση μάλλον». Κι ένας καρδιακός φίλος, ο ζορμπάς της ζωής, πλην όμως χρυσοθήρας!

Μήπως λοιπόν και ο Καζαντζάκης ήταν ένας ορυκτοθήρας με την ευρύτερη έννοια του όρου; Που επιζητεί την υπέρβαση αυτή που προσφέρει η μεταλλεία και η αναζήτηση των σπανίων ορυκτών, η αναζήτηση του αγνώστου, του μεγάλου, του ασυνήθιστου, του δυσκολόπαρτου, του επικίνδυνου, του υπεράνθρωπου κι αδυνάτου ενίοτε… Πολλές φορές έχω ντραπεί μέσα μου, γράφει ο ίδιος, γιατί δεν έκαμα ό,τι η ανώτατη μέσα μου παραφροσύνη -η ουσία της ζωής-μου φώναζε να  κάμω.. Κι ο Ζορμπάς της τέχνης τον «έψεγε» για τον ίδιο λόγο, «Μπορούσες και συ, κακομοίρη, μια φορά στη ζωή σου να δεις μιαν όμορφη πέτρα και δεν την είδες…».

Δειλία, μανιακή φιλοδοξία, τραγική ακροβασία πάνω από το χάος; Μήπως η «μεταλλεία» ήταν κι αυτή μια πρόφαση για κάποιον που ό,τι δεν μπορούσε να αγγίξει στη ζωή το δημιουργούσε καταπώς τ’ άρεσε στα γραφτά του[7];

Ίσως την απάντηση στο ερώτημα δίνει η τελευταία αποστροφή του προλόγου του μεγάλου συγγραφέα στο βιβλίο του:

«Αφρική, περιπέτεια, γυναίκα, πράσινη πέτρα! Να ξεπουλήσεις όλα τα τιποτένια μικρά πετράδια, -τις μέτριες αρετές, τις φρονιμάδες, τις ευτυχίες-για να αγοράσεις το μεγάλο μαργαριτάρι!».

[1] Ιστορικό της Παραμονής του Νίκου Καζαντζάκη στην Μάνη, Δήμος Λεύκτρου.

[2] Γιάννη Αναπλιώτη: «Ο αληθινός Ζορμπάς και ο Νίκος Καζαντζάκης», εκδ. Δρόμων, Αθήνα  2003, σελ. 256.

[3] Συνέντευξη με τον Μάρκο Αυγέρη: O Ζορμπάς της ζωής και ο Ζορμπάς της τέχνης, Εφ. Αυγή, 21.3.1965.

[4] Ν. Καζαντζάκης: Ο άνθρωπος, ο δημιουργός, ο ιδεολόγος, Συλλογικό Εργο. Εκδ. Ελευθεροτυπίας, Αθήνα 2007, σελ.168.

[5] Αλέξης Ζορμπάς, Από τη Βικιπαίδεια.

[6] Αλέξης Ζορμπάς (Αρχείο ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ)

[7] Zωγράφου Λιλή: «Νίκος Καζαντζάκης. Ένας τραγικός». Εκδ.Αλεξάνδρεια, 1997, σελ.320.

ΠΗΓΗ: http://www.huffingtonpost.gr/, 15/01/2016

 

Η Ε.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ «ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ – ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ

ΣΚΟΥΡΙΕΣΧθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε την Κομισιόν για την απόφαση που είχε λάβει, να επιστρέψει στο ελληνικό κράτος η Ελληνικός Χρυσός ενισχύσεις ύψους 15,34 εκατ. ευρώ, που έλαβε υπό μορφή επιδότησης το 2003, μια πράξη που είχε χαρακτηριστεί από την Κομισιόν ασύμβατη με την κοινοτική νομοθεσία. Παράλληλα απέρριψε τις προσφυγές που είχαν καταθέσει το ελληνικό κράτος και η εταιρία. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται πως «η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου για τη μεταβίβαση της κυριότητας των μεταλλείων  συνιστά κρατική ενίσχυση».

Στην ίδια λογική ζητούνται από την Ε.Ε. να επιστραφούν ως παράνομη κρατική ενίσχυση τα 150 εκατ. ευρώ που δόθηκαν επί ΝΔ στην ΛΑΡΚΟ για να κλείσουν οι τρύπες που είχε ανοίξει ο… άκρατος συνδικαλισμός.

Όπως διαβάζουμε σε σχόλιο της Ναυτεμπορικής, η τωρινή απόρριψη κλείνει ουσιαστικά τον δικαστικό κύκλο που ξεκίνησε το 2006 έπειτα από ανώνυμη καταγγελία αναφορικά με την επαναφορά των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την TVX Hellas στο ελληνικό Δημόσιο έναντι 11 εκατ. ευρώ και την ταυτόχρολαι σχεδόν μεταβίβαση από το ελληνικό Δημόσιο στην Ελληνικός Χρυσός έναντι 11 εκατ. ευ ρω, χωρίς προηγουμένη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό. Τότε το ποσό των 11 εκατ. ευρώ δόθηκε για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων στα Μεταλλεία που είχαν μείνει άνεργοι.

Σύμφωνα με την Ελληνικός Χρυσός, με την τωρινή απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου κρίνεται σωστή η αρχική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κρατικής ενίσχυσης ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, αλλά δεν τίθεται θέμα ανάκτησης της, μιας και η ανάκτηση έχει ήδη γίνει από το καλοκαίρι του 2014 έπειτα από σχετική απαίτηση του ελληνικού Δημοσίου, όπως είχε υποχρέωση να κάνει βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όπως τονίζεται από την πλευρά της εταιρείας, από την Ελληνικός Χρυσός συνολικά κατεβλήθη στη διεύθυνση ορυκτού πλούτου που ανήκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ τώρα έχει μεταφερθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος, το ποσό των 15,3 εκατ. ευρώ συν τους τόκους, συνολικά περίπου 21 εκατ. ευρώ.

 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ANTIGOLD ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ & ΣΠΕΚΟΥΛΑΣ

metalleftiki-istoria-vyzantinoi-chronoi-tourkokratia-sidirokafsia-pyrgos-01Νέο ρεκόρ –πάνω από 5.000 λέξεις– για το antigold άρθρο «Πριν τους Καναδούς… οι Οθωμανοί: η περιβαλλοντική ιστορία των εξορύξεων στη Χαλκιδική», το οποίο δημοσιεύει το αγαπημένο μας Παρατηρητήριο και υπογράφει ο κ. Ηλίας Κολοβός, Επίκουρος Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η ανάρτηση τα έχει όλα: Τεκμηρίωση, βιβλιογραφικές αναφορές, και τη σημείωση πως  μια μορφή της παρουσιάστηκε στην επιστημονική συνάντηση «Περιβάλλον και Ιστορία. Οι πολλαπλές όψεις μιας δυναμικής σχέσης» στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2015 στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς στην Αθήνα. Επίσης πληροφορούμαστε πως πολύ περισσότερα και αναλυτικότερα τα ιστορικά στοιχεία και τεκμήρια για την ιστορία των εξορύξεων στη Χαλκιδική από τους Οθωμανούς έχει περιλάβει ο συγγραφέας στην μελέτη “Mines and the Environment in Halkidiki: A Story from the Ottoman Past”, υπό δημοσίευση στο περιοδικό Balkan Studies, καθώς και στη δημοσιευμένη μελέτη Elias Kolovos – Phokion Kotzageorgis, “Halkidiki in the Early Modern Period: Towards an Environmental History”, in Basil G. Gounaris (ed.), Mines, Olives and Monasteries: Aspects of Halkidiki’s Environmental History (Thessaloniki 2015), σ. 123-161..

Αυτή η τελευταία μελέτη του κου Κολοβού είναι δημοσιευμένη και καταλήγει στο συμπέρασμα πως λειτουργία των μεταλλείων στα 1700 και οι ανάγκες τους σε ξύλα υποστήριξης των στοών και κάρβουνου για τα καμίνια διαχωρισμό του αργύρου από τον μόλυβδο επηρέασε το δασικό περιβάλλον της Χαλκιδικής. Αυτό που δεν καταλαβαίνει κανείς το πώς συνδέεται αυτό με τη σημερινή επένδυση και κυρίως πως συνδέεται ο Μέγας Αλέξανδρος με τη σημερινή εταιρεία.

Ο συγγραφέας του άρθρου της ανάρτησης, –το οποίο απέχει παρασάγγας από την δημοσιευμένη μελέτη που διαβάσαμε εδώ , σε τέτοιο σημείο ώστε να αναρωτηθεί κανείς αν είναι ίδιος ο συγγραφέας–, επιδίδεται σε ένα antigold κρεσέντο, χρησιμοποιώντας μεθόδους που βλέπουμε σε έντυπα όπως η ΑΥΓΗ, Η Εφημερίδα των Συντακτών, και σε καμία περίπτωση δεν μας παραπέμπουν σε γραπτό λόγο ακαδημαϊκού, όπως για παράδειγμα το κάτωθι απόσπασμα:

«[…] αφού, όπως αναφέρεται “στην αρχαιότητα τα μεταλλεία αποτελούν τον κυρίαρχο χρηματοδότη του Μακεδονικού Βασιλείου και των εκστρατειών του Μεγάλου Αλεξάνδρου”, μας κλείνει πονηρά το μάτι η ιστορική αναδρομή της εταιρίας, και η σύγχρονη Ελλάδα θα μεγαλουργήσει και αυτή όπως ο Μέγας Αλέξανδρος (άραγε θα μοιραστούν τα κέρδη τους με το ελληνικό κράτος;)»…

Η δε «Ελληνικότητα» των μεταλλείων επί Μ. Αλεξάνδρου μπαίνει σε εισαγωγικά (!!!), στην ανάρτηση του Παρατηρητηρίου, υπονοώντας τι; Πως δεν ήταν έλληνες οι κάτοικοι της περιοχής επί Μ. Αλεξάνδρου; Περί ελληνικότητας της Μακεδονίας έχει πάρει τίποτα το αυτί σας εκεί στο περίπτερο; Και πως ισχυρίζεται ο συγγραφέας της ανάρτησης ότι υποστηρίζοντας η εταιρεία πως τα μεταλλεία ήταν ελληνικά, «επιδιώκει να νομιμοποιήσει το σχέδιό της»;

Εντυπωσιάζομαι και από τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο  ο κος Κολοβός μπαίνει στο μυαλό και την σκέψη της εταιρείας, ακροβατώντας στα όρια της θεωρίας συνομωσίας: «Εφόσον εξορύσσουμε “από την αρχαιότητα”, αυτό σημαίνει ότι η εξόρυξη είναι “καλή”, αυτό είναι το επιμύθιο της “ιστορίας” όπως τη βλέπει η εταιρία HellasGold»…

Στη συνέχεια ο κος καθηγητής ενοχλείται από τον τίτλο «25 αιώνες μεταλλεία», διότι, λέει, μετά τον Μ. Αλέξανδρο και την ρωμαϊκή εποχή υπήρχε παύση της εξόρυξης, που ξανάρχισε τον 14ο αιώνα…. (Συγνώμη, να αλλάξει αμέσως όνομα η ενότητα σε «25 αιώνες μεταλλεία με διαλλείματα»…). Και μετά μας λέει πόσο υπέφεραν οι ραγιάδες υπό τον Τούρκικο ζυγό, και ότι δεν υπήρχαν προνόμια για τους κατοίκους της περιοχής… Συγνώμη κε καθηγητά αλλά άλλοι συνάδελφοί σας διαφωνούν, όπως και μερίδα της βιβλιογραφίας.

Και ερχόμαστε στα δάση. Είναι γνωστό πως η περιοχή γύρω από μεταλλεία στην αρχαιότητα αλλά και μετέπειτα ξεπατωνόταν από τα δένδρα, για τους λόγους ακριβώς που αναφέρει ο καθηγητής: Ξύλα για στοές και κάρβουνο για τα καμίνια. (Βέβαια, δάση ξεπατώνονταν και για άλλους λόγους, όπως ναυπηγική, οικοδομική, κάρβουνο για άλλους σκοπούς…). Τι σημαίνει αυτό για την επένδυση του 2015; Ήταν «κακό πράγμα» η εξόρυξη πριν από 20, 15 ή 5 αιώνες, αφού συνέβαλλε στην ελάττωση των δασών, και γι’ αυτό ας μην κάνουμε την σημερινή επένδυση… Αυτό λέτε;

Κε Κολοβέ, έχοντας παρακολουθήσει ανακοινώσεις σας όπως αυτή στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς στην Αθήνα (ναι κι όμως, ήμουν εκεί), ελάχιστες ομοιότητες βρίσκω με το παρόν σας άρθρο, ιδίως στο ύφος. Επίσης αν ως επιστήμονας εκφράζετε και πολιτικές απόψεις βασισμένες σε σπέκουλα έξω από το επιστημονικό σας πεδίο, όπως για παράδειγμα παρακάτω, στο κλείσιμο του άρθρου σας, θα πρέπει να είστε έτοιμος να υποστείτε και κριτική και να αμφισβητηθείτε…

«Στην «μνημονιακή» Ελλάδα, χώρα εργαστήρι δοκιμών, «πεδίο βολής» νεοφιλελεύθερων πειραμάτων, βρισκόμαστε σήμερα νομίζω μπροστά στο ίδιο δίλημμα: σε μια εποχή όπου η ελληνική πολιτεία και η δημοκρατία έχουν αποδυναμωθεί από την εξωτερική παρέμβαση, είναι εξαιρετικά σημαντικό το περιβαλλοντικό κίνημα να υπερασπίσει αυτό «τα κοινά», δημιουργώντας πολιτική. Και το ζήτημα με τα περιβαλλοντικά κοινά είναι ότι δεν είναι αναστρέψιμα: μετά το τέλος των εξορύξεων της Eldorado Gold, ο «Ελληνικός Χρυσός» θα έχει γίνει άνθρακας για την ελληνική κοινωνία και δηλητήριο με αρσενικό για το περιβάλλον για πολλούς μα πολλούς αιώνες…»

Να υποθέσω, λοιπόν, πως δεν είστε ούτε περιβαλλοντολόγος ούτε χημικός μηχανικός. Περί αρσενικού και δηλητηρίων θα σας προέτρεπα –καλοπροαίρετα–, να διαβάσετε την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Για όλα τα άλλα ενήλικες είμαστε, επιστήμονες είμαστε, έχουμε τη γνώμη μας και τις τοποθετήσεις μας. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να σημειώσω –χωρίς να επιχειρώ παραλληλισμούς–, πως το παράδειγμα Μυλόπουλου, του πρύτανη που εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ως επιστήμονας για να συνταχθεί με συγκεκριμένα κινήματα, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι προς αποφυγήν.

Υ.Γ. Υποθέτω πως όταν λέτε «Η αρχαιολογική έρευνα του παντογνώστη της Χαλκιδικής, του αρχαιολόγου Μάκη Παπάγγελου», το εννοείτε. Διότι όπως παρατηρώ, η κυριότερη πηγή για τις πληροφορίες της ιστοσελίδας της Ελληνικός Χρυσός είναι ανακοινώσεις του κου Παπάγγελου.

 

ΜΕΡΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ…

mediadefaultimages120613122838_8548Επανεμφάνιση στη δημόσια σκηνή για την κα Ιγγλέζη, σε ραδιοφωνική εκπομπή. Στο «Κόκκινο» και τον Διονύση Ελευθεράτο , σε πλήρη συντονισμό με την πρόσφατη ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Χαλκιδικής του κόμματος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι θα πρέπει εμπράκτως να ληφθούν υπόψη οι εκθέσεις των Επιθεωρητών, απαίτησε πρόστιμα, «επειδή το Δημόσιο χρειάζεται πρόστιμα»!!!, και για να μην παρεξηγηθεί, διευκρίνισε: «Δεν ισχυρίζομαι ότι κάποιος μπορεί να ρυπαίνει, να καταστρέφει μια περιοχή, εάν πληρώνει, αλλά η καταβολή προστίμων είναι το πρώτο και το ελάχιστο που πρέπει να του επιβάλλεται».

Μετά η κα Ιγγλέζη μη έχοντας τι άλλο να επιχειρηματολογήσει προσπάθησε να μας πείσει πως όλο το θέμα είναι η μεταφορά συμπυκνωμάτων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενώ έπρεπε να φεύγουν από το Στρατώνι! Μας είπε και πως δεν γίνεται αποκατάσταση!!! Δεν πέρασε βέβαια από το μυαλό του δημοσιογραφίσκου να ρωτήσει αν αυτός είναι ο λόγος που θέλουν να κλείσει η επένδυση…

Σε μια “τυχαία” (και καθόλου σπεκουλιάρικη) ερώτηση του… ουδέτερου δημοσιογράφου, το πώς εξηγεί η βουλευτής το γεγονός ότι η ΝΔ ταυτίζεται πλήρως με την εξόρυξη στη Χαλκιδική, μολονότι στελέχη της σε άλλες περιοχές έχουν ταχθεί εναντίον παραπλήσιων «εγχειρημάτων» (όπως π.χ. ο κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης στην εκλογική του περιφέρεια, τη Θράκη), η κα Ιγγλέζη, απάντησε: «Η διαφορά είναι ότι στη Χαλκιδική υπάρχουν ήδη εργαζόμενοι», χαρακτηρίζοντας όμως έωλη την απόπειρα εκμετάλλευσης της αγωνίας των απασχολούμενων, δοθέντος ότι, όπως υπενθύμισε, ο κόσμος απασχολείται κατά βάση στα υπάρχοντα μεταλλεία, «των οποίων η λειτουργία δεν απειλείται άμεσα»… (δηλαδή απειλείται έμμεσα;), και «έχουν κάνει πολύ μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον ήδη»!!!. Εκεί έσπευσε ο στρατευμένος συριζαίος  δημοσιογράφος να συμπληρώσει «δηλαδή αυτά που διαβάζουμε για αρσενικό στο νερό, ε;»!!!!

Είχαμε και ειδήσεις: Πολύ σύντομα θα δούμε κινήσεις από το υπουργείο, απείλησε η κα Ιγγλέζη… Και επικαλέστηκε τις πάγιες θέσεις «του υπουργού Ενέργειας & Περιβάλλοντος, και του ίδιου του πρωθυπουργού»…. «Η Χαλκιδική έχει ήδη επιβαρυνθεί, δεν αντέχει περισσότερο» τόνισε η βουλευτής, σημειώνοντας ότι περαιτέρω επιβάρυνση θα έπληττε την ίδια την ανάπτυξη και την απασχόληση στην περιοχή, καθώς θα κατέστρεφε τα πλεονεκτήματά της (φυσικό κάλλος, δάση, τουριστική ελκυστικότητα, κλπ). Μια από τα ίδια, δηλαδή, της Ιγγλέζιας λογικής…

Αλλά μην στεναχωριέστε συμπολίτες μου… Η κα Ιγγλέζη μετά τα φασολάκια Χαλκιδικής βρήκε την οριστική λύση για την ανάπτυξη…. Το 2016, λέει, κλείνουν 2.400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη, η UNESCO θα ανακηρύξει «έτος Αριστοτέλη και αυτό αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την αρχή μιας νέας ανάπτυξης»!!!! (Ε; Τι είπατε;) Άλαλα τα χείλη των ασεβών….

Αν δεν με πιστεύετε, ακούστε τα και με τα ίδια σας τα αυτιά, εδώ, στο κάτω μέρος της σελίδας…

 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΣΚΟΥΡΙΕΣ – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ

unnamed

Αναπαράγουμε από το μπλογκ http://politesaristoteli.blogspot.gr/ μια επιστολή του Μεταλλειολόγου Μηχανικού – Γεωτεχνικού Αθανασίου Καρίνα. Ο κύριος Καρίνας πολλάκις αρθρογραφεί σε τοπικά μπλογκ και πάντοτε ακούγεται ως η «φωνή της λογικής» σε μια κατάσταση που κάθε άλλο παρά λογική είναι. Σκοπός μου δεν είναι να τον απογοητεύσω, αλλά το να ζητά από τη σημερινή δημοτική αρχή «να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για διάλογο και συνεννόηση με τον επενδυτή, επ’ ωφελεία του Δήμου και των δημοτών», ακούγεται το λιγότερο εξωπραγματικό…

«Η πρόσφατη πράξη δολιοφθοράς στο μεταλλείο των Σκουριών είναι κατακριτέα και καταδικαστέα, απ’ όπου και εάν εκπορεύεται.

Η εμπρηστική ενέργεια σε χωματουργικά μηχανήματα που δουλεύουν στο μεταλλείο των Σκουριών είναι μία θρασύδειλη ενέργεια εις βάρος των εργαζομένων στα μεταλλεία και δεν διαφέρει σε τίποτα από τις πολλές παρόμοιες θρασύδειλες ενέργειες εκφοβισμού των εργαζομένων που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη και ιδιαίτερα στην Ιερισσό.

Αυτές οι ενέργειες πέραν όσων επιδιώκουν να επιτύχουν προκαλούν και δηλητηρίαση της τοπικής κοινωνίας με μίσος και διχόνοια και έχουν ως αποτέλεσμα το διχασμό και την ένταση στους κατοίκους.

Τα στοιχεία του διχασμού και της έντασης στην τοπική κοινωνία διακρίνονται εύκολα σε όλες τις κοινωνικοπολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, ενώ συνοδεύονται από πάρα πολλά επεισόδια εκφοβισμού και κοινωνικού αποκλεισμού εις βάρος των εργαζομένων στα μεταλλεία. Η κατάσταση αυτή έχει μετατρέψει την περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής σε πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, με αφορμή τέτοια εμπρηστικά γεγονότα.

Αρμόδιες αρχές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και του συγκεκριμένου επεισοδίου δολιοφθοράς είναι η Ελληνική Αστυνομία και η Δικαιοσύνη. Μέχρις ότου να αποφανθούν οι αρμόδιες αρχές όλοι είναι αθώοι. Οφείλουν όμως οι αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα προστασίας αυτών που πλήττονται και πιο συγκεκριμένα των εργαζομένων στα μεταλλεία. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται αύξηση της φύλαξης των εγκαταστάσεων του μεταλλείου και αύξηση της παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων στους οικισμούς όπου συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης της κατάστασης, η Δημοτική Αρχή έχει καθήκον και υποχρέωση να καταδικάζει απερίφραστα όλα τα περιστατικά που προκαλούν ένταση και διχασμό στην τοπική κοινωνία, απερίφραστα και με γενναιότητα, καθαρά και χωρίς μισόλογα και αποπροσανατολιστικές δηλώσεις, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για διάλογο και συνεννόηση με τον επενδυτή, επ’ ωφελεία του Δήμου και των δημοτών.»

 

 

ΒΑΣ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»

unnamed (2)

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Αριστοτέλη Βασίλης Μοσχόπουλος έδωσε μια εξαιρετικά αποκαλυπτική συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και το δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε στον απόηχο των εκλογών της περασμένης Κυριακής, όπου οι κάτοικοι του δήμου στην πλειοψηφία τους αποδοκίμασαν με την ψήφο τους το λουκέτο στα μεταλλεία που επιβλήθηκε προεκλογικά. Ο Βασίλης Μοσχόπουλος ήταν σαφής:

«Τα 11 Μαδεμοχώρια στηρίζουν την επένδυση, η ΝΔ πήρε 50% και ο ΣΥΡΙΖΑ 22%. Ο κόσμος εδώ δεν έχει κόμματα, θέλει την επένδυση. Η κυβέρνηση έπρεπε να βρεί μια γραμμή ισορροπίας ανάμεσα στους αντιδρώντες και στο συμφέρον της Εθνικής οικονομίας, γιατί οι Σκουριές είναι μια Εθνική υπόθεση. Αντί αυτού επέλεξαν να ρίξουν στο μαρασμό 2.000 κόσμο άμεσα και 20.000 έμμεσα.»

Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης εξήγησε πως από μια βεντέτα ανάμεσα σε Αρναία και Ιερισσό για το ποιά θα οριζόταν ως πρωτεύουσα του Καλλικρατικού δήμου Αριστοτέλη κατέληξε μετά τις δημοτικές εκλογές του 2010 σε τεράστια διαμάχη για τα μεταλλεία.

Ο Βασίλης Μοσχόπουλος στάθηκε στα τερτίπια και την υποκρισία θεσμικών και πολιτικών προσώπων της περιοχής που ενώ είναι κατά της επένδυσης δεν είχαν πρόβλημα να εισπράττουν άμεσα ή έμμεσα χρήματα από την εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία, είτε ως δήμος, είτε ως προμηθευτές της, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτοί που κάποτε υποστήριζαν την επένδυση, τώρα είναι εχθροί της. Η κοινωνία δεν μπορεί να παίζει με τα τερτίπια πολιτικάντηδων. Ούτε βέβαια το κράτος και η οικονομία μπορούν να πάνε έτσι μπροστά.»

Τέλος, δεν παρέλειψε να δώσει και το αναπτυξιακό στίγμα της περιοχής τονίζοντας ότι επέστρεψαν τα χαμόγελα και ότι επικρατεί το αδιαχώρητο στα καταλύματα των Μαδεμοχωρίων εξαιτίας της επένδυσης και της κατακόρυφης αύξησης στις θέσεις εργασίας που επέφερε αυτή τα τελευταία 3 χρόνια.

Ακούστε την συνέντευξη του Βασίλη Μοσχόπουλου πατώντας εδώ και πηγαίνοντας με τον κέρσορα σας στο 33ο λεπτό

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, 24/09/2015]