Tag Archives: άργυρος

Ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΑ 117 ΧΡΟΝΙΑ

silver_1896303b-thumb-large

Τέλος στην τιμή φιξ για τον άργυρο μετά 117 χρόνια Στις 14 Αυγούστου θα διεξαχθεί στο Λονδίνο η τελευταία συνεδρίαση των τριών τραπεζών οι οποίες διαμορφώνουν τις τιμές αναφοράς (φιξ) του αργύρου σε καθημερινή βάση. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από 117 χρόνια, όταν μια μικρή ομάδα χρηματιστών συμφώνησε σε αυτήν την καθημερινή συνάντηση σε σύννεφα καπνού. Σήμερα τις αποφάσεις λαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia και HSBC, τα οποία, ωστόσο, θα τη διακόψουν άπαξ διά παντός στα μέσα Αυγούστου. Βασικός λόγος της απόφασης αυτής ήταν η εκτεταμένη έρευνα από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εισαγγελικές αρχές στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ σχετικά με τις τιμές αναφοράς στις τιμές εμπορευμάτων. Είχε προηγηθεί της κινητοποίησης αυτής το σοβαρό σκάνδαλο χειραγώγησης του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού Libor με την ανάμειξη ισχυρών διεθνών τραπεζών, οι οποίες κρίθηκαν ένοχες και κατέβαλαν υψηλότατα πρόστιμα. Επιπλέον, έρευνες διεξάγονται για ενδεχόμενα κρούσματα χειραγώγησης και στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Οι τρεις τράπεζες, οι οποίες συμφωνούν τις τιμές αναφοράς του ασημιού, δήλωσαν πως θα διεξαχθούν συζητήσεις για το επόμενο διάδοχο στάδιο. Ενδεχομένως η αγορά να επιθυμεί τη δημιουργία μιας εναλλακτικής προσέγγισης για τις συναλλαγές του μετάλλου. Πιθανώς οι τιμές αναφοράς να μπορούν να προέλθουν από τις προθεσμιακές αγορές ή τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, ενώ και το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, το οποίο προσέφερε μέχρι πρότινος συμβόλαια για τοποθετήσεις σε ασήμι, πιθανώς να συμμετάσχει. Σύμφωνα με τους Financial Times, παράγοντες των αγορών παρατηρούν ότι η διαμόρφωση των τιμών αναφοράς του αργύρου, οι οποίες προκύπτουν μέσω τηλεδιάσκεψης και χρησιμοποιούνται από εξορυκτικούς ομίλους, τράπεζες και αργυροχόους, δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί με λιγότερους από τρεις συμμετέχοντες. Βασικός λόγος της διακοπής είναι η εκτεταμένη έρευνα από Ε.Ε. και ΗΠΑ σχετικά με τις τιμές αναφοράς στα εμπορεύματα

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15/05/2014]

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ

ellinikos-chrysos-paggaio-01sm

ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΒΑΡΕΛΛΑ

Μαρτυρούμενη από γραπτά τεκμήρια και ανασκαφικά ευρήματα, η μεταλλευτική δραστηριότητα του μακεδονικού χώρου βασίζεται κυρίως στα κοιτάσματα σιδήρου, αργύρου και χρυσού. Μολονότι υποδεέστερα σε απόδοση και κύρος αυτών του Παγγαίου ή της Θάσου, τα χρυσωρυχεία της ορεινής Χαλκιδικής αποτελούν καθ’ όλη την διάρκεια των αρχαίων και μέσων χρόνων αξιοπρόσεκτη πηγή πλούτου για την κεντρική εξουσία και τους περιοίκους. Η λειτουργία, ωστόσο, ουδέποτε είναι συνεχής, καθώς πολιτικές συνθήκες επηρεάζουν την ύπαρξη και πορεία τους, ενώ η εξάντληση των πλουσίων ή προσιτών φλεβών απαιτεί επανειλημμένες τομές στην συναφή τεχνογνωσία.

imgres

Κατά την πρώιμη τουρκοκρατία η ανάγκη κοπής χρυσού και αργυρού νομίσματος οδηγεί τον αυτοκράτορα Σουλεϊμάν στο διττό εγχείρημα ουσιαστικής βελτιώσεως της μεθοδολογίας και απονομής αυτονομίας στις όμορες προς τα ορυχεία κοινότητες.

imgres

Ούτως γεννώνται τα Μαδεμοχώρια, μια φόρου υποτελής ομοσπονδία εξαπλωμένη από την Γαλάτιστα και τον Βάβδο μέχρι την Βαρβάρα και την Ιερισσό, μια εύπορη περιοχή αφιερωμένη στην εξόρυξη και τον εμπλουτισμό των ευγενών μετάλλων. Στις στοές και τους υπέργειους εργασιακούς χώρους γηγενείς Έλληνες συνυπάρχουν χωρίς εντάσεις με Αλβανούς, Σέρβους, Βουλγάρους, Τούρκους και Εβραίους. Συχνά μισθωτές των εγκαταστάσεων ως θεσσαλονικείς επιχειρηματίες, οι τελευταίοι θα αποτελέσουν συνάμα ως κεντροευρωπαίοι μεταλλωρύχοι τον κύριο μοχλό αναζωογονήσεως της παραγωγής. Ο λόγος για τους Ισραηλίτες της Ουγγαρίας που υποχρεώνονται από τα νικηφόρα οθωμανικά στρατεύματα να μετοικήσουν στην Χαλκιδική, αποκομίζοντας την προηγμένη επιστημονική γνώση του Γεωργίου Αγρίκολα και των εφευρετικών βοημών μηχανικών.

Η νεωτεριστική αυτή κίνηση δεν θα έχει συνέχεια, όταν δε η απελευθέρωση καταλύσει το ιδιόμορφο καθεστώς των Μαδεμοχωρίων, το ενδιαφέρον θα έχει εκ των πραγμάτων ήδη από αιώνων περιορισθεί στους σιδηροπυρίτες της Στρατονίκης. Η ανάμνηση των γερμανόφωνων μεταλλουργών θα διασώζεται σε μόνη την τοπική τεχνική ορολογία.

metalleia-chalkidikis-mademohoria-parko-aristoteli02sm

Η προσπάθεια αξιοποιήσεως του μεταλλευτικού τούτου παρελθόντος, της ορεινής Χαλκιδικής οδήγησε στο εγχείρημα δημιουργίας ενός-ευρωπαϊκού θεματικού δικτύου με τίτλο: «Οι Δρόμοι του Χρυσού και του Αργύρου». Το δίκτυο ευρίσκεται ήδη στο στάδιο της υλοποιήσεως υπό ελληνικό συντονισμό και με την συμμετοχή εταίρων από το Βέλγιο, την Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στην συνολική του μορφή το έργο αποσκοπεί σε δημιουργία ενός ευρωπαϊκού θεματικού δικτύου μουσειακού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα , αφιερωμένου στην μεταλλευτική.

metalleia-chalkidikis-perivallon-archaies-ekmetallefseis-02

Αφορά ορυχεία που λειτούργησαν σε διαχρονική βάση και προτίθεται να καλύψει την εξελικτική πορεία της σχετικής τεχνολογίας μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες παλαιές στοές και παράλληλα κέντρα τεκμηριώσεως. Η διακρατική διάσταση θα επιτρέψει να διαφανούν οι αλληλεξαρτήσεις και να διερευνηθούν οι τρόποι μεταφοράς τεχνογνωσίας σε κάθε ιστορική φάση.

Στον ελλαδικό χώρο η προσπάθεια εστιάζεται σε στήριξη της οργανώσεως επισκέψιμων στοών σε ορυχεία ιστορικής σημασίας, σε συσπείρωση των ενδιαφερομένων φορέων -μεταλλευτικών επιχειρήσεων ή επιστημονικής φύσεως ιδρυμάτων- και τέλος σε συντονισμό του όλου μέσω ενός κόμβου πληροφορήσεως. Ακολούθως, ενιαία προγράμματα επισκέψεων και εκπαιδευτικών υπηρεσιών τουρισμού θα διαμορφώσουν τους «Δρόμους του Χρυσού και του Αργύρου» σε ευρωπαϊκή κλίμακα, προβάλλοντας τα κοινά στοιχεία και ερμηνεύοντας τις ιδιομορφίες.

to-cf84cf81ceb5cebdceb1cebaceb9-ceb2ceb1cf81ceb2ceb1cf81ceb1

Άξονες υλοποιήσεως του προγράμματος είναι η οργάνωση μουσειακής στοάς στην περιοχή Στρατωνίου, η δημιουργία κεντρικού κόμβου στην Θεσσαλονίκη και η σύσταση των ελληνικών «Δρόμων ». Στόχος του συνολικού εγχειρήματος είναι αφ’ ενός η ευρύτερη κατανόηση των μεταλλευτικών διεργασιών στην μακραίωνη πορεία τους προς την εκμηχάνιση και αφ’ ετέρου η εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο των ορυχείων – από τις εικονικές στοές του εκπαιδευτικού υλικού στις αυθεντικές εγκαταστάσεις των ορυχείων.

Πρωταρχικό πόλο έλξεως θα αποτελούν επισκέψιμες στοές του μεσοπολέμου -κατά προτίμηση στις Μαύρες Πέτρες της Στρατονίκης- με πολλαπλές δυνατότητες επιλογής του βαθμού δυσκολίας των διαδρομών. Επιτόπια ένταξη λειτουργικού εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας θα ζωντανεύει τις θεμελιώδεις δραστηριότητες. Ταυτοχρόνως, σε παράπλευρο επιφανειακό χώρο τεκμηριώσεως μακέτες, αντικείμενα, έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό θα σκιαγραφούν την παλαιότερη ιστορία των ορυχείων της ορεινής Χαλκιδικής. Στα ίδια πλαίσια θα παρουσιασθεί διεξοδικά η μεταλλευτική τεχνογνωσία του μεσοπολέμου και των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Η έκθεση θα αναπτύσσει την όλη πορεία παραγωγής στηριζόμενη στη λειτουργική ανακαίνιση σειράς μηχανών των στοών και του εργοστασίου εμπλουτισμού του Στρατωνίου.

031 color

Ο κόμβος τεκμηριώσεως της Θεσσαλονίκης θα είναι παραπληρωματικός της στοάς, αλλά και θα στηρίζει ουσιαστικά τους «Δρόμους του Χρυσού και του Αργύρου». Εκθέματα, διαγράμματα , μακέτες, έντυπο και ηλεκτρονικό εποπτικό υλικό θα πληροφορούν για την διάρθρωση των μεταλλευτικών μονάδων και των σχεδιασμό των καθ’ έκαστα μηχανών στις διάφορες χρονικές περιόδους. Γεωλογικοί χάρτες και συλλογή ορυκτών θα διασαφηνίζουν το πλαίσιο και συνάμα θα προβάλλουν τα λοιπά μέλη του δικτύου και τα μουσειακά ή εκπαιδευτικά τους κέντρα. Σε ανάλογη συνάρτηση θα αναπτύσσεται η ιστορία της ελληνικής μεταλλευτικής.

 

ΧΡΥΣΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

o-EFFECT-SEA-LEVELS-VOLCANOES-facebook

Μεγάλες ποσότητες χρυσού, αργύρου και χαλκού, αλλά και δηλητήρια όπως αρσενικό, αντιμόνιο, θάλλιο και ψευδάργυρο, εκλύουν τα ηφαίστεια του Αιγαίου, τα οποία αντιμετωπίζονται πλέον ως παγκόσμιος γεωλογικός θησαυρός από επιστήμονες του εξωτερικού, οι οποίοι συρρέουν κατά δεκάδες για να τα ερευνήσουν. Οι τελευταίες ανακαλύψεις μάλιστα, για τα χημικά στοιχεία που παράγονται από το υποθαλάσσιο ηφαιστειακό τόξο της ελληνικής θάλασσας ενδέχεται να αποτελέσουν τομή για την παγκόσμια επιστημονική έρευνα, καθώς θεωρείται ότι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της θαλάσσιας ζωής στη Μεσόγειο. Ακόμη, η ύπαρξη πολύτιμων μετάλλων αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο εξόρυξής τους στο απώτερο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια το ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου αποτελεί παγκόσμιο επιστημονικό εργοτάξιο. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι τα υποθαλάσσια ηφαίστεια εκλύουν διάφορες χημικές ουσίες σε ποσότητες που δεν εντοπίζονται σε κανένα άλλο υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον κόσμο. Μέλημα της επιστημονικής κοινότητας πλέον είναι να διαγνώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ουσίες έχουν αλληλεπιδράσει με το θαλάσσιο περιβάλλον, αναφέρει ο επίκουρος καθηγητής Ορυκτολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Γκοντελίτσας μέλος της ομάδας που πρόσφατα εντόπισε ακόμα και χρυσάφι στο ηφαίστειο Κολούμπο, που βρίσκεται βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Οι ποσότητες χρυσού που εκλύονται από τον κρατήρα του Κολούμπο είναι πρωτοφανείς. Αντίστοιχο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν και άλλα στοιχεία που εκλύονται σε αφθονία, όπως το αρσενικό, το οποίο εκλύεται σχεδόν σε όλο το ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου , προσθέτει ο καθηγητής προσθέτοντας πως στοιχεία που θεωρούνται τοξικά για το περιβάλλον φαίνεται πως έχουν γεννήσει βακτήρια, τα οποία έχουν αποτελέσει τη βάση της υποθαλάσσιας ζωής στην περιοχή μας. Το Αιγαίο και η ανατολική Μεσόγειος είναι ολιγοτροφικές θαλάσσιες περιοχές κανονικά θα έπρεπε να έχουν πολύ λιγότερη ζωή. Τα υποθαλάσσια ηφαίστεια θεωρούνται πλέον η βασική πηγή των χημικών ενώσεων και του σχηματισμού βακτηρίων, που αποτέλεσαν τη βάση της θαλάσσιας ζωής , λέει ο Αθ. Γκοντελίτσας. Χαρτογράφηση Τα υποθαλάσσια ηφαίστεια του Αιγαίου βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στο διεθνές επιστημονικό επίκεντρο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι περιοχές των Μεθάνων, της Μήλου, της Σαντορίνης και της Νισύρου δέχονται διαρκώς αποστολές από ινστιτούτα, όπως τα πανεπιστήμια του Κέμπριτζ της Ουψάλας του Σάλτσμπουργκ και της Βρέμης από την Ευρώπη, αλλά και του Ρόουντ Αϊλαντ, του Περντιού και του Κάνεγκι από τις Η ΠΑ. Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, τον Απρίλιο του 2013, το αμερικανικό πανεπιστήμιο της Ιντιάνα συμπέρανε ότι οι υποθαλάσσιοι ηφαιστειακοί σχηματισμοί στα Μέθανα συνέβαλαν στη δημιουργία του νησιού της Αίγινας.

Βορειοανατολικά της Σαντορίνης, ανατολικά της Νέας Καμμένης, στα 40 μέτρα βάθος βρίσκεται το Κολούμπο, ένα ηφαίστειο που ο κρατήρας του έχει διάμετρο μεγαλύτερη του 1,5 χλμ. και βάθος περίπου 500 μ. Στον πυθμένα του κολοσσιαίου κρατήρα σημειώνονται εξαιρετικά σπάνια φαινόμενα, όπως η έκλυση χρυσού και αργύρου, αλλά και βαρέων μετάλλων όπως το αντιμόνιο και ο ψευδάργυρος. Παράλληλα, εκλύονται φυσαλίδες θερμοκρασίας 220 βαθμών Κελσίου, οι οποίες περιέχουν κατά 99% διοξείδιο του άνθρακα. Σε κοντινή απόσταση από τον κρατήρα υπάρχουν ακόμα 20 υποθαλάσσια ηφαίστεια.

[ΠΗΓΗ: Real News, 22-09-2013]

ΑΝΑΒΛΥΖΕΙ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ!

gold in deep

Χρυσάφι και σπάνια μέταλλα στρατηγικής σημασίας όπως το αντιμόνιο, σε ποσότητες που προκαλούν έκπληξη, αποκαλύπτεται για πρώτη φορά ότι εκλύει το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο που βρίσκεται βορειοανατολικά της Σαντορίνης.

Ελληνες επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών που ερεύνησαν τον πυθμένα του ηφαιστείου σε βάθος 500 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, διαπίστωσαν πως στο γεωθερμικό πεδίο του Κολούμπο λαμβάνουν χώρα σπάνια φαινόμενα που όμοιά τους δεν έχουν παρατηρηθεί ξανά στον κόσμο.

Τα αποτελέσματα των εργασιών τους που δημοσιεύθηκαν στις 13 Αυγούστου στο γνωστού κύρους επιστημονικό περιοδικό «Scientific Reports (Νature Publishing Group)» -είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα κυρίως ελλήνων επιστημόνων δημοσιεύει ερευνητική εργασία στο «Nature»- υποδεικνύουν ότι βαθιά κάτω από το ηφαίστειο συμβαίνουν «εξαιρετικά αποτελεσματικές βιογεωχημικές διεργασίες απόθεσης μετάλλων», όπως λέει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, καθηγητής Κοιτασματολογίας Στέφανος Κίλιας.

Στον μαγματικό θάλαμο του υποθαλάσσιου ηφαιστείου που εκτείνεται σε βάθος 5 χιλιομέτρων στον φλοιό της Γης, παίρνουν σάρκα και οστά φυσικές διεργασίες που ανήκουν στην αιχμή της σύγχρονης διεπιστημονικής γνώσης και έρευνας όπως η Γεωβιολογία και η Βιογεωχημεία.

Χρυσάφι, αντιμόνιο, θάλλιο, άργυρος, αρσενικό, υδράργυρος, ψευδάργυρος αλλά και διοξείδιο του άνθρακα σε ποσότητες που ουδέποτε έχουν καταγραφεί, μαζί με μικροοργανισμούς που συμπεριφέρονται με ασυνήθιστο τρόπο και φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των μετάλλων -και όχι μόνο- συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία αυτού του ηφαιστείου.

65_log9lg

«Το ηφαίστειο μοιάζει με μια χοάνη που το βαθύτερο σημείο του είναι τα 504 μέτρα. Εκεί στον πυθμένα του, που αποτελείται από στερεοποιημένη λάβα, υπάρχουν ρηγματώσεις μέσα από τις οποίες εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό 99% αλλά και κάποιοι σχηματισμοί, που λέγονται υδροθερμικές καμινάδες και αποτελούνται από μέταλλα όπως το χρυσάφι, το αντιμόνιο, ο άργυρος και το θάλλιο», λέει η Παρασκευή Νομικού, λέκτορας Γεωλογικής Ωκεανογραφίας. Αυτές οι καμινάδες -αντίστοιχες δεν υπάρχουν στην καλντέρα της Σαντορίνης- μοιάζουν με ψηλόλιγνους καλόγερους ή με βραχώδη υψώματα που είναι διάστικτα από οπές. Βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα του πυθμένα του ηφαιστείου και η πιο ψηλή από αυτές φθάνει τα 5 μ. Η φαρδύτερη έχει διάμετρο 1,5 μ.

Ήδη από το 2006 ήταν γνωστή η ύπαρξη των καμινάδων, όχι όμως και τα πετρώματα από τα οποία αποτελούνται. Το 2011 και το 2012 μέλη της ελληνικής ερευνητικής ομάδας, με επικεφαλής την Παρασκευή Νομικού, που συμμετείχαν σε ωκεανογραφική ερευνητική αποστολή με το «E/V Nautilus» του αμερικανικού Πανεπιστημίου Rhode Island, συνέλεξαν με υποβρύχιο ρομπότ δείγματα πετρωμάτων-μεταλλευμάτων από αυτές τις καμινάδες, δείγματα θερμού νερού και παγίδευσαν σε δειγματοσυλλέκτες φυσαλίδες από τα αέρια που εκλύονται από τις ρηγματώσεις του πυθμένα.

65_coloumbo2

Αυτό που έκανε αρχικά μεγάλη εντύπωση στους ειδικούς ήταν ότι στον πυθμένα του ηφαιστείου, μέχρι και 10 μ. ψηλότερα από αυτόν, δεν υπήρχε ίχνος ζωής. Κανένα μικρό ψάρι, καμία βαθύβια γαρίδα. Μόνο ένα παράξενο πορτοκαλοκόκκινο υλικό, ένα αλλόκοτο μικροβιακό οικοσύστημα ανακατεμένο με άμορφα σιδηροξείδια, απλωνόταν παντού. Το διαπερνούσαν οι φυσαλίδες από τις ρηγματώσεις που αποδείχθηκε ότι εκλύουν μόνο διοξείδιο του άνθρακα μετατρέποντας τον πυθμένα του Κολούμπο σε τοξική λίμνη.

Οι επιστήμονες έφεραν στην επιφάνεια τα δείγματα από τις καμινάδες και άρχισαν την πολύπλοκη ανάλυσή τους με διάφορες τεχνικές και μηχανήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε ορισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, ώστε να προσδιοριστεί η χημική τους σύσταση, να αποκαλυφθούν τα κύρια, δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία που περιείχαν.

Κονιορτοποίησαν μικρά τμήματα από τις καμινάδες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι κάτω από το ηφαίστειο βρίσκεται ένα πολυμεταλλικό κοίτασμα εν τη γενέσει του.

«Οι αναλύσεις μας έδειξαν την ύπαρξη χρυσού σε περιεκτικότητα που εντυπωσιάζει. Η ανώτατη τιμή που μετρήσαμε ήταν 32 γραμμάρια στον τόνο και η μέση τιμή 9 – 10 γραμμάρια στον τόνο», λέει ο Στέφανος Κίλιας. «Η μέγιστη περιεκτικότητα του δείγματος σε άργυρο ήταν 1.910 γραμμάρια στον τόνο. Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η συγκέντρωση του αντιμονίου, αυτού του στρατηγικής σημασίας μετάλλου. Το βρήκαμε σε μέγιστη περιεκτικότητα  22.400 γραμμάρια στον τόνο (πάνω από 2,2% κατά βάρος!) Πρόκειται για ποσότητα που ενδεχομένως να μην έχει καταγραφεί ποτέ άλλοτε στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία».

65_crystals_600

Η ιστορία αρχίζει με σεισμούς και θανάτους. Από το 1649 αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις τάραζαν τη Σαντορίνη, χωρίς κανείς εκείνη την εποχή να μπορεί να φανταστεί τι συνέβαινε 7 χλμ. βορειοανατολικά του νησιού. Ήταν τα προεόρτια της δημιουργίας ενός μοναδικού ηφαιστείου. Οι σεισμοί «έχτιζαν» σιγά σιγά τον χώρο και στις 14 Σεπτεμβρίου 1650, ένα χρόνο μετά, εκδηλώνεται μεγάλος σεισμός και η θάλασσα αρχίζει να αλλάζει χρώμα. Το νερό γίνεται πράσινο και ένα δολοφονικό αέριο εξαπλώνεται στην περιοχή σκορπώντας θάνατο. Ηταν το διοξείδιο του άνθρακα που προήλθε από το λειωμένο μάγμα στον φλοιό της Γης. Βρήκε διέξοδο μέσα από τις σχισμές του πυθμένα με αυτή τη μορφή. Στις 27 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, λάβα ξεπήδησε από τη θάλασσα και έδωσε στο ηφαίστειο τη μορφή που έχει σήμερα.

65_kolumbo1

Σε αυτή την περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου, οι γεωδυναμικές διεργασίες είναι μοναδικές. Η καταβύθιση της αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από την ευρωπαϊκή στο ύψος της Κρήτης δημιούργησε στην περιοχή της Σαντορίνης δύο μαγματικούς θαλάμους – έναν κάτω από την καλντέρα στη Σαντορίνη και έναν κάτω από το Κολούμπο. Μέσα από το μάγμα εκλύεται το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια όπως η αμμωνία καθώς και τα μέταλλα, όπως π.χ. ο χρυσός και το αντιμόνιο που δημιούργησαν τις καμινάδες.

[ΠΗΓΗ: Τα Νέα 31-08-2013]