Ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΑ 117 ΧΡΟΝΙΑ

silver_1896303b-thumb-large

Τέλος στην τιμή φιξ για τον άργυρο μετά 117 χρόνια Στις 14 Αυγούστου θα διεξαχθεί στο Λονδίνο η τελευταία συνεδρίαση των τριών τραπεζών οι οποίες διαμορφώνουν τις τιμές αναφοράς (φιξ) του αργύρου σε καθημερινή βάση. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από 117 χρόνια, όταν μια μικρή ομάδα χρηματιστών συμφώνησε σε αυτήν την καθημερινή συνάντηση σε σύννεφα καπνού. Σήμερα τις αποφάσεις λαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia και HSBC, τα οποία, ωστόσο, θα τη διακόψουν άπαξ διά παντός στα μέσα Αυγούστου. Βασικός λόγος της απόφασης αυτής ήταν η εκτεταμένη έρευνα από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εισαγγελικές αρχές στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ σχετικά με τις τιμές αναφοράς στις τιμές εμπορευμάτων. Είχε προηγηθεί της κινητοποίησης αυτής το σοβαρό σκάνδαλο χειραγώγησης του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού Libor με την ανάμειξη ισχυρών διεθνών τραπεζών, οι οποίες κρίθηκαν ένοχες και κατέβαλαν υψηλότατα πρόστιμα. Επιπλέον, έρευνες διεξάγονται για ενδεχόμενα κρούσματα χειραγώγησης και στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Οι τρεις τράπεζες, οι οποίες συμφωνούν τις τιμές αναφοράς του ασημιού, δήλωσαν πως θα διεξαχθούν συζητήσεις για το επόμενο διάδοχο στάδιο. Ενδεχομένως η αγορά να επιθυμεί τη δημιουργία μιας εναλλακτικής προσέγγισης για τις συναλλαγές του μετάλλου. Πιθανώς οι τιμές αναφοράς να μπορούν να προέλθουν από τις προθεσμιακές αγορές ή τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, ενώ και το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, το οποίο προσέφερε μέχρι πρότινος συμβόλαια για τοποθετήσεις σε ασήμι, πιθανώς να συμμετάσχει. Σύμφωνα με τους Financial Times, παράγοντες των αγορών παρατηρούν ότι η διαμόρφωση των τιμών αναφοράς του αργύρου, οι οποίες προκύπτουν μέσω τηλεδιάσκεψης και χρησιμοποιούνται από εξορυκτικούς ομίλους, τράπεζες και αργυροχόους, δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί με λιγότερους από τρεις συμμετέχοντες. Βασικός λόγος της διακοπής είναι η εκτεταμένη έρευνα από Ε.Ε. και ΗΠΑ σχετικά με τις τιμές αναφοράς στα εμπορεύματα

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15/05/2014]