Category Archives: Γενικά

Γενικά θέματα / Πήροφορίες

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ

“Σε λίγο θα μπούμε σε μία δεκαετία που θα είναι αποφασιστική για τη σημερινή και τις επόμενες γενιές αλλά και συνολικά για τη ζωή στον πλανήτη. Είναι ευθύνη μας και εντός των δυνάμεων μας να κάνουμε αυτή τη δεκαετία μία δεκαετία δράσης και επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης”. Με αυτό το μήνυμα υπογραμμίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην πρόσφατη έκθεση προόδου για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 την κρισιμότητα των επόμενων ετών αλλά και τις σημαντικές ευκαιρίες που αυτά θα φέρουν.

Η επόμενη Ευρωκοινοβουλευτική περίοδος αποτελεί την τελευταία ευκαιρία που θα έχει η Ευρώπη να πετύχει τη μετάβαση σε μία βιώσιμη κοινωνία και οικονομία εντός των ορίων του πλανήτη.

Ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πριν λίγες μέρες οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έφτασαν το πρωτοφανές επίπεδο των 415 ppm, ξεπερνώντας ένα ακόμα ορόσημο που δείχνει τη διαρκώς επιδεινούμενη κλιματική κρίση.Την ίδια στιγμή, ένα στα τέσσερα είδη ζώων και φυτών οδηγείται στην εξαφάνιση και μαζί οι περισσότερες παροχές της φύσης.

Τα επιστημονικά συμπεράσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή είναι αμείλικτα. Για να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό και να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες που θα έχει μία μεγαλύτερη αύξηση, πρέπει να πετύχουμε ραγδαία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και μηδενισμό τους μέχρι το 2050. Αντίστοιχα επείγουσα είναι και προειδοποίηση από τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Πολιτικής – Επιστήμης για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Ο ρυθμός απώλειας των ειδών θα αποκτήσει ανήκουστες διαστάσεις αν δεν ληφθούν μέτρα για την ανατροπή των βασικών αιτιών που έχουν οδηγήσει τα τελευταία 50 χρόνια στη μεγαλύτερη από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας αλλοίωση του πλανήτη.

Τη νέα πραγματικότητα δείχνουν να αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες με πιο έντονη αγωνία να εκφράζεται από τη νέα γενιά. Η επιμονή και το όραμα ενός 16χρονου κοριτσιού από τη Σουηδία οδηγεί κάθε Παρασκευή στους δρόμους εκατομμύρια νέα παιδιά από όλο τον κόσμο με το επιτακτικό αίτημα για λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής και συνολικά της οικολογικής κρίσης.

Το θέμα της κλιματικής κρίσης απασχόλησε και το ντιμπέιτ των υποψήφιων για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Μαΐου. Παρά τα αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα περιθώρια του πλανήτη στενεύουν, οι επίδοξοι ηγέτες της ΕΕ δεν έδειξαν να συμφωνούν στον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί. Οι προσεγγίσεις των πολιτικών ομάδων σε ένα τόσο κορυφαίας τάξης ζήτημα διίστανται. Αυτό όμως που απαιτείται από τη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να γίνει η υπέρβαση και να υιοθετήσουν πολιτικές πέρα από την πεπατημένη. Δεν συζητάμε πλέον μόνο για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στα περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα. Οι αποφάσεις στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της ενέργειας, της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της περιφερειακής ανάπτυξης κ.ο.κ, είναι αυτές που τελικά θα καθορίσουν αν η Ευρώπη θα ανατρέψει την οικολογική κρίση και θα χαράξει μία νέα πορεία ανάπτυξης. Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει ήδη την επόμενη μέρα των εκλογών καθώς τα θέματα στην ατζέντα είναι πολλά και καίρια.

Ειδικότερα, οι Ευρωβουλευτές θα πρέπει όχι μόνο να διασφαλίσουν την εφαρμογή του νέο-ψηφισθέντος πακέτου των 8 φακέλων για την καθαρή ενέργεια αλλά να είναι σε συνεχή εγρήγορση για τη συμπλήρωση τους. Άμεση προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση ότι τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) με ορίζοντα το 2030 δεσμεύονται για την απανθρακοποίηση του ενεργειακού μίγματος, και οι προς διαμόρφωση μακροπρόθεσμες κλιματικές στρατηγικές να οδηγούν προς μία κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη το 2050. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να ορίσουν νέους στόχους για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας με ορίζοντα το 2030, θέμα που καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι οι στόχοι για το 2020 δεν πρόκειται να επιτευχθούν.

Επίσης, θα πρέπει να διαμορφώσουν πολιτικές που θα ανατρέψουν την εντατικοποίηση της γεωργίας, την υπεραλίευση και την άκρατη ανάπτυξη υποδομών και να τονώσουν τα μέτρα για τη δραστική μείωση απορριμμάτων, πλαστικών και ρύπανσης προωθώντας παράλληλα την κυκλική οικονομία. Καταλυτικός παράγοντας για την επίτευξη της αλλαγής που απαιτείται είναι η κατεύθυνση των κονδυλίων του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ. Τους επόμενους μήνες Ευρωβουλευτές και Επιτροπή πρέπει να βάλουν τέλος σε επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων και καταστροφικών πρακτικών και να τις αντικαταστήσουν με ενισχύσεις σε βιώσιμες λύσεις διαχείρισης των φυσικών πόρων και ολοκληρωμένη προστασία της φύσης.

Για την Ελλάδα, η πρόκληση θα είναι μεγάλη. Οι νέοι Ευρωβουλευτές και Επίτροποι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να λάβουν δύσκολες αποφάσεις καθώς θα πρέπει να στηρίξουν την επανεκκίνηση της οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της φύσης και τη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί δραστικά το ΕΣΕΚ προς την κατεύθυνση της πλήρους απεξάρτησης από τον λιγνίτη ως το 2030 και του επαναπροσανατολισμού των επενδύσεων από τα ορυκτά καύσιμα προς υποδομές ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας. Επίσης, πέρα από την προώθηση μέτρων για τις προστατευόμενες περιοχές, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το εθνικό σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα με προτεραιότητα στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και τις υποδομές. Πλέον καθοριστικός θα είναι και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ ώστε οι ευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί πόροι να δράσουν καταλυτικά στη στροφή της ελληνικής οικονομίας προς τη βιωσιμότητα.

Η ευρωπαϊκή πολιτική επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που έχουν κηρύξει οι επιστήμονες για τον πλανήτη χρειάζεται να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που παράγουμε, που καταναλώνουμε και που τελικά ζούμε. Η ευθύνη όσων μεταβούν στις Βρυξέλλες μετά τις εκλογές της Κυριακής είναι τεράστια. Το ίδιο και η δική μας που για τις επιλογές μας στην κάλπη.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr, της Ιόλης Χριστοπούλου, Διευθύντριας πολιτικής, The Green Tank, 23/5/2019]

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ιερισσός, 22.05.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με έκπληξη και προβληματισμό παρακολουθώ και κατά την προεκλογική περίοδο να κυριαρχεί, έως μονοπωλεί, στο δημόσιο διάλογο της περιοχής το ζήτημα της δραστηριότητας της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός”.

Οι απόψεις είναι αναμενόμενο να διίστανται τόσο λόγω του μεγέθους της επένδυσης και της επίδρασης της στην τοπική οικονομία και την απασχόληση από τη μία, όσο και στην αλλοίωση της φυσιογνωμίας στην περιοχή και το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την άλλη.

Ανεξάρτητα από την υιοθέτηση της επιχειρηματολογίας της μιας ή της άλλης πλευράς, το γεγονός και μόνο ότι μονοπωλεί το συγκεκριμένο ζήτημα στο δημόσιο διάλογο, είναι ανησυχητικό. Είναι αποκαλυπτικό της πολιτικής φτώχειας, της απουσίας οράματος, συγκεκριμένου ρεαλιστικού, υλοποιήσιμου και μετρήσιμου σχεδίου για τον τόπο.

Γεννάται εύλογα και άμεσα το ερώτημα: «Ανεξαρτήτως της βούλησης των κατοίκων της περιοχής για τις δραστηριότητες της εταιρείας τι θα γίνει αν η ίδια εταιρεία αποφασίσει να αποχωρήσει; Ποιο το μέλλον της περιοχής;»

Η Συμμαχία Πολιτών ως υπεύθυνη πολιτική κίνηση χωρίς να αποφεύγει να πάρει θέση στο σημαντικό αυτό ζήτημα, έχει χρέος να επαναφέρει το δημόσιο διάλογο στην ουσία της πολιτικής και αυτό γιατί διαθέτει σχέδιο ολοκληρωμένης και ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης για τον τόπο.

Την ίδια στιγμή σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα έχει καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις πως είναι υπέρμαχος των επενδύσεων που έχουν θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, ιδιαίτερα σε μία δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, θέτοντας παράλληλα όρια σε δράσεις που ενέχουν κινδύνους περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Όμως ακόμη και χωρίς τη συγκεκριμένη, ομολογουμένως μεγάλη επένδυση, την οποία και υποστηρίζει, είναι σε θέση να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό της για τον τόπο. Έχει και τους ανθρώπους και τη γνώση να προσελκύσει κεφάλαια, όχι μόνο από ιδιώτες, αλλά και από τα ευρωπαϊκά ταμεία και θεσμούς, τους εθνικούς και τοπικού πόρους. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που θέτει στην κρίση των πολιτών.

Το κυριότερο όμως έχει αγάπη για τον τόπο και ισχυρή βούληση να θέσει από την πρώτη κιόλας ημέρα μετά τις εκλογές σε εφαρμογή το μακρόπνοο και φιλόδοξο σχέδιο της.

Με εκτίμηση,

ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ”ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ για το Δήμο Αριστοτέλη”

Γιώργος Ζ. Λαμπράκης

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΩΝΙ: «ΚΑΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΨΗΦΟΣ»

Υποδοχή με… Ομοφωνία, επεφύλαξαν στον Υποψήφιο Δήμαρχο Αριστοτέλη Στέλιο Βαλιάνο τα Στάγειρα και το Στρατώνι με την μαζική προσέλευση των κατοίκων τους στις χθεσινές ομιλίες του.

Ο κ. Βαλιάνος, μιλώντας στα Στάγειρα δεσμεύτηκε ότι στο πλαίσιο της σύστασης του Αριστοτέλειου Ινστιτούτου Επιστημών και Επιχειρηματικότητας, η κοινότητα θα έχει το δικό της μερίδιο από την εκστρατεία ανάδειξης του Αριστοτέλη σε αναπτυξιακό brand για τον Δήμο, ενώ επανέλαβε το σχέδιο παρεμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «16» Πρωτεύουσες.

Στο Στρατώνι ο κ. Βαλιάνος, δεσμεύτηκε ότι η κοινότητα δεν θα ξαναμείνει ανυπεράσπιστη στη συκοφαντία, τονίζοντας ότι ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του για τη μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά δεν δικαιούται να κατασυκοφαντεί μια κοινότητα. Προανήγγειλε δε, ότι όποια ΜΜΕ ή ιστοσελίδες, εξακολουθήσουν μετά από εύλογο διάστημα ενημέρωσής τους, να εμφανίζουν εικόνες καιρικών φαινομένων ως εικόνες ρύπανσης, θα αντιμετωπίσουν και νομικές συνέπειες…

Και στις δύο ομιλίες, ο κ. Βαλιάνος υπογράμμισε πως ο στόχος της εκλογής Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή δεν αφήνει κανένα περιθώριο χαμένης ψήφου:

«Σ` αυτές τις εκλογές, δεν έχουμε την πολυτέλεια του παρελθόντος, να ψηφίζουμε φίλους ή συγγενείς σε άλλους συνδυασμούς την 1 η Κυριακή και την 2 η να ψηφίζουμε το Δήμαρχο που θέλουμε να διοικήσει! Σ` αυτές τις εκλογές, η δυνατότητα του επόμενου Δημάρχου να διοικήσει με αυτοδυναμία και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του χωρίς εκπτώσεις, και χωρίς να υφίσταται εκβιασμούς από την αντιπολίτευση, κρίνεται από τον 1 ο γύρο των εκλογών.

Η απλή αναλογική έτσι όπως εφαρμόζεται, το μόνο που κάνει είναι να δίνει την ευκαιρία σε υποψηφιότητες χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο και χωρίς ομάδα, να διεκδικούν θέση σε ένα τραπέζι μετεκλογικών διαπραγματεύσεων. Όχι για τον τόπο! Για τον εαυτό τους! Δεν αμφισβητώ κανενός την αγάπη για το χωριό του. Όμως, δυστυχώς, τέτοιες υποψηφιότητες, καταλήγουν να προσφέρουν την καλύτερη υπηρεσία σ` εκείνους που κάνουν τα πάντα με την ελπίδα να αποφύγουν την ανάδειξη αυτοδύναμης διοίκησης στον Δήμο Αριστοτέλη!»

Την Τετάρτη στις 19:30, ξεκίνησε από την Ιερισσό (πολιτιστικό κέντρο) τις τελικές ομιλίες του, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου.

Την Πέμπτη ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος θα μιλήσει στις 19:30 στη Μεγάλη Παναγία (πλατεία Κελέση). Την Παρασκευή στις 19:30, θα ολοκληρώσει την προεκλογική εκστρατεία με ομιλία στην Αρναία (κεντρική πλατεία).

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 22/5/2019]

ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟΥΣ FINANCIAL TIMES: ΑΡΓΗ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΛΛΑ… ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε στους Financial Times ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τις επικείμενες εθνικές εκλογές, τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και το πολύπαθο ζήτημα της (μη) προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα μας

«Υπάρχει ένα ρητό που λέει αν ο στρατιώτης πάει στη μάχη για να χάσει, τότε καλύτερο είναι να μην πάει καν… Δεν σκέφτομαι ότι θα χάσω τις εκλογές, σκέφτομαι πώς θα τις κερδίσω», είπε στον ανταποκριτή των FT, επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν προέρχεται από πολιτική οικογένεια και πως σε ηλικία 40 ετών έγινε ο νεώτερος πρωθυπουργός της Ελλάδος.

Ο Αλ. Τσίπρας πιστεύει πως η εξάντληση της τετραετίας θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επανεκλογής του καθώς «οι πολίτες θα καταλάβουν καλύτερα τα αποτελέσματα της πολιτικής μου».

«Ας κάνουν και λίγη υπομονή οι επενδυτές…»

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός προχωρά σε μια σύντομη ανάλυση των επιτευγμάτων του στον τομέα που -όπως ο ίδιος πιστεύει- αποτελεί το… ατού του.

Αφού συγκρίνει τον προσδοκώμενο για φέτος ρυθμό ανάπτυξης «με την επιβράδυνση στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.», κάνει λόγο για «ρεκόρ επενδύσεων επί των ημερών του».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απάντηση που έδωσε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση σχετικά με το αδιαμφισβήτητο εμπόδιο που αποτελεί για την προσέλκυση επενδύσεων η εξαιρετικά αργή διαδικασία απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Ενώ ο κ. Τσίπρας παραδέχεται ότι «οι μακρόχρονες νομικές διαδικασίες αποτελούν πολλές φορές αντικίνητρο για τους επενδυτές», την ίδια ώρα δεν διστάζει να τους… νουθετήσει (που βιάζονται να επενδύσουν -με ασφάλεια- τα χρήματά τους στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «χρειάζεται υπομονή για την επίτευξη του σωστού αποτελέσματος».

Χωρίς να κάνει την παραμικρή αναφορά στην, πανθομολογούμενη, ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης, και τις προθέσεις της κυβέρνησής του επ’ αυτού, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει λέγοντας:

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικές φορές είναι καλύτερα να πάμε σύμφωνα με τους κανόνες, ακόμα και αν αυτό χρειαστεί χρόνο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια επένδυση, παρά να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα χωρίς βεβαιότητα και στο μέλλον να συναντήσουμε τεράστιες δυσκολίες. Τότε δεν έχει νόημα να κατηγορούμε τη νομοθεσία και το δικαστικό σύστημα, επειδή η ευθύνη θα ανήκει σε εμάς».

Στο θέμα αυτό, ο πρωθυπουργός αρκέστηκε σε μια γενικόλογη επισήμανση: «Είναι ανάγκη η Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να διευκολύνει τη ζωή των επενδυτών… Φυσικά αναγνωρίζω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις και ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι σαν ένα ποδήλατο: αν δεν τις κάνεις, θα χάσεις την ισορροπία σου και θα πέσεις», είπε.

Για την Συμφωνία των Πρεσπών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, για τις ΗΠΑ και της ΕΕ το μεγαλύτερο επίτευγμα του Αλέξη Τσίπρα είναι η επίλυση του ονοματολογικού με την Βόρεια Μακεδονία.

Ο ίδιος εξιστορεί: «Θυμάμαι πως πήγα στο Βερολίνο. Συναντήθηκα με την Καγκελάριο Μέρκελ. Αποφασίσαμε να συζητήσουμε και για την εξωτερική πολιτική, και είπα, «θέλω να λύσω αυτό το πρόβλημα, ακόμα και με τον Γκρουέφσκι. Θα προσπαθήσω να τον προκαλέσω βάζοντάς τον να καθίσει στο τραπέζι»

«Η Άνγκελα μου είπε «δεν σε πιστεύω». Τη ρώτησα γιατί. Είπε «επειδή όλοι οι προκάτοχοί σου ποτέ δεν ήθελαν ούτε καν να ανοίξουν αυτή την υπόθεση, και ιδιαίτερα ο Αντώνης Σαμαράς».

«Δεν νομίζω πως η Ανγκελα με πίστεψε πραγματικά, όμως απέδειξα ότι εννοούσα αυτό που έλεγα όταν οι εξελίξεις στα Σκόπια έδειξαν πως υπάρχει ευκαιρία», πρόσθεσε.

«Ο Τσίπρας ανέβηκε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2015, ηγέτης του -κατά κάποιον τρόπο- περισσότερο ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος που έχει εκλεγεί σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», αναφέρει το δημοσίευμα. «Οι ευρωπαίοι ηγέτες άρχισαν να εμπιστεύονται τον έλληνα πρωθυπουργό μετά την μεταστροφή του τον Ιούλιο του 2015 και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου».

Αυτό είναι περισσότερο εμφανές στην εξωτερική πολιτική, συνεχίζει ο δημοσιογράφος των FT. «Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τσίπρα οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο θερμότερο σημείο τους από την πτώση της Δικτατορίας και μετά. Παράλληλα, υπάρχει και η τριμερής στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ η οποία βασίζεται στα κοινά ενεργειακά ενδιαφέροντά του».

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, 21/5/2019]

ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ ΒΑΛΙΑΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ «ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

Μήνυμα στην απερχόμενη διοίκηση να ξεπεράσει τους πολιτικούς αναχρονισμούς των «ψιθύρων» και των «διαδόσεων», ξεκάθαρες απαντήσεις για την αφοσίωσή του στη συνοχή των 16 κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη, αλλά και την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει μπροστά με την κοινωνία ενιαία χωρίς διαχωρισμούς σε «δικούς μας» και «άλλους», εξέπεμψε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος, μιλώντας στην διάρκεια των εγκαινίων του Εκλογικού Κέντρου της «Ομοφωνίας» στην Ιερισσό!

Μεταξύ άλλων, σε σημεία της ομιλία του, ο Στέλιος Βαλιάνος τόνισε τα εξής:

  • Αν η προεκλογική κούρσα λήγει σε δέκα μέρες, δική μου θα συνεχιστεί ώσπου να υλοποιηθεί μέχρι κεραίας το πρόγραμμα που έχουμε καταρτίσει! Σας ζητώ τη δύναμη να τρέξω! Και μαζί με τους συμβούλους της Ομοφωνίας, να «τρέξουμε» τον Δήμο Αριστοτέλη μπροστά για να συναντήσει τον 21 ο αιώνα!!!!
  • Μπορεί ημερολογιακά να βρισκόμαστε ήδη στον 21 ο αιώνα, αλλά δυστυχώς, πολιτικά, ο Δήμος Αριστοτέλη έχει ξεμείνει στον προηγούμενο! Στην εποχή, που αρκούσε η εντοπιότητα ενός δημάρχου, για να πάρει ψήφους χωρίς να έχει πράξει κάτι παραπάνω στον τόπο από “μερεμέτια”. Στην εποχή, που ήταν κάθε χωριό για τον εαυτό του και κάθε κεφαλοχώρι ανταγωνιζόταν το παραπέρα. Στην εποχή των ψιθύρων και των διαδόσεων.
  • Άλλες δουλειές δεν έχουμε σ` αυτόν τον τόπο, από το να κάνουμε το Δημαρχείο τελεφερίκ που θα είναι μια πάνω, μια κάτω, ανάλογα με το Δήμαρχο! Ξεκάθαρα λοιπόν, έδρα του Δήμου είναι η Ιερισσός και η δουλειά του Δημάρχου είναι να προωθήσει την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη! Όχι η ανακύκλωση διαγκωνισμών του Χθες!
  • Ο υποφαινόμενος παράτησε την κοινοβουλευτική προοπτική και γύρισε την πλάτη σε μια παράταξη που σε λίγο θα είναι κυβέρνηση, για να μείνει εδώ και αφοσιωθεί, στην ενότητα και στην προκοπή αυτού του τόπου! Θα είμαι εδώ, για μια, και δυο, και όσες τετραετίες χρειαστεί! Για όσο θα με εμπιστεύονται και θα με τιμούν οι δημότες! Αυτή την επιλογή έκανα και είμαι υπερήφανος! Και ΑΥΤΟ είναι πραγματική ανεξαρτησία από τα κόμματα! Όχι να γίνεσαι βιτρίνα του απερχόμενου δημάρχου και άτυπου κομματάρχη του ΣΥΡΙΖΑ και να σωπαίνεις για τη Συμφωνία των Πρεσπών στη γη του Μακεδόνα Αριστοτέλη!
  • Δεύτερη φορά διαψεύδει ο κ. Τσακνής τον ΣΥΡΙΖΑ που ξεμπροστιάζει ξανά και ξανά πως τον εκτιμά και τον στηρίζει ως εκλεκτό του!! Για πολλοστή φορά τον καλώ να ανεξαρτητοποιηθεί πραγματικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και να καταδικάσει τη συμφωνία των Πρεσπών! Αλλιώς δεν πείθει κανέναν!
  • Υπάρχει κάτι ακόμα, που αναδεικνύει τον παλαιοκομματισμό και τον αναχρονισμό, ίσως όχι της ίδιας της απερχόμενης διοίκησης, αλλά σίγουρα κάποιων που νοιάζονται για τη στήριξή της, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να απεργάζονται διάφορες μορφές πίεσης, σε βάρος συμπολιτών που κατεβαίνουν υποψήφιοι ή δηλώνουν πως επιλέγουν Στέλιο Βαλιάνο και Ομοφωνία! Τους ενημερώνω που οι προσπάθειές τους πέφτουν στο κενό! Τους ενημερώνω, ότι μόνο κακό κάνουν στην εικόνα εκείνων που θέλουν να βοηθήσουν και όχι καλό! Τους ενημερώνω επίσης, ότι τους έχουμε ήδη συγχωρέσει, γιατί κατανοούμε πως σκέφτονται ακόμα αναχρονιστικά! Και επειδή εμείς θέλουμε την πρόοδο, την προκοπή και την ευκαιρία των καρπών της ενότητας, να τα έχουν εξίσου όλοι οι συμπολίτες μας, είτε μας ψηφίσουν, είτε όχι! Γιατί έτσι είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω! Με μια κοινωνία ενιαία! Χωρίς διαχωρισμούς σε φίλους και εχθρούς! Χωρίς διαχωρισμούς σε δικούς μας και σε άλλους!»
  • Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τους φίλους και τους συμβούλους της «Ομοφωνίας» που αγνοούν επιδεικτικά προκλήσεις κάθε είδους, μένοντας προσηλωμένοι στον στόχο που εξαρχής ζήτησα να ασπαστούν: την προστασία της κοινωνικής συνοχής, την ενότητα όλων των πολιτών και όλων των κοινοτήτων, την ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε, πως πλέον είμαστε 16 χωριά με κοινή μοίρα, κοινό μέλλον, κοινή περπατησιά… Ή θα πάμε όλοι μαζί μπροστά, ή θα μείνουμε όλοι μαζί πίσω! Και εγώ είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω ΜΠΡΟΣΤΑ! Όλοι όσοι μετέχουμε στην «Ομοφωνία», επικεφαλής και σύμβουλοι, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ΜΠΡΟΣΤΑ! Και σας ζητάμε να έρθετε μαζί μας, για να πάμε όλοι μαζί τον Τόπο που μας ενώνει, μπροστά! Με την εμπιστοσύνη σας και την καθαρή εντολή από την 1 η Κυριακή!»

Τέλος ο κ. Βαλιάνος επανέλαβε σημεία του προγράμματός του για τον Δήμο Αριστοτέλη, αναφερόμενος στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο, στο μεγαλόπνοο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης με «μπροστάρισσα» την Ιερισσό και τις παραθαλάσσιες κοινότητες, αλλά χωρίς να παραβλέπει τους ορεινούς τουριστικούς προορισμούς του Δήμου, το πρόγραμμα «16 πρωτεύουσες» για τοπικές παρεμβάσεις στις κοινότητες, κ.α.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 16/5/2019]

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΈΚΘΕΣΗ ΒΑΡΛΑΜΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Από την υφυπουργό Εσωτερικών Ελευθερία Χατζηγεωργίου

Τη μόνιμη έκθεση της Συλλογής του Ευθύμιου Βαρλάμη που εξασφάλισε ο Δήμος Αριστοτέλη και σε συνεργασία με το Μουσείο Τέχνης της Αυστρίας και το Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού Χαλκιδικής, εγκαινίασε η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας–Θράκης), Ελευθερία Χατζηγεωργίου.

Πρόκειται για την έκθεση με τίτλο «Το Άγιον Όρος για όλους», μια συλλογή παγκόσμιας ακτινοβολίας και διεθνούς φήμης, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αυστρίας Alexander Van der Bellen.

Η κ. Χατζηγεωργίου, εγκαινιάζοντας την έκθεση σημείωσε ότι «η συνεργασία του δήμου Αριστοτέλη με το Μουσείο Τέχνης της Αυστρίας και το Πειραματικό Εργαστήρι της Βεργίνας αποτελεί μια σπουδαία πρωτοβουλία που ενισχύει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αποδίδοντας της ταυτόχρονα και ένα διαφορετικό, πνευματικό θα λέγαμε, περιεχόμενο.

«Παράλληλα η επιδίωξη διατήρησης της έκθεσης σε μόνιμη βάση, ενισχύει την επισκεψιμότητα όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», ανέφερε η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας–Θράκης), συμπληρώνοντας ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) στέκεται πάντα με ευαισθησία και ενσυναίσθηση δίπλα σε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό μας και την οικονομική ανάπτυξη και αναβάθμιση των τουριστικών περιοχών, προσφέροντας κάθε δυνατό μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Ήδη σχεδιάζουμε την ενεργοποίηση ενός προγράμματος που θα αφορά την υποστήριξη δράσεων στους τομείς του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ποιοτικών Προϊόντων».

“Είμαστε περήφανοι γιατί συμβάλλαμε με τις μικρές μας δυνάμεις στην επίτευξη του μεγάλου στόχου, αυτού της προβολής και προώθησης της αγιορείτικης κληρονομιάς, κάτι που κατά την άποψή μας στο μέλλον θα φέρει χιλιάδες επισκέπτες στην περιοχή, στοχεύουμε σε εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για περαιτέρω αξιοποίηση της πανέμορφης αυτής έκθεσης ζωγραφικής που αλλάζει τα δεδομένα της ανάπτυξης στην προ του Άθω περιοχή. Ευχαριστίες στην κ. Βαρλάμη για την παραχώρηση των υπέροχων έργων τέχνης και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης”, ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος.

“Μία ιδιαίτερη ημέρα για όλους εμάς που δουλέψαμε για αυτό το σπουδαίο γεγονός για τον τόπο μας. Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι κουράστηκαν για αυτό το άρτιο αποτέλεσμα, που θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να ταξιδέψουν, μέσα από την τέχνη, στους δρόμους της μοναστικής κοινωνίας”, σημείωσε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Αργύρης Τσακνής.

Η φημισμένη Συλλογή, που στην παγκόσμια περιοδεία της είχε μέχρι σήμερα περισσότερους από 250.000 επισκέπτες, θα δίνει τη δυνατότητα πλέον σε όλους τους ανθρώπους και κυρίως στις γυναίκες και τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να επισκεφθούν το Άγιον Όρος, να ζήσουν τη μυσταγωγία της Αθωνικής Πολιτείας.

Το έργο του αείμνηστου Έλληνα δημιουργού περιέχει πίνακες ζωγραφικής μεγάλων διαστάσεων, γλυπτά και εγκαταστάσεις. Όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με τη μουσική, το φως και την αρχιτεκτονική θα προσφέρουν στους επισκέπτες ένα μοναδικό βίωμα.

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στο παιδαγωγικό πρόγραμμα της έκθεσης και ήδη έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.

Η πολύμορφη έκθεση του Ευθύμιου Βαρλάμη δείχνει, ότι η τέχνη μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στην πνευματική, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής προσφέροντας εναλλακτικές τουριστικές προοπτικές.

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikifocus.gr, του Χρήστου Πέτρου, 14/4/2019]

ΣΥΓΝΩΜΗ ΚΥΡΙΕ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΤΕ;

Η μια αιτία που η χώρα είναι μπανανία στη νοοτροπία είναι στην ανυπαρξία Παιδείας. Η δεύτερη είναι στην ανυπαρξία αξιοκρατίας όταν επιλέγονται υποψήφιοι για εκπρόσωποι του λαού. Είτε πρόκειται για βουλευτές, είτε για ευρωβουλευτές, είτε για αυτοδιοικητικούς «άρχοντες». Εδώ και περίπου 30 χρόνια το κριτήριο είναι η περίφημη αναγνωρισιμότητα. Και το κριτήριο που λείπει είναι το μοναδικό που χρειάζεται: Η ικανότητα.

Ο Αριστοτέλης και οι μεγάλοι Ρωμαίοι σαν τον Κικέρωνα απέδιδαν την παρακμή της Δημοκρατίας στις ελληνικές πόλεις σε έναν κυρίως παράγοντα. Στην ανάδειξη λαοπλάνων ως ηγετών, που αντί να ενδιαφέρονται για την πόλη ενδιαφέρονταν για την προσωπική τους ανάδειξη.

Και, ως συνακόλουθο αυτής της στρέβλωσης, καταλόγιζαν στις πόλεις ότι υπό τη διαφθορά των ηθών, που επέβαλαν οι λαοπλάνοι ηγέτες, με φρούδες υποσχέσεις και επιδόματα, οι πολίτες αναδείκνυαν σε υπεύθυνες θέσεις όλο και περισσότερους αναμεταξύ τους, που ήταν υποδεέστεροι των θέσεων ευθύνης που αναλάμβαναν. Δηλαδή, ήταν άχρηστοι.

Επειδή, τα αυτιά των πολιτών είχαν πάθει Μιθριδατισμό πια, είχαν συνηθίσει στο ψέμα και στη διαφθορά. Είχαν γίνει οι πολίτες ανίκανοι να έχουν καθαρή κρίση για το ποιος τους λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Ακόμα χειρότερα, οι πολίτες είχαν αρχίσει να πονηρεύουν. Και να βάζουν το ατομικό τους συμφέρον πάνω από το συλλογικό συμφέρον της πόλης.

Αν τα παραπάνω μοιάζουν τόσο σημερινά είναι γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι σαν φάρσα, αλλά σαν επαγωγικό αποτέλεσμα της ανθρώπινης φύσης και συμπεριφοράς. Η οποία είναι αναλλοίωτη εδώ και πάνω από 5.000 χρόνια, όπως μαρτυρούν τα γραπτά, αλλά και τα άγραφα τεκμήρια, που φέρνει στο φως διαρκώς η επιστημονική σκαπάνη.

Τα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις εκλογές της τελευταίας 30ετίας είναι αδιάψευστος μάρτυρας αυτού του φαινομένου. Και, επειδή η πολιτική και ηθική πορεία του τόπου είναι κατηφορική και φθίνουσα, το ίδιο επαναλαμβάνεται στις εκλογές που έρχονται.

Τα κόμματα διαγκωνίζονται για τους διάσημους, που θα περιλάβουν στα ψηφοδέλτιά τους. Από οποιονδήποτε τομέα διασημότητας. Με προεξάρχοντα εκείνον του θεάματος. Γιατί και η πολιτική θέαμα έχει καταντήσει αντί ουσίας. Είναι διάχυτη η εντύπωση του νοήμονος κοινού, ότι ελάχιστα έως καθόλου απασχολεί αν οι υποψήφιοι είναι άξιοι και ικανοί να διεκπεραιώσουν το έργο για το οποίο εκλέγονται.

Επειδή το ζητούμενο πια δεν είναι το καλό του τόπου, αλλά το καλό του κόμματος. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή αν ο υποψήφιος είναι ικανός για το πόστο. Αλλά, αν είναι ικανός, με την αναγνωρισιμότητά του να ψηφιστεί. Επομένως, να φέρει τη νίκη σto κόμμα. Ακόμα κι αν είναι ντενεκές ξεγάνωτος.

Είναι οι αναγνωρίσιμοι ντενεκέδες ξεγάνωτοι; Το παρελθόν έχει δείξει ότι διάσημοι ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, γιατροί, λογοτέχνες, αθλητές, επιστήμονες και καθηγητές αποδείχτηκαν άχρηστοι έως και επιζήμιοι σε υπεύθυνες πολιτικές και διοικητικές θέσεις. Δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Ούτε οι ικανότητες σε μια απασχόληση αποτελεί εγγύηση για ικανότητα σε άλλες απασχολήσεις.

Τα κόμματα ξοδεύουν άπειρες ώρες ψάχνοντας να βρουν ποιος υποψήφιος έχει περισσότερες πιθανότητες να ψηφιστεί σε κάθε περιφέρεια, δήμο, βουλή, αντί να ψάχνουν ποιος υποψήφιος κάνει για τη θέση που προαλείφεται.

Τα ονόματα των διάσημων υποψήφιων δεν είναι παρά μια απόπειρα εξαπάτησης του λαού. Η επιλογή του γιού του τάδε διάσημου συνθέτη θέλει να μας πει ότι η μουσική και το έργο του πατέρα είναι «δικό μας». Εμείς είμαστε αυτός ο συνθέτης. Ένας ολυμπιονίκης σημαίνει ότι οι ολυμπιονίκες είναι μαζί μας. Εμείς είμαστε αυτοί οι ολυμπιονίκες. Εμείς, το κόμμα, είμαστε οι εκφραστές αυτού του διάσημου ηθοποιού, του γιατρού, του αρχαιολόγου, του αστροφυσικού κοκ.

Παρεμπιπτόντως, η αριστερά κάποτε, είχε στη φαρέτρα της τον ανθό της ελληνικής κουλτούρας. Σε όλους τους τομείς της τέχνης και του λόγου. Δεν ήξερε ποιόν να πρωτοσηκώσει σαν σημαία. Και σήμερα παρακαλάει από τα δεύτερα και τα τρίτα της ανύπαρκτης ελληνικής διανόησης, εισπράττοντας κι όλας αρνήσεις! Σε μια χώρα που η ίδια έβαλε όχι λιθαράκι, αλλά ογκόλιθο για να παράγεται αυτή η αμορφωσιά. Εδώ και 30 χρόνια.

Η χώρα δεν πρόκειται να ορθοποδήσει όσο οι αντιπρόσωποι του λαού θα είναι αποτέλεσμα αναξιοκρατίας και κενής περιεχομένου εντυπωσιοθηρίας. Είτε στη Βουλή, είτε στην Ευρωβουλή, είτε στην αυτοδιοίκηση.

Οι πολίτες βρίσκονται στο διαδίκτυο νυχθημερόν για χιλιάδες άχρηστες πληροφορίες. Στο χέρι τους είναι να ψηφίσουν αυτούς που θα δουλέψουν και όχι αυτούς που θα τους δουλέψουν. Τις πληροφορίες τις έχουν. Την κρίση την έχουν όταν πρόκειται να γλιτώσουν κανένα φόρο και κανένα πρόστιμο ή να κάνουν κανένα παράνομο πανωσήκωμα. Ας τη χρησιμοποιήσουν και για το κοινό καλό.

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr, του Γ. Παπαδόπουλου- Τετράδη, 28/3/2019]

ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρχισε και επίσημα από τις 26 Μαρτίου η προεκλογική περίοδος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Οι περιορισμοί ως προς το αδιάβλητο των εκλογών πολλοί, αλλά κυρίως αυτοί αναφέρονται στη χρηματοδότηση αλλά και κάθε είδους υλικές παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους.

Η απαγόρευση αφορά:

  • Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των τοπικών ΟΤΑ, για ποσό ανώτερο των 1.000 ευρώ. Για το σκοπό αυτό, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των 1.000 ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός 10 ημερών αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα.
  • Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και τα παιδιά αυτών.
  • Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των τοπικών ΟΤΑ ή των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών.

Σε περίπτωση αγνόησης των απαγορεύσεων αυτών προβλέπεται τιμωρία με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή από 30.000 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών ή οι υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον, μέχρι την παραμονή των εκλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και αποδέχτηκαν την κατάθεση.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 30/3/2019]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΕ ΒΕΣΤΑΓΚΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ

Θετικοί στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση των δύο θυγατρικών της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα φαίνεται ότι είναι οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι της Κομισιόν. Αυτό επισημαίνουν στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ κ. Μανόλη Παναγιωτάκη, χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι, πιθανότατα θα γίνει επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού ώστε η διαδικασία να έχει κλείσει έως τις 8 Μαΐου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες Τρίτη ο υπουργός κ.  Γιώργος Σταθάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Επίτροπο Ανταγωνισμού κυρία Μαργκρέτε Βεστάγκερ, με βασικό θέμα συζήτησης το νέο πλαίσιο που πρέπει να προωθηθεί για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα. Η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, όπως διαφαίνεται έχει κλειδώσει. Όμως, σύμφωνα με παράγοντες του ΥΠΕΝ, πιθανώς θα απαιτηθούν αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, βάσει του οποίου καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις του προηγούμενου διαγωνισμού ο οποίος κηρύχθηκε άγονος.  Οι συγκεκριμένες αλλαγές θα περιληφθούν στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για τη γεωθερμία, τον διαχωρισμό της ΔΕΠΑ και το ΙΓΜΕ, το οποίο αναμένεται αύριο Πέμπτη να εισαχθεί στη Βουλή για συζήτηση, με στόχο να ψηφιστεί στις 5 Μαρτίου.

Παράλληλα, οι όροι που οδήγησαν τον προηγούμενο διαγωνισμό σε ναυάγιο αναμένεται να βελτιωθούν, ενώ αναζητούνται λύσεις για την τροφοδοσία της μονάδας «Μελίτη Ι» από το ορυχείο της Αχλάδας, ενώ σχεδιάζεται η υιοθέτηση ενός μηχανισμού επιμερισμού ζημιών κερδών για τη ΔΕΗ και τον επενδυτή, για τουλάχιστον μία διετία. Επίσης, σχεδιάζεται να επενεξεταστεί  το ζήτημα της αποτίμησης των μονάδων, η οποία αποτέλεσε τροχοπέδη για τον προηγούμενο διαγωνισμό.

Στόχος η συμμετοχή, εκτός των επενδυτών που συμμετείχαν στην προηγούμενη διαδικασία, και νέων παικτών, οι οποίοι ενδεχομένως θα ενδιαφερθούν, με τους αναθεωρημένους όρους που θα τεθούν.

[ΠΗΓΗ: https://www.tovima.gr, της Μάχης Τράτσα, 27/2/2019]

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Β ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων μεταλλευτικής ιστορίας πρόκειται να δημιουργήσει ο Προαθωνικός Οργανισμός Τουρισμού στο πλαίσιο των δράσεων τουριστικής προβολή και προώθησης της προ του Άθω περιοχής. Το συγκεκριμένο δίκτυο που θα ενταχθεί στον θεματικό πυλώνα «Πόλεις του Μεγαλέξανδρου» έχει στόχο να δημιουργηθούν ειδικά τουριστικά πακέτα για μέλη συνδέσμων ενώσεων και οργανισμών μεταλλωρύχων για διακοπές στην περιοχή της Χαλκιδικής και να προσελκύσουν συνέδρια που ασχολούνται με το θέμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας αλλά  και τουρισμού. Όπως τονίζει η διευθύντρια Επικοινωνία του Οργανισμού Μαρία Πάππα, η Β. Χαλκιδική έχει μακραίωνη μεταλλευτική ιστορία, υπάρχουν τα Σιδηροκαύσια αλλά και αρχαίες στοές που δεν έχουν αξιοποιηθεί.

«Με αυτήν τη θεματική μορφή τουρισμού και τις δράσεις που θα αναπτύξουμε, σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα και ο τουρισμός δεν αποκλείουν η μία τον άλλο και το παράδειγμα το δίνουν σήμερα η Μήλος, αλλά και ο Παρνασσός, με τα μεταλλευτικά πάρκα και μουσεία που έχουν δημιουργήσει» επισημαίνει. Η πρώτη παρουσίαση του μεταλλευτικού τουρισμού και του ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων μεταλλευτική ιστορίας θα γίνει τον Απρίλιο στη Σουηδία και αργότερα στον Καναδά.

Παράλληλα το Δίκτυο Πόλεων του Μεγαλέξανδρου ζητά από την εταιρεία που διαχειρίζεται τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή την παραχώρηση της βίλας Μποδοσάκη στο  Στρατώνι Χαλκιδικής, η οποία αυτήν τη στιγμή ρημάζει. Σκοπός του είναι να την αξιοποιήσει δημιουργώντας μέσω ΕΣΠΑ ένα Μουσείο Μεταλλευτικής Ιστορίας.

[ΠΗΓΗ: ΥΠΑΙΘΡΟΣ, της Αφροδίτης Χρυσοχόου, 22/2/2019]

ΑΝΟΔΙΚΑ Ο ΧΡΥΣΟΣ

Ανοδικά κινήθηκε χθες ο χρυσός, καθώς τα υποτονικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες ότι η Fed δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων, ενώ παράλληλα οι επενδυτές αναμένουν την εξέλιξη των εμπορικών σινοαμερικανικών συνομιλιών. Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητες για τρίτο διαδοχικό μήνα τον Ιανουάριο, καταγράφοντας τη μικρότερη αύξηση σε ετήσια βάση σε διάστημα μεγαλύτερο από ενάμιση χρόνο.

Η τιμή σποτ του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,3%, στα 1.311 δολ. η ουγκιά. Το παλλάδιο ενισχύθηκε 0,7%, στα 1.382 δολ., ενώ ο άργυρος υποχώρησε 0,7%, στα 15,54 δολ., και η πλατίνα 0,5%, στα 786,40 δολ.

[ΠΗΓΗ: https://www.apo.gr/, 15/2/2019]