Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η εξόρυξη πρόκειται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα και ο τομέας πιθανότατα θα χρειαστεί να μειώσει τουλάχιστον το 85% των εκπομπών του έως το 2050. Εκτός του κανονιστικού πλαισίου, ο εξορυκτικός τομέας δέχεται επιπλέον πιέσεις από επενδυτές και καταναλωτές προκειμένου να προχωρήσει σε όλο και πιο τολμηρές δεσμεύσεις μείωσης εκπομπών.

Σε μελέτη που δημοσίευσε η McKinsey & Company τον Απρίλιο του 2023, τονίζεται ότι η διασφάλιση της πρόσβασης σε ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τον εξορυκτικό κλάδο, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να υποστηρίξουν τον ηλεκτρικό κινητό εξοπλισμό εξόρυξης και να εκτοπίσουν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ντίζελ. Αυτό βοηθά στη μείωση όχι μόνο των εκπομπών Scope 2 (έμμεσες από τη χρήση ενέργειας) αλλά και των εκπομπών Scope 1 (άμεσες από τη λειτουργία). Ωστόσο, η ηλεκτροδότηση, για παράδειγμα, του κινητού στόλου της παγκόσμιας βιομηχανίας σιδηρομεταλλεύματος θα απαιτούσε επιπλέον 20 έως 30 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη αναφέρεται ότι σε ένα ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος η αντικατάσταση 27 φορτηγών που διαθέτουν ντιζελοκινητήρα -καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού φόρτωσης και βοηθητικού εξοπλισμού- με τις αντίστοιχες ηλεκτροκίνητες εκδόσεις θα προκαλέσει υπερδιπλασιαμό της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Εναλλακτικό σενάριο θα μπορούσε να είναι η χρήση οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο για την αντικατάσταση των φορτηγών ντίζελ.

Προκλήσεις και ευκαιρίες

Η ηλεκτροκίνηση στα ορυχεία είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά έχει τη δυνατότητα να παράγει αξία τα επόμενα χρόνια.

Σε επίπεδο προκλήσεων, ο κλάδος θα έχει να αντιμετωπίσει:

  • Απαιτήσεις μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών: Οι επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση της βιομηχανίας σιδηρομεταλλεύματος θα μπορούσαν να φτάσουν τα 30 έως 45 δισεκατομμύρια δολάρια και πιθανά θα απαιτηθούν νέες πηγές κεφαλαίου (όπως πράσινα ομόλογα).
  • Μεγάλες βελτιώσεις υποδομών: Τα ορυχεία θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις συνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο, να κατασκευάσουν δικούς τους υποσταθμούς και δίκτυα και να εγκαταστήσουν δική τους ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
  • Τεχνολογικές προκλήσεις BEV: Οι τεχνολογίες μπαταριών πρέπει να εκσυγχρονιστούν άμεσα και να επιτύχουν υψηλότερη πυκνότητα, χαμηλότερο κόστος και ταχύτερους ρυθμούς φόρτισης ώστε να γίνει ο ηλεκτρικός εξοπλισμός ανταγωνιστικός.

Οι ευκαιρίες που θα προκύψουν αφορούν:

  • Περιορισμός λειτουργικών δαπανών: Η ηλεκτροκίνηση θα μπορούσε να μειώσει το κόστος ενέργειας από 40 έως 70% και να μειώσει το κόστος συντήρησης για κινητό εξοπλισμό κατά περίπου 30%.
  • Λειτουργικές βελτιώσεις: Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός ίσως οδηγήσει σε καλύτερη συνολική λειτουργία των μηχανημάτων και λιγότερο συχνές βλάβες.
  • Μείωση των εκπομπών CO2: Ένα πλήρως ηλεκτροδοτούμενο ορυχείο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσε να έχει αποτύπωμα άνθρακα 60 έως 80% χαμηλότερο, αποφεύγοντας τους φόρους άνθρακα και κερδίζοντας πιθανά πριμ για πράσινα προϊόντα.

 

[ΠΗΓΗ: https://rawmathub.gr/, με πληροφορίες από McKinsey, 28/6/2023]