ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ, ΕΩΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Το αρχικά εκτιμώμενο κόστος του έργου ξεπερνά τα 105,89 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 85,4 εκατ.ευρώ).

Νέα παράταση, την τρίτη κατά σειρά, παίρνει η διαδικασία της υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τον μεγάλο διαγωνισμό-ΣΔΙΤ που αφορά στο Φράγμα Χαβρία στη Χαλκιδική. Αρχικά ως ημέρα υποβολής ήταν η 17η Οκτώβρη, υπήρξε η πρώτη παράταση για τις 31 Οκτωβρίου, η δεύτερη για τις 15 Δεκεμβρίου και τώρα η τρίτη για τις 15 Μαρτίου 2023.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, έχουν υποβληθεί αιτήματα των Υποψηφίων μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για χορήγηση περαιτέρω παράτασης της καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτά.

Επίσης σημειώνεται πως “απαιτείται η υποβολή σημαντικού όγκου δικαιολογητικών, και πρόθεση της Αναθέτουσας Αρχής είναι να διευκολύνει τους Υποψηφίους να προετοιμαστούν προσηκόντως για την υποβολή των Προσφορών τους κρίνεται εύλογη η χορήγηση περαιτέρω παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας Υποβολής των Προσφορών”.

Για το έργο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι οικονομικοί φορείς:

  • ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Τ.Ε. ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
  • Ένωση Εταιρειών INTRAKAT – SUEZ EAU FRANCE S.A.S. – ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
  • ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Η υλοποίηση του Φράγματος Χαβρία είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ για φράγμα και γενικότερα στον τομέα της ύδρευσης στην Ελλάδα. Με την λειτουργία του θα λειτουργήσει ανακουφιστικά στο πρόβλημα λειψυδρίας που παρατηρείται στην περιοχή ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.

Το αρχικά εκτιμώμενο κόστος του έργου ξεπερνά τα 105,89 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 85,4 εκατ.ευρώ). Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι 100% ιδιωτική χωρίς κάποια ενίσχυση από το ΕΣΠΑ. Η διάρκεια του έργου είναι 30 χρόνια (360 μήνες) εκ των οποίων τα τρία χρόνια θα αφορούν στην κατασκευή του Φράγματος, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και των απαραίτητων δικτύων.

Το έργο αναμένεται να καλύψει το 33% των υδρευτικών αναγκών της Χαλκιδικής και θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της περιοχής σε πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων.

Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει θέματα ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυγύρου και Ορμυλίας του Δήμου Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και της Τοπικής Κοινότητας Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Σύμφωνα με το σχετικό φάκελο, το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά στην κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών:

  • του φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων. Το φράγμα είναι ύψους 60μ, ήτοι 76μ από τη θεμελίωση, μήκους στέψης 260μ. και ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα 32,6 εκ. κυβ. μ. εκ των οποίων θα διατίθενται στην πλήρη ανάπτυξη των έργων 13,2 εκ. κυβ.μ. για ύδρευση, 9 εκ. κυβ.μ. για άρδευση και 6,2 εκ. κυβ.μ. για οικολογική παροχή.
  • τα έργα μεταφοράς από το φράγμα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ).
  • των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) δυναμικότητας 55.000 m3/day (με δυνατότητα επέκτασης στα 165.000 m3/day) και
  • των εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62 km, δεξαμενών και αντλιοστασίων.
  • Η διαχείριση των υποδομών του έργου ΣΔΙΤ από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) ξεκινά από το φράγμα έως και τις δεξαμενές των οικισμών. Η παραλαβή του νερού μετά τις δεξαμενές, η διανομή του προς χρήση στον τελικό καταναλωτή και η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης θα γίνεται αποκλειστικά από τους κατά τόπους δήμους ή ΔΕΥΑ ή άλλο φορέα που μπορεί να συστήσουν για τον σκοπό.

Τo έργο διαθέτει ωριμότητα καθώς υπάρχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, οριστική μελέτη του φράγματος και οριστικές μελέτες των έργων δικτύων 62km. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί την πρώτη φάση (Α1 φάση) που θα δώσει τη δυνατότητα επέκτασης των δικτύων σε δύο επιπλέον φάσεις (Α2 και Β).

[ΠΗΓΗ: https://www.businessnews.gr/, 19/12/2022]