ΈΠΕΣΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπεγράφη στις 30 Ιουνίου η σύμβαση του έργου “Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης στο Δήμο Παιονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Ο Δήμος Παιονίας βρίσκεται στο πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας HENGAS Α.Ε. Σύμφωνα με την προκήρυξη της σύμβασης ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 2,25 εκατ. Ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 1,8 εκατ.). Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρειά ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο “DELVA A.E.”, με προσφορά στα 2,2 εκατ. (αξία χωρίς ΦΠΑ 1,79 εκατ.).

Τα έργα για την επέκταση του δικτύου προβλέπουν την κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), την εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), την εγκατάσταση ρυθμιστών, την κατασκευή χαλύβδινων παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος την εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές ανά Τομέα Λειτουργίας (Τ.Λ.) στο Δήμο Παιονίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας, για το δίκτυο διανομής του Δήμου Παιονίας συνολικά, προβλέπει την ανάπτυξη δικτύου χαμηλής πίεσης, μήκους 15 χιλιομέτρων για την επόμενη πενταετία. Υπολογίζει ότι, στο τέλος της πενταετίας, θα είναι συνδεδεμένοι 868 νέοι πελάτες.

Στο χαρτοφυλάκιο της HENGAS, εκτός από το δήμο Παιονίας υπάρχουν και οι Δήμοι Δεσκάτης, Πολυγύρου, Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Τριπόλεως, Κορίνθου , Μεγαλόπολης, Σπάρτης και Καλαμάτας.

‐ Για το δίκτυο διανομής του Δήμου Μεγαλόπολης συνολικά, προτείνει την ενίσχυση και επέκταση του δικτύου μέσης πίεσης κατά 3 χιλιόμετρα και του δικτύου χαμηλής πίεσης κατά 22,9 χιλιόμετρα για την επόμενη πενταετία. Υπολογίζει ότι, στο τέλος της πενταετίας, θα είναι συνδεμένοι 1.683 νέοι πελάτες

Τέλος για τη Σπάρτη προβλέπει ανάπτυξη του δικτύου κατά 10,5 χλμ, ενώ για την Καλαμάτα  9,5 χλμ.

Κλείνοντας αξίζει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τις νέες κοινοτικές οδηγίες και κατευθύνσεις , τις οποίες υιοθετεί πλήρως και η χώρα μας, θα πρέπει στο εξής τα νέα δίκτυα που κατασκευάζονται να είναι“hydrogen-ready”. Πρακτικά σημαίνει πως όλες οι νέες υποδομές και αγωγοί πρέπει να είναι συμβατά με τη χρήση υδρογόνου.

(Φωτογραφία αρχείου – Design by Canva Pro)

[ΠΗΓΗ: https://ypodomes.com/, του Βαγγέλη Θάνου, 27/7/2022]