Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Tο 2ο Οικονομικό Βαρόμετρο από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να επηρεάσει πολύ/αρκετά τη λειτουργία της επιχείρησής τους, διατυπώνουν πάνω από επτά στους δέκα (ποσοστό 74%) επιχειρηματίες στη Χαλκιδική, ενώ το 24% αναμένει πως θα επιδράσει «λίγο έως καθόλου» και το 1% δεν απαντά. Προς το παρόν και παρά τη δυνητική αρνητική επίδραση του πολέμου, οι επιχειρηματίες δηλώνουν πως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις της στην ενέργεια, δεν έχουν ακόμα επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στη λειτουργία τους.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη δίμηνη έρευνα «Βαρόμετρο της Οικονομίας της Χαλκιδικής», που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Interview» για λογαριασμό του επιμελητηρίου, σε δείγμα 320 επιχειρήσεων-μελών του, κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2022. Παρόλα αυτά, ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας της περιόδου υποχώρησε κάθετα, στις 1,9 μονάδες από 5,8 στο προηγούμενο κύμα της έρευνας (Απρίλιος-Μάιος).

Πώς κρίνουν την οικονομική τους κατάσταση σήμερα οι επιχειρηματίες της Χαλκιδικής; Το 21% θεωρεί πως είναι καλή και το 22% ικανοποιητική, το 42% την κρίνει ως μέτρια και το 15% ως κακή. Στο 33% των επιχειρήσεων παρατηρείται, κατά δήλωση των επαγγελματιών, αύξηση τζίρου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 41% παραμένει ίδιος, ενώ το 26% δηλώνει ότι ο κύκλος εργασιών του μειώθηκε. Στο θέμα του προσωπικού 65% δηλώνει ότι θα το διατηρήσει, 24% επισημαίνει ότι θα προσλάβει και νέο και το 11% ότι θα προχωρήσει σε απολύσεις, ενώ το 29,5% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν διατηρεί καθόλου προσωπικό.

Όσον αφορά την προοπτική για το μέλλον και συγκεκριμένα για το επόμενο εξάμηνο, σχεδόν τέσσερις στους δέκα (ποσοστό 38%) πιστεύουν ότι αυτή θα είναι χειρότερη και τρεις στους δέκα (ποσοστό 30%) ότι θα βελτιωθεί, ενώ το 32% δεν αναμένει μεταβολή ούτε προς το καλύτερο, ούτε προς το χειρότερο.

Το 58% έχει ενσωματώσει τις αυξήσεις της ενέργειας στο τελικό κόστος πώλησης των προϊόντων του, 41% το έχει απορροφήσει, ενώ το 1% δεν γνωρίζει, δεν απαντά. Αναφορικά με την αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής, πάνω από έξι στους δέκα (61%) δηλώνουν ότι θα επηρεάσει τη συνέπεια της επιχείρησης προς τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της, 24% απαντά ότι δεν θα την επηρεάσει, και το 15% ότι δεν το αφορά η ερώτηση.

Το link με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα σχετικά γραφήματα βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (www.epihal.gr). Το επόμενο δίμηνο βαρόμετρο θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2022.

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikifocus.gr/, 27/7/2022]