ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ STARTUP “ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ” ΤΟ ELEVATE GREECE

Χρ. Δήμας: Μέσω της “ηλεκτρονικής πύλης” ElevateGreece η πιστοποίηση των νεοφυών επιχειρήσεων

Στην χαρτογράφηση και καταγραφή των ελληνικών startup στοχεύει το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, Elevate Greece, που παρουσιάστηκε επίσημα χθες από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μέσω του Elevate Greece, όπως εξήγησε χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Χρίστος Δήμας, η ελληνική Πολιτεία θα γνωρίζει πόσες ελληνικές startup υπάρχουν, που βρίσκονται και σε ποιους κλάδους δραστηριοποιούνται. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να σχεδιάζονται στοχευμένα από την κυβέρνηση συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

“Το Elevate Greece είναι το απαραίτητο εργαλείο της Πολιτείας για τη στοχευμένη υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων προσφέροντας εξειδικευμένα κίνητρα και ευεργετήματα”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας.

Ουσιαστικά, η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρίζεται από την Πολιτεία μια εταιρεία ως startup. Μόνο έτσι θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση σε μια σειρά από ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλα μέτρα στήριξης του οικοσυστήματος που πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα μέτρα στήριξης για τις startups 

Το πρώτο μέτρα αφορά την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων σε ιδιώτες, οι οποίοι λειτουργώντας ως επενδυτικοί άγγελοι (angel investors), επενδύουν σε startup εταιρείες. Για επενδύσεις έως 300.000 ευρώ ανά έτος για τη χρηματοδότηση έως τριών startups θα εκπίπτει από  το φορολογητέο εισόδημά του ιδιώτη ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς του.

Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το Ταμείο Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους, που θα δημιουργηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το υπουργείο Ανάπτυξης. Ήδη έχει δημοσιευτεί η σχετική πρόσκληση και η λειτουργία του νέου fund αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο της νέας χρονιάς.

Σκοπός είναι να διατεθούν κεφάλαια τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη εταιρειών που βρίσκονται στα αρχικά στάδια προκειμένου να ωριμάσουν και να μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον κεφάλαια από Venture Capital funds και άλλους θεσμικούς επενδυτές.

Ακόμη, αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται και ο σχεδιασμός του προγράμματος Grants to Equity από τον όμιλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν το οποίο θα συμπληρώνει το Equifund, για επενδύσεις μικρότερου μεγέθους από αυτές που τώρα χρηματοδοτεί το innovation window των funds του Εquifund.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή εκδήλωση ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, στο αμέσως επόμενο διάστημα, με στόχο να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, οι startups θα αποκτήσουν ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν “μαλακής χρηματοδότησης” (soft financing) ή εναλλακτικά ένα πρόγραμμα επιστρεπτέας ενίσχυσης, που θα χρηματοδοτεί το 50% του ετήσιου μισθολογικού κόστους τους, με μέγιστη ενίσχυση το ποσό των 100.000 ευρώ.

“Με έναν προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ), στοχεύουμε να ενισχύσουμε περισσότερες από 1.200 νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Η σχετική πρόσκληση, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναμένεται μέσα στον Νοέμβριο”, δήλωσε ο κ. Τσακίρης.

Διαγωνισμοί και προβολή

Εκτός όμως από τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του Elevate Greece προωθείται η ολοκληρωμένη προβολή του ελληνικού startup οικοσυστήματος στο εξωτερικό, αλλά και η δημιουργία ενός ενιαίου κόμβου για την παροχή υποστήριξης στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί και τα “Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας”, με χρηματικά έπαθλα για τις startup που θα διακριθούν.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να μπορούν να εγγραφούν οι επιχειρήσεις στο Elevate Greece θα πρέπει να καλύπτουν μια σειρά από προϋποθέσεις και κριτήρια. Στα τυπικά μια επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ), να μην ξεπερνά τα οκτώ έτη συμπληρωμένης λειτουργίας. Να μην απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους και ο τελευταίος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Ακόμη οι επιχειρήσεις για να χαρακτηριστούν νεοφυείς θα πρέπει να πληρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά: Αυτός της καινοτομίας (innovation) και της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος (scalability).

Την κάλυψη αυτών των χαρακτηριστικών θα εξετάζουν οι 20 ειδικοί αξιολογητές που έχει επιλέξει το υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για άτομα που προέρχονται από τον χώρο των startups και των επιχειρήσεων. Όπως δήλωσε ο κ. Δήμας κάθε αίτηση επιχείρησης θα εξετάζεται από δύο αξιολογητές και σε περίπτωση διαφωνίας από έναν τρίτο.

Προβλέπεται ακόμη και μια fast track διαδικασία εγγραφής στο μητρώο (χωρίς αξιολόγηση) για όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση από ελληνικά ή ξένα Venture Capital funds, για τα spin-off ελληνικών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, για όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει χρηματοδότηση από προγράμματα του Horizon 2020, καθώς και για όσες διαθέτουν κατοχυρωμένες πατέντες.  

Οι startup επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  μέσω του συνδέσμου elevategreece.gov.gr και η προθεσμία, ειδικά για το 2020, “τρέχει” μέχρι το τέλος του έτους. Από το 2021, οι αιτήσεις προβλέπεται να υποβάλλονται σε τρεις κύκλους: 01/01 με 30/03, 01/05 με 30/07 και 01/09 με 30/11″

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, Του Κώστα Κετσιετζή, 14/10/2020]