ΣΕ ΑΝΟΔΟ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Τα βασικά αιτήματα του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία είναι πρώτη σε ποσοστό επί του συνόλου της αξίας των εξαγωγών, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ε.Ε., επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Αναλυτικά και με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου για το 2017, οι εξαγωγές του κλάδου ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, έναντι 808,2 εκατ. ευρώ το 2016.

Τις υψηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν τα μάρμαρα, ακολούθησαν το αλουμίνιο και η αλουμίνα. Ειδικά για το μάρμαρο πολύ μεγάλη ζήτηση υπάρχει από Κίνα, ΗΠΑ, Σιγκαπούρη, αραβικές χώρες, ΝΑ Ασία, Βραζιλία.

Οι εξαγωγές του μαρμάρου το 2017 σημείωσαν ιστορικό υψηλό και η Κίνα απορρόφησε το 77,16%, καλύπτοντας το 84,83% της αξίας των εξαγωγών.

Στην κατηγορία του αλουμινίου σημειώνεται πως ο ελληνικός βωξίτης εξάγεται σε 20 χώρες σε 4 ηπείρους, και για φέτος προβλέπεται επίσης αυξημένη ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού. Κύρια περιοχή κατεύθυνσης του ελληνικού βωξίτη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον ΣΜΕ, η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. είναι 5η επί του συνόλου της βιομηχανίας και 9η επί του συνόλου της οικονομίας.

Ως προς το μερίδιο των κλάδων εξόρυξης ανά χώρα για το 2017 η Ελλάδα είναι 4η ως προς τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και ως προς το σύνολο της οικονομίας 5η στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε.

Ως προς το μερίδιο των επενδύσεων των κλάδων στο σύνολο της βιομηχανίας η Ελλάδα είναι 4η στη σειρά. Υψηλά ποσοστά επίδρασης της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας στην προστιθέμενη αξία της Περιφέρειας: 14% στη Στερεά Ελλάδα, 4,3% σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 3,8% σε Δυτική Μακεδονία, 2,7% στη Θεσσαλία και 2,6% στο Νότιο Αιγαίο.

Βασικά αιτήματα του κλάδου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του αποτελούν: Η εφαρμογή της Εθνικής Μεταλλευτικής Πολιτικής για την Αξιοποίηση των ΟΠΥ, με συγκεκριμένο νομικό κείμενο, χρονοδιαγράμματα και προτεραιότητες υλοποίησης.

Η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ έπειτα από διάλογο πολιτείας και τοπικών κοινωνιών για το αμοιβαίο όφελος από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Η αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική αδειοδότηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με επαρκή στελέχωση μέσω και της χρησιμοποίησης των πιστοποιημένων εξωτερικών συνεργατών στην αξιολόγηση των ΜΠΕ.

Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αδειοδότησης (Ηλεκτρονικό Μητρώο Έργων) και με περιορισμό του χρόνου και του πλήθους των γνωμοδοτήσεων.

Ο περιορισμός της διαδικασίας ανανεώσεων-τροποποιήσεων ΜΠΕ/ΑΕΠΟ σε περίπτωση μη καθοριστικού επηρεασμού των περιβαλλοντικών όρων.

Η τροποποίηση του Ν. 4512/2018 ώστε να αρθούν σημαντικές επιπλοκές στην αδειοδότηση και τη λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Η έκδοση νέου νόμου για τη χρήση αιγιαλού και παραλίας, που θα δίνει λύσεις στη διακίνηση εξορυκτικών προϊόντων με τη λειτουργία λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων (σκάλες φόρτωσης).

Αναγκαία, σύμφωνα με τον ΣΜΕ, είναι φορολογικά κίνητρα για εφαρμογές καινοτομίας στο πλαίσιο της Industry 4.0 στον εξορυκτικό μεταλλουργικό τομέα, καθώς επίσης η βέλτιστη αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της χώρας για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτοτέλεια σε βάθος χρόνου. 

 

 [ΠΗΓΗ: https://www.naftemporiki.gr, της Λέττας Καλαμαρά, 22/8/2019]