ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΚΟ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Με έξοδα της ΔΕΗ θα συνεχίσει να λειτουργεί η ΛΑΡΚΟ, αφού η προεκλογική περίοδος δεν άφησε περιθώρια διασφάλισης της αποπληρωμής του χρέους άνω των 300 εκαχ. ευρώ, παρά τους αρχικά υψηλούς τόνους διεκδίκησής ίου, που συνοδεύθηκαν ακόμη και με απειλές περί καταγγελίας της σύμβασης και κατέβασμα του διακόπτη. Το πολιτικό κόστος, και μάλιστα κατά την ευαίσθητη προεκλογική περίοδο, κυριάρχησε για μία ακόμη φορά έναντι των συμφερόντων της ΔΕΗ, των μετόχων της, αλλά και των καταναλωτών, και η διοίκηση της Επιχείρησης εισηγήθηκε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, την περασμένη Τρίτη, νέα διετή σύμβαση για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη ΛΑΡΚΟ με γενναίες εκπτώσεις στην τιμή προμήθειας που φτάνουν στο 24% έναντι εγγυήσεων που διασφαλίζουν -στον βαθμό που τηρηθούν- μόνο την αποπληρωμή των τρεχόντων λογαριασμών. Τα άνω των 300 εκατ. ευρώ χρέη της προβληματικής μεταλλευτικής βιομηχανίας προς τη ΔΕΗ κατά το μεγαλύτερο μέρος τους παραπέμπονται σε ρύθμιση που… θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές μέσα στο 2019. Στην παρούσα σύμβαση ρυθμίζεται μόνο ένα ποσό της τάξης των 88,69 εκατ. ευρώ, που αφορά την περίοδο 1/1/2017 – 27/11/2018 και που θα εξοφληθεί με μηνιαίες παραδόσεις 16.000 τόνων λιγνίτη από το ορυχείο των Σερβίων προς τους ΑΗΣ Καρδιάς και Αμυνταίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη νέα σύμβαση καταψήφισαν τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων ενώ ένα ακόμη μέλος απουσίαζε την ώρα της ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό της ΔΕΗ σε σχέση με τη διαχείριση κρίσιμων για την εταιρεία ζητημάτων, όπως τα υψηλά χρέη από μια σειρά προβληματικές βιομηχανίες που μπορεί να εξελιχθούν σε πιστωτικό κίνδυνο για την Επιχείρηση ή το ζήτημα της εισπραξιμότητας.

Οι όροι τιμολόγησης της νέας σύμβασης με τη ΛΑΡΚΟ παρουσιάζουν, πάντως, ενδιαφέρον ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσει η ΔΕΗ με τους βιομηχανικούς πελάτες υψηλής τάσης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται από πλευράς ενεργόβόρου βιομηχανίας στις εκπτώσεις όγκου που παρέχει η ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ βάσει της νέας σύμβασης. Η ΔΕΗ συνεχίζει να δίνει στη ΛΑΡΚΟ έκπτωση όγκου 18% (συν 6% έκπτωση ειδικών χαρακτηριστικών) παρά τη δέσμευση της μεταλλευτικής βιομηχανίας για μείωση της παραγωγής, που συνεπάγεται μείωση της κατανάλωσης. Για να μην υπάρχει διακριτή μεταχείριση έναντι της ΛΑΡΚΟ, η ΔΕΗ θα πρέπει να παρέχει αντίστοιχη έκπτωση σε βιομηχανίες με τη ίδια κατανάλωση, στις οποίες σήμερα η έκπτωση όγκου περιορίζεται στο 13%. Η σύμβαση με τη ΛΑΡΚΟ προβλέπει επίσης σταθερή τιμή στο τιμολόγιο ΥΤ2 που αφορά τους πελάτες με μεγάλη κατανάλωση και σταθερό φορτίο βάσης και το οποίο εφαρμόζεται σε τρεις ακόμη βιομηχανίες, από τις οποίες η ΔΕΗ έχει ζητήσει ήδη αύξηση 10%. Και σε αυτή την περίπτωση η ΔΕΗ, για να μην κατηγορηθεί για διακριτή μεταχείριση -σχετικές καταγγελίες έχουν γίνει ήδη στη ΡΑΕ και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού- θα πρέπει να πάρει πίσω την πρότασή της για αύξηση 10% επί του τιμολογίου ΥΤ2 για τις τρεις ακόμη βιομηχανίες που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία τιμολογίου.

Η σύμβαση με τη ΛΑΡΚΟ προβλέπει αναπροσαρμογή του τιμολογίου προς τα πάνω, ανάλογα με την ανοδική πορεία των χρηματιστηριακών τιμών του νικελίου. Η ΛΑΡΚΟ δεσμεύεται να περιορίσει την παραγωγή της ώστε να περιοριστεί αντίστοιχα η κατανάλωση ρεύματος σε 900 GWh τον μήνα, ποσότητα που δεσμεύεται ότι μπορεί να αποπληρώνει. Για την εξόφληση των μηνιαίων λογαριασμών η ΛΑΡΚΟ θα καταβάλλει ποσό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ θα εκχωρεί στη ΔΕΗ τα τιμολόγια προς τον ΑΔΜΗΕ που αφορούν τις απαιτήσεις της από το μέτρο της διακοψιμότητας από τον Ιανουάριο του 2019 και μετά. Επίσης η ΛΑΡΚΟ οφείλει να εκχωρεί στη ΔΕΗ έναντι της συνολικής αξίας του κάθε μηνιαίου λογαριασμού εγγυητική επιστολή 400.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα παλιά χρέη, η σύμβαση τα κατηγοριοποιεί σε τρεις περιόδους. Η ΛΑΡΚΟ δεσμεύεται να εξοφλήσει κατά προτεραιότητα οφειλές 88,69 εκατ ευρώ της περιόδου 1/1/2017 27/11/2018, με μηνιαίες παραδόσεις 16.000 τόνων λιγνίτη από τα Σέρβια προς ΑΗΣ Καρδιάς και Αμυνταίου. Παράλληλα, θα εκχωρήσει στη ΔΕΗ όσες αποζημιώσεις έχει λαμβάνειν από τον πρώην Λειτουργό της αγοράς ηλεκτρισμού (ΛΑΓΗΕ) για την αντιστάθμιση των δικαιωμάτων CO2, που αφορούν την περίοδο 2016-2020.

Όταν και εφόσον εξοφληθούν τα παραπάνω, σειρά θα πάρουν τα χρέη της περιόδου 1/1/2016 31/12/2016, συνολικού ύψους 41,04 εκατ. ευρώ. Για οφειλές, τέλος, ύψους 178,2 εκατ. ευρώ, που αφορούν την περίοδο μεταξύ 1/7/2010 και 31/12/2013, τα δύο μέρη συμφωνούν απλώς να προχωρήσουν σε νέα ρύθμιση μέσα στο 2019.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της Χρύσας Λιάγγου, 08/02/2019]