ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις λιγνιτωρυχείων, ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης υπέγραψε χθες η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, η συγκεκριμένη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας καλύπτει συνολικά 9.000 εργαζομένους. Η εν λόγω συλλογική σύμβαση προβλέπει βασικό μηνιαίο μισθό από 972,92 έως 1.060,99 ευρώ, αναλόγως της ειδικότητας κάθε εργαζομένου.

Επίσης, ο βασικός μισθός προσαυξάνεται, βάσει των όρων της συγκεκριμένης κλαδικής σύμβασης, με τα εξής επιδόματα: α) ανθυγιεινής εργασίας 12% ή 17%, αναλόγως της ειδικότητας, β) τριετιών (5% για τις δύο πρώτες τριετίες, 7% για την τρίτη και την τέταρτη τριετία, 8% για την πέμπτη και την έκτη τριετία), γ) γάμου 10% και δ) εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ σε περίπτωση γέννησης τρίτου και άνω τέκνου.

Μετά το τέλος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018 έχουν επεκταθεί 11 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες καλύπτουν συνολικά περισσότερους από 200.000 εργαζομένους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Το υπουργείο Εργασίας θα συνεχίσει να εξετάζει όλες τις εν ισχύ κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όσες υπογραφούν στο μέλλον, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επέκτασή τους».

[ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 09/02/2019]