ΆΝΑΨΕ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Εγκρίθηκε η μελέτη ασφαλείας για τον Κοκκινόλακα

«Πράσινο φως» για την καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας στον Κοκκινόλακα έδωσε το ΥΠΕΝ στην Ελληνικός Χρυσός, προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και να λάβει την οριστική άδεια λειτουργίας του χώρου εναπόθεσης των μεταλλευτικών αποβλήτων των εργοταξίων Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας.

Η απόφαση της καταχώρησης ελήφθη και αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 28/12/2018 αφού προηγήθηκε επιθεώρηση από το αρμόδιο επιτελείο του υπουργείο στα μεταλλεία στις 18/12/2018. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της απόφασης καταχώρησης της Μελέτης Ασφαλείας (με το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης), τα στοιχεία της Μελέτης τελούν υπό διαρκή έλεγχο, συμπλήρωση και βελτίωση. Μέχρι τώρα η εταιρεία είχε προσωρινή άδεια λειτουργίας.

Σύμφωνα με ανθρώπους του χώρου, αυτό πρακτικά σημαίνει συνέχιση της εξορυκτικής δραστηριότητας των εργοταξίων της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών. Όπως εκτιμάται, στόχος για το 2019 είναι η αύξηση της παραγωγής των συγκεκριμένων εργοταξίων. Ειδικότερα, αναμένεται η παραγωγή από το εργοτάξιο της Ολυμπιάδας να φτάσει στους 430.000 τόνους μεταλλεύματος (μόλυβδο, ψευδάργυρο και χρυσό) και στους 220.000 τόνους από το εργοτάξιο στις Μαύρες Πέτρες (Στρατώνι).

Σε εκκρεμότητα οι Σκουριές

Από την άλλη πλευρά το θέμα του εργοταξίου των Σκουριών παραμένει σε εκκρεμότητα και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στη συγκεκριμένη περιοχή υπολειτουργούν με προσωπικό συντήρησης. Να τονιστεί ότι για τις 6/2/2019 έχει οριστεί και αναμένεται εκ νέου η συζήτηση ενώπιον του Ε’ τμήματος του ΣτΕ των έξι υποθέσεων που αφορούν την αίτηση ακύρωσης της Ελληνικός Χρυσός κατά της από 2/11/2016 απόφασης απόρριψης της αίτησης θεραπείας για το ζήτημα της μεταλλουργίας («απόφαση Σκουρλέτη»), την αίτηση περί χορήγησης τροποποίησης της άδειας εγκατάστασης του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών, την αίτηση περί παράτασης της ισχύος της άδειας εγκατάστασης του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών και την αίτηση πολιτών για την ακύρωση της προσωρινής έγκρισης απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων στον μη αδειοδοτημένο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα. Στις πέντε υποθέσεις είναι προσφεύγουσα η εταιρεία κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε μία είναι πολίτες της Χαλκιδικής κατά του ΥΠΕΝ.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 08/01/2019]