ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΑΡΚΟ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ

Με στόχο την εξεύρεση λύσης που θα επιτρέψει τη συνέχιση της ηλεκτροδότησης της μεταλλευτικής βιομηχανίας ξεκίνησαν χθες και θα συνεχιστούν και σήμερα διαπραγματεύσεις σε επίπεδο διοικήσεων ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ, αφού οι μέχρι τώρα συζητήσεις μεταξύ τεχνικών κλιμακίων κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Οι συζητήσεις, σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν χθες από πλευράς της ΔΕΗ διεξάγονται σε πολύ καλό κλίμα, ενώ στόχος είναι να βρεθεί λύση πριν εκπνεύσει η νέα προθεσμία-τελεσίγραφο που έθεσε η ΔΕΗ για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, Παρασκευή στις 11 Ιανουαρίου. Η ΔΕΗ έχει θέσει ως απαράβατο όρο για τη συνέχιση της ηλεκτροδότησης την παροχή εγγυήσεων από πλευράς της ΛΑΡΚΟ για την εμπρόθεσμη αποπληρωμή των τρεχόντων λογαριασμών ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση η ΔΕΗ έχει καταστήσει σαφές ότι η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί ή θα περιοριστεί η παροχή ενέργειας σε επίπεδα που μπορεί να αποπληρώνει η εταιρεία. Τη στάση της ΔΕΗ φέρεται να στηρίζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας η οποία έχει αναλάβει και πρωτοβουλία για την εξεύρεση λύσης, θέτοντας συγκεκριμένο πλαίσιο συζήτησης στις δύο πλευρές. Το υπουργείο έθεσε τρεις άξονες και συγκεκριμένα την υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας ρεύματος, τη μείωση της παραγωγής της ΛΑΡΚΟ ώστε να περιοριστούν οι ζημίες καθώς και τη μείωση του μισθολογικού κόστους.

Το χρέος της ΛΑΡΚΟ προς τη ΔΕΗ ανέρχεται κοντά στα 300 εκατ. ευρώ και προσαυξάνεται με περίπου 5 εκατ. ευρώ τον μήνα. Αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των διοικήσεων των δύο εταιριών είναι το πώς η ΔΕΗ θα διασφαλίσει ότι πράγματι η ΛΑΡΚΟ μπορεί να αποπληρώνει αυτά τα 5 εκατ. ευρώ της τρέχουσας κατανάλωσης ρεύματος.

Πρόκειται για δύσκολη άσκηση δεδομένης της ζημιογόνας λειτουργίας της. Για κάθε τόνο νικελίου που παράγει η ΛΑΡΚΟ ζημιώνεται περίπου 5.000 καταγράφοντας απώλειες 222.000 ευρώ την ημέρα (στοιχεία ισολογισμού 2015). Την εταιρεία βαρύνει και η υπόθεση των κρατικών ενισχύσεων ύψους 136 εκατ. ευρώ (170 εκατ. με τους τόκους). Στις 24 Ιανουάριου αναμένεται η τελική απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε., η οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι καταδικαστική και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για το μέλλον της προβληματικής βιομηχανίας.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της Χρύσας Λιάγγου, 08/01/2019]