ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Την  ώρα που η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική του καναδικού ομίλου Eldorado Gold, βρίσκεται σε αναμονή της έκδοσης των αδειών που εκκρεμούν  για την ανάπτυξη της επένδυσης της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, την ίδια στιγμή η εταιρεία με δική της πρωτοβουλία, χαράσσει πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, στις περιοχές που αναπτύσσει το έργο της, μέρος του οποίου, περιλαμβάνει την απομάκρυνση μεταλλευτικών καταλοίπων παλαιότερων εκμεταλλεύσεων και φυτώριο έκτασης 150.000 τ.μ. με 400 είδη τοπικών φυτών.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής, η Ελληνικός Χρυσός, δεσμεύεται ότι, μετά το πέρας της μεταλλευτικής της δραστηριότητας, η ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Μεταλλεία  Κασσάνδρας θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία πλήρως αποκατεστημένη προς αξιοποίηση.

Ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής Ελλάδος της Eldorado Gold, Χρήστος Μπαλάσκας, τονίζει, ότι «αποτελεί χρέος της εταιρείας να αποκαταστήσει το αποτύπωμα που θα αφήσει η εξορυκτική της δραστηριότητα. Έτσι, με δική της πρωτοβουλία και με γνώμονα την υπεύθυνη λειτουργία των έργων της για όλη την τοπική κοινότητα, η Ελληνικός Χρυσός – παρά το υψηλό κόστος επένδυσης – εφαρμόζει πρότυπες περιβαλλοντικές πρακτικές που υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία ανά τον κόσμο».  

Όπως δηλώνει ο Χ. Μπαλάσκας «Μετά από τις καθυστερήσεις στις Σκουριές, η εταιρεία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγής του έργου της στην Ολυμπιάδα και την ίδια στιγμή εκπονεί το Έργο Αποκατάστασης Ολυμπιάδας, μέσω του οποίου, απομακρύνθηκαν 2,6 εκατ. τόνοι  μεταλλευτικών καταλοίπων της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητάς, που αφορά την περίοδο 1976 -1995. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται η εξυγίανση έκτασης 300 στρεμμάτων».

Από την εταιρεία, δηλώνουν, ότι μειώνουν σημαντικά το αποτύπωμα  της εξορυκτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, γι’ αυτό και εφαρμόζουν ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παράλληλης αποκατάστασης στην Ευρώπη με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων των στοιχείων αυτών σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος, η εταιρεία μέσα από ειδικές εδαφοβελτιωτικές εργασίες και συνεχείς μετρήσεις ποιότητας, βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της εξυγίανσης κι αποκατάστασης των χώρων αυτών με  επιτυχή φυτοκάλυψη στο 100% των εκτάσεων, χρησιμοποιώντας μάλιστα ενδημικά φυτά ώστε να ενσωματωθούν εύκολα στη χλωρίδα και το ευρύτερο οικοσύστημα της γύρω περιοχής.

[ΠΗΓΗ: http://www.real.gr/, της Μαίρης Παπακωνσταντίνου, 10/12/2018]