ΓΙΑΤΙ Η ELDORADO GOLD ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 750 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Το διαιτητικό δικαστήριο θα κληθεί να κρίνει, για ακόμα μία φορά, εάν η Eldorado Gold δικαίως διεκδικεί αποζημίωση ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο για ζημία που έχει υποστεί λόγω της μεγάλης καθυστέρησης εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Αυτό θα είναι το επόμενο επεισόδιο της ατελεύτητης δικαστικής διένεξης μεταξύ του καναδικού ομίλου και του ελληνικού Δημοσίου εάν δεν εκτονωθεί η νέα κρίση που ξέσπασε τον Αύγουστο, οπότε η Eldorado Gold, με αίτημα πληρωμής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αξιώνει, εξωδίκως σε αυτήν τη φάση, το ποσό των 750 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο, βέβαια, τμήμα του διεκδικούμενου ποσού σχετίζεται με την καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας του εργοστασίου στον Μαντέμ Λάκκο, που υπολογίζεται ότι έχει προκαλέσει ζημία 664 εκατ. ευρώ.

Το αδιέξοδο

Την κίνηση της εταιρείας είχε εμμέσως προαναγγείλει ο διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, Georges Burnes, κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη αναλυτών, μέσα του περασμένου καλοκαιριού, οπότε είχε δηλώσει απογοητευμένος και είχε τονίσει πως η εταιρεία εξετάζει τη λήψη νομικών μέτρων.

Η εταιρεία προσδοκούσε, όπως έχουν αναφέρει οι επικεφαλής της, ότι το Δημόσιο θα χορηγούσε τις άδειες που απαιτούνται για την κατασκευή του εργοστασίου στον Μαντέμ Λάκκο, μετά τη δικαίωσή της από το διαιτητικό δικαστήριο. Το τελευταίο, τον περασμένο Απρίλιο, είχε αποφασίσει πως δεν συνιστά παράβαση των διατάξεων της σύμβασης μεταβίβασης η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαντέμ Λάκκου για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Σκουριών και Ολυμπιάδας. Απορρίφθηκε, δηλαδή, το αίτημα που είχε καταθέσει το Δημόσιο στο διαιτητικό δικαστήριο να αναγνωριστεί ως παράβαση των διατάξεων της σύμβασης μεταβίβασης η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας.

Την ίδια στιγμή, την προσδοκία του καναδικού ομίλου για τη χορήγηση από το Δημόσιο των απαιτούμενων αδειών είχε τροφοδοτήσει η δήλωση -τότε- του υπουργείου Περιβάλλοντος ότι θα γίνει σεβαστή η απόφαση του δικαστηρίου, βάσει, μεταξύ άλλων, των περιορισμών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εξάλλου, τον περασμένο Αύγουστο το αρμόδιο υπουργείο είχε εγκρίνει το προσάρτημα 5 που αφορά την τεχνική μελέτη του νέου εργοστασίου εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο. Αυτή όμως, είναι και η μοναδική άδεια που χορηγήθηκε: εκκρεμεί, μεταξύ άλλων δευτερευουσών αδειών, η έγκριση της τεχνικής μελέτης μεταλλουργίας (προσάρτημα 6), προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής χρυσού και χαλκού στον Μαντέμ Λάκκο. Στο τελευταίο, δηλαδή, θα γίνεται η μεταλλουργία χαλκού που θα παράγει ως παραπροϊόντα χρυσό και άργυρο, ενώ στις Σκουριές θα γίνεται η εξόρυξη και ο εμπλουτισμός του μεταλλεύματος. Πιο απλά, η μονάδα των Σκουριών έχει ανάγκη τη μεταλλουργία του Μαντέμ Λάκκου.

Ζημίες λόγω καθυστέρησης

Όπως αναφέρει η Eldorado Gold στην εξώδικη αίτησή της, το Δημόσιο παραβιάζει τη θεμελιώδη, για τη λειτουργία της σύμβασης, υποχρέωσή του, της θέσης σε ισχύ ή και ενεργοποίησης διοικητικών αδειών και εγκρίσεων και εν γένει της προόδου των εργασιών. Σημειώνεται, ακόμα, ότι το Δημόσιο προβαίνει και σε δημόσιες δηλώσεις και δυσφημιστικές για την εταιρεία ενέργειες, εχθρικές προς την επένδυση.

Ως αποτέλεσμα, η περίοδος προπαρασκευής, που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει από τον Μάιο του 2013 έως τον Μάιο του 2015, έχει ήδη παραταθεί κατά 39 μήνες, δηλαδή από τον Μάιο του 2015 έως σήμερα. Κατά συνέπεια, δεν κατέστη εφικτό να ξεκινήσει, όπως αρχικά προβλεπόταν, η περίοδος εκμετάλλευσης του υποέργου των Σκουριών. Η εταιρεία, εκτός από τη ζημία 664,5 εκατ. ευρώ λόγω καθυστέρησης της έναρξης περιόδου εκμετάλλευσης, υπολογίζει σε 74,6 εκατ. ευρώ το συνολικό ύψος της απώλειας λόγω της καθυστέρησης της περιόδου προπαρασκευής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Τοποθετεί, ακόμα, σε ημερήσια βάση τη ζημιά από την καθυστέρηση της περιόδου προπαρασκευής και από διαφυγόντα έσοδα σε 36,2 χιλ. ευρώ και 664,5 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 22/9/2018]