ΟΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Κατά τους όρους της διαιτησίας, όπως προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως π.χ. ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, η Ελληνικός Χρυσός όφειλε να ορίσει διαιτητή εντός ενός μηνός από την παραλαβή της προσφυγής. Έτσι χθες ανακοινώθηκε το όνομα του του κου Β. Λυκούδη, επιτίμου αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, ως διαιτητή. Με την επίδοση της προσφυγής του στη διαιτησία, το Ελληνικό Δημόσιο είχε κοινοποιήσει στην εταιρεία και το πρόσωπο του διαιτητή από πλευράς του, τον Γ. Χρυσικό, επίσης επίτιμο αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

Επόμενο βήμα είναι εντός 15 ημερών, τα δύο μέρη να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τον επιδιαιτητή και πρόεδρο του Διαιτητικού Δικαστηρίου ορίζει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Χθες, αντιπρόσωποι των τριών σωματείων εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός βρέθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αίτημα να ενημερωθούν για την πορεία της διαιτησίας και της αδειοδότησης. Κατά το μεσημέρι οι εργαζόμενοι συναντήθηκαν με τον γενικό γραμματέα Ενέργειας κο Μ. Βερροιόπουλο.