ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΗΛΟ, ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Στη Μήλο, η IMERYS δρώντας ως υπεύθυνος εταιρικός κοινωνικός εταίρος, συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές και ενισχύοντας την αρμονική συνύπαρξη της εξόρυξης και του τουρισμού.

Η IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία εξορύσσει και επεξεργάζεται μπεντονίτη, περλίτη και ζεόλιθο, παράγοντας εξειδικευμένα προϊόντα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και αγορών. Η Ελλάδα είναι πρώτη, σε παγκόσμια κλίμακα, στην παραγωγή διαβαθμισμένου περλίτη και πρώτη στην Ευρώπη στην παραγωγή μπεντονίτη.

Μία από τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη συνύπαρξη και των δύο αυτών οικονομικών πυλώνων είναι ο πρότυπος βιολογικός αμπελώνας στον Τράχηλα της Μήλου, που από το 2014 βρίσκεται στη θέση ενός σταδιακά αποκαθιστάμενου ενεργού ορυχείου περλίτη, σε άλλα σημεία του οποίου συνεχίζεται η εξόρυξη μέχρι και σήμερα. Η IMERYS επέλεξε να αναβιώσει την αμπελοκαλλιέργεια, που κατά το παρελθόν αποτέλεσε μία από τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες της Μήλου, καθώς και την οινοπαραγωγή.

Από το Φεβρουάριο του 2014 έχουν φυτευτεί 63 στρέμματα με περίπου 22.300 αμπέλια στο εξοφλημένο τμήμα του ορυχείου στον Τράχηλα. Τον Αύγουστο του 2016, έγινε ο πρώτος τρύγος με οινοποίηση 300 κιλών σταφυλιών και εμφιάλωση, το Δεκέμβριο του 2016, 110 φιαλών κρασιού.

Μέσω της βιολογικής – οργανικής μεθόδου αμπελοκαλλιέργειας, η IMERYS ενισχύει τη βιοποικιλότητα της Μήλου και προστατεύει το περιβάλλον. Ταυτόχρονα ενισχύει την τοπική κοινωνία, με τη δημιουργία δύο νέων θέσεων εργασίας στον αμπελώνα που καλύφθηκαν από εντόπιους και με τη διοργάνωση ανοιχτών σεμιναρίων, σε 300 συμμετέχοντες μέχρι και σήμερα, που στόχο έχουν την προτροπή για χρήση βιολογικών μεθόδων στην παραγωγή κρασιού.

Η πρότυπη βιολογική καλλιέργεια αμπελιών μπορεί επιπλέον να προσελκύσει επισκέπτες στο νησί μιας και η παραγωγή κρασιού είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία, την ποιότητα και την παράδοση.

[ΠΗΓΗ: http://elladitsamas.blogspot.gr/, 4/5/2017]