ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

0e431587-f03d-47e6-a805-782fab3234aeΗ Ελληνικός Χρυσός κατάφερε να αλλάξει τη νοοτροπία και να εδραιώσει την επένδυση της σε όρους συνεισφοράς, τόσο κοινωνικής όσο και περιβαλλοντικής, απαντώντας σε ένα πολλαπλό στοίχημα.

Η ανάπτυξη στη Β. Ελλάδα, η ενίσχυση εισοδήματος και αύξηση του πληθυσμού στην Χαλκιδική, η σταθερή και συνεπής προσήλωση στην κοινωνική συνεισφορά, μέσω του προγράμματος Ανοιχτών θυρών και τέλος, η προτεραιότητα στο περιβάλλον που είναι και ο βασικός παράγοντας στον σχεδιασμό του έργου της εταιρείας, αποτελούν τις προκλήσεις στις οποίες κλήθηκε να απαντήσει η Ελληνικός Χρυσός.

«Είμαστε περήφανοι σήμερα γιατί υλοποιούμε το όραμα πολλών Ελλήνων μηχανικών, να καταστήσουμε την Ελλάδα και την Χαλκιδική ξανά. παραγωγό χαλκού και χρυσού όπως ήταν από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για αυτό το όραμα ζούμε και το βλέπουμε επιτέλους να γίνεται πραγματικότητα».

Με αυτή την φράση ο Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός παρέλαβε πρόσφατα βραβείο για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσειςτης Ελληνικός Χρυσός, αποτυπώνοντας παράλληλα και το διακύβευμα αυτής της επένδυσης που αποτελεί δείγμα γραφής για το εθνικό επενδυτικό πλαίσιο και τις δυνατότητες της ελληνική$ οικονομίας να πετύχει παραγωγικότητα και ανάπτυξη μέσω της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εγχώριας βιομηχανικής ανασυγκρότησης.

Το «διακύβευμα»της επένδυσης

Συνεχίζοντας μια μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, η επένδυση τηςΕλληνικός Χρυσός που σχεδιάστηκε και υλοποιείται απόΈλληνεςμηχανικούς κατάφερε κάτι πολύ πιο σημαντικό από τα να επιβιώσει.

Κατάφερε εν μέσω της πιο δύσκοληςσυγκυρίας για την εθνική οικονομία και ανάπτυξη αλλά και την ίδια την εξέλιξή της, να εδραιωθεί όχι μόνο λόγω της οικονομικήςτης βαρύτητας, αλλά κυρίως λόγω της σημασίαςτης σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, ανοίγοντας τον δρόμο σε μια νέα περίοδο επιχειρηματικής ηθικής και δράσης.

Το πολλαπλό στοίχημα για την Ελληνικός Χρυσός

Έσοδα στο Κράτος – Ανάπτυξη στην Βόρεια Ελλάδα:

 • 1,5 δις δολάρια συνολικές επενδύσεις. 700 εκατ. δολάρια μέχρι και σήμερα.
 • 30- 35% των συνολικών εσόδων ετησίως στην εθνική οικονομία.
 • Περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας.
 • 90% των προμηθευτών ελληνικές επιχειρήσεις.

Την επόμενη 20ετία:

 • 1,6 δισ. ευρώ σε άμεσους φόρους.
 • 1,5 δισ. ευρώ σε μισθούς.
 • 1 δισ. ευρώ σε κοινωνική ασφάλιση.
 • 2,5 δισ. ευρώ προς τοπικές επιχειρήσει και προμηθευτές.
 • 150 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 • 30 εκατ. σε δραστηριότητες EKE.

Ενίσχυση εισοδήματος και αύξηση του πληθυσμού στην Χαλκιδική

Η πιο σημαντική κατάκτηση σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η πραγματική ανάπτυξη στην Χαλκιδική που εν μέσω κρίσης και μέσα σε λίγα χρόνια μετράει αντί για λουκέτα και ανεργία, 1.500 νέες θέσεις εργασίας, 800% ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (την περίοδο 2006 2013 οπότε και ενισχύθηκε από την μεταλλευτική με 56 εκ. ευρώ), οικιστική ανάπτυξη με αντίστοιχα δυναμική στην αγορά κατοικίας, τουριστική ανάπτυξη με 12μηνε5 πληρότητες, και δημογραφική αύξηση, με ενδεικτικό το παράδειγμα της Ολυμπιάδας. όπου ξεπερνά το 17%.

Σε οικονομικούςόρους:

 • 110 εκ. ευρώ απευθείας στην τοπική οικονομία την περίοδο 2006 2015 από προμήθειες και εργολαβίες.
 • 19 εκ. ευρώ για έργα υποδομής στην ΒΑ Χαλκιδική την ίδια περίοδο.
 • 13 εκ. ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια σε δράσει ΕΚΕ.

Σταθερή και συνεπής προσήλωση στην κοινωνική συνεισφορά

Με έργα υποδομής, στήριξη δράσεων και δομών κοινής ωφελείας, πολιτισμού, αθλητισμού. υγείας και παιδείας που εντάσσονται σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικήςυπευθυνότητας. Βασικός προσανατολισμός η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής εργαζόμενων και πολιτών.

Σε αυτήν την φιλοσοφία εδραιώθηκε και το πρόγραμμα ανοιχτών θυρών που έφερε πάνω από 5.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα στα έργα τηςΕλληνικός Χρυσός, ενώ πάνω από 350 φοιτητές απασχολούνται κάθε καλοκαίρι στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης. Οι νέοι έχουν την ευκαιρία μέσω της απασχόλησης να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και να μυηθούν στην μεταλλευτική και τις συναφείς με αυτήν επιστήμες και ειδικότητες.

Προτεραιότητα στο Περιβάλλον που είναι και ο βασικός παράγοντας στον σχεδιασμό του έργου της Ελληνικός Χρυσός.

Το ISO 14001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών, το ISO 50001:2011 Energy ManagementSystem, η αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου από όλες τις αποθέσει των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων και η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, είναι κάποια μόνο από τα δείγματα γραφής σε αυτή την κατεύθυνση.Κυρίαρχο περιβαλλοντικό projectτηςΕλληνικός Χρυσός είναι το νέο πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που τέθηκε πρόσφατα σε πλήρη εφαρμογή. Με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκ. ευρώ κόστος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκ. ευρώ ετήσιο κόστος λειτουργίας και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων σε ειδική πλατφόρμα στο ίντερνετ,  κατατάσσεται σε ένα από τα πιο εκτεταμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Αυστηρότερες προδιαγραφές για την ασφαλέστερη λειτουργία των έργων, σε σχέση με τους ανθρώπους, τον τόπο και το περιβάλλον που πιστοποιούνται και επικυρώνονται μέσα από μια σειρά διακρίσεων:

 • CRI Silver του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελληνικός Χρυσός το 2015
 • Πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 1 8001:2007
 • Πρωτιά στον τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας και χρυσό για την διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (H&S Awards)
 • Διάκριση για την πολιτική της στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού (HR Awards)
 • Βραβείο από τον ΣΒΒΕ για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, στο πλαίσιο του θεσμού Ελληνική Αξία για το 2014

Ένα στοίχημα που κρίνεται καθημερινά μέσω των στρατηγικών επιλογών, των αποφάσεων και των δράσεων σε σχέση με αυτούς τους πυλώνες, που θέτουν ως βασική προτεραιότητα της επένδυσης τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το «κλειδί» στο όραμα αυτών που σχεδίασαν αυτήν την επένδυση και την υλοποιούν θωρακίζοντας την συνέχειά της, με απώτερο σκοπό την παραγωγή πραγματικής υπεραξίας στην Ελλάδα.

[ΠΗΓΗ: MARKETING WEEK_SPECIAL EDITIONS, 01/11/2016]