ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

newego_large_t_1101_53805893_type13031Αύξηση 4,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών σημείωσε ιδιαίτερα μεγάλη άνοδο κατά 9,2%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 4,1% τον Ιούλιο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, έναντι µείωσης 2,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατοµείων κατά 16,1%.

β. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 9,2%. Ειδικότερα, στην άνοδο αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή τροφίµων (9,3%), δερµάτων και ειδών υπόδησης (40,7%), εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραµµένων µέσων (19,5%), χηµικών προϊόντων, µη µεταλλικών ορυκτών, κατασκευής µεταλλικών προϊόντων (15,4%), µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού (15,6%) και µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων (85%).

γ. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 5,7%.

δ. Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 4%.

Ο µέσος δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2015, παρουσίασε αύξηση 2,3% έναντι µείωσης 0,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014.

Ο εποχικά διορθωµένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής παρουσίασε µείωση 1,4% τον Ιούλιο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2016.

πηγή: imerisia.gr