ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

2Εγκρίθηκε και η εκκρεμούσα  τροποποίηση της βασικής τεχνικής μελέτης του 2012 για τα έργα στις Σκουριές από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση και στο Διαύγεια, υπογράφηκευπουργική απόφαση που αφορούσε την έγκριση συμπληρωματικού – Τροποποιητικού Τεύχους Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλουργικές – Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», στον Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η τροποποίηση αφορούσε τη διευθέτηση χωροθέτησης δευτερευουσών μονάδων στις Σκουριές. Παράλληλα υπάρχει και ειδική αναφορά για πρόβλεψη λήψης προληπτικών μέτρων με στόχο την υγεία των εργαζομένων, την ασφάλεια και την προστασία τους από τυχόν επιβλαβή σκόνη υλικών.

Στην ουσία, επρόκειτο για μια ακόμη άδεια ρουτίνας η οποία είχε καθυστερήσει να υπογραφεί. Έτσι απομακρύνεται ο κίνδυνος να παγώσει η επένδυση για μεγάλο χρονικό διάστημα και όλοι περιμένουν την επαναδραστηριοποίηση του εργοταξίου στις Σκουριές, ώστε να μην χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος