ΣΤΗΝ ΆΘΥΤΟ Η «ΠΕΤΡΑ» ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

1Η γνωστή πέτρα Αθύτου θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ο «χρυσός» της χερσονήσου Κασσάνδρας. Χτίζει, «ντύνει» κια διακοσμεί ολόκληρους οικισμούς, τα περισσότερα σπίτια και μεγάλο αριθμό δρόμων. Μια κλασσική περίπτωση της συμβολής και επίδρασης της γεωλογίας στην καθημερινή κοινωνική λειτουργία, τον πολιτισμό, την οικονομική δραστηριότητα και το τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής. Τι θα ήταν για παράδειγμα η Άθυτος χωρίς την παρουσιά της πέτρας της; Είναι ακριβώς η «πέτρινη» εικόνα και όψη κτιρίων, δρόμων και άλλων κατασκευών που αυξάνουν το τουριστικό ενδιαφέρον και φέρνουν επισκέπτες στο χωριό.  Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους οικισμούς της Κασσάνδρας, όπου η πέτρα Αθύτου χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο και σε μεγαλύτερη έκταση. Αυτός είναι και ο λόγος που κοινωνία και λατομική δραστηριότητα έχουν διαχρονικά βρει το δικό τους κωδικό αρμονικής συνύπαρξης.

[ΠΗΓΗ: http://greenminerals.blogspot.gr/, του δρ. Ν. Αρβανιτίδη, 7/5/2016]