ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

STOES-OLYMP-20150525-055Υπό όρους και περιορισμούς υπεγράφη τελικό από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η πρώτη άδεια που αφορά την υλοποίηση του project της Ολυμπιάδας στα Μεταλλεία Χαλκιδικής. Πρόκειται για μία εκ των επτά συνολικά αδειών που εκκρεμούν για την ανάπτυξη της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα, η οποία αφορά την κατασκευή μονάδας λιθογόμωσης. Η άδεια αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια και υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα Ενέργειας, Μιχάλη Βερροιόπουλο. Η άδεια, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση, χορηγείται στην Ελληνικός Χρυσός , με όρους και περιορισμούς, η παράβαση των οποίων μπορεί να έχει ως συνέπεια την ανάκλησή της. Μεταξύ των όρων που θέτει το υπουργείο, είναι και το δικαίωμα της αρμόδιας υπηρεσίας του να επιβάλει πρόσθετους όρους και μέτρα, που θα έκρινε αναγκαία για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων όπως και για την προστασία του εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος γενικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση έγκρισης της σχετικής άδειας προβλέπει, επίσης, ότι το Δημόσιο δεν ευθύνεται, αν, για λόγους ασφαλείας ή γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, απαγορευθεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων ή ανακληθεί η παρούσα άδεια. Η απόφαση έγκρισης της άδειας αναφέρει ρητά, επίσης, ότι η διάταξη των αδειοθέντων εγκαταστάσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στα στοιχεία της οικονομικοτεχνικής μελέτης και στα θεωρημένα από την υπηρεσία του υπουργείου σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την εν λόγω απόφαση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 31 Μαρτίου λήγει το τελεσίγραφο της Eldorado Gold προς το υπουργείο για την έκδοση των αδειών που εκκρεμούν για την επένδυση της Ολυμπιάδας, προκειμένου να μην προχωρήσει στην αναστολή της και σε απολύσεις 600 εργαζομένων.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της Χρύσας Λιάγγου, 16/03/2016]