ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΔΙΚΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

imagehandler_39Η αναζήτηση νέων αγορών και οι εξαγωγές μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την εγχώρια αγορά για τον κλάδο παραγωγής βασικών μετάλλων, επισημαίνει σε πρόσφατη μελέτη της η IBHS A.E.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Analyst, η ζήτηση το 2014 σε ορισμένους τομείς της αγοράς εμφάνισε μικρή ανάκαμψη λόγω της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων, καθώς και της υλοποίησης κάποιων μικρότερων έργων υποδομής.

Ωστόσο, η ζήτηση από την οικοδόμηση εξακολούθησε να είναι υποτονική. Η εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα, πάντως, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ νια τον κλάδο των βασικών μετάλλων, αυξήθηκε κατά 5,2%. Στη συνέχεια, οι αρνητικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 προκάλεσαν βαθμιαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, τάση που εντάθηκε τον Ιούλιο με την επιβολή των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων.

Αναφορικά με τις τιμές των μετάλλων, το α’ εξάμηνο του 2015 επικράτησαν ανοδικές τάσεις, με τη μέση τιμή του αλουμινίου να αυξάνεται κατά 25%, στα 1.599 ευρώ ανά τόνο. Σε υψηλότερα επίπεδα κινήθηκε και ο χαλκός (+5,3%, στα 5.317 ευρώ ανά τόνο), ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο ψευδάργυρος (27,8%, στα 1.912 ευρώ ανά τόνο).

Στη συνέχεια, ωστόσο, επικράτησε βαθμιαία αποκλιμάκωση καθώς η ανησυχία των επενδυτών για τις εξελίξεις στο χρηματιστήριο της Κίνας, αλλά και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη μεταφράστηκαν σε μαζικές πωλήσεις συμβολαίων στο LME. Η εξωτερική ζήτηση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα τους πρώτους έξι μήνες, υποβοηθούμενη και από την περαιτέρω υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, τη στιγμή που το κλίμα στην εγχώρια αγορά ήταν υποτονικό

Σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική ανάλυση της IBHS, με την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 57 επιχειρήσεων ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2014 αυξήθηκε ελαφρώς κατά 1,7%, στα 3,2 δισ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων αυξήθηκαν στα 149 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές περιορίστηκαν στα 111 εκατ. ευρώ.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 17/03/2016]