ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ

stratoniΠώς κατάφερε εν μέσω κρίσης να αυξήσει εισοδήματα και πληθυσμό στη Χαλκιδική.

Στο περιβάλλον της κρίσης, σε μια συγκυρία επενδυτικής ύφεσης, αποδυνάμωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και πτώσης της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας, με διακύβευμα για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας την προσέλκυση επενδύσεων, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός μπορεί να αποτελέσει ένα από τα βασικά μοντέλα για την εθνική επενδυτική στρατηγική, αλλά και το πρότυπο για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου της χώρας, μέσα από την υγιή παραγωγικότητα, την επανεκκίνηση της εθνικής Βιομηχανικής δραστηριότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Είναι ενδεικτικό το ότι, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, οι οποίες θέτουν εν αμφιβόλω ακόμα και την ομαλή εξέλιξή της, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα, ενισχύοντας μάλιστα επενδυτικά κεφάλαια και κοινωνική συνεισφορά.

Παραγωγική δυναμική: Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο επένδυσης και παραγωγικής δυναμικής, σε μια περίοδο μάλιστα που οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι ελλειμματικές, η Ελληνικός Χρυσός έχει προβεί σε 1,5 δια. δολάρια συνολικές επενδύσεις, εκ των οποίων τα 700 εκατ. δολάρια από το 2012 έως σήμερα έχουν πέσει στα έργα της εταιρείας στη Χαλκιδική, δημιουργώντας περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας και στηρίζοντας εμπράκτως ελληνικές επιχειρήσεις και προμηθευτές, καθώς το 90% εξ αυτών είναι ελληνικές επιχειρήσεις και το 22% έχει έδρα τον Δήμο Αριστοτέλη.

Ανάπτυξη στην πράξη: Παράλληλα, η επιχείρηση προχωρεί σε υλοποίηση του δόγματος ανάπτυξη στην πράξη . Μόνο την περίοδο 2006 2013 έχει διαθέσει απευθείας στην τοπική οικονομία της Χαλκιδικής περισσότερα από 56 εκατ. ευρώ, ενισχύοντάς την κατά 800%, ενώ οι δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός έχουν ενισχύσει την τοπική αγορά, μόνο μέσα στο 201 Α, με 27 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 165% σε σχέση με το 2013. Εδώ να σημειωθεί ότι το 30% 35% των ετήσιων εσόδων της επιχείρησης καταλήγει άμεσα ή έμμεσα στα κρατικά ταμεία, καθώς και ότι το ποσό που η εταιρεία θα καταβάλει σε άμεσους φόρους μέσα στην επόμενη εικοσαετία υπολογίζεται στα 1,6 δισ. ευρώ.

Σε τοπικό επίπεδο, η Ελληνικός Χρυσός κατάφερε εν μέσω κρίσης να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της εισοδηματικής δύναμης και στην καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της αύξησης της απασχόλησης, της δημιουργίας νέων επαγγελμάτων, της οικονομικής σταθερότητας, της ενίσχυσης της ρευστότητας, της οικονομικής, οικιστικής, κοινωνικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Επένδυση στους ανθρώπους και στο περιβάλλον: Σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Ελληνικός Χρυσός έχει να επιδείξει πλούσιο παλμαρέ , με έργα υποδομής, στήριξη δράσεων και δομών κοινής ωφέλειας, πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας και παιδείας, έχοντας επενδύσει περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια σε δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος θερινής απασχόλησης για τους φοιτητές της περιοχής δραστηριότητάς της, η Ελληνικός Χρυσός μόνο το 2015 φιλοξένησε πάνω από 350 φοιτητές στις εγκαταστάσεις της. Ειδικά για το περιβάλλον, το οποίο αποτελεί Βασικό παράγοντα στο σχεδιασμό των έργων της, η Ελληνικός Χρυσός έχει πιστοποιηθεί με το ISO 14001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει στο σύνολο των εργασιών και εγκαταστάσεών της, έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, με ανάρτηση όλων των περιβαλλοντικών μετρήσεων στο internet, και έχει επενδύσει στην αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας, δείγμα γραφής της περιβαλλοντικής της πολιτικής. Ταυτόχρονα, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη λογική των ανοιχτών θυρών , δίνοντας τη δυνατότητα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες να επισκεφθούν τα έργα της στη Χαλκιδική (μέχρι στιγμής 5.000 κάτοικοι έχουν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός), αλλά και προχωρώντας σε συνεργασίες με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς, με εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις φοιτητών και μαθητών στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Υψηλότερες προδιαγραφές: Τούτων δοθέντων, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ελληνικός Χρυσός έχει Βραβευτεί επανειλημμένα για τις υψηλότερες προδιαγραφές στη λειτουργία των έργων της σε σχέση με τους ανθρώπους, την περιοχή δραστηριότητας και το περιβάλλον: CRI Bronze του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τις δράσεις ΕΚΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 1 8001:2007. Πρωτιά στον τομέα υγείας και ασφάλειας και χρυσό για την ετοιμότητα και διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (H&S awards). Διάκριση για την πολιτική και τις πρακτικές της στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού (HR awards). Βραβείο του ΣΒΒΕ για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, στο πλαίσιο του θεσμού Ελληνική Αξία, για το 2014.

Η ανάπτυξη σε αριθμούς:

  • 17% αύξηση πληθυσμού στην Ολυμπιάδα, όταν περιοχές με τουριστικό κυρίως προϊόν στο νομό παρουσίασαν την ίδια περίοδο μείωση στον πληθυσμό τους.
  • Ο Νομός Χαλκιδικής παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα, με βασικό παράγοντα τη μεταλλευτική δραστηριότητα και τη ρευστότητα που δημιουργεί στην τοπική αγορά.
  • Το κατά κεφαλήν εισόδημα στην περιοχή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής υπήρξε το 2011 από τα υψηλότερα στο νομό.

[ΠΗΓΗ: FREE SUNDAY, 13/12/2015]