ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ-ΕΚΕ

Στο πλαίσιο των βραβείων «Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος», έναν θεσμό που καθιέρωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), η Ελληνικός Χρυσός τιμήθηκε με έπαινο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Στην τεκμηρίωση που ακολουθεί τη βράβευση της Ελληνικός Χρυσός, επισημαίνεται ότι για την εταιρεία αδιαπραγμάτευτη αξία είναι η ασφαλής λειτουργία των έργων της σε σχέση με το περιβάλλον, τους εργαζομένους της και την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Τηρούνται δε, ως βασικές αρχές της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών, κανόνων και πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και η εφαρμογή περιβαλλοντικά απόλυτα συμβατών μεθόδων εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλευμάτων. Τον έπαινο έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικός Χρυσός Εντουάρντο Μούρα. Στην ίδια κατηγορία, το πρώτο βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έλαβε η εταιρεία ΤΙΤΑΝ, ενώ το βραβείο «Περιβάλλον» απονεμήθηκε στην Ελληνικοί Λευκόλιθοι και ο σχετικός έπαινος στη Συστήματα Sunlight.