ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

_

Αναδημοσιεύουμε  άρθρο του Πέτρου Τζαφέρη στο οποίο φαίνεται με παραδείγματα πως η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι από τις λίγες που συνεχίζουν να στηρίζουν την ελληνική οικονομία στους δύσκολους καιρούς που περνάει.

«Σημαντική ήταν για μια χρονιά ακόμη, παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, η διεθνής παρουσία της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ στην παραγωγή ωμού λευκόλιθου (πάνω από 360 χιλ. τον. από παραχωρήσεις 20 22 και 21 Χαλκιδικής για το 2013 έναντι 351 χιλ. τον. για το 2012) και μαγνησιακών καθετοποιημένων προϊόντων (δίπυρης και καυστικής μαγνησίας καθώς και πυρίμαχων μαζών) υπερβαίνοντας σε κύκλο εργασιών τα 35 εκατ. € (έναντι 30 εκατ. € για το 2012).

Η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτοντας κοιτάσματα λευκολίθου και εγκαταστάσεις επεξεργασίας κυρίως στην περιοχή Χαλκιδικής, όπου εργάζονται συνολικά 367 εργαζόμενοι, είναι αμιγώς εξαγωγική (στο 90%) και επιτυγχάνει παρά τον σημαντικό διεθνή ανταγωνισμό να διατηρείται ως η μεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση προϊόντων λευκολίθου εντός της ΕΕ εστιάζοντας παράλληλα σε θέματα ποιότητας και αποκατάστασης περιβάλλοντος.

Εντός του 2013 πραγματοποίησε εξαγωγές συνολικά 142 χιλ. τον. μαγνησιακών προϊόντων επιτυγχάνοντας αύξηση 6% έναντι του 2012 αλλά λόγω σχετικής συρρίκνωσης των τιμών στη διεθνή αγορά, η συνολική αξία των εξαγωγών εμφάνισε μικρή πτώση. Η εταιρεία διατηρεί και δραστηριότητα εκτός Ελλάδος με την συμμετοχή της σε επιχειρηματικά σχήματα: Magnesitas Navarras SA στην Ισπανία (μερίδιο 40%), Van Mannekus & Co BV στην Ολλανδία (μερίδιο 50%) και Akdeniz Mineral Kaynaklari A.S στην Τουρκία (μερίδιο 90%)

Επίσης, η επαναδραστηριοποίηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στο Μαντούδι Ευβοίας από την ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (TERNA MAG, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), η οποία εξαγόρασε την παλαιά ΒΙΟΜΑΓΝ στην περιοχή της Β. Ευβοίας και στοχεύει στην εκμετάλλευση των γνωστών κοιτασμάτων λευκολίθου του Γερορέματος και του Κακάβου και την περαιτέρω αξιοποίησή τους για παραγωγή μαγνησίας στις εγκαταστάσεις των Φούρνων Μαντουδίου μετά σχετικό εκσυγχρονισμό.

Σε πρώτη φάση, στόχος της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ είναι η εξόρυξη σε ετήσια βάση περίπου 170 χιλ. τον. Λευκόλιθου, με στόχο σε τρία χρόνια η μέση ετήσια παραγωγή να ανέρχεται σε 450 χιλ. τον. Πράγματι, εντός του 2013 ξεκίνησε η παραγωγή μαγνησίτη από τις εγκαταστάσεις Γερορέματος (παρήχθησαν 23,6 χιλ. τον. ωμού λευκολίθου) ενώ παράλληλα άρχισε η υπόγεια εξόρυξη μεταλλεύματος από το εργοτάξιο Πλακαριάς-Μουρτίτσας.

Ήδη, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Β. Εύβοια απασχολούνται 100 εργαζόμενοι. Το 2014 προγραμματίζεται η ανάπτυξη και νέου μεταλλευτικού κέντρου στον Κάκκαβο με υπαίθρια εκμετάλλευση λευκολίθου και λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού.