Tag Archives: Ελληνικος Χρυσος

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Το υπ. Ενέργειας δεν έχει συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση του 2016 – Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» χαρακτήρισε απογοητευτικό το γεγονός ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαιτησίας, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πότε πρόκειται να εκδοθούν οι άδειες

Με μία κίνηση κατά βάση διεκπεραιωτική και λιγότερο ουσιαστική συνεχίζεται η πολιτική της κυβέρνησης επί της πολυσυζητημένης επένδυσης της «Ελληνικός Χρυσός» στα μεταλλεία Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική. Λίγο πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, και συγκεκριμένα στις 9 Αυγούστου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης υπέγραψε απόφαση με την οποία εγκρίνεται η τεχνική μελέτη της νέας μονάδας εμπλουτισμού στη θέση Μαντέμ Λάκκος (προσάρτημα 5) της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας». Πρόκειται για απόφαση η οποία προβλεπόταν να υπογράφει με βάση το τελευταίο πόρισμα του Συμβουλίου της Επικράτειας, που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια διοίκηση δεν είχε συμμορφωθεί με προηγούμενη απόφαση της Δικαιοσύνης, η οποία είχε εκδοθεί δύο χρόνια πριν, το 2016.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από σχετικές προσφυγές της «Ελληνικός Χρυσός» στο ΣτΕ είχαν εκδοθεί οι αποφάσεις 217/2016, 218/2016 και 221/2016. Στις 9 Νοεμβρίου 2017 η «Ελληνικός Χρυσός» ζήτησε από το ΣτΕ να ελέγξει τη συμμόρφωση της διοίκησης με την απόφαση 221/2016. Το ΣτΕ, όπως προκύπτει από το πρακτικό συνεδρίασης της 11/2018 απεφάνθη πως η διοίκηση παρέλειψε να συμμορφωθεί με την εν λόγω δικαστική απόφαση και κλήθηκε να το πράξει αυτό εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του προαναφερθέντος πρακτικού.

Από την επικοινωνία της «Κ» τόσο με την «Ελληνικός Χρυσός» όσο και με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκύπτει ότι αφενός από μόνη της δεν πρόκειται για μια καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του έργου απόφαση και αφετέρου ότι το υπουργείο δεν φαίνεται διατεθειμένο να προχωρήσει το προσεχές διάστημα στην έκδοση των λοιπών εκκρεμών αδειών που αφορούν τις Σκουριές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εταιρεία, εκκρεμούν οι ακόλουθες άδειες:

 • Η τροποποίηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών
 • Η μετεγκατάσταση των αρχαιοτήτων
 • Η αναθεώρηση της πολεοδομικής άδειας για το εργοστάσιο των Σκουριών
 • Η τροποποίηση του προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης για τον χώρο απόθεσης των Σκουριών
 • Η τεχνική μελέτη μεταλλουργίας του Μαντέμ Λάκκου

Από τις παραπάνω άδειες, μέρος της απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας, βάσει της οποίας είχε δικαιωθεί η «Ελληνικός Χρυσός», είναι και η τεχνική μελέτη μεταλλουργίας του Μαντέμ Λάκκου (προσάρτημα 6) και μένει να δούμε εάν το υπουργείο θα προχωρήσει στην έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, τουλάχιστον για τη διευθέτηση αυτής της εκκρεμότητας.

Εκπρόσωπος της εταιρείας σε επικοινωνία με την «Κ» χαρακτήρισε απογοητευτικό το γεγονός ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαιτησίας η «Ελληνικός Χρυσός» δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πότε πρόκειται να εκδοθούν οι άδειες. Υπενθυμίζεται πως οι εργασίες στις Σκουριές έχουν ανασταλεί από τις 9 Νοεμβρίου 2017, καθώς είχε «παγώσει» η έκδοση των αδειών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαιτησίας στην οποία είχε προσφύγει το ελληνικό Δημόσιο. Η απόφαση της διαιτησίας εκδόθηκε τον περασμένο Απρίλιο και βάσει αυτής απορρίφθηκε το αίτημα του ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το οποίο η τεχνική μελέτη για το εργοστάσιο της μεταλλουργίας στη θέση Μαντέμ Λάκκος παραβιάζει τη σύμβαση παραχώρησης των μεταλλείων.

Με την απόφαση αυτή θεωρήθηκε τότε ότι άνοιγε ο δρόμος για την έκδοση των δευτερευουσών αδειών, κάτι, όμως, που φαίνεται ότι στην πράξη δεν ισχύει..

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της Δήμητρας Μανιφάβα, 21/8/2018]

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΩΝΩΝ

H Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου, που δραστηριοποιείται από το 2003 στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Αξιοποιεί και αναπτύσσει παράλληλα τρία μεταλλευτικά έργα: των Μαύρων Πετρών/ Στρατωνίου, της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, γνωστά ως Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμβάλλει ουσιαστικά στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη, υπό την καθοδήγηση της μητρικής της, Eldorado Gold Corporation, μεταλλευτικής εταιρείας με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία μεταλλείων σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική.

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας περιλαμβάνουν τρεις βασικές μεταλλευτικές ενότητες:

 • Το Μεταλλείο Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου: Εκμετάλλευση πολυμεταλλικού κοιτάσματος μεικτών θειούχων, με παραγωγή δύο συμπυκνωμάτων, μολύβδου-αργύρου και ψευδαργύρου.
 • Το Μεταλλείο Ολυμπιάδας (ο πλήρης εκσυγχρονισμός του οποίου πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2012-2016 και ξεκίνησε η επαναλειτουργία του το 2017): Εκμετάλλευση πολυμεταλλικού κοιτάσματος μεικτών θειούχων, με παραγωγή τριών συμπυκνωμάτων, μολύβδου-αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρων πυριτών.
 • Το Μεταλλείο των Σκουριών: Με την επανεκκίνηση των κατασκευαστικών έργων για την εκμετάλλευση του πορφυριτικού κοιτάσματος χαλκού-χρυσού, το ενιαίο έργο των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα βρεθεί σε πλήρη ανάπτυξη.

Δημιουργώντας αξία για τον άνθρωπο και την κοινωνία

Κάθε δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός αναπτύσσεται βάσει των Κατευθυντήριων Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης: «ενεργούμε με ακεραιότητα, συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα, επικοινωνούμε με ειλικρίνεια, λειτουργούμε με ασφάλεια, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε».

Η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στην B.A. Χαλκιδική, απασχολώντας (άμεσα ή έμμεσα) έως 2.500 εργαζόμενους, εκ των οποίων, η συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη. Κατά την πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται ότι θα έχουν συνολικά δημιουργηθεί περίπου 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω της ανάληψης δράσεων που αποδίδουν τα μέγιστα στην τοπική επιχειρηματικότητα, την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. 

Παράλληλα, ενσωματώνουν στη λειτουργία τους τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές που διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας των ανθρώπων και ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρόθεσης της εταιρίας να λειτουργεί σε άμεση συνάρτηση με την τοπική κοινωνία αποτελεί το «Πρόγραμμα Ανοιχτών Θυρών» που πρόσφερε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 6.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα να δουν από κοντά και να γνωρίσουν τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 350 φοιτητές που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες απασχολούνται κάθε καλοκαίρι στο «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης» της εταιρείας.

Βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση

Βιώσιμη ανάπτυξη για την Ελληνικός Χρυσός σημαίνει δημιουργία μακροπρόθεσμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με ταυτόχρονη περιβαλλοντική υπευθυνότητα στην πράξη. Η εταιρία ενεργεί με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος υιοθετώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας με βασικά σημεία:

Το καινοτόμο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στο 2016. Με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκατ. ευρώ κόστος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκατ. ευρώ ετήσιο κόστος λειτουργίας και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, κατατάσσεται σε ένα από τα πιο εκτεταμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος, στην Ευρώπη.

Την πλήρη αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου από όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων.

Τις Αρχές της «παράλληλης αποκατάστασης» και της «μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας», αξιοποιώντας το 80 στρεμμάτων φυτώριο που έχει δημιουργηθεί ειδικά για την αποκατάσταση του μεταλλευτικού χώρου με περισσότερα από 250 είδη φυτών.

Στόχος της Ελληνικός Χρυσός είναι να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της και να διασφαλίσει το περιβάλλον και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.com/, από  thesstoday.gr, 17/8/2018]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»

Στου antigold την πόρτα όσο θέλεις βρόντα…

Η κα Έρρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., έστειλε επιστολή προς την Εφημερίδα των Συντακτών και τον συντάκτη Νίκο Φωτόπουλο, σχετικά με το κινδυνολογικό άρθρο «Μια Καταγγελία που έρχεται από το μέλλον». Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Φωτόπουλε,

Με αφορμή το άρθρο σας με τίτλο «Μια Καταγγελία που έρχεται από το μέλλον» το οποίο δημοσιεύθηκε στις στην Εφημερίδα των Συντακτών και παρουσιάζει μονομερώς περιεχόμενο εσφαλμένων και ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός, που δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα και παραπλανά τους αναγνώστες σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας μας, σημειώστε παρακαλώ τα ακόλουθα με σκοπό την αποκατάσταση της ορθής ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού:

 

 • Από τον Ιούλιο του 2013 η Ελληνικός Χρυσός κατέθεσε έρευνα ανεξάρτητης αρχής για πιθανή παρουσία σωματιδίων αμιάντου στο μεταλλείο των Σκουριών σύμφωνα με την οποία δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος ύπαρξης αμιάντου Η εργαστηριακή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών έδειξε ότι οι ίνες των δειγμάτων του αέρα που συλλέχθηκαν δεν είναι από αμιαντούχο υλικό. Το σχετικό Προσάρτημα της Τεχνικής Μελέτης εγκρίθηκε στις 17/9/2014 και από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα
 • Η σκόνη που θα εκπέμπεται στη φάση της πλήρους ανάπτυξης του έργου των Σκουριών σε κάθε περίπτωση θα είναι 100 φορές μικρότερη από τα επιτρεπτά όρια της νομοθεσίας.  Στις Σκουριές, όπου η έκταση της επιφανειακής εξόρυξης είναι περίπου 400 στρέμματα και η υγρασία είναι τουλάχιστον 30%. η σκόνη ΔΕΝ αποκολλάται από το έδαφος ακόμα και σε ένα ενδεχόμενο ακραίων θερμοκρασιών και παραμένει απολύτως αδρανής.

 

Επιπλέον είναι δεδομένο πως η σκόνη δε θα είναι τοξική καθώς το κοίτασμα περιέχει μόνο χαλκό και χρυσό και μάλιστα σε πολύ μικρές περιεκτικότητες Τέλος σημειώνεται ότι η επιφανειακή εξόρυξη θα διαρκέσει κατά μέγιστο 9 χρόνια ενώ για τα υπόλοιπα 15 χρόνια το μεταλλείο των Σκουριών θα λειτουργεί αποκλειστικά με υπόγεια μέθοδο εκμετάλλευσης. Τα ανωτέρω επικυρώνονται από Απόφαση (1492/2013. Αρθ 24), που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

 • Ειδικά για τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζόμενων από αιωρούμενες σκόνες και χημικούς παράγοντες από το 2014 έως και σήμερα πραγματοποιούνται στο εργοτάξιο των Σκουριών συνεχείς δειγματοληψίες όλων των παραμέτρων. Οι τιμές μέτρησης για επιβλαβή σωματίδια (ίνες αμιάντου, αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυρίτιο (χαλαζίας), αναπνεύσιμα/ εισπνεύσιμα σωματίδια) είναι μη ανιχνεύσιμες ή εντός των κανονισμών και διενεργούνται σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς φορείς όπως το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

 

Μάλιστα την τελευταία διετία η εταιρεία έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για τη συνεχή επιφανειακή και υπόγεια καταγραφή ενδεχόμενων ινών αμιάντου και διαρκώς επενδύει στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών παρακολούθησης του αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της.

 

 • Η Ελληνικός Χρυσός πιστή στη δέσμευσή της να λειτουργεί υπό τους αυστηρότερους διεθνείς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς όρους δημιούργησε και αξιοποιεί ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων των στοιχείων αυτών σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο Επισημαίνεται ότι οι μετρήσεις αφορούν όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων ενώ κοινοποιούνται σε ετήσια και τρίμηνη βάση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Αναφορικά με το περιστατικό διάχυσης υλικού από φορτηγό όχημα εργολάβου κατά τη μεταφορά του από τον παλαιό Χώρο Απόθεσης Τελμάτων Ολυμπιάδας στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα σημειώνουμε ότι η απομάκρυνση του υλικού και η αποκατάσταση των χώρων έγινε κατόπιν της άμεσης παρέμβασης του συνεργαζόμενου εργολάβου και κλιμακίου της εταιρείας με απόλυτη συνέπεια και ασφάλεια ενώ το υλικό χαρακτηρίζεται ως μη επικίνδυνο απόβλητο για το περιβάλλον & τον άνθρωπο (ταξινομημένο ως Η412: Χρόνια Τοξικότητα για το περιβάλλον Κατηγορία 3). Η εταιρεία συνεργάστηκε από την πρώτη στιγμή με τις αρμόδιες Αρχές και αναμένει την αυτοψία που θα διενεργηθεί από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο.

 

Σημειώστε επίσης ότι σε περίπτωση που χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση όλα τα απαραίτητα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Τέλος παρακαλούμε για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα των Συντακτών των ορθών πληροφοριών επί του θέματος όπως παρουσιάζονται στην παρούσα στο πλαίσιο της αντικειμενικής και αμφίπλευρης ενημέρωσης του κοινού.

Η επιστολή δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», και ακολούθησε το αναμενόμενο. Ο ειδικός «Σκουριολόγος» Φωτόπουλος απάντησε μακροσκελώς επιμένοντας στην κινδυνολογία του, και αντιπαραθέτοντας γελοία επιχειρήματα του τύπου «πόσο κόστισε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για πιθανή παρουσία σωματιδίων αμιάντου στο μεταλλείο των Σκουριών», λες και την πλήρωσε από την τσέπη του… Και βέβαια όλη η απάντηση στηρίζεται στην μπουρδολογία του Παρατηρητηρίου, το οποίο διαφημίζεται κι όλας ως αξιόπιστη πηγή!!!…

Κα Ξηρουχάκη, μάλλον άδικος ο κόπος σας… Στου antigold tην πόρτα όσο θέλεις βρόντα…

 

ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ELDORADO GOLD;

Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου τον Απρίλιο, δικαίωνε την Ελληνικός Χρυσός, την Εν Ελλάδι θυγατρική της Eldorado Gold.

Σύμφωνα μ’ αυτή, η εταιρία δεν παραβίασε τις διατάξεις της Σύμβασης Μεταβίβασης με το Δημόσιο και όλα έδειχναν ότι το σήριαλ της επένδυσης της καναδικής εταιρίας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των Σκουριών θα έληγε.

Οι καθυστερήσεις όμως και κυρίως τα προσκόμματα και τα εμπόδια «είναι ακόμα» εδώ.

Εγείρονται νέα περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα που δεν είχαν τεθεί στο παρελθόν στο τραπέζι και όλα δείχνουν ότι η εμπλοκή θα έχει μια εκ νέου προσφυγή στη Δικαιοσύνη από την πλευρά της εταιρίας. Και τούτο γιατί μπορεί να υπάρχουν συζητήσεις και επαφές με την ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση του έργου, αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι υπάρχει συμφωνία.

Η διοίκηση της εταιρίας, στην πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το β’ τρίμηνο του 2018 δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη των περιουσιακών της στοιχείων στην Κασσάνδρα, συμπεριλαμβανομένων και των Σκουριών, αλλά έστειλε και το μήνυμα: «Η Eldorado Gold αξιολογεί τις επιλογές που της δίνει ο νόμος σε σχέση με το θέμα αυτό».

Ποια θα είναι η κίνησή της; Το 2017 όταν και πάλι η εταιρία είχε προβλήματα με το Δημόσιο, είχε θέσει το θέμα της προσφυγής στα διεθνή δικαστήρια με την οποία θα διεκδικούσε αποζημιώσεις ύψους δισεκατομμυρίων από το Ελληνικό Δημόσιο.

[ΠΗΓΗ: DEAL NEWS, 3/8/2018]

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΝΕΑ ΦΟΥΡΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Ελληνικός Χρυσός, για 6η συνεχόμενη χρονιά, υποδέχτηκε νέους από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, μέσω του Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης της εταιρείας.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη μεταλλευτική δραστηριότητα του τόπου τους, μέσα από πρακτική εξάσκηση σε διαφορετικούς τομείς του κλάδου, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην πενταετία 2013 – 2017 στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης συμμετείχαν 1.372 φοιτητές.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα η εταιρεία έχει καταβάλει το ποσό των 600.000 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση των συμμετεχόντων, ενώ η συνολική επένδυση της Ελληνικός Χρυσός σ’ αυτό το κομμάτι tτης εταιρικής ευθύνης αγγίζει τα 935.000 ευρώ.

Τέλος, το 2017 η Ελληνικός Χρυσός γι’ αυτή την πολύπλευρη στήριξη προς την Νέα Γενιά συνολικά και προς τον φοιτητόκοσμο του Δήμου Αριστοτέλη ειδικότερα τιμήθηκε με το χρυσό βραβείο στο “HR AWARDS” .

*Η φωτογραφία της ανάρτησης είναι από παρελθούσες αναρτήσεις του αρχείου μας.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.com, από HellasGold, 1/8/2018]

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ELDORADO

Καθυστερούν αδικαιολόγητα, σύμφωνα με τη διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός, άδειες ρουτίνας για το εργοτάξιο Σκουριών

Παιχνίδι για γερά νεύρα αποτελεί το θέμα της εξέλιξης της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός, θυγατρικής της Eldorado Gold, στα Μεταλλεία Χαλκιδικής. Και αυτό γιατί το ενδεχόμενο επανάληψης του σκηνικού 2015 αλλά και της κρίσης του 2017 υποψιάζονται στελέχη της αγοράς πως μπορεί να βιώσει η Ελληνικός Χρυσός. Χρονιές κατά τις οποίες η διελκυστίνδα μεταξύ της εταιρείας και της ελληνικής κυβέρνησης είχε οδηγήσει σε ανάκληση των τεχνικών μελετών που αφορούσαν τα έργα της εταιρείας στις Σκουριές και την Ολυμπιάδα μετά από σχετική απόφαση του τότε υπουργού Περιβάλλοντος Π. Σκουρλέτη, με αποτέλεσμα την αναστολή εργασιών της εταιρείας και τη διαθεσιμότητα της πλειονότητας των εργαζομένων και κατόπιν την προσφυγή της εταιρείας στο ΣτΕ εναντίον της απόφασης του υπουργού και τη δικαίωσή της και την επαναλειτουργία των εργοταξίων της εταιρείας.

Στο μεσοδιάστημα από την ημέρα αναστολής των εργασιών της εταιρείας μέχρι την επανέναρξή τους μετά τη θετική απόφαση του ΣτΕ είχαν μεσολαβήσει οι βουλευτικές εκλογές τον Σεπτέμβρη 2015. Αντίστοιχη ήταν και η κρίση του 2017 με τη μητρική εταιρεία Eldorado Gold να αναδιαμορφώνει και να περιορίζει το επενδυτικό της πλάνο στην Ελλάδα, μέχρι την καταληκτική απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου που δικαίωσε την Ελληνικός Χρυσός.

Αφορμή για να διατυπωθούν οι συγκεκριμένοι προβληματισμοί από στελέχη του χώρου στάθηκε η άκαρπη συνάντηση που έγινε αρχικά μεταξύ της διοίκησης της Ελληνικός Χρυσός και της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατόπιν μεταξύ του υπουργού Γ. Σταθάκη και των στελεχών του με εκπροσώπους των εργαζομένων, για τρίτη φορά μετά την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν για μία ακόμη φορά η χορήγηση των αδειών ρουτίνας, όπως έχουν χαρακτηριστεί από την Ελληνικός Χρυσός, που αφορούν κατά κύριο λόγο το εργοτάξιο των Σκουριών (εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού , μελέτη για την εναπόθεση των τελμάτων κ.λπ.), οι οποίες εκκρεμούν εδώ και μήνες, και κατά τη γνώμη τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων καθυστερούν αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα το πάγωμα των εργασιών στις Σκουριές, την απόλυση εργαζομένων και την καθυστέρηση της επένδυσης, παρά τη δικαίωση της εταιρείας από το Διαιτητικό Δικαστήριο.

Σημείο τριβής, σύμφωνα με πληροφορίες, το εργοστάσιο μεταλλουργίας της εταιρείας, το χρονοδιάγραμμα, τις προδιαγραφές και την επένδυση του οποίου αμφισβητεί το υπουργείο, ενώ παράλληλα το συνδέει με το θέμα του εργοταξίου των Σκουριών. Ταυτόχρονα το υπουργείο φαίνεται να εγείρει νέα περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και θέματα δικαιωμάτων που αφορούν άλλου τύπου διαδικασίες.

Οι εργαζόμενοι

Εν όψει της νέας διελκυστίνδας η εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, δείχνει να εμμένει σταθερά στην απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και στην πρόθεσή της για ολοκλήρωση της επένδυσής της στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός εξέδωσαν ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία τόνισαν πως «οι δεσμεύσεις του κ. Σταθάκη ότι μετά την ολοκλήρωση της διαιτητικής διαδικασίας η επένδυση θα ξεκλείδωνε και οι εκκρεμείς άδειες ρουτίνας θα εκδίδονταν ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και η ανάπτυξη της περιοχής, είναι χιλιοειπωμένες και γνωστές σε όλους. Παρ’ όλα αυτά, εδώ και τρεις μήνες, με την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου να δικαιώνει τις θέσεις τις εταιρείας, ο διάλογος με το αρμόδιο υπουργείο παραμένει άκαρπος και οι μεταλλωρύχοι στον αέρα».

Οι εργαζόμενοι τόνισαν πως «δεν προσφέρονται πλέον για πολιτικά παιχνίδια» και απαιτούν υπεύθυνες πράξεις τώρα και αναρωτήθηκαν πόσος καιρός πρέπει να περάσει για να αποδεχτεί το υπουργείο τη διαιτητική απόφαση και πόσες φορές θα πρέπει οι εργαζόμενοι από τη Χαλκιδική να επισκεφτούν το υπουργείο για να λάβουν μια απάντηση για το μέλλον της δουλειάς τους.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 13/7/2018]

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ;

Για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι των μεταλλείων Κασσάνδρας επισκέφθηκαν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον υπουργό Σταθάκη, έχοντας βάσιμες ελπίδες για μια σαφή απάντηση όσον αφορά το χρόνο έκδοσης των αδειών που εκκρεμούν, βασιζόμενοι στα λόγια του ίδιου του υπουργού, για γρήγορη επίλυση. Εξάλλου, η διαιτησία ήταν θετική για την επένδυση και ουσιαστικά δεν υπάρχουν εμπόδια για την επανέναρξη των εργασιών.

Και για μια ακόμα φορά, «έφαγαν τα μούτρα τους» όπως λέει και ο λαός… Ο χρόνος της συνάντησης καταναλώθηκε σε αόριστες υποσχέσεις χωρίς συγκεκριμένο ορίζοντα και σε ανούσιες αναλύσεις. Και με το δίκιο τους, σε κοινή ανακοίνωση όλων των σωματείων, οι εργαζόμενοι θέτουν τρία ερωτήματα στον υπουργό:

 • Πόσος καιρός πρέπει να περάσει για να αποδεχτεί το Υπουργείο την Διαιτητική Απόφαση;
 • Πόσες φορές θα πρέπει οι εργαζόμενοι από την Χαλκιδική να επισκεφτούν το Υπουργείο για να λάβουν μια απάντηση για το μέλλον της δουλειάς τους;
 • Και τελικά, αν αυτό που ζούμε δεν λέγεται κοροϊδία, τότε πως λέγεται;

Νομίζω πως οι ερωτήσεις είναι ρητορικές, διότι οι απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί… Στην πρώτη η απάντηση είναι «μέχρι να μην είμαστε πλέον κυβέρνηση», στη δεύτερη «όσες φορές και να έρθουν σαφή απάντηση δεν θα πάρουν» και στην τρίτη «δίκιο έχετε, κοροϊδία λέγεται…».

Όσο για την ερώτηση «Θα περάσουμε επιτέλους στο δια ταύτα κύριε Υπουργέ;», δεν πιστεύω να περιμένει κανείς άλλη απάντηση, ε; Το είπε ο άνθρωπος… «Σε λίγες εβδομάδες»…

Και ευτυχώς βέβαια που οι εργαζόμενοι έχουν συνειδητοποιήσει -εδώ και πολύ καιρό- πως παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι στις πλάτες τους.

Πάντως αν κάνουμε μια αναδρομή στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν θα διαπιστώσουμε πως κι άλλες φορές οι εργαζόμενοι βρέθηκαν στο ίδιο αδιέξοδο, πάντα με το δίκιο στο μέρος τους… Το 2015… Το 2017… Άλλοτε λεγόταν απόφαση ΣτΕ, σήμερα λέγεται Διαιτησία. Και τι έγινε; Πυροσβεστικά μέτρα-ασπιρίνες και σε λίγο καιρό τα ίδια και τα ίδια… Αβεβαιότητα και δυσοίωνο μέλλον…

Ποιό θα είναι το επόμενο βήμα των εργαζομένων; Έφτασε ο κόμπος στο χτένι ή όχι ακόμα; Και η εταιρεία; Πως θα αντιδράσει η εταιρεία και οι επενδυτές;

Αυτές είναι οι ερωτήσεις που απαιτούν απαντήσεις…

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΙΑΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ CRI GOLD ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

«Είμαστε περήφανοι για το έργο μας, για τους ανθρώπους μας, για την κοινωνία που ήταν διαχρονικά στο πλευρό μας. Σε αυτούς ανήκει αυτή η διάκριση και αυτοί είναι οι εγγυητές για την εξέλιξη του έργου μας και την κατάκτηση του οράματός μας, να κάνουμε ξανά την Ελλάδα μια από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού και χρυσού διεθνώς»

Δημήτρης Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικός Χρυσός

Μια νέα κορυφαία διάκριση, η 4η συνεχόμενη στο πλαίσιο του θεσμού του CRI, επισφραγίζει για ακόμα μία φορά την μακροχρόνια στρατηγική της «Ελληνικός Χρυσός» στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και την υπεύθυνη και έμπρακτη προσήλωσή της στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Σε μια λαμπρή τελετή που έλαβε χώρα στην Αθήνα, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, οικονομικού και θεσμικού γίγνεσθαι της χώρας και των κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρείν, η Ελληνικός Χρυσός τιμήθηκε δια του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ. Δημήτρη Δημητριάδη με το CRI Gold Αward, για τις επιδόσεις, τις πολιτικές και τις επιλογές της σε επίπεδο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2017:

«Σε μια από τις πιο κρίσιμες συγκυρίες για την εξέλιξη της επένδυσης μας, πιο ουσιαστικό διακύβευμα είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουμε ως κομμάτι του ελληνικού επιχειρείν, στην αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας, στην εξωστρέφεια της μεταλλευτικής βιομηχανίας, και κυρίως στην βιώσιμη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Αυτή την δυναμική που θα συμβάλει μακροπρόθεσμα και ουσιαστικά στην πραγματική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, την βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας.  Και κατ’ επέκταση στην εδραίωση αυτών των επιχειρηματικών πρακτικών που θα μπορέσουν να διαμορφώσουν την ωρίμανση της ελληνικής επιχειρηματικότητας για την μετάβαση σε μια νέα περίοδο επιχειρηματικής υπευθυνότητας, ηθικής και δράσης», δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο ο κ. Δημητριάδης, προσδιορίζοντας παράλληλα τις προτεραιότητες στην στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός σε σχέση με την εταιρική υπευθυνότητα. 

Δημιουργία αξίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη, που επικεντρώνεται στους εξής πυλώνες:

 • Την απασχόληση μέσω της δημιουργίας σταθερών θέσεων εργασίας
 • Την περιβαλλοντική υπευθυνότητα μέσα από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την διαχείριση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
 • Την κοινωνική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου εμπιστοσύνης στην περιοχή δραστηριοποίησής της

Μια στρατηγική διαχρονική επιλογή που αποτυπώνεται πέραν των διακρίσεων και πιστοποιήσεων:

 • στην σταθερή ωφέλεια προς την εθνική οικονομία και ανάπτυξη,
 • στα έργα και τις δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς
 • στις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές στην λειτουργία και ανάπτυξη των έργων της
 • Και στην απόλυτη προτεραιότητα στο περιβάλλον που αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των έργων της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική. Δείγματα γραφής το πιο εκτεταμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή με 320 σημεία παρακολούθησης και 2 εκ. ευρώ ετήσιο κόστος λειτουργίας αλλά και την αποκατάσταση από όλες τις αποθέσεις της προγενέστερής μεταλλευτικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την εφαρμογή της παράλληλης αποκατάστασης.

Αξιολόγηση μέσω CR Index και CRI PASS

Η αξιολόγηση των διακεκριμένων ελληνικών εταιρειών για τις υψηλές επιδόσεις τους στην εταιρική υπευθυνότητα, προκύπτει για 9η συνεχή χρονιά μέσω του Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης και του διαγνωστικού εργαλείου CRI PASS:

 • Ο CR Index είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τοις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια.
 • Το CRI Pass αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο που αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά, ενώ προετοιμάζει κατάλληλα όσες εταιρείες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον CR Index.

Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό του CRI, μπορείτε να βρείτε εδώ.

[ΠΗΓΗ: https://www.hellas-gold.com/, 8/6/2018]

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΙΣ 12 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018 ΜΕ «ΔΙΠΛΗ» ΔΙΑΚΡΙΣΗ!

Δώδεκα κορυφαίες επιχειρήσεις διακρίθηκαν για τις υψηλές επιδόσεις τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα βάσει των αξιολογήσεων CR Index, του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης και του CRI Pass, κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης που πραγματοποίησε στις 6 Ιουνίου το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. Η φετινή εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ινστιτούτο πρόσφατα συμπλήρωσε 10 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός εκπρόσωπος του CR Index στη χώρα μας, σε συνεργασία με τον βρετανικό οργανισμό Business in the Community υπό τον πρίγκιπα Κάρολο. Τη φετινή εκδήλωση προλόγισαν, εκ μέρους της κυβέρνησης, η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, η οποία συνεχάρη τους πρωταγωνιστές της βραδιάς και όσους τα προηγούμενα χρονιά έχουν επενδύσει σε δράσεις και προγράμματα Εταιρικής Ευθύνης, προσφέροντας στους εργαζομένους, στην αγορά, στο περιβάλλον και στην κοινωνία, ενώ παρευρέθηκαν περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι από την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων καθώς και εκπρόσωποι των MME.

Την κορυφαία διάκριση του θεσμού φέτος, το Diamond, απέσπασε η Εθνική Τράπεζα.

Το Platinum απονεμήθηκε στη Wind Ελλάς, ενώ με Gold βραβεύτηκαν οι εταιρείες: Genesis Pharma, ΔΕΠΑ Α.Ε., Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Pf zer Hellas και Novo Nordisk Ελλάς.

Silver απέσπασε η Lidl Hellas &Σια OE και Bronze η Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

Τα βραβεία για τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή αξιολόγηση: Best Progress GOLD Award: Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Το βραβείο για την καλύτερη νεοεισερχόμενη εταιρεία: Best New Entry: LIDL Hellas & ΣΙΑ ΟΕ

Διαβάστε αναλυτικά τους βραβευθέντες στο businessnews.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Δημήτρης Μαύρος, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και στον χαιρετισμό του τόνισε: «Σήμερα το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης κλείνει 10 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και βραβεύει 11 επιχειρήσεις με υψηλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά πρότυπα.  Πρέπει να τονίσω ότι έχουμε διαπιστώσει ότι οι υπεύθυνες επιχειρήσεις επιδεικνύουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις και επιπλέον ανακάμπτουν γρηγορότερα από την κρίση. Αυτό αποτελεί και το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των υπεύθυνων επιχειρήσεων».

[ΠΗΓΗ: BUSINESS TODAY, 08/06/2018]

ΚΛΕΙΣΑΝΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Είδατε πως περνάει ο καιρός με… «καλή παρέα»; Δύο ολόκληροι μήνες πέρασαν από την έκδοση της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου και από την πλευρά του Υπουργείου έχουμε μείνει στο ότι «ο διάλογος με την εταιρεία διεξάγεται σε εποικοδομητικό κλίμα, και βασική επιδίωξη είναι να υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στο πνεύμα της απόφασης της διαιτησίας». Εν τω μεταξύ οι εβδομάδες που περνάνε μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στην επικίνδυνη καλοκαιρινή ραστώνη, στο διάστημα της οποίας η δημόσια διοίκηση δεν φημίζεται και για το… παραγωγικό της έργο…

Προφανώς η συνάντηση του κου Σταθάκη με τους εκπροσώπους των τριών Σωματείων Εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας το Μάιο δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού περιορίστηκε σε καθησυχαστικά λόγια και αοριστίες τύπου «το ΥΠΕΝ, υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τελικά θα παραχθεί καθαρός χρυσός, αργυρός και χαλκός, τηρώντας απαρέγκλιτα συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τους περιορισμούς που επιβάλει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και η Απόφαση Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)»… Ωραία όλα αυτά… Τα ακούσαμε και τα ακούμε συνεχώς… ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; Υπάρχει διάλογος εν εξελίξει; Υπάρχει πρόοδος; Θα δούμε τις πολυπόθητες άδειες; Περιμένουμε κάτι που δεν ξέρουμε;

Πολλά τα ερωτήματα και μεγάλη η σιωπή…

Ελπίζουμε σύντομα να λήξουν όλα αυτά, που βάζουν φρένο στην ανάπτυξη του τόπου και κρατάνε σε ομηρία πάνω από 2.000 οικογένειες. Και προπαντός να περάσουμε από τα λόγια στα έργα…

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Η χρυσή τομή αναζητείται στην υπόθεση της Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της καναδικής Eldorado Gold, και της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της απόφασης της διαιτησίας, όπως σημειώθηκε και στη χθεσινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας και του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη. Ειδικότερα ο υπουργός και οι συνεργάτες του συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους των τριών σωματείων εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Στο τραπέζι της συνάντησης ετέθη για μία ακόμη φορά το θέμα της διευθέτησης των εκκρεμοτήτων που αφορούν το υπο-έργο των Σκουριών και συγκεκριμένα την άδεια της αρχαιολογίας για μεταφορά αρχαίων ευρημάτων από τις Σκουριές και την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού στον χώρο, την έγκριση της νέας τεχνικής μελέτης για μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς και την κατ’ επέκταση αναθεώρηση οικοδομικής άδειας που αφορά το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές.

Στο πνεύμα της διαιτησίας

Από την πλευρά του το υπουργείο επισήμανε πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, σε σχέση με την επένδυση της Eldorado Gold στη Χαλκιδική.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης, ο διάλογος με την εταιρεία διεξάγεται σε εποικοδομητικό κλίμα, προσθέτοντας ότι βασική επιδίωξη είναι να υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στο πνεύμα της απόφασης της διαιτησίας. Παράλληλα επισήμανε πως στο πλαίσιο αυτό το ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τελικά θα παραχθεί καθαρός χρυσός, άργυρος και χαλκός, τηρώντας απαρέγκλιτα συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και τους περιορισμούς που επιβάλλει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και η Απόφαση Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Τι ακριβώς ζητά το υπουργείο;

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι μετά τη συνάντηση με τον υπουργό εξέφρασαν εκ νέου τον προβληματισμό τους και ζητούν να ξεκαθαρίσει επίσημα το υπουργείο τι ακριβώς ζητά για την υλοποίηση της επένδυσης στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, ειδικά μετά την απόφαση της διαιτησίας που είναι δεσμευτική για όλες τις πλευρές. Επίσης ζητούν από το υπουργείο σαφή χρονοδιαγράμματα παροχής των αδειών που εκκρεμούν. Κατά τα λεγάμενα των εργαζόμενων, ο κ. Σταθάκης δήλωσε πως δεν έχει καμία αντίρρηση να δώσει τις άδειες τιμώντας την απόφαση της διαιτησίας, αρκεί η εταιρεία να δεσμευτεί πως θα κάνει τη μεταλλουργία και μάλιστα να δεσμευτεί και χρονικά και να δείξει ποια εταιρεία θα υλοποιήσει το έργο.

Ωστόσο, επισήμαναν πως αυτές οι αιτιάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έχουν διατυπωθεί επίσημα προς την πλευρά της εταιρείας, ούτε υπάρχει η πρόθεση δέσμευσης για την ομαλή πορεία των επόμενων αδειοδοτήσεων που αφορούν το σύνολο του έργου μακροπρόθεσμα –μιας και, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλώθηκε, το Δημόσιο δεν δεσμεύεται– με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος των ατέρμονων συζητήσεων.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 23/5/2018]

ΣΤΑΘΑΚΗΣ: «ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»… ELDORADO: «ΑΝΑΙΤΙΕΣ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ»… ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μάλλον περισσότερο προβληματισμένοι εξήλθαν οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός από τη συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΝ Γιώργο Σταθάκη, από όσο ήταν όταν μπήκαν… Σύμφωνα με το υπουργείο… όλα πάνε καλά και υπάρχει εποικοδομητικό κλίμα στις συζητήσεις. Η εταιρεία όμως μεταφέρει ένα τελείως διαφορετικό κλίμα… Διαμαρτύρεται σε κάθε τόνο πως σχεδόν 50 ημέρες μετά την απόφαση της διαιτησίας και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ή έχει προαναγγελθεί η διαδικασία έκδοσης κάποιας άδειας από αυτές που εκκρεμούν για να ξαναπάρει μπροστά το έργο.

Να θυμίσουμε πως σύμφωνα με το διαιτητικό δικαστήριο δεν υπάρχει κώλυμα για την έκδοση των αδειών για τις Σκουριές, αφού ούτως ή άλλως η διαιτησία αφορούσε άλλο θέμα.

Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι βλέπουν τον χρόνο να περνά, το έργο να υπολειτουργεί και την προοπτική να χάσουν τη δουλειά τους να πλησιάζει απειλητικά… Υπάρχουν δε και εκείνοι που περιμένουν να ξεκινήσει πλήρως αδειοδοτημένο το έργο για να προσληφθούν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της εταιρείας.

Ο υπουργός κ. Σταθάκης πάντως, παίζει για άλλη μια φορά τις … καθυστερήσεις. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, η οποία «διεξήχθη σε καλό κλίμα», συζητήθηκαν τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, σε σχέση με την επένδυση της Eldorado Gold, στη Χαλκιδική. Από πλευράς Υπουργείου τονίστηκε πως το ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ, «υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τελικά θα παραχθεί καθαρός χρυσός, αργυρός και χαλκός, τηρώντας απαρέγκλιτα συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τους περιορισμούς που επιβάλει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και η Απόφαση Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)».

Προς το παρόν μένουμε σε αυτά που… υπογράμμισε ο ίδιος ο Υπουργός, πως δηλαδή «ο διάλογος με την εταιρεία διεξάγεται σε εποικοδομητικό κλίμα», και πως «βασική επιδίωξη είναι να υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στο πνεύμα της απόφασης της διαιτησίας».

Θεωρητικά, «επόμενες εβδομάδες» σημαίνει λιγότερο από μήνα… Για να δούμε αυτή τη φορά…