Tag Archives: Ελληνικος Χρυσος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Με περισσότερα από 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων σε ειδική πλατφόρμα στο Διαδίκτυο, το πρόγραμμα της Ελληνικός Χρυσός αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, που καλεί όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη να μάθουν περισσότερα για τις δραστηριότητες της εταιρείας μέσω της περιήγησής τους στην ειδική ανοιχτή πλατφόρμα. Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης εδώ: https://environmental.hellas-gold.com/  

Ανά πάσα στιγμή προσφέρεται η ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να ενημερωθούν για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, του νερού, του θορύβου και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων, αλλά και στις υπηρεσίες και την αυτοδιοίκηση να έχουν στη διάθεσή τους τα περιβαλλοντικά δεδομένα ολόκληρης της περιοχής. Με λίγα λόγια, δίνει με απλό και γρήγορο τρόπο μια ακτινογραφία της «υγείας» του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, όπου δραστηριοποιείται η Ελληνικός Χρυσός.

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός από την έναρξη της δραστηριότητας της αποτελεί ένα από τα πιο καινοτόμα και εξελιγμένα συστήματα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη, ενώ είναι προσβάσιμο σε όλους μέσω ειδικής πλατφόρμας στο Διαδίκτυο.

Συχνότητα μετρήσεων και μετάδοση αποτελεσμάτων

Η μέτρηση των παραμέτρων συνεχούς παρακολούθησης γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με βήμα ενός λεπτού. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπολογίζονται οι μέσοι όροι των μετρούμενων μεταβλητών με έναν μικροεπεξεργαστή που βρίσκεται σε κάθε αυτόματο σταθμό και που είναι συνδεδεμένος με τους αυτόματους αναλυτές. Οι τιμές αυτές μεταβιβάζονται ασύρματα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατός ο συνεχής έλεγχος των περιβαλλοντικών παραμέτρων, στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια, η εταιρεία έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί δεδομένα τα οποία της επιτρέπουν να αποκτά ολοκληρωμένη εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από τις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογεί την κατάσταση.

Αυτή ακριβώς η γνώση και η κατανόηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που λαμβάνει υπόψη σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας της η Ελληνικός Χρυσός αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και βασικό εργαλείο της προσπάθειας της για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης στο ελάχιστο.

Τι καταγράφει η πλατφόρμα;

Στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης αποτυπώνονται και ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσα από 400 σημεία εντός των Μεταλλείων Κασσάνδρας και της γύρω περιοχής, καλύπτοντας τις εξής περιβαλλοντικές παραμέτρους: Ατμοσφαιρικό περιβάλλον, Ακουστικό περιβάλλον, Οικολογία, Εκπομπή σκόνης, Δονήσεις, Υδατικό περιβάλλον, Έδαφος, Νερά μεταλλείων, Θόρυβος, Κατανάλωση πρώτων υλών, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός μεταλλευτικών καταλοίπων.

Το πρόγραμμα καταγράφει τα μετεωρολογικά δεδομένα, μετρά τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και ελέγχει την ποιότητα του πόσιμου νερού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εξετάζει την ποιότητα των εδαφών, την εξέλιξη της χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και να ελέγχει την ποιότητα των ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Η ασφάλεια της επιφάνειας του εδάφους ελέγχεται πλήρως με προγράμματα δονημετρικού ελέγχου, τοπογραφικές μετρήσεις και έλεγχο της ευστάθειας των χώρων απόθεσης. (Περισσότερες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές πρακτικές της εταιρείας εδώ: https://www.hellas-gold.com/prota-to-perivallon/ ) Να σημειωθεί πως τα σημεία ελέγχου των περιβαλλοντικών παραμέτρων στον Δήμο Αριστοτέλη ξεπερνούν τα 400 και είναι κατά πολύ περισσότερα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου στο σύνολο του Νομού Αττικής!

Γιατί παρακολουθούμε το περιβάλλον

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να αποκτούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το φυσικό μας περιβάλλον, προκειμένου να μπορούμε να αξιολογούμε την «υγεία» του. Η γνώση και η κατανόηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειάς μας να διατηρούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στο ελάχιστ

[ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 09/12/2018]

TO CSR Hellas ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Αντικατάσταση 8 κατεστραμμένων στάσεων ΚΤΕΛ

To CSR Hellas θεσμικός εκφραστής της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας συνεχίζει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική συντονίζοντας δράσεις σε συνεργασία με τα μέλη του Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση 8 στάσεων ΚΤΕΛ επί του καμένου τμήματος της Λεωφόρου Μαραθώνος σε ανταπόκριση σχετικού αιτήματος που κατατέθηκε από πλευράς Δήμου Μαραθώνα Το έργο βασίστηκε σε τεχνικές προδιαγραφές που παρασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές ενώ το CSR Hellas ανέλαβε τον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου μέσω ανάθεσης του συνόλου του με κόστος που καλύφθηκε από συνεισφορές των εταιρειών Ελληνικός Χρυσός, Interamerican, Καυκάς, Μύλοι Λούλη, Νηρεύς,  Novartis, Όμιλος Mellon, Philips Hellas, Siemens, ΣΟΛ, Τιτάν, Τράπεζα Θεσσαλίας, και Unilog, μελών του CSR Hellas

[ΠΗΓΗ: DAILY FAX, 4/12/2018]

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣτΕ

Για τις 6/2/2019 ορίστηκε εκ νέου η συζήτηση ενώπιον του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ) των έξι υποθέσεων που αφορούν τη διαφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (5/12/2018), σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του ΣτΕ.

Οι προσφυγές αφορούν την αίτηση ακύρωσης της Ελληνικός Χρυσός κατά της από 2/11/2016 απόφασης απόρριψης της αίτησης θεραπείας για το ζήτημα της μεταλλουργίας («απόφαση Σκουρλέτη»), την αίτηση περί χορήγησης τροποποίησης της άδειας εγκατάστασης του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών, την αίτηση περί παράτασης της ισχύος της άδειας εγκατάστασης του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών και την αίτηση πολιτών για την ακύρωση της προσωρινής έγκρισης απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων στον μη αδειοδοτημένο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα

Μετά και τη νέα αναβολή, όπως τονίζεται από τους εμπλεκόμενους με την υπόθεση, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός επιβαρύνεται με επιπλέον κόστη καθυστερήσεων, όχι μόνο για τη δραστηριότητα στο εργοτάξιο των Σκουριών, αλλά και για τα υπόλοιπα εργοτάξια (Ολυμπιάδα, Μαντέμ Λάκκο) μέσω της μη αδειοδότησης του χώρου για την εναπόθεση των τελμάτων στον Κοκκινόλακκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί ιδιαίτερα τη διοίκηση της εταιρείας και έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους της εταιρείας στην περιοχή της Χαλκιδικής.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 05/12/2018]

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΈΡΓΟ X-MINE ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μιλούν οι Βαγγέλης Μπακάλης, Τηλέμαχος Πεύκoς και Παύλος Τσιτσάνης, ερευνητική ομάδα επιστημόνων της Ελληνικός Χρυσός

Με την αυξανόμενη ζήτηση και την ανάγκη αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) να ανεβαίνει όλο και ψηλότερα στην ελληνική και ευρωπαϊκή αναπτυξιακή ατζέντα, σαν βασικός μοχλός κοινωνικής προόδου, διασφάλισης ποιοτικότερου βιοτικού επιπέδου και δημιουργίας ανταγωνιστικότερων οικονομιών και νέων θέσεων απασχόλησης, μιλήσαμε με τρεις νέους Έλληνες επιστήμονες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έργο X-Mine *.

«Η μεταλλευτική δραστηριότητα έχει διαχρονική συμβολή στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη, την επιστημονική γνώση και την τεχνολογική καινοτομία.   Χωρίς τα ορυκτά και τα μέταλλα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε το βιοτικό επίπεδο το οποίο διαθέτουμε. Στις μέρες μας, κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί 18 τόνους ορυκτών το χρόνο. Συγκεκριμένα οι ΟΠΥ χρησιμοποιούνται σε πολλές  καθημερινές μας ανάγκες και βρίσκονται σε πάρα πολλές εφαρμογές στα σπίτια μας, στα κινητά, τους υπολογιστές, τα φωτιστικά, τις τηλεοράσεις κ.α. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε στον τομέα της υγείας, αφού όλα τα ιατρικά μηχανήματα, τα χειρουργικά σκεύη, είναι σχεδόν όλα φτιαγμένα από μέταλλα», σημειώνει ο Τηλέμαχος Πεύκος, Xημικός Mηχανικός της Ελληνικός Χρυσός.

Η Ελληνικός Χρυσός, που δραστηριοποιείται στη Χαλκιδική διατηρώντας δύο μεταλλεία σε παραγωγή (Στρατώνι και Ολυμπιάδα) και ένα υπό κατασκευή (Σκουριές), συμμετέχει στο τρέχον Ευρωπαϊκό Έργο X-Mine, και είναι μία από τις τέσσερις μεταλλευτικές εταιρείες της Ευρώπης όπου θα εφαρμοστούν πιλοτικά οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται με στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με  πολλαπλά οφέλη για τον κλάδο, την κοινωνία, το περιβάλλον. Για τα φιλόδοξα σχέδια του ερευνητικού έργου δίνει απαντήσεις η ερευνητική ομάδα επιστημόνων της Ελληνικός Χρυσός που αποτελείται από τους Μπακάλη Βαγγέλη, Τηλέμαχο Πεύκο και Παύλο Τσιτσάνη.

Γιατί είναι τόσο καταλυτικός ο ρόλος της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη ζωή μας;

Βαγγέλης Μ.: Όταν η ζήτηση ορυκτών πρώτων υλών είναι συνεχώς αυξανόμενη και όταν η χρήση τους είναι απολύτως αναγκαία για την πράσινη ανάπτυξη που όλοι οραματιζόμαστε, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει διεκδικήσουμε την περαιτέρω εξέλιξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η μεγάλη αύξηση στην παραγωγή ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων θα οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση ζήτησης σπάνιων γαιών και άλλων ΟΠΥ που χρειάζονται για να κατασκευαστούν οι μπαταρίες και οι κινητήρες των συγκεκριμένων οχημάτων. Τα ορυκτά είναι υλικά ζωτικά σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και, όπως όλοι οι υπόλοιποι φυσικοί πόροι, έχουν υψηλή χρηστική σημασία για κάθε κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Τηλέμαχος Π.:  Η μεταλλευτική δραστηριότητα έχει διαχρονική συμβολή στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη, την επιστημονική γνώση και την τεχνολογική καινοτομία. Χωρίς τα μέταλλα, δεν μπορούμε να έχουμε το βιοτικό επίπεδο το οποίο διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Στις μέρες μας, κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί 18 τόνους ορυκτών το χρόνο. Αυτά τα ορυκτά χρησιμοποιούνται για όλες τις ανάγκες μας, βρίσκονται σε πάρα πολλές εφαρμογές στα σπίτια μας, στα κινητά, τους υπολογιστές, τα φωτιστικά, τα έπιπλα κ.α. Επίσης φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν τα μέταλλα στον τομέα της υγείας, όλα τα ιατρικά μηχανήματα έχουν μέταλλα, τα χειρουργικά σκεύη, σχεδόν όλα φτιαγμένα από μέταλλα. Άρα τα μέταλλα βρίσκονται σχεδόν παντού και είναι φανερό ότι ο σύγχρονος πολιτισμός βασιζόταν ανέκαθεν σε αυτά για την εξέλιξή του.

Τι είναι το ερευνητικό έργο X-Mine και ποιοι οι στόχοι του;

Τηλέμαχος Π.: Το ερευνητικό έργο X-Mine είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διάρκεια τριών ετών. Πρόκειται για μία σύμπραξη εταιριών, ερευνητικών κέντρων και άλλων οργανισμών με στόχο να αναπτύξουν νέες πρακτικές που θα υπηρετήσουν την αποτελεσματικότερη κοιτασματολογική έρευνα, τον ακριβέστερο προσδιορισμό και χαρακτηρισμό αποθεμάτων ορυκτών πρώτων υλών και θα βελτιστοποιήσουν την απόδοση της εξόρυξης συγκριτικά με τις υπάρχουσες μεταλλευτικές τεχνολογίες. Με αυτόν τρόπο θα γίνει οικονομικά εφικτή η εξόρυξη μικρών και σύνθετων κοιτασμάτων, θα αυξηθούν τα βεβαιωμένα αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών στην Ευρώπη και παράλληλα θα μειωθεί σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας.

Παύλος Τ.: Το έργο θα εφαρμόσει πιλοτικές μονάδες μεγάλης κλίμακας, στελεχωμένες με τους νέας γενιάς αισθητήρες, που έχουν στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των μεταλλευτικών λειτουργιών. Οι πιλοτικές αυτές μονάδες χρησιμοποιούν τεχνολογίες ακτίνων Χ παρουσιάζοντας τρισδιάστατες απεικονίσεις δειγμάτων πυρήνων γεωτρήσεων, ενώ στο δεύτερο μέρος του προγράμματος εντάσσονται στις συσκευές για τη διαλογή των ορυκτών (sorting) κατά την επεξεργασία τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε να οριοθετήσουμε ευκολότερα ένα κοίτασμα, άρα και να σχεδιάσουμε με ακρίβεια την ανάπτυξη και λειτουργία ενός μεταλλείου, καθώς και να ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμά του στο περιβάλλον.

Βαγγέλης Μ.: Είναι σαφές ότι ενδιαφερόμαστε για την καινοτομία σε σχέση με τις state of the art τεχνικές εξόρυξης και ως μία έμπειρη μεταλλευτική εταιρεία επιδιώκουμε να δοκιμάζουμε τις νέες τεχνολογίες και να εισάγουμε καινοτομίες στον κλάδο, πάντα με επίκεντρο το περιβάλλον και την κοινωνία.

Για εσάς τι σημαίνει η συμμετοχή σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα σε επαγγελματικό επίπεδο; Αποτελεί και μια προσωπική πρόκληση;

Παύλος Τ.: Σίγουρα αποτελεί προσωπική πρόκληση. Η συμμετοχή ενός νέου επιστήμονα σε ερευνητικά προγράμματα εμπλουτίζει το επίπεδο γνώσεών του και του δίνει την ευκαιρία να αποκτήσει επιπλέον τεχνογνωσία. Ως γεωλόγος οφείλω να αναγνωρίσω ότι η επιστήμη της γεωλογίας και η πρόοδός της καθόρισε την εξέλιξη της ίδιας της ανθρωπότητας. Το γεγονός ότι βάζουμε τώρα ένα μικρό λιθαράκι στο επόμενο βήμα για τις διαδικασίες της έρευνας και ανάπτυξης είναι ένας λόγος να είμαστε υπερήφανοι.

Τηλέμαχος Π.:  Προσωπικά έχω γεννηθεί στον Δήμο Αριστοτέλη στη Βαρβάρα Χαλκιδικής, έχω σπουδάσει Χημικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και εργάζομαι στην Ελληνικός Χρυσός τα τελευταία εξίμισι χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα, για όλους τους νέους επιστήμονες της περιοχής, αλλά και τους νέους επιστήμονες όλης της χώρας, να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις σπουδές τους στη χώρα τους, στον τόπο τους, πάντα με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας, την καινοτομία, τον σεβασμό στο περιβάλλον και στις λοιπές δραστηριότητες των πολιτών, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Η συμμετοχή μου στο έργο αποτελεί την πεμπτουσία της εργασιακής μου μέχρι τώρα σταδιοδρομίας, αφού μου δίνεται η ευκαιρία να συνεισφέρω στην ανάπτυξη της χώρας και της τοπικής κοινωνίας μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης του εθνικού ορυκτού πλούτου, αλλά και στην παγκόσμια μεταλλευτική έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων.

Βαγγέλης Μ.: Είναι επαγγελματική ευτυχία να συμμετέχουμε σε ερευνητικά έργα που στοχεύουν να εισάγουν καινοτομίες στον κλάδο μας. Έναν κλάδο που, όπως εξήγησαν οι συνάδελφοι, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη ζωή μας κι ας μην το αναγνωρίζουν όλοι απόλυτα.

Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει πρακτικά στη μεταλλευτική δραστηριότητα μέσω του X-Mine;

Τηλέμαχος Π.:  Κατ’ αρχάς αυτό που ήδη έχει αλλάξει είναι ότι οι άνθρωποί μας αναπτύσσουν νέες δεξιότητες μέσω της ενασχόλησής τους με το X-Mine. Η επαφή μας με το X-Mine μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε και να προωθήσουμε στην κοινωνία το έργο μας και το όραμά μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά ή/και ακόμα σε διεθνές επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Ελληνικός Χρυσός, πιστεύουμε πως το X-Mine μπορεί να βελτιώσει τις υπάρχουσες διεργασίες μας -θα έλεγα σε όλο το φάσμα της εξόρυξης και της επεξεργασίας των μεταλλευμάτων- διότι το έργο έχει ως κύριο στόχο του τη βελτίωση των μεθόδων αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της Ευρώπης ανεξαρτήτως μεγέθους και σύνθεσης των κοιτασμάτων.

Παύλος Τ.: Το έργο βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο κι όταν οι νέες τεχνολογίες που δοκιμάζονται λειτουργήσουν, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. Φιλοδοξούμε να φέρουμε καλά νέα για τον κλάδο μας!

Το έργο παρουσιάστηκε σε μία τοπική εκδήλωση. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι αφορά την τοπική κοινότητα το έργο;

Βαγγέλης Μ.: Τέτοιες εκδηλώσεις αφενός δίνουν τη δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να γνωρίζει πού κατευθύνονται τα χρήματα της ΕΕ και για ποιους σκοπούς, αφετέρου η τοπική κοινωνία είναι ο τελικός αποδέκτης των καρπών του έργου, το οποίο τελικά σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας με την αύξηση της ζωής των μεταλλείων. Δεδομένου λοιπόν ότι αναγνωρίζουμε πως η δραστηριότητά μας ενδιαφέρει την κοινωνία, φροντίζουμε να την ενημερώνουμε.

Τηλέμαχος Π.:  Θεωρώ πως η μεταλλευτική έχει υποχρέωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες και να είναι απόλυτα κατανοητή και προσιτή σε όλο τον κόσμο. Είναι μια δραστηριότητα αρκετά παρεξηγημένη και τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ούτε τις λειτουργίες της ούτε και τις χρήσεις των προϊόντων της στην καθημερινότητα, ούτε βεβαίως την εξέλιξή της. Είναι και αυτό ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι σε ποια κατεύθυνση κινείται η επιστήμη και η τεχνολογία και στον δικό μας κλάδο, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση και την περαιτέρω αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών, τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα ως μοχλού ανάπτυξης και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της χώρας μας.

Το πρόγραμμα έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΕ. Είναι αυτό, θεωρείτε, ενδεικτικό την ευρωπαϊκής πολιτικής για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου;

Παύλος Τ.: Η ΕΕ μελετά και σχεδιάζει πολιτικές και στρατηγικές με βάση τις προκλήσεις που κάθε φορά αντιμετωπίζει. Αυτές οι προκλήσεις συχνά αφορούν στη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων και στις επιπτώσεις τους στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου φυσικά και αποτελεί βασική μέριμνα της ευρωπαϊκής πολιτικής, δεδομένων των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών αναγκών για ορυκτές πρώτες ύλες. Αυτή τη στιγμή η ΕΕ απορροφά το 25% των παγκόσμιων μεταλλευτικών πόρων για τις ανάγκες της και παράγει μόλις το 9% με αρνητικά αποτελέσματα για την οικονομία της. Το ζητούμενο είναι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και με τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Πώς προβλέπετε το μεταλλευτικό μέλλον της Χαλκιδικής και της Ελλάδας;

Βαγγέλης Μ.: Σήμερα, η συνολική συμμετοχή του μεταλλευτικού τομέα στο ΑΕΠ ανέρχεται περίπου στο 3% του ΑΕΠ. Αυτό το νούμερο μπορεί να διπλασιαστεί. Απουσιάζει βέβαια το καθαρό πλαίσιο για να πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις.

Τηλέμαχος Π.:  Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χαλκιδικής αλλά και ολόκληρης της χώρας βρίσκεται σε μία κρίσιμη περίοδο. Από τη μία η ύπαρξη κοιτασμάτων μετάλλων και υδρογονανθράκων, από την άλλη η πολιτική και οικονομική αστάθεια, αποτρέπουν ή δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση, την ολοκλήρωση και τη λειτουργία νέων επενδύσεων. Δυστυχώς, το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου έχει αναχθεί σε ένα καθαρά πολιτικό θέμα και πρέπει να επιστρέψει στη σωστή του βάση. Εφόσον λοιπόν υπάρξει σταθερό πλαίσιο κανόνων σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, τότε μπορεί η Χαλκιδική και όλη η χώρα να καινοτομήσει, να αναπτυχθεί και να μεγαλουργήσει προς όφελος όλων των πολιτών.

Ποιος είναι ο ρόλος της Ελληνικός Χρυσός σε αυτό το πρόγραμμα;

Βαγγέλης Μ.: Η εταιρεία μας είναι ένας βασικός εταίρος του έργου. Είναι μία εκ των τεσσάρων μεταλλευτικών εταιρειών σε όλη την Ευρώπη που θα εφαρμόσει πιλοτικά τις νέες τεχνολογίες και θα εξετάσει την αποτελεσματικότητά τους. Τα άλλα τρία μεταλλεία βρίσκονται στη Σουηδία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Έτσι, καλύπτεται όλο το φάσμα των μεγεθών (από μικρή κλίμακα σε μεγάλη κλίμακα), διαφορετικών μετάλλων (ψευδαργύρου-μολύβδου-αργύρου-χρυσού, χαλκού-χρυσού και χρυσού), συμπεριλαμβανόμενων και κρίσιμων μέταλλων όπως ίνδιο, γάλλιο, γερμάνιο, λευκόχρυσος καθώς και σπάνιες γαίες. Οι πιλοτικές μονάδες θα αξιολογηθούν σε επιστημονικό, τεχνικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, αλλά και στην επίδοση τους στους τομείς της υγείας και ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου. 

*Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη συμβατική πράξη αριθμ. 730270

[ΠΗΓΗ: https://www.athensvoice.gr/, 30/11/2018]

ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Η μαραθώνια διαδικασία φτάνει στο τέλος της στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Σήμερα αναμένεται η δικαστική απόφαση για την τύχη των 21 κατηγορουμένων στην υπόθεση για την εμπρηστική επίθεση στο εργοτάξιο της “Ελληνικός Χρυσός”, στις Σκουριές, τον Φεβρουάριο του 2013.

Το πρωί της Δευτέρας ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις όλων των συνηγόρων υπεράσπισης, στην προτελευταία πράξη της μαραθώνιας δίκης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, εικάζεται ότι είχαν φυσική παρουσία στο χώρο του εργοταξίου το βράδυ της 16ης Φεβρουαρίου πέντε κατηγορούμενοι για τους οποίους προτάθηκε η ενοχή για τα αδικήματα της κατοχής εκρηκτικών, έκρηξης διακεκριμένων φθορών και για έναν από αυτούς και για το αδίκημα της οπλοχρησίας ενώ παράλληλα ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση όλων για τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρας ανθρωποκτονίας και ληστείας.

Σήμερα, από τις 09:30 θα πραγματοποιηθεί διαδήλωση έξω από τα δικαστήρια σε συμπαράσταση των κατηγορουμένων.

[ΠΗΓΗ: https://makthes.gr, 30/11/2018]

ΕΛ.ΧΡΥΣΟΣ: ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ €1,3 ΔΙΣ. ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ

Την περαιτέρω τοποθέτηση κεφαλαίων, της τάξης του 1,3 δισ. ευρώ, από την Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική του καναδικού ομίλου Eldorado Gold, αποτρέπει το “μπλόκο διαρκείας” της ελληνικής κυβέρνησης στην μεγαλύτερη επένδυση που υλοποιείται στον εγχώριο ορυκτό πλούτο. Παρά τη δικαίωση της εταιρείας από το διαιτητικό δικαστήριο, τον περασμένο Απρίλιο, το Δημόσιο και συγκεκριμένα το υπουργείο Περιβάλλοντος εξακολουθεί να μην χορηγεί τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για το έργο στις Σκουριές. Ως εκ τούτου, η εταιρεία διατηρεί “παγωμένη” την επένδυσή της στις Σκουριές και επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγής του έτερου έργου της στην  Ολυμπιάδα, αλλά και στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Τα μεγέθη του 2018

Όπως ανέφερε, χθες, ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής έργων της εταιρείας Χρήστος Μπαλάσκας, σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, στόχος για το 2019 είναι η παραγωγή και εμπορική διάθεση από την Ολυμπιάδα μεταλλεύματος 400.000 τόνων. Αντίστοιχα, από το εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Στρατώνι ο “πήχης” της παραγωγής για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στους 160.000 τόνους μεταλλεύματος.

Και παρότι, λόγω των εμποδίων του Δημοσίου, υλοποιείται τμήμα μόνο του αρχικού business plan -καθώς έχει ανασταλεί το έργο των Σκουριών- ο μεγαλύτερος όγκος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προέρχεται από την Ελληνικός Χρυσός. Υπολογίζεται ότι θα διπλασιαστεί όταν στην παραγωγή μπουν οι Σκουριές, όπου έχει εντοπιστεί πορφυριτικό κοίτασμα με περιεκτικότητα  0,54% σε χαλκό και 0,83 γρ., ανά τόνο, χρυσό. Βέβαια, για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η επένδυση στις Σκουριές απαιτούνται, εκτός από τη στροφή 180 μοιρών του Δημοσίου, η υλοποίηση επιπρόσθετης επένδυσης 1,3 δισ. ευρώ, αλλά και χρονικό διάστημα τριών ετών. Δύο χρόνια υπολογίζεται ότι απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μονάδας εξόρυξης στις Σκουριές και περίπου μία τριετία για την μονάδα μεταλλουργίας  Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου.

Οι καθυστερήσεις που αντιμετωπίζει το business plan της Eldorado Gold απεικονίζονται στα μεγέθη της: οι συσσωρευμένες ζημιές -από το 2012 έως και το 2017- είναι ύψους 155 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προβλέπεται για το σύνολο του 2018 να εμφανίσει ζημιές της τάξης των 40 εκατ. ευρώ, μέγεθος σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με 2017 (23 εκατ. ευρώ), καθώς οι τόκοι και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν κεφαλαιοποιούνται λόγω της θέσης σε λειτουργία της μονάδας στην Ολυμπιάδα. Το 2018 η εταιρεία επένδυσε συνολικά 90 εκατ. ευρώ για τα έργα σε Ολυμπιάδα, Στρατώνι και Σκουριές (το έργο είναι σε καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας).

Μειωμένο αποτύπωμα και συμβολή στην τοπική οικονομία

Πάντως, η εταιρεία συνεχίζει να δίνει έμφαση στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Προς την κατεύθυνση αυτή, ολοκληρώνει την αποκατάσταση 300 στρεμμάτων στην Ολυμπιάδα από την προηγούμενη μεταλλευτική δραστηριότητα επί Μποδοσάκη και έχει αναπτύξει σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, του οποίου τα δεδομένα θα είναι, τις επόμενες ημέρες, ελεύθερα προσβάσιμα μέσω διαδικτύου.

Ακόμη έχει υλοποιήσει τράπεζα φυτών και έχει δαπανήσει περισσότερα από 110 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη και του παλαιού χώρου στείρων Φιρέ.

“Εσφαλμένα έχει ειπωθεί ότι η εταιρεία είχε κέρδη από τις εργασίες αποκατάστασης. Αντίθετα, μπήκε μέσα κατά 30 εκατ. ευρώ” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαλάσκας.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία εφαρμόζει υπερσύγχρονη τεχνολογία στο χώρο Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων στη θέση Κοκινόλακκα της περιοχής Μαντέμ Λάκκος όπου καταλήγουν τα τέλματα των μεταλλείων Ολυμπιάδας και Στρατωνίου. Ωστόσο, επειδή η Ελληνικός Χρυσός, όπως ανέφερε ο κ. Μπαλάσκας, έχει ενισχύσει τις προδιαγραφές ασφαλείας, σε σχέση με αυτές που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης (π.χ. εφαρμόζεται σύστημα αδιαπέραστης στεγάνωσης 4 επιπέδων), το υπουργείο Περιβάλλοντος φέρεται να έχει θέσει ζήτημα επανεξέτασης των περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης. Η εν λόγω εγκατάσταση, που λειτουργεί πιλοτικά και αναμένεται να τεθεί σε κανονική λειτουργία το 2019, βρίσκεται αντιμέτωπη με προσφυγή στη δικαιοσύνη από τοπικές συλλογικότητες, που θα εκδικαστεί τον Δεκέμβριο.

Αναφερθείς στη συμβολή της εταιρείας στην τοπική κοινωνία, ο κ. Μπαλάσκας σημείωσε ότι το 2017, το 90% των αγορών (185 εκατ. ευρώ) της Ελληνικός Χρυσός αντιστοιχεί σε Έλληνες προμηθευτές. Οι επενδύσεις-από το 2013- σε ανάπτυξη δομών τουρισμού κ.λπ. ανέρχονται σε 18 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται 80 εκατ. ευρώ σε έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 15/11/2018]

Χ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ: ΜΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΠΩΣ Η ELDORADO ΔΕΝ ΘΑ ΡΙΣΚΑΡΕ ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με εμφανώς πιο χαμηλούς τους τόνους σε σχέση με το παρελθόν, η νυν διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός υπό τον κ. Χρ. Μπαλάσκα –μετά την αποκρυνση Μούρα τον Οκτώβριο του 2017- επιμένει στην επένδυση του 1 δις. ευρώ στην Β.Α.Χαλκιδική, με δύο μεταλλεία σε λειτουργία, Ολυμπιάδας και Στρατωνίου και το ζήτημα των Σκουριών, ανοιχτό. Αλλά τα προβλήματα δεν τελειώνουν. «Οι μέτοχοι κάνουν υπομονή», σχολιάζει ο κ. Μπαλάσκας σε γεύμα που παρέθεσε η διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός σε δημοσιογράφους το μεσημέρι της Τετάρτης  και «περιμένουν». Αυτό, όταν το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος προβάλλει νέα προσκόμματα και δεν δίνει οριστική άδεια λειτουργίας για τον «Κοκκινόλακα», χώρο απόθεσεις αποβλήτων των δύο μεταλλείων που τελούν σε λειτουργία καθώς υπάρχει αφενός περιβαλλοντική άδεια ως το 2021, αλλά όχι και άδεια λειτουργίας, παρά μόνο, λειτουργεί με… πιλοτικές άδειες, μία εκ των οποίων λήγει στο τέλος του χρόνου! «Αν δεν πάρουμε οριστική άδεια», είπε ο κ. Μπαλάσκας, «είναι προφανές ότι τα δύο ορυχεία θα κλείσουν». Εμμέσως οι αρμόδιες αρχές ζητούν από την Ελληνικός Χρυσός να ανοίξει εκ νέου η περιβαλλοντική άδεια, τη στιγμή, όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας στους δημοσιογράφους,  «όχι μόνο τηρούμε τους περιβαλλοντικούς όρους η γεωμεμβράνη που χρησιμοποιούμε για να μην προσβληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής έχει καλύτερη από την αργιλική που θέτει στους όρους του το κράτος»…

Μάλιστα,  ο κ. Μπαλάσκας είπε ότι η El Dorado είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο δεν θα ρίσκαρε ποτέ κάτι ενάντια στο περιβάλλον.

Για φέτος η εταιρεία θα γράψει νέες ζημιές, 40 εκατ. ευρώ, με το σύνολο των ζημιών στα 150 εκατ. υρώ από το 2012, τη στιγμή που η παραγωγή φέτος αναμένεται να ανέλθει σε 500 χιλιάδες τόννους (χρυσό, μόλυβδο και άλλα μεταλλεύματα).

Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρθηκε στα παράλληλα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Όπως τονίστηκε, η εταιρία υλοποιεί το πρόγραμμα παράλληλης αποκατάστασης, ως δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό και την  εξέλιξη των έργων της, καθώς όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα, πραγματοποιούνται εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη κατάστασή της.

Επιπλέον,  η εταιρία φροντίζει, όπως αναφέρθηκε, για την  αποκατάσταση ολόκληρης της περιοχής από το αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας (περίοδος 1976 -1995). Πιο συγκεκριμένα, με το «Έργο Aποκατάστασης Ολυμπιάδας» απομακρύνθηκαν 2,6 εκ. τόνοι  μεταλλευτικών καταλοίπων της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητάς και ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300 στρεμμάτων.

Τα έργα παράλληλης αποκατάστασης:

Παλαιοί Χώροι Απόθεσης Συμπυκνώματος Αρσενοπυρίτη

Μέσα από ειδικές εδαφοβελτιωτικές εργασίες  και συνεχείς μετρήσεις ποιότητας, ολοκληρώνεται η εξυγίανση και  αποκατάσταση των χώρων αυτών με επιτυχή φυτοκάλυψη στο 100% των εκτάσεων, χρησιμοποιώντας μάλιστα ενδημικά φυτά ώστε να ενσωματωθούν εύκολα στη χλωρίδα και το ευρύτερο οικοσύστημα της γύρω περιοχής.

Παλαιός χώρος στείρων Φιρέ

430.000 τόνοι στείρων υλικών που είχαν  αποτεθεί σε έκταση 30 στρεμμάτων στην περιοχή, απομακρύνονται και θα αξιοποιηθούν για κατασκευαστικές ανάγκες,  προκειμένου να επαναφέρουμε και αυτή την περιοχή στην πρότερη κατάστασή της.

Εφαρμογές της τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης:

Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακα

– Ενσωμάτωση κορυφαίων διεθνών πρακτικών στη  διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων (τελμάτων)

–  Ειδικός γεωτεχνικός σχεδιασμός με σύστημα αδιαπέραστης στεγάνωσης 4 επιπέδων σύμφωνα  με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες και τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές

–  24/7 λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων και της  γεωτεχνικής ευστάθειας

–  Συστήματα διαχείρισης υδάτων, σχεδιασμένα για την προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων και  την ευστάθεια της εγκατάστασης

–  Υψηλή προστασία από φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες)

Χώρος Ξηρής Απόθεσης Σκουριών

Οι Σκουριές είναι ένα υψηλής περιεκτικότητας κοίτασμα χρυσού-  χαλκού, σχεδιασμένο να λειτουργήσει με ένα συνδυασμό μεθόδων ανοιχτής εξόρυξης και υπόγειας εκμετάλλευσης, στη βάση  των αρχών της παράλληλης αποκατάστασης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας.

Με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στην λειτουργία του, έχει  προταθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων βάσει της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας αφύγρανσης:

  • Μείωση συνολικού αποτυπώματος του  έργου κατά 40%
  • Χρήση του ενός από τους δυο αρχικά  χώρους απόθεσης πλήρης απελευθέρωση της  έκτασης 486 στρεμμάτων λεκάνης του «Λοτσάνικου»
  • Βελτίωση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των χώρων απόθεσης
  • Πλήρης ενσωμάτωσή στο φυσικό  ανάγλυφο της περιοχής, με την ολοκλήρωση της λειτουργίας
  • Ανάκτηση του νερού μέσω της εξοικονόμησης από τη διαδικασία της  αφύγρανσης.

[ΠΗΓΗ: https://www.businessenergy.gr/, 14/11/2018]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Εκτίναξη των εσόδων αναμένεται να παρουσιάσει η Ελληνικός Χρυσός το 2018

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια στοιχεία ύψους 75,20 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών 233,50 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα έσοδα από τους τομείς του ψευδαργύρου, του μολύβδου και του αργύρου, αλλά και ζημιές της τάξεως των 22 εκατ. ευρώ, που οφείλονται κυρίως σε έκτακτες δαπάνες απομείωσης παγίων και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σε τόκους δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δημοσιοποίησε για το 2017 η μεταλλευτική βιομηχανία Ελληνικός Χρυσός, η οποία προσφάτως άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ζητήσει αποζημίωση της τάξεως των 750 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, με το αιτιολογικό ότι αυτό καθυστερεί ή εμποδίζει την αδειοδότηση σειράς εργασιών της για την προσθήκη μεταλλουργίας χρυσού.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, είναι θυγατρική της καναδικής και εισηγμένης στα χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης Eldorado Gold Corporation, η οποία εδρεύει στο Βανκούβερ. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2003 και εδρεύει στην Αθήνα. Στις αρχές του 2004 απέκτησε με σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο τα μεταλλευτικά δικαιώματα που κατείχε έως τότε στη Χαλκιδική έτερη εταιρεία καναδικών συμφερόντων. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Ενώ βρίσκεται σε αντιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο ακόμη και για φόρους που έχουν βεβαιωθεί εις βάρος της, φιλοδοξεί να αναπτύξει μεταλλουργία χρυσού στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Έχει βασική της παραγωγική δραστηριότητα, έως τώρα, την εξόρυξη, επεξεργασία, εμπλουτισμό και εμπορία συμπυκνωμάτων άλλων βασικών και πολύτιμων μετάλλων, εκτός του χρυσού.

Η παρούσα κατάσταση

Συγκεκριμένα, λειτουργεί μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Στρατώνι Χαλκιδικής, παράγοντας συμπυκνώματα μολύβδου/αργύρου και ψευδαργύρου. Συγχρόνως, αναπτύσσει και ανακατασκευάζει μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής για την παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου/αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρου πυρίτη, έχοντας εγκαινιάσει το 2016 νέο υπόγειο μεταλλείο και έχοντας θέσει το 2017 σε δοκιμαστική λειτουργία μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού. Επίσης, αναπτύσσει και κατασκευάζει, υπό προϋποθέσεις και στον βαθμό που λαμβάνει τις σχετικές άδειες, μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές Χαλκιδικής για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού/χρυσού.

Τον Νοέμβριο του 2017 είχε έθεσε σε καθεστώς συντήρησης τις υπό ανάπτυξη εργασίες της στις Σκουριές Χαλκιδικής επικαλούμενη δυσχέρειες στην αδειοδότησή της, προσφεύγοντας συγχρόνως σε δικαστήρια εναντίον του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος. Από την πλευρά του το υπουργείο είχε προσφύγει σε Διαιτησία για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων. Η διαιτητική απόφαση δικαίωσε, εν μέρει, την επιχείρηση. Είχαν προηγηθεί, το 2015 και το 2016, ανάλογα θέματα με τις εργασίες της στο Στρατώνι και την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, τα οποία επιλύθηκαν.

Στις εγκαταστάσεις της στο Στρατώνι, όμως, το 2016 είχαν εντοπιστεί νέα, ελπιδοφόρα κοιτάσματα θειούχων μεταλλευμάτων.

Τα οικονομικά μεγέθη και η παραγωγή

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2017 η Ελληνικός Χρυσός κατέγραψε ετήσια έσοδα 47,34 εκατ. ευρώ, έναντι 38,56 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 22,8% (+8,785 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 57,2% από τις πωλήσεις συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου (27,10 εκατ. ευρώ), 33,9% από συμπυκνώματα μολύβδου (16,03 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 9% (4,21 εκατ. ευρώ) από συμπυκνώματα αργύρου. Σε σύγκριση με το 2016, τα έσοδα από τη διάθεση συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου αυξήθηκαν κατά 22,6% (+4,99 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από τη διάθεση συμπυκνωμάτων μολύβδου και αργύρου αυξήθηκαν κατά 27,5% (+3,46 εκατ. ευρώ) και 8,5% (+0,33 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Το σύνολο των εσόδων αφορούσε πωλήσεις στη διεθνή αγορά.

Ωστόσο, ο όγκος της εξορυκτικής παραγωγής του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στο Στρατώνι μειώθηκε κατά 18% (σε 157 kt, από 192 kt το 2016). Οι παραχθείσες ποσότητες συμπιέστηκαν δραματικά. Η αύξηση των εσόδων προήλθε από την αύξηση των μέσων διεθνών τιμών πώλησης των μεταλλευμάτων κατά 28%.

Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα, που τέθηκε το 2017 σε δοκιμαστική λειτουργία, η εξορυκτική παραγωγή ήταν 147 kt, εκ των οποίων παρήχθησαν 37,3 kt, συμπεριλαμβανομένου χρυσοφόρου πυρίτη με 18.472 ουγκιές χρυσού, 4 kt μολύβδου και 9,3 kt ψευδαργύρου. Από αυτά πουλήθηκαν 14.165 ουγκιές χρυσού, 2 kt μολύβδου και 7 kt ψευδαργύρου, αποφέροντας έσοδα 30 εκατ. δολ. ΗΠΑ, τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2017 μεικτά κέρδη 7,28 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 7,50 εκατ. ευρώ το 2016 (-3% ή -0,22 εκατ. ευρώ), καθώς το κόστος των πωλήσεων, επιβαρημένο εκ νέου με υψηλές αποσβέσεις απομείωσης παγίων, αυξήθηκε κατά 29%.

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 17,46 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 16,71 εκατ. ευρώ το 2016 (-4,5% ή -0,75 εκατ. ευρώ), καθώς συνεχίστηκε η καταχώρηση υψηλών, αν και μειωμένων, μη επαναλαμβανόμενων έκτακτων δαπανών απομείωσης παγίων, δαπανών αδράνειας και συναφών δαπανών. Επιπλέον, καταχωρήθηκαν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 6,65 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικών αντίστοιχων δαπανών το 2016.

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,37 εκατ. ευρώ (1,56 εκατ. ευρώ το 2016) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 4,62 εκατ. ευρώ (10,91 εκατ. ευρώ το 2016).

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η εταιρεία κατέγραψε ζημιές προ φόρων 22,44 εκατ. ευρώ έναντι 29,175 εκατ. ευρώ το 2016 (κατά 23,1% ή 6,74 εκατ. ευρώ μειωμένες) και μετά την αφαίρεση αναβαλλόμενων φορολογικών κερδών κατέγραψε ζημιές 21,95 εκατ. ευρώ έναντι 27,25 εκατ. ευρώ το 2016 (κατά 19,4% ή 5,30 εκατ. ευρώ μειωμένες).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες της χρήσης 2016, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Ο απολογισμός του 2017

Στις 31.12.2017 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες σε ποσοστό 99,3%, ύψους 867,50 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2,1% (+17,61 εκατ. ευρώ), οι οποίες κυρίως αφορούσαν δανεισμό από τις συγγενικές ολλανδικές εταιρείες Eldorado Gold (Greece) και Eldorado Gold (Netherland) για την υλοποίηση των επενδύσεών της, με μέσο επιτόκιο δανεισμού 5,25%. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (66,64 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,74 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (70,38 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 19,52 εκατ. ευρώ (39,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 1.002,25 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 4,1% (+19,96 εκατ. ευρώ), ενώ ήταν σε ποσοστό 93% μακροπρόθεσμες.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν μειωθεί σε 44,18 εκατ. ευρώ (49,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 4,2% (4,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 1.046,42 εκατ. ευρώ (1.031,89 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), παρά το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 35 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018 με την κατάθεση εναπομείνασας οφειλής 13 εκατ. ευρώ. Προηγήθηκε μείωσή του κατά 10,58 εκατ. ευρώ, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών. Το σύνολο των συσσωρευμένων ζημιών της επιχείρησης στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 154,23 εκατ. ευρώ. Λόγω του ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ήταν μικρότερο από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920. Η εταιρεία προσανατολιζόταν είτε σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε σε μείωσή του με διαγραφή ζημιών.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 είχαν ανέλθει σε 969,71 εκατ. ευρώ, από 906,07 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, αυξημένα κατά 7% (+63,64 εκατ. ευρώ). Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές αξίας 0,79 εκατ. ευρώ στις εταιρείες Μεταλλεία Χαλκού Μακεδονίας, Ελληνικά Φυτώρια και ΚΕ.ΠΑ.ΜΑ.Χ., ενώ είχαν συμπεριληφθεί ποσά 89,90 εκατ. ευρώ κόστους δανείων που είχαν συναφθεί για τη χρηματοδότηση των έργων της, 28,47 εκατ. ευρώ κόστους περιβαλλοντικής αποκατάστασης και 10,23 εκατ. ευρώ κόστους αξιολόγησης νέων μεταλλευτικών αποθεμάτων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει πρόεδρο τον Χρ. Κ. Μπαλάσκα και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Π. Δημητριάδη. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 1.036 εργαζόμενους, έναντι 1.072 στις 31.12.2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 19,27 εκατ. ευρώ, έναντι 17,24 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,98 εκατ. ευρώ, όπως και το 2016.

Η επιχείρηση τον περασμένο Ιούνιο προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εναντίον απόφασης των φορολογικών αρχών για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις 1,73 εκατ. ευρώ, που είχαν επιβληθεί κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2011, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2011-2014.

Στόχος της Ελληνικός Χρυσός, όπως αναφέρει, είναι η παραγωγή σε ουγκιές χρυσού να ανέλθει σε περίπου 600.000 περί το 2021.

Από τις 31.12.2017 έχει αρχίσει η λειτουργία του μεταλλείου της Ολυμπιάδας με κανονική εμπορική παραγωγή. Για τον λόγο αυτό αναμένεται εκτίναξη των εσόδων της εταιρείας από το τρέχον κιόλας έτος.

[ΠΗΓΗ: www.inr.gr, 24.10.2018]

Ο ΚΎΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ: ΗΛΘΟΝ, ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΑΠΗΛΘΟΝ

«Την επόμενη διετία δεν θα προλαβαίνουμε τις επενδύσεις» έλεγε τον Σεπτέμβριο του 2017 ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Έκτοτε έχει περάσει ένας χρόνος και παρ’ όλα αυτά οι επενδυτές δεν έχουν σχηματίσει ουρές.

Λίγο το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας, λίγο η αστάθεια της ελληνικής κυβέρνησης που καθημερινά βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί, λίγο το φορολογικό που αλλάζει συνεχώς, λίγο η εχθρική στάση στελεχών της κυβέρνησή απέναντι στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, οι επενδυτές δεν έχουν κάνει ακόμη απόβαση στην Ελλάδα.

Αντιθέτου, όσοι πήραν τη μεγάλη απόφαση να επενδύσουν στη χώρα μας τα μάζεψαν κι έφυγαν έπειτα από λίγο καιρό.

Το πάγωμα της επένδυσης στις Σκουριές

Η περίπτωση της Eldorado Gold είναι ενδεικτική. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και η καναδική μητρική της Eldorado Gold ζητούν από το ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση ύψους 750 εκατ. ευρώ για τις ζημιές που έχουν υποστεί στα μεταλλεία χρυσού των Σκουριών, τις οποίες και αποδίδουν στη στάση της πολιτείας.

Ο καναδικός κολοσσός καταγγέλλει καθυστερήσει στην έκδοση αδειών από την πλευρά της πολιτείας, σημειώνοντας πως η στάση της Αθήνας προκάλεσε απώλεια δυνητικών εσόδων και ευτελισμό επενδύσεων που έγιναν στα ορυχεία.

Η Eldorado έχει ανακοινώσει από τον περσινό Νοέμβριο πως θέτει τη μονάδα στις Σκουριές σε καθεστώς συντήρησης λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση περιβαλλοντικών και λειτουργικών αδειών. Τότε η καναδική εταιρεία είχε κάνει γνωστό πως είχε καταθέσει τρεις μηνύσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη μη έκδοση «αδειών ρουτίνας».

Στα οικονομικά στοιχεία της για το δεύτερο τρίμηνο φέτος η Eldorado ανέφερε ότι οι δαπάνες για τις Σκουριές αναμένεται να ανέλθουν σε 28 εκατ. δολάρια φέτος, ενώ όταν η μονάδα τεθεί πλήρως σε καθεστώς συντήρησης το ετήσιο κόστος θα περιοριστεί στα 3 έως 5 εκατ. δολάρια ανά έτος.

Η αγανάκτηση του Κατάρ

Τον δρόμο της επιστροφής πήρε και η Αl Rayyan του Κατάρ, καταγγέλλοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα αρνητική για τους ξένους επενδυτές.

«Τα σχέδια για την Ελλάδα ναυάγησαν, με το ζόρι δεν γίνονται επενδύσεις» αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση του Κατάρ. Επιπλέον, τονιζόταν ότι «ο πρωταρχικός σκοπός της εταιρείας Αl Rayyan στην Ελλάδα είναι να γίνουν πραγματικές επενδύσεις – ανάπτυξη και όχι εκμετάλλευση. Ο σκοπός αυτός πάντως, δεν φαίνεται υλοποιήσιμος μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι το Κατάρ ήρθε στην Ελλάδα μετά από πολιτικές συμφωνίες. Σε όλη αυτή την πορεία, γεμάτη αντιξοότητες και δυσχέρειες, δοθήκαν ευκαιρίες, ακούστηκαν λόγια παρηγορητικά για αλλαγή του επενδυτικού τοπίου από πολιτικούς και μη. Αλλά μετά από τόσα χρόνια δεν υπήρξε βελτίωση, ούτε υπάρχει πλέον ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι».

Οι Γουάτσα και Poς και η επένδυση στη Eurobank

Ιδιαίτερες είναι ωστόσο οι περιπτώσεις των Πρεμ Γουάτοα και Γουίλμπουρ Poς, ο οποίος σήμερα είναι υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ενδιαφέρον του τελευταίου για την Ελλάδα είχε εκδηλωθεί από το 2014, όταν οι τράπεζες δέχονταν σημαντικές πιέσεις. Εκείνη τη χρονιά, fund συμφερόντων του μαζί με τη Fairfax του Πρεμ Γουάτοα και σειρά άλλων επενδυτών συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας πολύ μεγάλο αριθμό μετοχών.

Όταν ο Poς τοποθετήθηκε στη θέση του υπουργού Εμπορίου στις αρχές του 2017, δεσμεύτηκε ότι θα παραιτηθεί από θέσεις που κατείχε σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και ότι θα πουλήσει εντός εξαμήνου τα περισσότερα περιουσιακά του στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίστηκε ότι πουλάει και τη συμμετοχή του στο fund που χρησιμοποιούσε για τις επενδύσει του εκτός της αμερικανικής επικράτειας, μέσω του οποίου και είχε αγοράσει μετοχές της Eurobank.

Σημειώνεται ότι η Fairfax του Γουάτσα έχει επίσης τοποθετηθεί στην ERB Eurolife, στην εταιρεία διαχείρισή ακινήτων Grivalia Properties, στον Όμιλο Μυτιληναίου και στην Praktiker Hellas.

Ο Τιτάνας αποχωρεί από την Αθήνα

Σαν κεραυν05 εν αιθρία έπεσε η ανακοίνωση για την αποχώρηση του Τιτάνα από την Αθήνα και τη μεταφορά της έδρας του στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για μία από τις πιο παλιές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που, αν και άντεξε δύο παγκοσμίους πολέμους, αποχωρεί από την Αθήνα και επιδιώκει την εισαγωγή των μετοχών της σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ε.Ε., το Euronext Βρυξελλών.

Στον αέρα η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Στον αέρα βρίσκεται πλέον η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, μετά και το ναυάγιο των συνομιλιών με την Gongbao.

Έπειτα από την τελευταία εξέλιξη, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την τύχη της πώλησης και, όπως σημειώνει, δεσμεύεται «στη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών αναφορικά με τις υποχρεώσει της στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσή, όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού».

Μεταξύ των σεναρίων που είναι στο τραπέζι περιλαμβάνονται η διάθεση ποσοστού της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω δημόσιας εγγραφής ή private placement, η προκήρυξη νέου διαγωνισμού ή ακόμη και η ματαίωση της πώλησης.

Εχθρικό περιβάλλον για επενδύσεις

Χωρίς δυναμική θα είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από την έκθεση του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW).

Στην έκθεση, που παρουσιάστηκε λίγο πριν από την έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο, αναφέρεται ότι οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας αντί να δημιουργήσουν ένα κλίμα φιλικό για επενδύσεις, καταπολεμώντας παράλληλα τη γραφειοκρατία και συνδέοντας τους τομείς της παιδείας και της έρευνας με την οικονομία.

Τα ξένα funds γυρνάνε την πλάτη τους στο Χ.Α

Εν τω μεταξύ, την πλάτη τους στην Ελλάδα γυρνάνε και τα ξένα funds που επενδύουν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σεπτέμβριος αποδείχθηκε ο δεύτερος συνεχόμενος πτωτικός μήνας για τον Γενικό Δείκτη, με μηνιαίες απώλειες 5,2%, ενώ το ίδιο διάστημα ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε απώλειες 20,98%.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου ήταν λιγότερες από τις εκροές. Οι ξένοι, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εκροές της τάξης των 52,97 εκατ. ευρώ (στα 14,32 εκατ. ευρώ οι εκροές των ξένων τον Αύγουστο).

[ΠΗΓΗ: FREE SUNDAY, της Ελευθερίας Σακκέτου, 21/10/2018]

ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ…

Το ΥΠΕΝ δεν δέχεται καμία ζημία στο περιβάλλον από την δραστηριότητα της εξόρυξης στην Χαλκιδική

Πριν περίπου ένα χρόνο μια ομάδα «Συλλόγων και πολιτών του Ν. Χαλκιδικής», (που κανείς δεν ξέρει από που παίρνουν γραμμή…),ζήτησαν κατά λέξη «ανάληψη δράσης πρόληψης και αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009, από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» ή/και το ΥΠΕΝ, λόγω περιβαλλοντικής ζημιάς του εδάφους, των επιφανειακών και κυρίως των υπογείων υδάτων, όπως επίσης και των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων», μέσω αιτήματος που κατέθεσε στο ΥΠΕΝ ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Γεώργιος Μπάλιας.

Το ΥΠΕΝ γνωστοποίησε το παραπάνω αίτημα στην εταιρεία, και η εταιρεία απάντησε μία προς μία τις κατηγορίες για βλάβη του περιβάλλοντος, οι οποίες στηρίζονταν –κυρίως– στα πορίσματα του 2015 των επιθεωρητών περιβάλλοντος, για τα οποία μάλιστα έχουν επιβληθεί και πρόστιμα στην εταιρεία.

Στη συνέχεια τον περασμένο Σεπτέμβρη, το ΥΠΕΝ κοινοποίησε στον πληρεξούσιο δικηγόρο κο Μπάλια, την απόφασή του, η οποία απορρίπτει πανηγυρικά μία-προς μία όλες τις καταγγελίες για ζημία στο περιβάλλον. Και μάλιστα αιτιολογεί αναλυτικότατα γιατί τις απορρίπτει… Έτσι, δεν δέχεται ζημία ούτε σε προστατευόμενα είδη και οικότοπους, ούτε σε ύδατα, ούτε στο έδαφος.

Χαρακτηριστική είναι η τελευταία, συμπερασματική παράγραφος της απόφασης του ΥΠΕΝ:

«Εν κατακλείδι τα αναφερόμενα στην (10) σχετική αίτηση, υποκεφάλαιο «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ήτοι τις (5) και (6) σχετικές ΠΒΠ, βάσει των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις με τις (7) και (8) σχετικές Αποφάσεις, χωρίς να παρατίθενται μετρήσιμα δεδομένα οποιοσδήποτε δυσμενούς μεταβολής φυσικών πόρων της εν λόγω περιοχής και άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν επαρκώς τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς για την περιβαλλοντική ζημία, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009.

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας και με δεδομένο ότι, στο πλαίσιο της πρόληψης, θα πρέπει να αξιολογείται και το ενδεχόμενο απειλής πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας, έχει ήδη ζητηθεί η τροποποίηση της ΑΕΠΟ, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου».

Δηλαδή το ΥΠΕΝ λέει στους καταγγέλλοντες πως δεν έφεραν κανένα στοιχείο για να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους. Το μόνο που παρουσίασαν ήταν τα στοιχεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που ήταν ήδη γνωστά, και για τα οποία έχουν πιστοποιηθεί παραβάσεις και έχουν επιβληθεί τα σχετικά πρόστιμα. Και εκτός αυτού έχει ήδη ζητηθεί τροποποίηση της ΑΕΠΟ προς το αυστηρότερο.

Αν ρωτάτε γιατί αυτή η απόφαση δεν είδε το φως της δημοσιότητας, η απάντηση είναι απλή:

Η εταιρεία, κατά την προσφιλή τακτική της κρατά χαμηλό προφίλ – και καλά κάνει… Οι antigold σιωπούν, διότι η απόφαση του ΥΠΕΝ  καταρρίπτει κάθε επιχείρημα περί καταστροφής του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της εξόρυξης. Κανονικά δεν πρέπει να ξαναβγούν να μιλήσουν για καταστροφή περιβάλλοντος από την εξορυκτική δραστηριότητα… Ας περιοριστούν στα μελλοντολογικά – καταστροφολογικά σενάρια τύπου φράγματα που καταρρέουν, σκόνη που φτάνει μέχρι την Αφρική, και τέτοια φαιδρά…

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: “ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ” Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Στα όρια της παραγραφής για ορισμένα από τα αδικήματα έφθασε η υπόθεση με την εμπρηστική επίθεση στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στις Σκουριές Χαλκιδικής (Φεβρουάριος του 2013), η εκδίκαση της οποίας ξεκίνησε χθες υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα. Οι 21 κατηγορούμενοι κάθισαν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκη και όταν εκφωνήθηκαν τα ονόματα των περισσότερων από 70 μαρτύρων η δίκη διακόπηκε για τα έλη Οκτωβρίου λόγω κωλύματος ενός εκ των δικηγόρων υπεράσπισης.

«Βρισκόμαστε στον έκτο χρόνο και τον Φεβρουάριο θα μπούμε στον έβδομο από τότε που πραγματοποιήθηκαν τα επίδικα περιστατικά και τα πλημμελήματα κινδυνεύουν με παραγραφή» ανέφερε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, επισημαίνοντας ότι είναι αδύνατο να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά μπορεί να τη διακόψει για λίγες μέρες. Νωρίτερα υποβλήθηκε αίτημα αναβολής επειδή υπέστη οξεία λοίμωξη αναπνευστικού ο συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων και η συνεργάτιδά του κατέθεσε σχετική ιατρική γνωμάτευση. Μέχρι την έναρξη της χθεσινής ακροαματικής  διαδικασίας για λόγους ασφαλείας οι περίπου 20 μάρτυρες κατηγορίας –υπάλληλοι ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών φύλαξης και υπάλληλοι της Ελληνικός Χρυσός AE–, παρέμεναν στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης υπό την προστασία αστυνομικών της Κρατικής Ασφάλειας και ανδρών των ΜΑΤ. Κατά την εκφώνηση των ονομάτων τους οι ίδιοι έλεγαν «παρών» από τον προθάλαμο των κρατητηρίων εντός της δικαστικής αίθουσας για να μην είναι ορατοί από τους κατοίκους της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής και τους αλληλέγγυους των κατηγορουμένων που είχαν κατακλύσει τις θέσεις του ακροατηρίου στον 3ο όροφο του μεγάρου.

Δεκάδες μάρτυρες

Ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης ξεπερνάει τα 70 άτομα και αυτό σημαίνει ότι θα διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστημα η ακροαματική διαδικασία σύμφωνα με νομικούς κύκλους. Ανάμεσα στους μάρτυρες βρίσκονται η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Ιγγλέζη και ο πολιτικός μηχανικός Τόλης Παπαγεωργίου, που φέρεται ως ηγετική φυσιογνωμία του «κινήματος» κατά της εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής.

Το 2015 οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι κάτοικοι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής παραπέμφθηκαν να δικαστούν με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη, εμπρησμό και άλλες κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Αρχικά η δίκη τους προσδιορίστηκε να εκδικαστεί σε Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Οι τέσσερις από αυτούς είχαν προφυλακιστεί αλλά μετά την πάροδο κάποιων μηνών αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Χθες, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τους κατηγορούμενους από κατοίκους της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής οι οποίοι αντιτίθενται στις μεταλλευτικές δραστηριότητες της Καναδικής εταιρείας Eldorado Gold και της θυγατρικής της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.

[ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, του Β. Παπαναστασούλη, 2/10/2018]

ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ – ELDORADO ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ

Διάλογος για να βρεθεί λύση μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες μέρες μεταξύ της Eldorado και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, που «ήρθε στην επιφάνεια» με το εξώδικο της εταιρείας προς το Δημόσιο, με το οποίο ζητείται αποζημίωση 750 εκατ. ευρώ για ζημιές που προέκυψαν εξαιτίας της καθυστέρησης στην έκδοση αδειών για να προχωρήσει η κατασκευή και λειτουργία της μεταλλουργίας χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης επιβεβαίωσε με δηλώσεις του πως «θα γίνει διάλογος με την εταιρεία» για το θέμα. Άλλωστε, ο ίδιος, σε συνάντηση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με αντιπροσωπεία εργαζομένων, είχε αναφέρει πως το υπουργείο χρειαζόταν μια μικρή προθεσμία για να ξαναδεί το ζήτημα…

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», από το υπουργείο διαμηνύουν πως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών ήδη υπάρχει.

«Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει διάλογος και το πρώτο θέμα στην ατζέντα αυτής της επικοινωνίας είναι το εξώδικο που έχει στείλει η εταιρεία» επισήμαναν στο «Έθνος» πηγές από το υπουργείο. Πάντως, θέση του υπουργείου, σε κάθε περίπτωση, είναι πως πρέπει να υλοποιηθεί η επένδυση, όμως με τον τρόπο και τους όρους που προβλέπει η σύμβαση.

Μέσα στον Οκτώβριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο θέλει το θέμα να έχει επιλυθεί μέσα στον Οκτώβριο. Αλλά και στις προθέσεις της Eldorado είναι ο διάλογος να έχει αρχίσει στις αρχές Οκτωβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές θα μεγαλώσει. Αν δεν υπάρξουν εξελίξεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, η εταιρεία είναι αποφασισμένη να σκληρύνει τη στάση της και να προσφύγει και στα δικαστήρια. Με αγωνία περιμένουν την έναρξη διαλόγου για το θέμα οι εργαζόμενοι στην Ελληνικός Χρυσός και στα μεταλλεία στη Χαλκιδική

Όπως είπε στο «Έθνος» ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χαλκιδικής Χρηστός Ζαφειρούδας, «δεν θέλουμε αυτή η σημαντική εκκρεμότητα να τραβήξει σε μάκρος και να φτάσουμε με το ζήτημα αυτό ανοικτό σε προεκλογική περίοδο. Τότε υπάρχει ο κίνδυνος οι εργαζόμενοι να μετατραπούν σε μέσο πίεσης από τη μια ή την άλλη πλευρά και να πληρώσουν αυτοί το μάρμαρο της αντιπαράθεσης. Παρά τη στασιμότητα που φαίνεται να υπάρχει αυτήν τη στιγμή, είμαστε αισιόδοξοι πως τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις» πρόσθεσε ο κ. Ζαφειρούδας.

Το μεγάλο θέμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, σύμφωνα με την Eldorado, είναι η καθυστέρηση στην έκδοση τεσσάρων αδειών, κάποιες για σχεδόν έναν χρόνο. Οι άδειες που εκκρεμούν είναι: της εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο «τέταρτο παράρτημα» στο εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές (εκκρεμεί από τον περασμένο Νοέμβριο), της αναθεώρησης της πολεοδομικός άδειας δόμησης για το εργοστάσιο των Σκουριών, της τροποποίησης του προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης για τον χώρο ξηρής απόθεσης των Σκουριών (υπεβλήθη στις 29 Μαρτίου) και της μετακίνησης των αρχαιοτήτων που, ενώ έχει δοθεί από τον τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων, έχει «κολλήσει» στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

[ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ, του Εύρη Τσουμή, 29/09/2018]