ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ 9/11

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η σταθερή προσφορά στρατηγικών και κρίσιμων πρώτων υλών στην Ευρώπη; – Ποιες είναι οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και οι καλές πρακτικές για την παραγωγή τους; – Ποιος είναι ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλη την αλυσίδα αξίας στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών; – Ποιες είναι οι καινοτόμες «πράσινες» λύσεις και καλές πρακτικές που έχει σήμερα στη διάθεσή του ο τομέας επεξεργασίας πρώτων υλών; – Η ανάπτυξη υποδομών και λύσεων αποθήκευσης εναλλακτικών καυσίμων και η χρήση υδρογόνου μπορεί να είναι η λύση για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος;

Απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα και σε πολλά άλλα, που αφορούν στην καινοτομία της βιομηχανίας των ορυκτών πρώτων υλών για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος, θα δοθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 8th Greek Raw Materials Community Dialogue, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2023, στο Royal Olympic Hotel Athens από το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδος για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας – EIT RawMaterials Hub – Regional Center Greece.

Δεδομένης της συμμετοχής πολύ σημαντικών στελεχών και εκπροσώπων του κλάδου των ορυκτών πρώτων υλών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναμένεται να συζητηθούν διεξοδικά, μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 

  • η βιώσιμη εξόρυξη, επεξεργασία και διαχείριση των στρατηγικών και κρίσιμων πρώτων υλών στην Α και ΝΑ Ευρώπη και οι επενδυτικές ευκαιρίες, 
  • η αποδοτική διαχείριση των ορυκτών πόρων και ο εντοπισμός ευκαιριών και καινοτόμων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία των πρώτων υλών, 
  • οι καινοτόμες προσεγγίσεις για την προώθηση και υιοθέτηση εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών αποθήκευσης για ένα βιώσιμο μέλλον.

Μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων θα είναι σημαντικοί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, των ρυθμιστικών αρχών, ηγετικά στελέχη της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων του κλάδου, αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα, Ευρωπαίοι και τοπικοί επενδυτές, επιχειρηματικοί σύμβουλοι όπως επίσης και πολλοί εκπρόσωποι νεοφυών επιχειρήσεων. 

Σχετικά με το EIT RawMaterials – Regional Centre Greece

Από το 2015, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας καινοτομίας στην Ευρώπη που επικεντρώνεται στις ορυκτές πρώτες ύλες, το EIT RawMaterials (EIT RM). Ως ενεργός εταίρος στην Κοινότητα Πρώτων Υλών του ΕΙΤ, το ΕΜΠ ξεκίνησε τις συζητήσεις για την ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Υποστήριξης Ορυκτών Πρώτων Υλών το 2016. 

Η ιδέα έγινε δεκτή με μεγάλο ενδιαφέρον και ως αποτέλεσμα το ΕΙΤ RM αποφάσισε να ιδρύσει αρκετούς κόμβους εντός του δικτύου του.

Το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδος ιδρύθηκε τον Μάιο του 2018 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την υποστήριξη του EIT RawMaterials. Οι δραστηριότητες του Κέντρου διευθύνονται από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών ΕΜΠ και στόχος του είναι να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο λεγόμενο Τρίγωνο της Γνώσης (έρευνα και τεχνολογία/εκπαίδευση/επιχειρήσεις) και να υποστηρίξει το εθνικό οικοσύστημα με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές.

Δείτε αναλυτικά εδώ Ομιλητές και Εκπροσώπους

Δείτε αναλυτικά εδώ την ατζέντα του 8th Greek Raw materials Community Dialogue

Οι εγγραφές είναι δωρεάν– Δηλώστε άμεσα συμμετοχή εδώ

[ΠΗΓΗ: https://energypress.gr/, 1/11/2023]