ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΤΟ 2022 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 20% ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας όμως χρειάζεται να λυθούν τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και οι καθυστερήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Το 2022 χαρακτηρίζεται από υψηλή ζήτηση μεγάλου μέρους εξορυκτικών και μεταλλουργικών προϊόντων σύμφωνα με την έκθεση του συνδέσμου μεταλλευτικών επιχειρήσεων. Καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών 12,5%, ενώ η παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων αυξήθηκε κατά 3% σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων του κλάδου. Εκτιμάται ότι ο αυξημένος κύκλος εργασιών δεν θα οδηγήσει σε αυξημένη κερδοφορία λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας και πρώτων υλών. Ο σύνδεσμος επισημαίνει πως σε σχέση με το εθνικό ρυθμιστικό περιβάλλον ελάχιστα αιτήματα ή θέσεις του κλάδου, ικανοποιήθηκαν. Ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας όμως χρειάζεται να λυθούν τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και οι καθυστερήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Το 2022 ξεκίνησε ενθαρρυντικά. Τα μέταλλα εμφάνισαν αυξήσεις ζήτησης και τιμών, τα μαγνησιακά προϊόντα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις υψηλότερες τιμές στην ιστορία τους, τα μεταλλεύματα και τα βιομηχανικά ορυκτά εμφάνισαν αυξητικές τάσεις. «Τα μάρμαρα λόγω των περιοριστικών μέτρων της Κίνας για την αντιμετώπιση του COVID19, εμφάνισαν πτώση σε όγκο πωλήσεων που αντισταθμίστηκε με αυξήσεις πωλήσεων και τιμών σε καθετοποιημένα προϊόντα. Το τελευταίο πεντάμηνο του έτους, έχουμε διαφορετική εικόνα με κάμψη τιμών Μετάλλων, εξισορροπητικές τάσεις ζήτησης και τιμών στα προϊόντα του κλάδου, σταθεροποίηση της πορείας των μεταλλευμάτων, μεγάλη κάμψη θαλάσσιων ναύλων και τέλος κάμψη της ζήτησης των Αδρανών. Επίσης εμφανίζονται καθοδικές τάσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας», αναφέρει ο σύνδεσμος.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα: για το ανθρακικό ασβέστιο το 2022 παρατηρείται πως μειώνεται συνέχεια η ζήτηση στη βιομηχανία χάρτου, αυξάνεται στην κτηνοτροφία. Για τα ασβεστολιθικά αδρανή οι προοπτικές για το 2023 δείχνουν πως η μεγάλη καθυστέρηση στο ξεκίνημα των δημοσίων έργων και η διατήρηση προβλημάτων από το 2022, θα διαφοροποιήσει ελάχιστα τα αποτελέσματα έναντι του 2022. Για το λιγνίτη επισημαίνεται πως δεν είναι εύκολες οι προβλέψεις για το 2023. Φαίνεται ότι τα παραγωγικά μεγέθη θα κινηθούν στα επίπεδα του 2022.

[ΠΗΓΗ: https://www.ienergeia.gr/, του Δημήτρη Αβαρλή, 17/10/2023]