ΠΩΣ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ESG ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ;

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά τους λόγω των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι συστημικοί και θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα επενδυτικά επιχειρήματα για τη βιωσιμότητα ή το ESG είναι σαφή. Με τη χρήση ενός φακού ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), οι επενδυτές μπορούν να διαχειριστούν τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου που διαφορετικά μπορεί να παραμεληθούν.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, από τους δέκα μεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία τα επόμενα δέκα χρόνια, οι έξι σχετίζονται με τη φύση και οι δύο είναι κοινωνικοί κίνδυνοι. Ορισμένα παραδείγματα αναδεικνύουν την ανάγκη για μια πιο ολιστική οπτική του κινδύνου στις επενδυτικές αποφάσεις:

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Η φύση και το περιβάλλον θέτουν τα όρια για τη ζωή στη Γη και για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Εξετάζοντας μόνο τους άμεσους φυσικούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, όπως ξηρασίες, πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα, οι κεντρικές τράπεζες υποδεικνύουν ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα μπορούσε να πληγεί κατά τουλάχιστον 20% στο τέλος του αιώνα με τις τρέχουσες πολιτικές για το κλίμα, σε σύγκριση με μόλις 3% εάν ο κόσμος μπορέσει να επιτύχει μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι όσο πιο γρήγορα ο κόσμος καταργήσει τα ορυκτά καύσιμα, τόσο λιγότερο δαπανηρό θα είναι το κόστος.

Η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελεί έναν άλλο βασικό περιβαλλοντικό κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια 22 μόνο ετών (1992-2014), το παγκοσμίως παραγόμενο κεφάλαιο ανά κεφαλή διπλασιάστηκε σύμφωνα με την ανασκόπηση Dasgupta. Κατά την ίδια περίοδο, η αξία του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου ανά κάτοικο μειώθηκε κατά σχεδόν 40%, που υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των ορυκτών και ορυκτών καυσίμων, της γεωργικής γης, των δασών ως πηγών ξυλείας και της αλιείας. Οι απαιτήσεις είναι απλά πολύ υψηλότερες από την προσφορά της φύσης.

Για να αντιμετωπιστεί η ταχύτερη εξαφάνιση ειδών εδώ και δέκα εκατομμύρια χρόνια, οι παγκόσμιοι ηγέτες αποφάσισαν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα το 2022 ότι το 30% της επιφάνειας της Γης πρέπει να προστατευτεί μέχρι το 2030. Η ΕΕ έχει επίσης ως στόχο να μην υπάρξει καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2030. Αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών. Σύμφωνα με μελέτες κεντρικών τραπεζών, το ένα τρίτο έως το ήμισυ των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαρτώνται σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος.

Κοινωνικοί κίνδυνοι

Οι κοινωνικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενσωματώνονται στην τρέχουσα κρίση του κλίματος και της φύσης. Οι αγρότες πλήττονται από τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, και όταν η Γη μετατρέπεται από δάση σε ορυχεία. Αυτό επηρεάζει τη βιοποικιλότητα, τους υδάτινους πόρους και τις κοντινές κοινότητες. Για να γίνει η ενεργειακή μετάβαση χωρίς μεγάλη αντίσταση, πρέπει να είναι δίκαιη και ισότιμη. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η ΕΕ διαθέτει ένα ειδικό ταμείο για την αποζημίωση, για παράδειγμα, των χαμένων θέσεων εργασίας.

Οι εταιρείες που παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας συνήθως επιδεικνύουν υψηλότερη παραγωγικότητα και μειώνουν τους κινδύνους για τη φήμη της μάρκας. Επίσης, οι PRI (Principles for Responsible Investment) αναγνωρίζουν ότι η τήρηση των διεθνών κοινωνικών προτύπων οδηγείσε καλύτερη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και βοηθά τις εταιρείες να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητές τους με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών και των ρυθμιστικών αρχών.

Κίνδυνοι διακυβέρνησης

Οι καλά διοικούμενες εταιρείες συχνά σημειώνουν καλή βαθμολογία και στις αξιολογήσεις βιωσιμότητας. Διαχειρίζονται σωστά τους κινδύνους ESG στην αλυσίδα αξίας τους και διαθέτουν προϊόντα που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες στον κόσμο. Η χρηστή διακυβέρνηση σε μια εταιρεία περιλαμβάνει ισχυρά συστήματα διαχείρισης και μακροπρόθεσμα προγράμματα αποζημίωσης των διευθυντικών στελεχών. Επίσης, η ποικιλομορφία σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντική για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Η έρευνα της McKinsey δείχνει ότι οι ποικιλόμορφες εταιρείες έχουν 33% περισσότερες πιθανότητες να έχουν μεγαλύτερες οικονομικές αποδόσεις από τις λιγότερο ποικιλόμορφες εταιρείες του κλάδου τους. 

Η διαφθορά και η άσκηση πίεσης είναι άλλοι τομείς που πρέπει επίσης να παρακολουθούν οι επενδυτές. Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες πληρώνουν πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως σε δωροδοκίες και περίπου το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ χάνεται κάθε χρόνο από τη διαφθορά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

[ΠΗΓΗ: https://www.esgstories.gr/, του Κώστα Γρηγοριάδη, 13/6/2023]