ΚΕΦΑΛΑΣ (ΣΜΕ): Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Στις ευνοϊκές συνθήκες για να αναπτυχθεί η εξορυκτική βιομηχανία στην Ελλάδα, με έμφαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες για πράσινες (π.χ., ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση) και ψηφιακές τεχνολογίες αναφέρεται σε δηλώσεις του στη “Ναυτεμπορική” ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) κ. Αθανάσιος Κεφάλας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των αναγκών και της διασφάλισης του βιώσιμου εφοδιασμού της με τις κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες που χρειάζεται η βιομηχανία της. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες προσδιορίζονται με βάση τη ζήτηση και τους κινδύνους εφοδιασμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με αυτές. Αφορούν τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε καιρούς μεγάλων γεωπολιτικών προκλήσεων. Οι άμεσοι στόχοι αφορούν τη διασφάλιση εξόρυξης 10% των κρίσιμων πρώτων υλών στην Ευρώπη, 40% της παραγωγής εντός ορίων της Ε.Ε., ανακύκλωση κατά 15% και ανώτατο όριο εισαγωγών από μία χώρα 65%» τονίζει ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας.

Ο κ. Κεφάλας προσθέτει ότι «ο νέος κανονισμός που βρίσκεται στη διαδικασία θεσμοθέτησης μέχρι το τέλος του έτους, εκτός από έναν ενημερωμένο κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών, προσδιορίζει έναν επιπλέον κατάλογο στρατηγικών ορυκτών πρώτων υλών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για στρατηγικούς τομείς, τις πράσινες (π.χ., ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση) και ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και τις στρατιωτικές εφαρμογές. Οι νέοι ευρωπαϊκοί κατάλογοι περιλαμβάνουν προς το παρόν 34 κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες και 16 στρατηγικές ορυκτές πρώτες ύλες, ενώ θα ανανεώνονται κάθε 4 χρόνια. Τα έργα που αφορούν τις κρίσιμες πρώτες ύλες θα προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κρίσιμων Πρώτων Υλών, που πρόκειται να συσταθεί. Επιπλέον, θεσπίζονται σημαντικές υποχρεώσεις των κρατών-μελών με μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι -μεταξύ άλλων- αφορούν τη χρηματοδότηση στοχευμένης μεταλλευτικής έρευνας με ορίζοντα πενταετίας, ειδικές ταχύρρυθμες διαδικασίες αδειοδότησης των έργων σε 12-24 μήνες, παρακολούθηση των στρατηγικών αποθεμάτων, ενθάρρυνση και ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας με δευτερογενή παραγωγή και τη διακυβέρνηση με ειδικό σώμα. Μέσα από αυτό το σύστημα διοίκησης θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των εξελίξεων στην υλοποίηση του κανονισμού και οι σχετικές διορθωτικές κινήσεις ή παρεμβάσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ήδη η χώρα μας καταγράφει διεθνώς υψηλές θέσεις στις αλυσίδες αξίας που βασίζονται στον βωξίτη, τον μπεντονίτη, τον περλίτη, τον λευκόλιθο, τα λατεριτικά κοιτάσματα, τα μικτά θειούχα μεταλλεύματα, την κίσσηρη, τα μάρμαρα, τον υδρομαγνησίτη, τον ατταπουλγίτη, ενώ η λατομεία αδρανών υποστηρίζει την ιδιωτική κατασκευή και τα έργα υποδομής. Οι επιδόσεις αυτές θα συνεχιστούν χάρη και στις ικανότητες και τις δυνατότητες του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου. Η αυξημένη ζήτηση αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, κοβαλτίου και χαλαζία για την παραγωγή μεταλλικού πυριτίου δημιουργεί νέο πεδίο είτε για τα ενεργά μεταλλεία μας είτε για αναδιάρθρωση της επεξεργασίας μεταλλευμάτων για παραγωγή νέων προϊόντων. Σαφώς είναι καταγεγραμμένες είτε παλιές εκμεταλλεύσεις είτε αρχικές γεωλογικές έρευνες για το μαγγάνιο, τους άστριους, το χρώμιο, το αντιμόνιο, τον βαρύτη, αλλά και για τις σπάνιες γαίες».

Σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες που υπάρχουν στο υπέδαφος της Ελλάδας και είναι αξιοποιήσιμες, ο πρόεδρος του ΣΜΕ τονίζει πως «η χώρα μας έχει ευνοϊκό γεωλογικό περιβάλλον και έχουμε ήδη ενεργή εξόρυξη για 5 κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες που αφορά την παραγωγή βωξίτη, νικελίου, κοβαλτίου, μαγνησίτη και χαλαζία υψηλής ποιότητας για παραγωγή μεταλλικού πυριτίου, καθώς και προγραμματισμένη εξόρυξη για μία κρίσιμη πρώτη ύλη η οποία αφορά την παραγωγή χαλκού. Στο παρελθόν είχαμε εξόρυξη 4 κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών, η οποία αφορούσε την παραγωγή αντιμονίου, βαρύτη, αστρίων και μαγγανίου, ενώ έχουμε και γεωλογική αναγνώριση που αφορά 9 κρίσιμες πρώτες ύλες (αρσενικό, γάλλιο, ελαφριές σπάνιες γαίες, βαριές σπάνιες γαίες, σκάνδιο, ομάδα λευκόχρυσου, βολφράμιο, γερμάνιο, γραφίτη). Σημειώνεται ότι η έρευνα και η αξιολόγηση των ευρημάτων για κοιτάσματα και οι ευκαιρίες στην αξιοποίηση σπανίων γαιών είναι σημαντικές για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία λόγω της μεγάλης εξάρτησης απ’ αυτές της πράσινης ενέργειας και των ψηφιακών εφαρμογών. Είναι φανερό επομένως ότι υπάρχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ορυκτών που συμβάλλουν ήδη στην ελληνική οικονομία, αλλά και ευκαιρίες που δημιουργούνται στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης αυτονομίας της ευρωπαϊκής οικονομίας». 

Ο πρόεδρος του ΣΜΕ αναφέρεται και σε καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση που επιδρούν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας: «Δώδεκα χρόνια μετά τη θέσπισή τους οι πιστοποιημένοι αξιολογητές ακόμα δεν έχουν δραστηριοποιηθεί. Το Ειδικό Χωροταξικό των Ορυκτών Πρώτων Υλών ήδη κλείνει κοντά μία δεκαετία συζητήσεων και μελετών και το πρόβλημα της προστασίας του μέλλοντος των ορυκτών από ανταγωνιστικές χρήσεις οξύνεται. Σε αντίθεση με τις πρακτικές και τις οδηγίες της Ε.Ε. για την εξόρυξη σε περιοχές NATURA, η χώρα μας την έχει εξαιρέσει από τις δύο ζώνες προστασίας και πολλοί μελετητές Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών την εξαιρούν αναιτιολόγητα και από τις υπόλοιπες δύο. Χάνεται σταδιακά έμπειρο προσωπικό».

[ΠΗΓΗ: https://energypress.gr/, 20/4/2023]