ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πρόσκληση για διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό του δήμου Αριστοτέλη στα πλαίσια του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER στο Νομό Χαλκιδικής

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 2545/10.10.2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ συντάσσει το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2020-2027 στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).

Στα πλαίσια αυτά, η υποψήφια ΟΤΔ ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ διοργανώνει Διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό του δήμου Αριστοτέλη. Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στο φουαγιέ του Δημαρχείου Ιερισσού, στις 28/03/2023 στις 11.00πμ.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος ΔΣ, Πασαλής Γεώργιος

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 27/3/2023]